Danmark siger nej til antibiotikaresistente gen-planter

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har måttet spejde langt og forgæves efter forhandlingsmandater til et forslag om at markedsføre tre genmodificerede majs og en genmodificeret kartoffel med antibiotikaresistente genmarkører. Alle partier uden om regeringen sagde nemlig fra på det seneste møde i Europaudvalget.

Markedsføringen af de genmodificerede afgrøder kan alligevel blive tilladt uanset Danmarks modstand.

Manøvren lader sig gøre, fordi Europa er splittet over for spørgsmålet, hvorfor der ikke er noget kvalificeret flertal hverken for eller imod. EU-Kommissionen kan dermed gennemtrumfe tilladelserne, når afstemningen skal gennemføres i EU's landbrugsministerråd 18. februar.

Antibiotikaresistens-genet har ingen reel funktion, men det bliver benyttet under selve gensplejsningen sammen med de gener, der i sidste ende giver f.eks. kartoflerne et højere indhold af stivelse. Forskerne kan på den facon sikre sig, at de organismer, der er antibiotikaresistente - de er blevet gensplejset. Det vil sige, at antibiotikaresistens bliver brugt som en markør, som industrien lader sidde i slutproduktet. Illustration: Scanpix

Frygter resistens til lægemiddelbrug

GMO'erne er majs, der er gjort modstandsdygtige over for nogle planteskadelige insekter såsom majsrodorm og sommerfuglelarver og tolerante over for glyphosat. Kartoflen producerer ekstra meget stivelse, så den anvendes til papirproduktion og restproduktet kan skovles i husdyrtrug som foder.

De fire GMO'er er alle placeret i kategori 1, der er den mindst risikable gruppe, hvor man ikke har observeret overførsel af resistens. Men netop det, at der eksisterer en risiko, er et vægtigt nok argument.

De pågældende antibiotika kan ikke anvendes til behandling senere, hvis der opstår resistens, forklarede Lone Dybkjær (R) om værdien af at undgå resistens mod antibiotika, som man kan holde i reserve til fremtidig behandling af patienter, når de nuværende antibiotika ikke virker på grund af resistens.

Lone Dybkjær og det danske flertal i Europaudvalget hældte dermed til lægemiddelagenturet EMEA's tilsvarende bekymring for en dag ikke at kunne ty til de pågældende antibiotika. Den europæiske fødevaremyndighed, EFSA, fremhæver omvendt, at de gensplejsede afgrøder er sikre at dyrke og ingen miljø- eller sundhedsmæssige konsekvenser har.

Ja til markedsføring, nej til plantning

Trods flertallet vil Anne Grete Holmsgaard (SF) ikke lade sagen hvile. Hun er forundret over, at Eva Kjer Hansen overhovedet kan finde på at sige ja til markedsføring af gensplejsede produkter, når Danmark ellers i forvejen har sagt nej til at plante dem inden for vore grænser.

Det nej blev afgivet i den stående EU's komité for fødevarekæden og dyresundhed, fordi regeringen ønskede en politisk debat om forslagene i ministerrådet. Her ville fødevareministeren til gengæld gerne stemme ja på baggrund af den faglige og juridiske rådgivning, hvor bl.a. Justitsministeriet vurderer, at producenterne har retskrav på godkendelse, lyder begrundelsen for regeringens indstilling

Opbakning til GM-kartoffel uden resistent genmarkør

Fødevareministeren fik dog ja til et femte mandat til en glyphosattolerant genmodificeret majs kaldet "GA21", som ikke indeholder antibiotikaresistente genmarkører. Her stod de EU-venlige partier sammen om et ja, mens Enhedslisten og Dansk Folkeparti sagde nej.