Danmark skal bruge naturgas mindst 30 år endnu

»Jeg ved godt, at nogen siger, at vi kun skal distribuere gas 20-30 år endnu. Men det tror jeg ikke på. Uanset om man kan lide det eller ej, så vil vi have behov for naturgas længere end 30 år.«

Sådan lyder det fra administrerende direktør Neils Erik Andersen, HNG Midt-Nord, når han bliver bedt om at give sit bud på fremtiden for naturgas herhjemme.

Og det er ikke kun gasbranchen, der synes, at vi skal holde fast i naturgassen, selv i en tid, hvor alle taler om vedvarende energi. Flere eksperter peger på, at gas er det sidste af fossilerne, vi skal af med, når Danmark skal leve op til regeringens mål om at blive fossil-frit i 2050.

Flere eksperter mener, at naturgas er det sidste af fossilerne, vi skal af med. Her Dong Energys gaslager i Stenlille. (Foto: Dong Energy) Illustration: Lars Sundshøj

»Der er mere naturgas end olie. Det udleder mindre CO2 end olie og langt mindre end kul,« som partner Hans Henrik Lindboe, EA Energianalyse, konstaterer.

Naturgas indeholder 40 procent mindre CO2 end kul og 27 procent mindre end fuelolie per energienhed.

»Det sidste fossile brændsel, vi afvikler, bliver naturgas. Det er en fornuftig politik at holde naturgas inde så længe som muligt,« supplerer Jørgen Henningsen, tidligere EU-toprådgiver og medlem af regeringens klimakommission.

»Olie er på vej til at blive en knap ressource, mens gas i hvert fald i de næste ti år, og formodentlig også 20 år, er købers marked. Danmark og Europa ligger i et smørhul og er klart det bedste marked for norsk gas og russiske gas,« tilføjer han.

17.000 km net næsten så dyr som Storebæltsbroen

Danmark har i forvejen et fintmasket net til at sende gassen rundt i landet. HNG Midt-Nord er landets største distributør af naturgas og råder over 11.000 af de 17.000 kilometer gasdistributionsnet herhjemme. Det er ifølge Niels Erik Andersen omkring 15 milliarder kroner værd i 2008-priser.

Ved siden af distributionsnettet driver Energinet.dk 840 kilometer højtryksrør og 46 større installationer. Dertil kommer et par gaslagre og gasrør i Nordsøen til at pumpe gassen i land.

Selv om ingen har den nøjagtige værdi af hele det danske naturgasnet, så er et gæt på lidt mindre end en Storebæltsbro, der i 2008-priser stod i 34 milliarder kroner, næppe helt ved siden af. Dertil kommer de ti milliarder kroner, som husstande med naturgas selv har investeret i deres installationer.

I firserne var naturgasselskaberne ved at klaske sammen under et gældsbjerg, men nu nærmer tiden sig, hvor gælden er afviklet, og afskrivningen på nettet er væk. For HNG Midt-Nords vedkommende er det i 2014, og til den tid bliver distributionen langt billigere.

Vil naturgasfyrene forsvinde

Det er dog et åbent spørgsmål, hvor længe vi kommer til at benytte alle 17.000 kilometer. I dag aftager de omkring 320.000 danske gasfyr kun ca. 15 procent af naturgassen. Knap halvdelen bliver brugt på kraftvarmeværkerne, der leverer varme til yderligere 200.000 danskere.

Naturgasforbruget er stille og roligt på vej ned, hovedsageligt på grund af de store kraftværker, men der bliver også brugt mindre i naturgasfyrene. Flere steder bliver fjernvarmen udbygget, og i fremtiden presser også varmepumper sig på de steder, hvor der ikke er økonomi i at udbygge fjernvarme.

»Vi skal ikke blive ved med at bruge naturgas til individuel opvarmning,« fastslår Jørgen Henningsen.

Han ser ingen grund til at ærgre sig over, at en stor del af nettet dermed kommer til at lægge ubrugt hen, fordi det er afskrevet.

HNG-direktør Niels Erik Andersen er dog ikke enig i spådommen.

»Naturgas vil være en væsentlig kilde til rumopvarmning mange år frem i tiden,« forudser han.

Masser af billig gas til kraftvarmeværkerne

Uanset hvor meget af nettet der kan udnyttes, så er alle eksperterne enige om, at det er en god idé først at slippe af med oliefyrene.

Før vi får mere vedvarende energi i elnettet er der ingen CO2-gevinst i at skifte fra naturgasfyr til varmepumpe, mens der ifølge Hans Henrik Lindboe er 10-15 procent at spare miljøet for ved at skrotte oliefyret til fordel for varmepumpen.

Der, hvor naturgassen under alle omstændigheder vil spille en rolle mange år ud i fremtiden, er på kraftvarmeværkerne, som ikke i de nærmeste år får tilstrækkeligt biogas til at klare sig uden fossiler.

»I mange situationer bedre at bruge naturgas end olie og kul,« konstaterer Hans Henrik Lindboe.

Han fremhæver også transportsektoren, blandt andet skibe, som mål for naturgas.

Noget andet er så, at vi ikke selv kan blive ved med at producere gassen. Ifølge gasmarkedschef Torben Brabo fra Energinet.dk kan Danmark være selvforsynende frem til cirka 2016.

Derefter må Danmark importere, i første omgang fra Tyskland, der får leverancer fra både Holland, Norge og Rusland.

Desuden kan vi købe flydende naturgas fra fjernere egne, hvilket blandt andet Dong Energy har planer om.

»I virkeligheden agerer vi på en lidt åndssvag måde i øjeblikket. I de næste ti år vil der være mulighed for at købe naturgas billigt. Vi kan købe meget mere flydende naturgas, end vi gør nu, til rimelige priser. Så kunne vi spare eller gemme vores egen gas,« siger Jørgen Henningsen.

Emner : Naturgas
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Før vi får mere vedvarende energi i elnettet er der ingen CO2-gevinst i at skifte fra naturgasfyr til varmepumpe

Vrøvl. Gassen kan omsættes til el med en virkningsgrad på ca. 50%. El kan omsættes til varme med en virkningsgrad på ca. 400%. I alt betyder det at varmepumpen bruger halvt så meget gas og udleder halvt så meget CO2 som et naturgasfyr.

Dertil kommer at fjernvarmen kan udnytte spildvarme fra kraftvarmeværket.

Så alt andet lige kan vi godt lukke naturgasnettet ned, og kun beholde hovedledningerne til at forsyne kraftværker. Hvis gas har en plads i et lav-CO2 energisystem, så er det kun som brændsel i kraftværker når det er vindstille.

 • 0
 • 0

CO2 emissioner kan være svære at opnå enighed om. Fakta er at Energistyrelsen angiver at el til varmepumper skal opgøres ud marginal el produceret på kulkondens. Derved fås en CO2 emission på omkring 1200 gram pr. Kwh. Eller med en COP på 3,5 på varmepumpen en Reel Co2 emission på ca. 340 gram pr. Kwh.

Den gennemsnitlige CO2 emission i vestdanmark er imidlertid ifølge Energinet.dk kun ca. 500 gram pr. Kwh, hvilket med samme forudsætninger giver en CO2 emission på ca. 145 gram pr. Kwh for en varmepumpe.

Et nyere naturgasfyr ansættes normalt til en CO2 emission på ca. 200 gram pr. Kwh.

At påstå, at en varmepumpen kun bruger halvt så meget gas og udleder halvt så meget CO2 som et naturgasfyr er derfor ikke helt korrekt.

 • 0
 • 0

Når nu der ligger et stort rør-net der næsten dækker hele DK, er det så muligt at benytte det til andet en gas, f. eks kunne man forestille sig der blev distribueret brint, som så enten kunne brændes af i noget det ligner et naturgasfyr eller benyttes i lokale brændselsceller, der så producerer EL og centralvarme i private hjem! Brinten kan vi fremstille de dage hvor vindmøllerne producerer mere EL end der kan aftages i EL nettet. Eller er det muligt at blande brint i gassen, så den strækker længere? Det er bare en tanke, men måske er det slet ikke muligt at distribuere brint i det oprindelige naturgas forsynings system.

 • 0
 • 0

At påstå, at en varmepumpen kun bruger halvt så meget gas og udleder halvt så meget CO2 som et naturgasfyr er derfor ikke helt korrekt.

Nu handler artiklen jo en fremtid hvor man har lukket for kulkraftværkerne og erstattet dem med gaskraftværker.

I den situation er påstanden stadig ikke korrekt: Der vil være tidspunkter hvor varmepumpen kører på vindmøllestrøm, og dermed bliver CO2 udledningen endnu lavere i forhold til et gasfyr.

Med kulkraften lukket vil den gennemsnitlige CO2 emission være langt lavere end nu.

 • 0
 • 0

CO2 emissioner kan være svære at opnå enighed om. Fakta er at Energistyrelsen angiver at el til varmepumper skal opgøres ud marginal el produceret på kulkondens. Derved fås en CO2 emission på omkring 1200 gram pr. Kwh. Eller med en COP på 3,5 på varmepumpen en Reel Co2 emission på ca. 340 gram pr. Kwh.

Den gennemsnitlige CO2 emission i vestdanmark er imidlertid ifølge Energinet.dk kun ca. 500 gram pr. Kwh, hvilket med samme forudsætninger giver en CO2 emission på ca. 145 gram pr. Kwh for en varmepumpe.

Et nyere naturgasfyr ansættes normalt til en CO2 emission på ca. 200 gram pr. Kwh.

At påstå, at en varmepumpen kun bruger halvt så meget gas og udleder halvt så meget CO2 som et naturgasfyr er derfor ikke helt korrekt.

SÅ benytter Energistyrelsen jo samme taltrick, der kunne få Greenpeace til helt misvisende at udnævne elbiler til større miljøsyndere end fossile biler i Tyskland.

Der må efterhånden kunne findes en beregningsmetode der tager højde for at nogle elaftagere er mere fleksible end andre og derved er med til at muliggøre en større andel vedvarende energi i mixet.

 • 0
 • 0

Det forholder sig således at netop det danske rørsystem for naturgassen er blevet designet således at det er tættere og derfor godt kan transportere brint! En anden mulighed, som EA Energianalyse åbenbart ikke vil diskutere, var jo at fremme (!) biogassystemer decentralt og bruge netop de fine forgreninger af nettet til methan uanset om det kommer fra den fossile eller fra den fornybare kilde. Angående CO2 er decentrale kraftvarmeværker på biogas-basis noget ef det mest effektive, da de faktisk optager mere CO2 (hvis man regner fra græsset via komaven etc.) end de afgiver ved forbrænding af gassen. Methan er i øvrigt mest energieffektiv og afgiver derfor mindst CO2 pr. energieenhed, fordi der er flest bringtbindinger pr. kulstofatom.

 • 0
 • 0

Eftersom naturgasnettet blev bygget omkring '83 og udbygningen inkluderede ældre bygninger hvor der tidligere var oliefyr, så er det realistisk at antage at der vil findes en masse boliger der ikke opvarmes via gulvvarme men i stedet via radiatorer.

Da naturgas ikke indebærer noget fast bidrag (her hos os gør det ikke) så kan man vel antage at de fleste mennesker har efterisoleret deres hus for at spare penge på gassen.

Men på trods af efterisoleringen gætter jeg på at de fleste huse kræver en fremløbstemperatur på mindst 50c som gør varmepumper mere ineffektive end hvis fremløbstemperaturen var 35c (gulvvarme?).

Pointen er at man ikke bare kan udskifte alle naturgasfyr med varmepumper og tro at man har gjort det optimale. I mange områder vil fjernvarme være en bedre løsning, men desværre ligger mange naturgasfyr ude for rækkevidde af fjernvarme.

Hvad skal man så gøre de steder? Biogas?

 • 0
 • 0

CO2 emissioner kan være svære at opnå enighed om. Fakta er at Energistyrelsen angiver at el til varmepumper skal opgøres ud marginal el produceret på kulkondens. Derved fås en CO2 emission på omkring 1200 gram pr. Kwh.

Iflg. Energistyrelsens energistatistik 2007 er CO2-emissionen 547 g CO2/kWh el, hvilket betyder, at en varmepumpe med en faktor 4 udleder ca. 137 g CO2/kWh varme.

Om det er 1200 g CO2 eller 547 g CO2 pr. kWh el, er totalt ligegyldigt for forbrugerne, de har stadig ingen indflydelse på hvordan el bliver produceret. En reel nedsættelse af CO2-emissionen sker først, når ejerne af vindmøllerne skal opkøbe og destruere det antal CO2-kvoter, som de opstår, deres vindmøller reducerer med. Først når antallet af CO2-kvoter falder, vil omstillingen til elproduktion uden CO2-emission komme.

Alternativt kunne personer med varmepumper jo blot købe "grøn-el", så vil CO2-emissionen bliver et stort rundt "0", hvis vil ellers bruger de samme umulige beregningsregler.

 • 0
 • 0

Hvorfor ikke bare tage konsekvensen og bygge et A-kraftværk eller gå med i svenskernes nye? Og bruge et renoveret Barsebaek indtil da.

Der må være 4 pointer i denne diskussion: 1) Løse bl.a. CO2 problemet hurtigst muligt. 2) Skaf os den billigste mulige energi (25 øre/kWh). 3) Skaf os ren-el og bio-brændsel til transport. 4) Isolering af boliger.

Hvis der ikke er tale om rigtig vedvarede/kerne energi, så er det alligevel spild af tid og penge.

 • 0
 • 0

Dét er det eneste fornuftige ved hele det rystende dyre naturgasnetværk ! Desværre blev det en realitet, som vi nu må lide under. Brænd dog gassen af i kraftværkerne og benyt det eksisterende elnet til distribution. Hvor svært kan det være ? Og lad elprisen finde et naturligt, evt. lovtvunget lavt leje, hvor den er et reelt alternativ som fornuftig opvarmningskilde. Det er almindelig sund fornuft. Og lad så gasnettet henfalde i stilhed og uden yderligere omkostninger.

 • 0
 • 0

""En reel nedsættelse af CO2-emissionen sker først, når ejerne af vindmøllerne skal opkøbe og destruere det antal CO2-kvoter, som de opstår, deres vindmøller reducerer med. Først når antallet af CO2-kvoter falder, vil omstillingen til elproduktion uden CO2-emission komme.

Alternativt kunne personer med varmepumper jo blot købe "grøn-el", så vil CO2-emissionen bliver et stort rundt "0", hvis vil ellers bruger de samme umulige beregningsregler.""

Samme argumentation kunne bruges til at påstulere at enhver der f.eks. bliver tilsluttet et el- eller fjernvarmenet, hvor der ikke tilføres nye CO2 kvoter - er CO2 neutral !!! Man kan sagtens købe "grøn" el eller varme for den sags skyld. Men i et lukket system betyder det reelt bare at andre får en større andel af CO2 emissionen.

 • 0
 • 0

Samme argumentation kunne bruges til at påstulere at enhver der f.eks. bliver tilsluttet et el- eller fjernvarmenet, hvor der ikke tilføres nye CO2 kvoter - er CO2 neutral !!! Man kan sagtens købe "grøn" el eller varme for den sags skyld. Men i et lukket system betyder det reelt bare at andre får en større andel af CO2 emissionen.

Det samme kan med modsat fortegn siges om dit/Energistyrelsens postulat, at el til varmepumper udleder 1200 g CO2/kWh.

 • 0
 • 0

Det samme kan med modsat fortegn siges om dit/Energistyrelsens postulat, at el til varmepumper udleder 1200 g CO2/kWh.

Når det er koldt skal varmepumper have strøm og de der bor i kulkraftvarmeområderne skal have varme i præcis samme takt.

Kulstrøm kan kun forsvares moralsk til drift af varmepumper

Eet kg kul indeholder ca 8 kWh og det kan blive til 10.5 kWh varmepumpevarme og 3.5 kWh nyttig fjernvarme;altså 14 kWh varme og det koster 3.7 kg CO2 eller 260 gram CO2 per kWh varme.

De 1200 må referere til noget andet.

 • 0
 • 0

Det kan ikke nytte at ærgre sig over gasnettet og møllerne.Gensalgsværdien er stort set ingenting og nytten diskutabel. Lad os derfor forestille os at dem der har gasfyr installerer en 3 kubikmeter isoleret vandtank med dyppekoger og vindmølleret. De som bor i decentralkatastrofezoner beder om at få gas i fjernvarmerørene og momsfrihed til at købe et gasfyr og 3 metertanken. En simulering har vist at vindmøllestrøm lagret som varmt vand kan erstatte ca totredjedele gas eller olie. Det er selvfølgelig for dyrt da vindmøllerne skal have 50 øre per osv og gas gør det for 25 (uden afgift),men god samvittighed koster nu engang. Sku der en nat være en sjat overflødig vand,vind eller kerne kan det hjælpe på regnskabet. Det er derfor ønskeligt at tyskerne bliver ved med at bygge flere møller så der kan blive eloverløb ind til os.

 • 0
 • 0

Fra tid til andet smutter jeg over til Sverige med min camperingsvogn. Når jeg siger at jeg kommer fra DK. griner de alle sammen og inviter mig ind i varmen.

De griner også når jeg forklarer at jeg bruger træ til opvarmning.

Hvorfor tænder jeg ikke bare for min varmepumpe?

Jeg svarer med et dumt smil.

 • 0
 • 0

Carsten; Da min mor var sidst på besøg her, kom vi til og snakke om vand+afgifter. Hun troede IKKE på mig om hvad det kostede.

Den dag var jeg svindeheldig da alt dokumentation kom nærmest flyvende fra reolen. Simple regninger.

Jeg finder det MEGET uheldigt at en gammel kvinde på 76 kommer ud i haven og spørger mig om det er i orden at hun trækker i snoren.

Meget pinligt, ikke mindst for mig.

 • 0
 • 0

[quote] Det samme kan med modsat fortegn siges om dit/Energistyrelsens postulat, at el til varmepumper udleder 1200 g CO2/kWh.

Når det er koldt skal varmepumper have strøm og de der bor i kulkraftvarmeområderne skal have varme i præcis samme takt.

Kulstrøm kan kun forsvares moralsk til drift af varmepumper

Eet kg kul indeholder ca 8 kWh og det kan blive til 10.5 kWh varmepumpevarme og 3.5 kWh nyttig fjernvarme;altså 14 kWh varme og det koster 3.7 kg CO2 eller 260 gram CO2 per kWh varme.

De 1200 må referere til noget andet. [/quote] Dén brug af ikke-SI enheder er en uskik. 1 kg kul indeholder ca. 8KWh [b]termisk[/b], ikke elektrisk. Da kulfyrede værker har en energieffektivitet på omkring 45% ved omdannelse af varme til el, så indeholder 1 kg kul ca. 3,6 KWh elektrisk energi.

 • 0
 • 0

Dét er det eneste fornuftige ved hele det rystende dyre naturgasnetværk ! Desværre blev det en realitet, som vi nu må lide under.

Nu blev naturgasprojektet vedtaget af en SV-regering under Anker Jørgensen. Svend Auken var arbejdsminister og havde travlt med at indføre efterlønnen.

Jeg ved godt, at for nogle er Svend Auken et symbol på ren djævelskab skjult bag et tyndt lag miljø-fernis, men derfor må man jo godt prøve at være i tråd med virkeligheden: Eneste partier, der var kritiske, var konservative og fremskridtspartiet.

Modsat populær opfattelse i visse kredse, så spiste Hr. Auken heller ikke børn, han havde ikke horn i panden og Danmarks økonomi var ikke kuldsejlet i 2001.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten