Danmark tjener 18 mia. på energieksport

Alene i årets første fire måneder ligger energieksporten 20 procent højere end i samme periode året før, hvilket svarer til en stigning på knap seks milliarder kroner på årsbasis. Det skriver Børsen.

Eksporten af olie spiller den største rolle for fremgangen, men også eksporten af gas og elektricitet har bidraget betragteligt. I løbet af det seneste årti er nettoindtjeningen for energieksporten vendt fra et lille underskud til et overskud på næsten 18 mia.kr.

Sverige er den største energiaftager
Sverige er Danmarks absolut største aftager med en årlig import på 8,8 milliarder kr. - hvoraf de 6,8 mia. er import af olie og andre brændsler. Herefter kommer Tyskland og Finland med en årlig import på henholdsvis 4,9 mia. og 4,3 mia.

Sveriges energiforsyning er i høj grad hængt op på vandkraft, der står for halvdelen af elektriciteten. Normalt producerer svenskerne 64 TWh (terawatt-timer, altså tusind milliarder) om året fra vandkraftværkerne, men i tørre år fosser kun 50 TWh igennem turbinerne.

Dertil kommer, at vandforsyningen er størst om foråret - når sneen smelter - og mindst om vinteren, når vandet fryser til is, og der er mest brug for elektriciteten. Det løser nabolandet delvist ved at lagre vand i bassiner og tappe det til kraftværkerne efter behov.

På det seneste har svenskerne dog måttet importere el fra Danmark for at opretholde en stabil forsyning, og det har medvirket til det danske overskud.

»Også på længere sigt er der potentiale for eksport af el, til både Norge og Sverige, da deres elforsyning selv under normale vejrforhold, er for lille til at dække det samlede forbrug,« siger Martin Windelin, økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) til Børsen.

Åbningen af gasmarkedet må nødvendigvis tvinge DONG til at forsøge sig på det internationale marked, mener økonomerne i AE.

»DONG må forvente en konkurrence på det hjemlige marked, og det kan samtidig betyde, at Danmark vil øge sin import af gas,« siger Martin Windelin, som dog ikke forventer, at det vil få den store betydning for handelsbalancen.