Danmark siger god for genmodificerede sojaprodukter i EU

Det skal fremover være muligt at gå i supermarkedet og købe fødevarer, der er fremstillet af genmodificeret soja. Det mener den danske regering, som støtter forslag fra Europa-Kommissionen om at tillade markedsføring af fødevarer og foderstoffer, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret soja.

Virksomhederne Monsanto, Basf og PioneerHi-Bred har ansøgt om tilladelse til at markedsføre hver deres genmodificerede soja-variant i EU. Da EU’s fødevaresikkerhedsautoritet, Efsa, vurderer, at GM-soja er lige så sikkert som konventionel soja i forhold til miljøpåvirkning og menneskers og dyrs sundhed, støtter Danmark forslaget.

Læs også: Norske forskere finder store mængder Roundup-rester i GM-soja

DTU Fødevareinstituttet er enig i Efsas vurdering. Men Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på Aarhus Universitet anbefaler, at Danmark afviser forslagene.

Det sker på baggrund af, at DCA for nylig indsendte en sammenfatning af forskning om GM-afgrøder brugt til dyrefoder til Efsa, der for tiden revurderer brugen af sprøjtegiften Glyphosat i EU. Glyphosat er også kendt som Roundup og bruges blandt andet til de GM-afgrøder, som er designet til at kunne modstå Glyphosat.

De aarhusianske forskere efterlyser nemlig undersøgelser af, hvilke konsekvenser det har for husdyrene, der spiser GM-soja sprøjtet med Roundup, at stoffet kan påvirke dyrenes mikroorganismer i mave-tarmsystemet og ændre optaget af mineraler fra foderet.

Læs også: Aarhus-forskere i unik advarsel: Verdens mest solgte sprøjtemiddel kan gøre dyr syge

Økologisk Landsforening stiller også i deres høringssvar spørgsmålstegn ved Efsas grundlag for risikovurdering af sojaen og fraråder ligesom DCA, at Danmark støtter tilladelsen til markedsføring. De mener, at Efsa bortforklarer forskelle fundet i dyreforsøg, og ønsker desuden længevarende fodringsforsøg med dyr.

Ikke desto mindre har den danske regering valgt at bakke op om tilladelsen på baggrund af vurderingerne fra DTU og Efsa. De lægger vægt på, at de påvirkninger af husdyr, som bekymrer DCA, drejer sig om rester af Roundup på afgrøderne og ikke GM-afgrøderne i sig selv.

Læs også: Omstridt forsker: Roundup er 125 gange giftigere end antaget

Regeringen påpeger, at tilladelserne ikke vil påvirke grænseværdien for rester af sprøjtegifte i GM-sojaen, ligesom det fortsat ikke vil være tilladt at dyrke afgrøderne i EU. Forslagene forventes sat til afstemning den 23. maj 2014.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hej.

EFSA er en del af - eller har været i forbindelse med - EU. Nogle mener - med rette eller urette - at EFSA er påvirket af industrien i en eller flere sager. Dermed ikke sagt at EFSA er upålidelig. Men hvis den er påvirket af industrien, skal den tages med et gran salt.

Jeg er - stort set - modstander af gensplejsning i landbrug og havbrug, der ikke har noget med tørke, meget vand, kulde og meget salt i vand at gøre. Det har jeg skrevet om før, så det vil jeg ikke uddybe yderligere i denne tråd.

Jeg er - på nuværende tidspunkt - kritisk overfor den danske regerings udmeldinger. Måske vil jeg dykke dybere ned i sagen, så jeg ved lidt mere om den.

Venlig hilsen Jan Hervig Nielsen Ideudvikler Projekt Smørhul ( og Projekt Trafiksikkerhed )

 • 0
 • 0

Man sår en monokultur, som er gjort resistent overfor et giftstof, og pøser så giften på, så alt andet dør.

Men naturen vinder altid, og i USA har denne GM-produktionsform medført store problemer med glyphosat-resistent ukrudt. Derfor bruges større og større mængder glyphosat, indtil selektionspresset har opformeret det resistente ukrudt og giften bliver virkningsløs. Hvad gør man så? Opfinder afgrøder, som er resistente overfor både glyphosat og gamle, kradse hormongifte og hælder kombinationsgift ud over afgrøderne! Og ukrudtet bliver igen resistent...

Den uforståelige danske accept af dette kemisk-biologiske våbenkapløb mellem GMO-selskaberne og naturen, vil medføre tilsvarende resistensproblemer herhjemme og et markant større gift-forbrug. Giften optages i afgrøderne og ender gennem fødekæden i mennesker - i hvert fald dem, der ikke vælger økologisk i supermarkedet.

http://www.okologi.dk/forbruger/hvorfor-oe... http://news.agropages.com/News/NewsDetail-...

 • 0
 • 0

Mod, kan i dette tilfælde meget nemt forveksles med dumhed.

De lægger vægt på, at de påvirkninger af husdyr, som bekymrer DCA, drejer sig om rester af Roundup på afgrøderne, og ikke GM-afgrøderne i sig selv.

Øh, hvad?

 • 0
 • 0

jeg var i dag på foderstof en. for at hente foder til mine høns og ænder. man kan kun købe foder til fjerkræ grise kreaturer med genmodificeret soja alt andet er udkonkurreret. du kan ikke købe en kylling gris ko uden den i dag . er blevet stoppet med gen soja måske øko. men er usikker på om det ikke også er tilladt der

 • 0
 • 0

vil købe der i fremtiden hellere svingende kvalitet end foder der indeholder vækst fremmer medicin gen manipuleret produkter konserverings stoffer farve ja appetitten er lidt dårlig når man ved hvad der stoppes i dyrene har været på flere foderstoffer hvor svaret er det samme vi sælger ikke uden gen Soya i vores foder

 • 0
 • 0

Det virker på mig uheldigt, at dette GMO bruges til at gøre planterne modstandsdygtige mod kunstige giftstoffer, som derefter kan pøses på i væsentligt større mængder. Hvis det blev brugt til at gøre dem mere modstandsdygtige overfor de naturlige skadevoldere, ville jeg ikke have den samme tvivl. Den helt store tvivl kommer, når de firmaer der udvikler afgrøderne samtidig udvikler giftstofferne. Det er om man så må sige en uheldig symbiose.

 • 0
 • 0

Helt enig, Glenn! Nu kan du desværre tilføje høje koncentrationer af skadelige plantegift-rester til din liste (og fjerne vækstfremmere, som blev forbudt i Danmark i 1998).

Indtil for nylig var der medicin mod coccidiose i konventionel kyllingestarter. Hvis æglæggere spiser det, forgiftes æggene!

Det sikreste er at holde sig til øko, hvis man vil undgå alt det skidt i sine dyr og i sin mad.

 • 0
 • 0

Så er de taget... de første skridt på vejen til helvede.

Til helvede for mennesket, men sandelig også dyrene.

Der findes et utal af undersøgelse der på beviser at GMO både nedsætter dyrs kønsdrift, men også påvirker dem psykisk til at føle øget stress og uro.

GMO har også vist sig at ødelægge sammensætningen af Omega3 og Omega6 i rødt kød og gør faktisk kødet skadeligt for mennesker. Man mangler bare lige lighedstegnet imellem den øgede tarmcancer og så det skadelige kød der produceres vha. GMO.

Sig nej til GMO, det ødelægger vores fremtid.

 • 0
 • 0

Det lyder meget som om de fleste har set sig sure på GMO produkter som helhed uden egentligt og sætte sig ind i hvad der er foretaget.. I dette tilfælde hvor man har gjort sojaplanten resistent overfor roundup er det korrekt det kan skabe en naturlig resistens ukrudt... Jeg forstår dog ikke hvordan GMO i sig selv kan være skadeligt?... Vil det sige der ligger valid forskning der påpeger at alt GMO ligemeget hvilken ændring der er lavet er farlig eller skadelig for mennesker og dyr?.. I dette tilfælde må i meget gerne sende et par links..

 • 0
 • 0

Hver gang forskningsresultater falder negativt ud for GMO afvises disse med begrundelsen "ikke valide", derfor er det lidt svært at anvise "valide" links (du har jo netop sat dette lille ord ind foran forskning). http://ing.dk/artikel/dtu-forsker-affaerdi...

I de tilfælde hvor der er gennemført forsøg med fodring af dyr med GMO-foder, har dyrene udvist en lang række afvigelser som vægttab, ændringer i vitale organer, og tegn på forgiftning.

 • 0
 • 0

Hold nu op... GM er en laboratorieteknik, jeg er helt enig i, at noget GMO kan være skadeligt, men og køre alt over een kam er lige i overkanten???..

Du siger der er gjort forsøg med fodring af dyr med GMO foder.. Hvad er der lavet af ændring i foderet som kan være skadeligt?.. Og er det korrekt at sige at man direkte kan måle en laboratorieteknik i os mennesker eller dyr?.. Tænk på at GM teknikken i sig selv ikke er grunden til en plante producere et toxin.. Vil våge og påstå vi ved og bruge GMO rigtigt kan sænke sprøjtegiftene

 • 0
 • 0

Tænk på at GM teknikken i sig selv ikke er grunden til en plante producere et toxin..

Det er faktisk lige præcis det den er i fx Pioneer 1507 majs, som er genetisk modificeret til at producere insektgiften bt.

http://ing.dk/artikel/eu-godkender-gm-majs...

Enig i, at det er en helt anden problemstilling end plantegift-resistens, at man lavet planter, som i sig selv kan slå bl.a. bierne ihjel, som vi har brug for til at forstøve.

GMO som teknologi har fantastiske muligheder, men de nuværende anvendelser er tåbelige og med alt for kortsigtet profit-horisont. Der er behov for mere forskning i konsekvenser og politisk regulering, så vi kan få bæredygtige GMO-afgrøder, der ikke smadrer den natur de gror i.

 • 0
 • 0

I de tilfælde hvor der er gennemført forsøg med fodring af dyr med GMO-foder, har dyrene udvist en lang række afvigelser som vægttab, ændringer i vitale organer, og tegn på forgiftning.

Citat? Links?

Her i danmark blev der lavet dyrkningsforsøg med GMO-foderroe. Der måtte ikke fodres med roerne, der blev destrueret. Fodringsforsøg fra andre landre (med andre regler), blev der lavet fodringsforsøg, der ikke påviste nogen signifikante forskelle. Der er ved forædlingen ikke tilføjet nogle uønskede egenskaber, der ikke er blevet sorteret fra. Hvis det ikke er selve planten der er problemet, så må det være noget andet. Bare vi ikke "sætter kikkerten for det blinde øje".

 • 0
 • 0

Citat? Links?

Jeg har oplysningen fra Greenpeaces hjemmeside og jeg burde nok ikke have gengivet den da der ikke på siden er henvisninger til nogen links - jeg beklager. Men jeg må tilstå, at jeg har en voldsom aversion mod GMO, ikke mindst af etiske årsager og tilhængere kan argumentere op og ned ad stolper - det flytter intet, hvis GMO-anvendelsen støder folk moralsk.

Med hensyn til forskningen i GMO ligger det vel nærmest implicit i dette arbejde at man er positiv indstillet overfor GMO, specielt set i lyset af hvor forskningsmidlerne kommer fra.

 • 0
 • 0

@Frans,

Danmark siger ikke ja. Den danske regering (hvem de så end repræsenterer...) siger ja.

- forkert. Det danske folketing siger ja - det repræsenterer den danske befolkning. At Enhedslisten ikke er enig er demokratiets vilkår, men i et demokrati er det flertallet, der bestemmer. En del indlæg tyder på, at ikke alle er enig i, at demokratiet også skal gælde når deres kæpheste. Underligt nok er de største politiske modstandere af GMO tilhængere af at legalisere narkomidler såsom hash - og er erklærede brugere. Det hænger ikke sammen.

 • 0
 • 0

Hvis du er imod gmo teknikken som helhed, er du så også imod skattekronerne som novonordisk og Novozymes skovler i kassen?.. Alle deres produkter bliver produceret af en genmodificeret organisme..

Er du også imod nogle af de store forskningsprojekter eks. Suprabio som bruger gen manipulation til og lave såkaldte biorafinaderi organismer??...

Jeg er helt med på noget af det monsanto har lavet skader mere end det gavner, men det er altså ikke molekylær teknikkernes skyld

 • 0
 • 0

Hej igen.

SIMON:

Simon, du skriver ordret: " Hvis du er imod gmo teknikken som helhed, er du så også imod skattekronerne som novonordisk og Novozymes skovler i kassen?.. Alle deres produkter bliver produceret af en genmodificeret organisme..".

Jeg har for flere år siden hørt, at Novo Nordisk bruger GMO på deres fabrikker. Hvis det er sandt, har jeg følgende kommentarer.

Jeg skelner skarpt mellem de GMO-organismer, der findes på en fabrik og de GMO, der findes ude i naturen i landbrug og havbrug. Så vidt jeg ved, har flere af Novo Nordisks GMO været spærret inde på en fabrik. Måske ligger GMO-organismerne lukket inde i nogle tanke.

Jeg har derfor - som udgangspunkt - ikke noget imod Novo Nordisks GMO, hvis de stadig er spærret inde på en fabrik og hvis de ikke kan komme ud i miljøet ved uheld eller ved noget vand, som fabrikken lukker ud i miljøet. Jeg ved ikke, om der er sket GMO-forurening fra fabrikkerne og ud i naturen.

Men jeg har noget imod de fleste former for gensplejsning i havbrug og landbrug. Nogle af de former for gensplejsning, som foregår i landbrug og havbrug kan - MÅSKE - være farlig for mennesker eller naturen på længere sigt. Det er jo det, som modstandere og tilhængere af gensplejsning diskuterer.

Jeg mener, at mennesket leger Gud, når de bruger gensplejsning. Bl.a. derfor er jeg skeptisk.

RUNE:

Rune. Jeg har ikke viden nok til at vurdere hele problemstillingen om, at ukrudt kan blive resistent mod sprøjtemidlerne. Men er der ikke noget om følgende: Hvis landmanden kun bruger GMO-planten et enkelt år på en mark - og så næste år planter GMO-afgrøden på en mark længere væk - ja så vil der kun sjældent ske resistens i ukrudtet ?

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0
 1. Selv om Novo helt sikkert følger alle regler omkring sikring, så kan jeg også garantere dig for at du IKKE får dem til at skrive under på at de er 100% sikre på at deres GMO aldrig kommer ud fra fabrikken.

 2. Har du et bare nogenlunde fornuftigt argument for hvorfor vi IKKE skulle lege gud? Og hvorfor skulle det så være i orden at vi bekæmper sygdomme, det er vel også at lege gud når vi går mod guds vilje?

 3. "Nogle af de former for gensplejsning, som foregår i landbrug og havbrug kan - MÅSKE - være farlig for mennesker eller naturen på længere sigt." Risikovurdering tak, du kan jo også blive kørt ned i morgen, MÅSKE. Så vidt jeg kan læse mig til foregår der ikke særligt meget diskution. Vi har ingen fornuftig grund til at tro at GMO teknikken skulle være farlig, vi har trods alt muteret alle vores fødevare til det ekstreme i forvejen bare uden samme kontrol som GMO.

 • 0
 • 0

Hold nu op med det der "hvis du mener det, må du også mene det" - DET er regressivt.

Jeg er IKKE imod forskning Jan Damgaard, men jeg er imod at putte noget i min mund som er udviklet til at kunne modstå f.eks. Roundup.

 • 0
 • 0

Michael, var det så ikke en ide at skrive det istedet for at være imod GMO? GMO er en teknik/metode, ligesom en bil. Dit problem er at folk kører for hurtigt men din løsning er at være imod biler, det giver ikke rigtigt mening.

 • 0
 • 0

Nu ved jeg ikke hvilken klassifikation Novo nordisk og Novozymes har af laboratorie, men det udgør jo ikke nogen reel risiko så det er nok klasse 1 lab ligesom de fleste universitets gmo laboratorier.. I klasse 1 labs kan du ikke kontrollere spredningen af din organisme da du har sporer i det meste af laboratoriet og med stor sandsynlighed 'tager noget med dig når du går'..

 • 0
 • 0

@Michael,

Jeg er IKKE imod forskning Jan Damgaard, men jeg er imod at putte noget i min mund som er udviklet til at kunne modstå f.eks. Roundup.

- det er vel et luksussynspunkt - en enkelt forandring i 3 aminosyrer, som ikke er essentiel for mennesket - de 3 aminosyrer er skam ikke hverken giftige eller helbredstruende, de omdannes ganske enkelt til CO2 og H2O i organismen. Du indtager gladelig tusindvis af miljøfremmede stoffer gennem munden, men vælger at protestere mod 3 uskyldige aminisyrer. Det er dit valg som jeg naturligvis har respekt for, men jeg forstår den ikke. Du og alle andre i debatten bruger jo selv en masse GMO-produkter dagligt uden at vide det, f.eks. gennem de opvaskemidler, der afsættes i små mængder på servicet, her får du en dosis GM-produkter uanset om de vil det eller ej. Bare rolig, det er harmløse stoffer, der er steste i alle ender og kanter.

Over hele verden produceres ost på baggrund af GM-teknikken, idet der simpelthen ikke er kalvemaver nok til at fremstille østeløbe og dermed ost! Danmark er et af de få lande, der bruger enzymer fra kalvemaver (ifølge dansk lov) , mens Chr. Hansen fremstillede de fleste af klodens enzymer på GM-basis så der kunne fremstilles ost.

Husk nu at undlade at spise ost næste gang du tager på ferie i Syden, hvis du skal holde standarden!
 • 0
 • 0

@Frithiof,

Ja og hvis der opstår resistens så har Monsanto noget Agent Orange vi kan köbe i stedet for.

- Et af dine bedste forslag til dato. Men der er et par problemer. Dels er Agent Orange ikke i haldelen, dels har det aldrig være godkendt i Danmark. Sidst og ikke mindst så fjerner Agent Orange (Aminotriazol) både ukrudt og afgrøde. - Det undrer mig en smule, at der er en del debattører, der mener at landbruget kan leve af at sprøjte afgrøden væk! Landbruget sprøjter kun afgrøder, hvis det er forsøg har vist signifikante resultater for økonomien. Med GMO-teknikken kan enkelte afgrøder sprøjtes mindre og endda med mindre miljøbelastende midler - en win-win situation - blot ikke for Monsanto-allergikere.

Det burde hilses med tilfredshed af såkaldte miljøbevidste, men de rakker ned på metoden, som ikke bruges i Danmark, men i mange andre lande, hvor man slipper for en del stærke sprøjtemidler.

 • 0
 • 0

Kære Thomas Hansen.

GMO PÅ FABRIK VERSUS GMO UDE I NATUREN:

Det kunne egentlig være spændende at få en risiko-vurdering af, i hvor høj grad risikoen er for at GMO kommer ud fra en fabrik. Denne vurdering skal selvfølgelig laves af fagfolk, der ikke har økonomiske interesser.

Selvom det måske lyder selvmodsigende, er jeg for, at man laver medicin v.h.a. GMO lukket inde på en fabrik, mens jeg er imod at lave medicin v.h.a. GMO ude i naturen /landbruget. Min begrundelse kan jeg komme med, hvis nogle ønsker det.

"LEGE GUD":

Vi er flere, som har sagt, at gensplejsning tit er at lege Gud. VI er så flere gange blevet kritiseret for dette synspunkt.

Jeg mener, at gensplejsning foretaget af mennesker er en utrolig kunstig proces, hvor man leger Gud. Man påvirker jo det "inderste inde" i en organisme, som jo er generne / DNA. Det er en meget unaturlig proces, når mennesker foretager den. Nogle vil måske mene, at vi via GMO får for stor magt over naturen.

ER GENSPLEJNING FARLIGT ELLER UHENSIGTMÆSSIGT FOR NATUREN ELLER MENNESKET:

Hvis du har fulgt flere af debatterne på Ingeniøren eller www.videnskab.dk vil du vide, at der stadig er diskussion om, om GMO kan skade naturen eller mennesket. Det er der jo også i denne tråd.

Jeg tror, at en del af GMO-planterne kan give allergi eller anden overfølsomhed i forhold til en almindelig plante hos nogle personer. Der dannes jo nye stoffer i GMO-planten.

Når der kommer nye GMO-planter og GMO-dyr på markedet, skal vi i hver enkelt sag vurdere, om de kan være usunde for naturen eller mennesker. Nogle af de fremtidige GMO-organismer kan måske være dette..

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

GMO på fabrik versus GMO natur Jamen den begrundelse hører jeg gerne, som sagt er det ren idioti at tro at man kan være 100% sikker på at GMO i en lukket fabrik aldrig slipper ud, shit happens.

Og hvorfor er du imod GMO, hvilke effekter er det du har et problem med, og hvorfor lige GMO? Hvorfor ikke alle de andre metoder vi bruger til forædling af planter?

GMO er IKKE hvis vi fyrer en masse nyt DNA ind i en organisme. Krydsning af 2 planter hvor vi pludseligt får tusinder af nye genkombinationer er IKKE GMO Overførsel af hele genomer er ikke GMO Tilfældig ændring af DNA via stråling (x-ray, UV osv.) eller ved tilsætning af stoffer der øger mutation er ikke GMO

Fælles for alle disse er at vi allerede bruger dem og at alle vores fødevare, selv de økologisk fritgående majsmarker, på ingen måde er naturlige, og på ingen måde ville være at finde hvis ikke VI havde leget gud og fremavlet dem.

Og ja, lege gud. Hvad fanden, undskyld mit fransk, er det for et argument at forsøge at hive op af hatten i et fagligt forum? Jeg tror ikke på gud, hvorfor skulle jeg så have et problem med at lege gud? Så tilpas dit argument til ikke at indeholde ting som nogen vil opfatte som fantasifigurer.

GMO er ikke farligt, ligesom en pistol, en bil eller noget som helst andet teknologi ikke er farligt. En pistol i hånden på en tosse kan være farlig, en bil ført af en drukkenbolt kan også være dårligt for helbredet og en GMO plante designet til at producere tåbelige mængder cyanid er nok heller ikke det sundeste du kan komme i nærheden af.

Men at påstå at et ændret DNA i sig selv skulle være skadeligt eller farligt er useriøst. Hver eneste gang du sætter tænderne i et æble eller en bøf vil det samlede DNA være forskelligt fra det sidste måltid, that's how genes work! Det er derfor vi kan bruge DNA til kriminal efterforskning, fordi DNA er forskelligt fra person til person.

Du går igen til angreb på teknikken når det er en forkert anvendelse af teknikken der kan give problemer.

 • 0
 • 0

For mig at se er der et par problemer i GMO: 1. Virksomheder som Monsanto vil formentlig benytte lejligheden til at gøre frøene af afgrøden sterile, hvilket der kan være gode argumenter for da risikoen for utilsigtet spredning mindskes, til gengæld er man så tilfældigvis nødt til at købe frø hos dem hvert eneste år. 2. Påstanden om at det "bare" ændrer et par aminosyrer tyder på at man forestiller sig at vi kan overskue alle konsekvenser af disse par ændringer. Hvad hvis den ændring påvirker nektarens sammensætning på en uheldig måde som gør bier syge? 3. Argumentet om at ændringerne som GMO'en indeholder ligesåvel kunne opstå ved naturlig krydsning er muligvis korrekt, men der ville ikke pludselig være 5000 hektarer med planter der alle har denne ændring. Hvis ændringen var nyttig ville den sprede sig, hvis den slog bier ihjel ville den nok selv forsvinde. Denne naturlige regulering har ikke chance for at finde sted med GMO. 4. Hvis GMO ændringerne trods punkt 1 for held til at sprede sig så kan helvede være løs og man vil gå og drømme sig tilbage til dengang problemet "bare" var tidsler, bynke og flyvehavre.

Better safe than sorry.

 • 0
 • 0

Michael som jeg har sagt flere gange er der ingen naturlige afgrøder tilbage. Så din påstand om at vi ikke ville have marker af planterne viser blot at du ikke har sat dig ind i tingene. Hvorfor har bananer ikke ordentlige frø når vi køber dem i supermarkedet? Fordi vi har avlet dem til at have et ulige antal genomer og derfor vil moder natur ikke lade bananen formere sig.

Hvad med stenfri druer? Det er også en plante vi har forædlet som ikke ville have en kinamands chance i den fri natur. Hele pointen med vores landbrug og fødevareproduktion er netop at vi gør unaturlige ting for at få mest muligt mad ud af mindst muligt arbejde, hvis vi så kan få lidt bonus point ved at undgå forstoppelse pga. frø el.lign. er det da skønt.

 • 0
 • 0

Jeg protesterer mod de miljøfremmede stoffer jeg kender til Per A. Hansen, jeg kan naturligvis ikke protestere mod nogle stoffer som jeg ikke kender eksistensen af og hvis det forholder sig som du siger, vil jeg selvfølgelig undlade at spise ost i Syden.

 • 0
 • 0

GMO er ikke farligt, ligesom en pistol, en bil eller noget som helst andet teknologi ikke er farligt. En pistol i hånden på en tosse kan være farlig, en bil ført af en drukkenbolt kan også være dårligt for helbredet...............................

Ja, det er derfor man skal være medlem af en skytteforening for at få tilladelse til at have en pistol og vi skal gennemgå en teoretisk og praktisk uddannelse med slutkontrol for at erhverve kørekort Thomas Hansen (og alligevel går det galt engang imellem). Og så tror jeg ikke at alle er enige i din definition af GMO. GMO er en genetisk modificeret organisme der ved genteknologi har fået generne modificeret, f.eks. med et gen fra en anden organisme ("gensplejset" eller "genmanipuleret").

 • 0
 • 0

Og det er derfor vi har regler for hvem der må lave GMO, så hvad pokker er det du har et problem med? Novo, Monsanto og landmanden får alle sammen "kørekort" til det de laver.

What is a GM plant? A plant to which we have added extra DNA using recombinant techniques (in the lab)

https://www.youtube.com/watch?v=Mwzq-swl4c...

omkring 08:18

Han ved nok hvad han snakker om, så jeg stoler på hans definition. Og på hvilken måde afviger min definition på GMO fra netop dette?

Igen går du efter GMO uden nogen faglig argumentation, eller ihvertfald uden så også at forklare hvorfor alle de andre metoder vi bruger til at få ændret i planters DNA IKKE skal kontroleres på samme måde og IKKE skal anses for noget unaturligt hokus pokus?

 • 0
 • 0

Du har ret til dine egne holdninger, ikke til dine egne facts.

Du vælger at argumentere for at noget skal forbydes for os alle sammen, samtidigt med at du siger at du ikke er kvalificeret til at sige ja eller nej til det. Jeg holder mig til hvad vi ved samt hvad vi regner med. Der er ingen grund til at tro at GMO er farligt i sig selv, der er al mulig grund til at tro at GMO kan bruges til dårlige ting.

Det betyder ikke at jeg vil forbyde GMO, tværtimod skal vi have gang i den udvikling samtidigt med at vi får på plads HVAD der skal være i orden at lave via GMO.

 • 0
 • 0

Skulle du så ikke overveje at argumentere for en mærkningsordning istedet for at kaste dig ud i diskussioner omkring etiske spørgsmål omkring GMO. Det bør vel være komplet ligegyldigt for dig hvad de tossede forskere så laver og sender ud på markerne så længe du har mulighed for at fravælge det i supermarkedet?

ps. gælder din modstand så også de medicin produkter som er produceret via GMO?

 • 0
 • 0

Siden vi mennesker begyndte på agerbrug, har vi påvirket afgrøder og husdyr. Genetisk varians betyder en hel del, men der har været begivenheder der har skabt genetisk flaskehals. Den moderne planteforædling og GMO arbejder netop med øget genetisk varians som grundlag for udvælgelse. Derfor har vi genbanker for de fleste af vore afgrøder, også de vilde oprindelige arter.

 • 0
 • 0

@Michael,

 1. Påstanden om at det "bare" ændrer et par aminosyrer tyder på at man forestiller sig at vi kan overskue alle konsekvenser af disse par ændringer. Hvad hvis den ændring påvirker nektarens sammensætning på en uheldig måde som gør bier syge?

Punktet refererer vist til et indlæg fra undertegnede, der var møntet alene på soja med roundup-resistens, og kan ikke bruges generelt. Ændringen har intet med nektarproduktionen at gøre, men det kunne andre modifikationer da tænkes at gøre, så din indvending er da relevant. Inden en sort godkendes til brug er planten naturligvis testet i alle ledder og kanter - herunder nektarens kvalitet. I det aktuelle eksempel er det dog irrelevant, da sojaplanter er selvbestøvende og besøges ikke af bier.

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

GMO PÅ FABRIK VERSUS UDE I NATUREN :

Jeg er enig med dig i, at man ikke kan udelukke 100 %, at GMO kan komme ud og forurene fra tanke på en eller flere fabrikker. Det har du ret i. Måske er det allerede sket. Men det er muligt, at det ikke sker særlig tit, hvis det da overhovedet er sket.

Jeg har dog en anden indvending, som er min egentlige indvending. Hvis man først begynder på at tillade GMO i landbrug og havbrug ude i naturen, kommer man ud på en glidebane, hvor flere og flere GMO vil stå i kø for at blive tilladt. For hvis man kan godkende en bestemt GMO, hvorfor skulle man så ikke kunne tillade en anden GMO ? Og hvor sætter vi så grænsen for GMO ? Vil man så også tillade de gyselige Frankenstein-høns uden fjer, der vist er gensplejsede? P.g.a. sygdom og tilhørende medicin har jeg dårlig hukommelse, men så vidt jeg husker, var hønsene gensplejsede.

Jo flere GMO der kommer, jo mindre mulighed er der for at overskue, om der kan være miljømæssige og menneskelige problemer ved disse. Jeg er uddannet inde for ernæring. Derfor ved jeg, at nogle af de nye stoffer, som kan findes i nogle af de fremtidige GMO-planter eller dyr, måske kan give overfølsomhed eller være skadelige. Måske finder de fagfolk, som godkender produktet til fødemiddel, først ud af for sent, at det er skadeligt at spise. Og nej, jeg tænker ikke på noget bestemt her.

Dog skal det også siges, at jeg tror, at noget GMO kan gavne miljøet og menneskers sundhed.

Men jeg mener alligevel, at vi skal begrænse GMO i havbrug og landbrug til nogle få ting. F.eks øget modstandsdygtighed mod tørke, for meget vand, kulde og for meget salt i vandet. For det giver mening for mig.

FØLELSER OG AT "LEGE GUD" :

Jeg er ikke særlig religiøs. Og jeg er ikke overbevist om, at der findes en Gud. Men som sagt er vi nogle mennesker, der mener, at vi skal passe på med at lege Gud m.h.t. GMO. Gensplejsning kan måske give os for stor magt over naturen. Det kan man jo så kalde et u-videnskabeligt argument.

Jeg er dybt uenig med dig m.h.t hvad der egner sig i videnskabelige og faglige forum. Jeg mener - i den grad - at det er vigtig at snakke om følelser og "legen Gud" i sådanne forummer /fora.

F.eks så jeg nogle høns uden fjer, der vist var genspejsede. Det er muligt, at der ikke var ubehag for dyrene, miljøbelastninger eller problemer for mennesker, der måske spiste dem. Men mine FØLELSER sagde mig, at det var afskyeligt og en dårlig omgang "legen Gud", hvor mennesket havde hævet sig for meget over naturen.

Slut for mig med at bruge ordet sætningen "at lege Gud" i denne tråd.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Hvor vi sætter grænsen for GMO? Der hvor befolkningen finder det acceptabelt, ligesom med alt andet. Det er derfor vi har et forbud mod at sælge alkohol til unge, men ikke mod salami til de fede.

Frankenstein-høns der vidst nok... du er meget specifik hva? Hvis du spørger mig, så ja, hvorfor ikke lave høns uden fjer hvis vi kan gøre det? Eller endnu bedre lav det kød vi har brug for uden alt det unødvendige, jeg har intet problem med en laboratorie bøf. Og på hvilken måde er dette anderledes end de mutant dyr vi allerede har? Høns specifikt udvalg efter hvor hurtigt de vokser, forædlet og avlet i en grad så de ikke ville have en kina-mands chance i den fri natur. Det er det vi gør! Det er det vi altid har gjort, vi har bare pludseligt en ny metode, GMO, som åbenbart lyder farlig og er for indviklet til at man nemt kan forklare det over en kop kaffe.

Ja det bliver sværere at overskue, det blev også sværere at overskue da vi begyndte at udvikle medicin, forbyd lortet, det er for indviklet at se alle bivirkningerne. Måske, måske, måske, måske, måske sker der absolut intet ved det, overvejet den mulighed?

Gud v. GMO Det "kan" man kalde et u-videnskabeligt argument? Jamen tillad mig så at være den man som siger det. At lege gud er IKKE et argument, hvordan vil du have at jeg skal forholde mig til en sådan sætning når jeg ikke tror på gud? Det er uvidenskabeligt, useriøst og enmornt skuffende at skulle støde på et sådant forsøg på argumentation blandt ingeniører.

Det er vigtigt at snakke om følelser og religion, hvis vi snakker om hvorfor befolkningen er imod GMO. Det har intet, absolut INTET, at gøre i en faglig diskussion om hvorvidt GMO er skadeligt, smart, nødvendigt osv.

Du bliver ved med at bruge dine følelser (eller andres) som et argument, den holder ikke. Kom med fakta ellers kan man jo ikke bruge det til noget. Især fordi mine følelser er stik modsat dine, så hvad gør dine følelser vigtigere end mine?

 • 0
 • 0

@Jan,

Jeg har dog en anden indvending, som er min egentlige indvending. Hvis man først begynder på at tillade GMO i landbrug og havbrug ude i naturen, kommer man ud på en glidebane, hvor flere og flere GMO vil stå i kø for at blive tilladt. For hvis man kan godkende en bestemt GMO, hvorfor skulle man så ikke kunne tillade en anden GMO ?

Det er naturligvis relevante betænkeligheder. Nu forholder det sig således, at branchen er underlagt en meget omfattende kontrol, hvor firmaerne skal dokumentere alt. Der fastsættes en række forsigtighedsforanstaltninger, bl.a. skulle der indføjes et såkaldt "dræber-gen" for at undgå at generne spredtes i naturen. - Ingen afgrøder bliver godkendt uden omfattende forsøg og dokumentation. Til laboratorieformål har man andre ønsker, her kunne forsøgsdyr uden hår eller fjer måske være et ønske. Også sådanne formål er naturligvis underlagt omfattende kontroller af eksperter på området.

 • 0
 • 0

Kære Thomas Hansen og Per A. Hansen.

Det er spændende og interessant at læse jeres indlæg.

Jeg mener som sagt, at de fjerløse Frankenstein-høns viser hvor sygt, mennesker kan tænke. Derfor er det godt med skrap lovgivning, når det gælder GMO og andre teknikker.

Vi har i dag påvirket naturen på mange andre måder en gensplejsning. Frugter, kornsorter, grøntsager, køer, grise, høns m.m. er blevet udsat for en voldsom påvirkning fra mennesket. F.eks sagde de i TV forleden, at gulerødder førhen var hvide. Det var først efter menneskelig påvirkning, at de blev orange. Megen af denne påvirkning, som ikke er GMO, er gået godt. Men man kan godt have betænkeligheder ved en eller flere af de ting, som denne påvirkning har lavet.

Thomas. Måske sker der store fejl med dårligt miljø eller syge mennesker ved nogle GMO-organismer i fremtiden. Har du overvejet denne mulighed?

Per siger da godt nok, at der er omfattende kontrol og sikkerheds-vurdering, førend nye GMO kommer på markedet. Og det er da fint. Men de foretagener, der skal give grønt lys for nye GMO, kan være påvirket af industrien. Derfor kan der i visse tilfælde måske blive godkendt noget, som senere viser sig at være farligt for miljø og / eller mennesker.

Mine følelser er lige så vigtig som dine, Thomas. Og de kan være gode i sådanne debatter. Men nok om det.

Jeg er ikke uddannet ingeniør. Men i mine uddannelser og kurser har jeg beskæftiget mig med sundhed, ernæring og sygdomslære. Så jeg har bl.a. lært om gener, DNA, allergi og overfølsomhed.

Derfor er jeg overbevist om, at der kan opstå nye allergier eller overfølsomhed ved visse GMO i fremtiden. Og det er slet ikke usandsynligt, at visse GMO kan være usunde at spise. Og andre personer har nævnt, at visse GMO måske kan være dårlige for miljøet.

Der bør være en klar og læsevenlig GMO-mærkning på alle GMO-produkter i alle relevante lande i HELE VERDEN.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

@Jan,

Derfor er jeg overbevist om, at der kan opstå nye allergier eller overfølsomhed ved visse GMO i fremtiden. Og det er slet ikke usandsynligt, at visse GMO kan være usunde at spise. Og andre personer har nævnt, at visse GMO måske kan være dårlige for miljøet.

- son du måske ved, så bygger landbruget på videnskabelige forsøg når det gælder fodring af husdyr. Den human ernæring halter ca. 50 år efter. Prof. Mølgaards forsøg med at måle energiforbruges hos husdyr i et kalorimeter er mere end 80 år gammel, det er nu taget op indenfor sportens verden. En af de største årsagerne til allergi er ikke fødevarerne, men en overdreven rengøring af kroppen, hvorved vort immunforsvar ikke har noget at lave og så begynder at angribe raske celler - det er meget livstruende. Dit ofte nævnte eksempel på fjerløse høns behøver ikke at være Frankenstein, det ses skam meget ofte i mindre frilandsbesætninger. Jeg har fuld tillid til de etiske råd, der skal give grøn lys for designede forsøgsdyr, de har i modsætning til os i debatten en fuld dokumentation for, hvad de skal bruges til. Vi er i småtingsafdelingen her, laboratorierotter som de nævnte er et kuriosum, men med et ganske bestemt formål. Jeg tror en del af dine relevante betænkeligheder i det store hele ikke er fremmed for de ansvarlige myndigheder. Et oplagt GMO-projekt ville være at fremstille korn, som svin kunne udnytte fosforindholdet af, det kunne spare miljøet for store mængder indkøbt fosformineraler - og korn med indbygget vaccine mod malaria eller ekstra A-vitamin kunne hjælpe masser af børn, der i dag fødes blinde. GMO kan ikke stå alene, det er kun et supplement.

 • 0
 • 0

Men Jan, hvis dine følelser er lige så vigtige som mine, udligner de to "argumenter" så ikke hinanden? Hvad vil du opnå ved at sige at du føler det er forkert, når jeg med det samme kan sige at det gør jeg ikke? Hvilken fornuftig diskussion forventer du at få ud af det?

Jeg vil ikke udelukke at der kan opstå allergi overfor et bestemt DNA molekyle, men sandsynligheden for det er forsvindende lille. Vi er IKKE allergiske overfor DNA, vi er overfølsomme overfor alt muligt andet som bliver produceret af planter, dyr eller mennsker. I de to første tilfælde sker det pga. gener, men igen går du efter manden ikke bolden, jeg forstår ikke at det er SÅ svært for dig at skille de to ting fra hinanden.

GMO=ændring af gener=komplet ufarligt da DNA nemt nedbrydes af os og bør anses som marginalt farligere end vand.

GMO -> planter eller dyr der producere nye stoffer og DE stoffer kan være farlige, det har intet med GMO at gøre da du kan opnå samme effekt med alle mulige andre værktøjer, fx stråling, forædling, krydsning af arter eller bare tilfældig mutation fordi moder natur hader os.

Så hold nu op med at prøve at tørre lorten af på GMO teknik og ram rigtigt ved at gå efter de andvendelser af GMO som har negativ effekt.

GMO er et værktøj, ligesom en hammer. En hammer i de rigtige hænder = fancy ny carport En hammer i de forkerte hænder = av av av

Så kan jeg for pokker ikke gøre det mere klart hvor du går fejl i dit syn på GMO.

 • 0
 • 0

Hej igen.

SVAR TIL THOMAS :

Jo, de vores 2 "argumenter" om følelser udligner hinanden. Og vores 2 "argumenter" om "legen Gud" udligner også hinanden. Og det er jo fint nok. Jeg synes, at vi har haft 2 små fine debatter og diskussioner om dette i denne store og lange debat. Det har skabt nogle "nuancer" i den store debat. Andre læsere må så vurdere, om de synes, mine eller dine argumenter er bedst.

M.h.t. forskning og menneskelige opfindelser er det godt, at det ikke kun er fagfolk med deres videnskabelige argumenter, som vi hører. Der er brug for følelser og Det Etiske Råd. Nok om det.

MÆRKNING AF GMO:

Christian Bitz er fagperson i ernæring og Mette Frisk er journalist. De har haft en serie om ernæring på DR 1. I et af disse programmer sagde de, at nogle danske dyr får GMO-foder.

Den alternative kost/helse-vejleder Anette Harbech Olesen har også været inde på det med mærkning af GMO. Anette bliver også kaldt "kassedamen" af dem, der ikke mener, hun har en stærk nok faglig uddannelse.. Hihi. I følgende relativ nye artikel, som jeg linker til, skriver hun om GMO og mærkning. Jeg er ikke nødvendigvis enig i hendes synspunkter og påstande.

http://www.madforlivet.com/bloggen/848-sig...

Min mening er:

Alle produkter med gensplejsede dyr og planter bør mærkes med et tydeligt og relativt stort mærke i alle relevante lande i HELE VERDEN.

Alle produkter med animalsk materiale fra dyr, der har fået GMO-foder, bør mærkes tydeligt med et relativt stort mærke i alle relevante lande i HELE VERDEN. Det gælder æg, mælk, kød og fisk.

Så har forbrugerne valgfrihed til at vælge de produkter til eller fra, som indeholder GMO.

I dag skal man måske købe økologisk i Danmark, hvis man vil være på den sikre side m.h.t. at undgå GMO. Men jeg er ikke tilhænger af økologisk landbrug. Og jeg synes ikke, at alle økologiske produkter falder i min smag. f,EKS er de meget dyre.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Dit link er ikke til en artikel men til en blog. En blog der IKKE har været igennem peer review og som IKKE føler det nødvendigt at bakke nogen af påstandene op med faglige kilder.

Igen, igen igen! Gå ikke efter værktøjet men gå efter anvendelsen. Hun skriver "...at GMO soja og glyphosat rester påvirker tarmfloraen og dermed helbredet negativt."

Det svare jo til at påstå at en pistol og kugler påvirker helbredet negativt. Det kan godt være at de planter der er GMO bliver sprøjtet mere, men det har for pokker stadigt intet med GMO teknikken at gører men den måde den bliver anvendt på.

Kan vi ikke i det mindste få bekræftet at du forstår den forskel?

 • 0
 • 0

Hej igen.

GENETISK REVOLUTION:

Nogle gensplejsede GMO kan virke som geniale og fantastiske opfindelser. Ja faktisk er det - tilsyneladende - tæt på at være en sand revolution.

F.eks nævner Per den - tilsyneladende utrolige - gyldne ris med betacaroten / A-vitamin, som kan hjælpe mange mennesker i U-lande. Denne plante er jo meget berømt.

Og der er kommet en - tilsyneladende genial - plante med n-3-fedtsyrerne EPA og DHA, der ellers kun findes i fisk eller olier fra fisk, krill eller sæl. Men som jeg har argumenteret for i 2-3 andre debatter, er jeg imod disse 2 planter. Og det gælder også andre GMO.

OVERFØLSOMHED:

Thomas. Det vil også overraske mig, hvis man kan blive overfølsom overfor nyt DNA i GMO eller DNA i almindelige organismer. Det har jeg nemlig aldrig hørt om. Men min viden på dette lille felt er ikke særlig stor.

Du og jeg er meget uenige m.h.t. om man kan give GMO kritik for nye stoffer i GMO, som kan give overfølsomhed eller andre bivirkninger. Jeg forstår dit synspunkt, men er i den grad uenig med dig. Jeg kan godt bekræfte, at jeg forstår flere af dine pointer. Forstå du mine ?Jeg er dybt uenig med dig. Men det har du og jeg jo diskuteret nu. Det vil også fremgå af mit svar til Per herunder.

Per. Der findes allergier og anden overfølsomhed overfor forskellige fødevarer. Og det kan være et meget irriterende og uhyre besværligt problem, hvor den overfølsomhed-ramte må nærlæse vare-deklarationerne igen og igen.

Jeg kender en, der ikke kan tåle gluten. Det er til tider besværligt at undgå ting uden gluten.

Ved en fremtidig GMO-hasselnød er der nye stoffer i, som ikke er i en almindelig hasselnød. Dermed er der risiko for, at enkelte personer kan blive overfølsom overfor denne GMO-hasselnød. Og det til trods for, at han godt kan tåle almindelige hasselnødder.

Det kan derfor gøre det MEGET besværlig for folk med overfølsomhed at nærlæse varedeklarationer, hvis der også er GMO-ingredienser i. Og jo Thomas. Det skyldes GMO-teknikken.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Jan, lad os sige at der findes 2 slags GMO hasselnødder, den ene af dem er genetisk modificeret til at producere tåbelige mængder gluten mens den anden NETOP er lavet så man har stor sikkerhed for at den ikke indeholder gluten.

Din fantastiske løsning er så at mærke dem begge to GMO fordi så ved vi jo det...? Hvilken positiv effekt er det du vil opnå ved at mærke varene? Og endnu vigtigere, hvordan kan du garantere mig at ikke GMO varianter ikke har mutationer der gør at de indeholder et stof jeg er overfølsom overfor?

Hvis du ser den video jeg har linket til tidligere, forklares det hvordan en ny seleri art opstod ved helt normal dyrkning som producerede store mængder kræftfremkaldende stoffer. Skal alle vare fremstillet via klassisk forædling så også have et warning sticker smækket på, fordi værktøjet forædling KAN danne genetiske ændringer som medfører at produktet kan være skadeligt for os?

Du må kunne forklare hvorfor GMO skal være det eneste værktøj som vi skal have en label til, når alle de andre værktøjer kan være lige så skadelige? Og faktisk giver GMO dig sikkerhed omkring DNA i dine afgrøder så du undgår at tilfældige mutationer sker.

 • 0
 • 0

Hej igen.

INDUSTRIENS PÅVIRKNING:

Kære Per. A Hansen. En del forskning kan være lavet af - eller støtte af - elller være under indflydelse af - industrien.

Og jeg har ikke fuld tillid til, at EFSA i Europa eller andre er fuldstændige neutrale og uden påvirkning fra industrien, når de skal godkende nye GMO.

ANETTE HARBECH OLSEN:

Kære Thomas Hansen. Jeg mener nu, at Anettes skriverier om GMO er en slags artikel på en hjemmeside.

Du har ret i, at artiklen ikke har været igennem peer review. Det kan være en fordel, at artikler kommer gennem peer review. Men på den anden side kan man også læse gode artikler, som ikke har været gennem denne proces.

Du har ret i, at det kunne være godt med kildehenvisning i hendes artikel.

For god ordens skyld vil jeg nævne, at jeg ikke altid er enig i hendes synspunkter og påstande.

F.eks virker hun som en 100 % modstander af GMO i havbrug og landbrug. Det er jeg ikke. Jeg kunne nemlig godt være tilhænge af FÅ former for GMO i havbrug og landbrug.

Thomes, undskylkd at svarene på dine spørgsmål trækker ud. Men jeg har først fået mulighed for igen at bruge computer her mandag.

Kærrlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Men men men Jan, du bruger hendes blog/artikel som et argument, som et værktøj til at støtte dine holdninger og meninger omkring emnet. For et par hundrede kroner kan jeg da selv købe en hjemmeside og skrive en artikel som støtter min holdning, det er jo ikke holdbart og da slet ikke når hun absolut ingen kildehenvisninger har.

Fact: Hver gang et GMO produkt ikke bliver godkendt, dør en lille nuttet kattekilling, tænk på killingerne Jan. Det er jo til grin at argumentere på den måde.

Og hvis du ikke har tillid til EFSA og lign. institutioner, hvordan kan du så overhovedet få noget at spise? For så kan du vel heller ikke stole på kvalitetskontrol af normalt landbrug, og selv hvis vi vælger at mærke GMO, hvorfor er DE neutrale organisationer som står for mærkningen så fritaget for din mistanke om fejl eller korruption?

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

Grunden til, at jeg mener, at al GMO bør mærkes i HELE VERDEN, er, at forbrugerne derved har mulighed for at tilvælge eller fravælge sådanne produkter. Det giver med andre ord en god VALGFRIHED for forbrugerne, dersom der står, at der er brugt GMO. Det vil så betyde, at du kan købe GMO, dersom du ønsker det. Og jeg kan lade være med at købe GMO, dersom jeg ikke har lyst til dette.

En GMO-hasselnød kan indeholde et stof, som gør at skadedyr holder sig væk. Så det kræver mindre sprøjtning og gavner dermed miljøet. Men samtidig kan stoffet være farligt for mennesker og skade sundheden..

En anden GMO-hasselnød indeholder gluten og kan derfor være usund overfor de personer, der ikke kan tåle gluten.

Den trejde GMO-hasselnød er - tilsyneladende - mere sund og mere miljøvenlig end almindelige hasselnødder, som ikke er GMO. Med andre ord gavner det måske sundheden og miljøet at vælge denne GMO-hasselnød fremfor almindelige hasselnødder, der ikke er GMO. Det bør forbrugerne vide, dersom de vil tilvælge eller fravælge GMO på et OPLYST GRUNDLAG.

Så ved det store og tydelige GMO-mærke bør der måske stå en tekst om, hvad den gensplejsede GMO-egenskab er ved hver enkelt GMO-produkt. Det var lidt af de tanker, som en anden debat-deltager på en tråd her på Ingeniøren havde.

Ved den miljøvenlige og sunde GMO-hasselnød kunne der stå " GMO-egenskaben gør, at nødden indeholder n-3-fedtsyrerne EPA og DHA, som ellers kun findes i fisk. Og det kræver mindre mængder af gødning og sprøjtning at dyrke dem".

Jeg ved godt, at der er begrænsede mængder af plads på produkter. Men der bør måske stå, hvad den gensplejsede egenskab går ud på.

Jeg ved også godt, at der findes mange andre påvirkninger / værktøjer end GMO, som mennesket bruger. Men flere af disse har jeg ikke taget stilling til. Så det har jeg ikke en mening om. Og det er mit indtryk, at en del forbrugere er mere interesseret i at vide, om det er GMO end om der er brugt forædling, kloning eller andre menneskelige påvirkninger / værktøjer.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Ja lad os tænke på forbrugeren og få opmærket ALT hvad vi stopper i hovedet.

http://jameskennedymonash.files.wordpress....

Det bliver selvfølgelig lidt et problem at det kommer til at kræve op til flere master grader indenfor kemiens og biologiens finurlige verden for at kunne vurdere om bananen er farlig eller ej.

Alternativt kan vi jo gøre det vi altid har gjort, nemlig antage at hvis det er en madvare jeg kan købe i supermarkedet, har kloge mennesker, med tykke briller og stort skæg, vurderet for mig at det skam er sikkert nok at jeg spiser det.

Det du efterlyser er en mærkning som af langt de fleste blot vil blive oversat til FARLIGT FARLIGT DU DØR! også selvom du uddyber med informationer om hvilke genetiske ændringer der er lavet.

At de fleste forbrugere er mere interesserede i et GMO mærke end de andre værktøjer til forbedring viser blot at den gennemsnitlige dansker ikke er for skarp og at halvdelen af befolkningen er sløvere end det...

 • 0
 • 0

Kære Thomas.

Du skriver ordret om Anette Harbech Olesens artikel: " For et par hundrede kroner kan jeg da selv købe en hjemmeside og skrive en artikel som støtter min holdning, det er jo ikke holdbart og da slet ikke når hun absolut ingen kildehenvisninger har ".

Jeg er ikke enig med dig.

For det første er Anette ikke nødvendigvis en "Fru Hvem som helst " for mig. Jeg har læst flere af hendes bøger. Der er kilder i en eller flere af hendes bøger.

For mange år siden tog jeg uddannelser og kurser indenfor sundhed, ernæring og sygdomlære. På dette tidspunkt lavede jeg artikelsøgning på de videnskabelige databaser Medline / Pubmed og Cochrane, som har mange fagartikler liggende.

Og det er da godt nok at søge fagartikler sådanne steder. Men man skal ikke overvurdere brugen af disse fagartikler fra disse baser - og undervurdere brugen af andre metoder. Ved andre metoder tænker jeg på læsning af fagbøger og kontakt med alternative fagfolk og fagfolk med statsanerkendt uddannelse.

Hvis du læser fagartikler, kontrollerer du så, om der har været økonomiske inetresser indblandet ?

Anettes artikel kan - efter min mening - godt bruges. Man kan jo kontakte hende og bede om dokumentation for hendes påstande og hvilke kilder hun bruger. Det gør jeg nogle gange ved fagfolk.

Du skriver også ordret: " Men men men Jan, du bruger hendes blog/artikel som et argument, som et værktøj til at støtte dine holdninger og meninger omkring emnet".

Det er ikke helt rigtigt. I mange debatter giver jeg nemlig ikke kun links til de personer / artikler, jeg er enige med. Jeg giver også links til de personer og artikler, som jeg er uenig med.

Jeg er ofte uenig med Anette.

Når jeg søger efter viden til et emne, henvender jeg jeg mig både til alternative fagfolk og fagfolk, råd og institutioner med etablerede faguddannelser.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Hej.

MANGLENDE FORBRUGER-RESPEKT:

Jeg mener selvfølgelig ikke, at man skal - eller kan - mærke fødevarer og produkter med alt. Men jeg tror, at mange forbrugere - ligesom jeg selv - gerne vil vide, om et fødeemne er GMO eller har været i forbindelse med GMO.

Det er en utrolig mangel på respekt overfor forbrugerne, hvis de ikke bliver oplyst om dette. Det er jo en meget væsentlig oplysning og information, hvis der er tale om GMO. Derfor bør man have et GMO-mærke i HELE VERDEN.

I dag kan forbrugerne jo også se, om æg er økologiske eller ej. De kan vist også se, om det er buræg eller skrabeæg.

INDUSTRIENS ØKONOMISKE INTERESSER:

Jeg var en af de personer, der ventede i stor spænding på EFSAs forsinkede konklusion vedrørende sødemidlet aspartam, der bl.a. bruges i cola.

Og jeg har flere gange læst materiale fra kilder, der er støttet af - eller har haft et samarbejde med - industrien. Dette gælder Psykiatrifonden, Angstforeningen, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen m.m.. Flere af disse har været i forbindelse med industrien.

Jeg har sågar læst materiale fra industrien i en anden forbindelse. Jeg gjorde dog flere gange opmærksom på, at industrien løj på et punkt.

Så jeg mener afgjort, at materiale fra EFSA, Psykiatrifonden m.m. kan være værdifuld. Det er IKKE 100 % upålideligt. Man skal blot tage meget af dette med et større eller mindre gran salt, da industrien kan have påvirket resultaterne.

Det kendte og anerkendte Cochrane har da også sagt en eller flere gange, at industrien påvirker nogle forskningsresultater m.h.t. medicinske data.

Derfor mener jeg, at visse fagfolk undervurderer bivirkningerne - og overvurderer effekten - ved noget medicin.

Jeg mener, at det er naivt at tro, at dele af industrien indenfor GMO, fødemidler og lægemidler m.m. ikke har indflydelse på en del af forskningen.

Og jeg mener, at det er grov misinformation, hvis man oplyser de travle forbrugere uden fagviden, at der ikke kan være nogle såkaldte videnskabelige resultater indenfor GMO, medicin m.m., som er farvet lidt af industrien.

Når man læser videnskabelige fagartikler med mange kilder, bør man også være opmærksomme på, at en eller flere af kilderne kan være påvirket af industrien.

Det kan vel heller ikke altid udelukkes, at en fagperson har aktier som privaatperson i virksomheder.

Venlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

"Jeg er ikke enig med dig.

For det første er Anette ikke nødvendigvis en "Fru Hvem som helst " for mig. Jeg har læst flere af hendes bøger. Der er kilder i en eller flere af hendes bøger."

Jeg har læst flere af J. R. R. Tolkiens bøger og han har selv stået for skrivning af alt kildematerialet. Det gør ham ikke mere troværdig.

Selv hvis Anette ikke er en Fru Hvem som helst, vil jeg da gerne tro at det også gælder for en del andre forskere. Hvad med fx Alessandro Nicolia et. al. som har gennemgået 1783 studier, som alle har kilder på evt. påstande de kommer med. Konklusion: Der er ikke noget farlig ved GMO!

http://www.geneticliteracyproject.org/wp/w...

"alternative fagfolk" Vil du venligst uddybe hvad du mener med det udtryk, alternativ plejer at betyde noget som ikke er bevist, fx alternativ behandling.

Alessandro Nicolai samt forfatterne til de 1783 studier er alle sammen fagfolk med statsanerkendte uddannelser... gæt hvad de siger? De siger at GMO ikke er farligt.

"Hvis du læser fagartikler, kontrollerer du så, om der har været økonomiske inetresser indblandet ?"

ja, de gange jeg har skullet udgive har det været en del af proceduren at man skal godkende at der ikke har været problemer på det område.

"Man kan jo kontakte hende og bede om dokumentation for hendes påstande og hvilke kilder hun bruger." Alternativt kunne man vælge at lytte til de fagfolk der har nok stolthed for deres fag til rent faktisk at gøre et ordentligt stykke arbejde og sætte kilder på påstande, det er trods alt noget man får at vide fra gymnasiet og frem.

"Det er jo en meget væsentlig oplysning og information, hvis der er tale om GMO." Siger hvem? Det er ikke vigtigt for mig, så hvem skal diktere om noget er en væsentlig oplysning? Hvornår er en minoritet stor nok til at deres krav til mærkning skal tages seriøst? Jeg kunne sikkert overbevise en del kemistuderende til at støtte op om mærkning af vare med det faaarlige DHMO...

"Det kan vel heller ikke altid udelukkes, at en fagperson har aktier som privaatperson i virksomheder." Igen har jeg skulle skrive under på at jeg ikke har økonomisk eller på anden hvis interesse konflikter der kan have haft indflydelse på min artikel. Men fair nok, lad os sige at vi går ud fra at det du siger er rigtigt og at vi ikke helt kan stole på forskningsresultater fordi industrien i princippet kan have fusket. Hvordan pokker vil du så undgå at skulle mærke ALLE vare med ALT hvad vi kan finde på? Bare fordi forskningen siger at vandet i min banan ikke er farligt, kan industrien jo have lavet noget lusket!

Jeg er ked af at sige det, men når du når til det punkt kan jeg kun foreslå dig at finde sølvpapirshatten frem. Der er problemer indenfor forskning, især fordi negative resultater sjældent bliver publiceret, det er også noget der gøres meget for at rette op på indenfor fx medicin, men vi har GMO, vi har sikkert alle sammen gnasket noget GMO i os på et tidspunkt og indtil videre er vi ikke døde af det.

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

KILDEKRITIK:

Du kritiserer mig m.h.t. min kildekritik, når det kommer til Anette Harbech Olesen. Jeg stiller dig derfor spørgsmål om din kildekritik på denne og en anden tråd på Ingeniøren.dk. I den anden tråd spørger jeg dig, om du har kontrolleret, om al den forskning, der ligger til grund for de1783 studier er uden økonomiske interesser.

Mit spørgsmål i den anden tråd lyder stort set som følgende: Er noget af det, som beskrives i de 1783 studier lavet af eller støttet af industrien ? Det har du ikke givet mig et godt svar på i den anden tråd. I den anden tråd vil jeg igen bede om et bedre svar på spørgsmålet en af dagene.

Læserne kan følge den anden tråd - og svaret på spørgsmålet - på dette link:

http://ing.dk/artikel/nu-kan-danmark-sige-...

Jeg kan blot oplyse, at det anerkendte Cochrane har skrevet, at en del forskning er påvirket af industri-interesser inderfor de områder, som Cochrane beskæftiger sig med. Derfor vil det heller ikke undre mig, hvis en del forskning er påvirket af GMO-industrien.

Det er selvfølgelig godt, hvis du som skribent på fagartikler skal skrive under på, at du ikke har interesse-konflikter og aktier i industrien som privatperson. Det er jo alle tiders. Om man skal dette på alle fag-tidskrifter, ved jeg ikke. Men det er ikke sikkert, at alle skribenter vil skrive, dersom de har aktier som privatperson. Men de fleste vil.

I øvrigt skriver du noget spændende. Nemlig : " Der er problemer indenfor forskning, især fordi negative resultater sjældent bliver publiceret ". Jeg ved, at dette gælder indenfor medicin. Og hvis det også gælder indenfor GMO, er det jo et problem.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Jan, du må kunne forklare mig hvordan du er kommet frem til at det er ok at spise gulerødder. Der er en masse forskning der tyder på at gulerødder er vældigt sunde, men hvordan kan du være sikker på at det ikke er gulerodsmafiaen som har fusket med resultaterne? Svaret er simpelt, du spiser gulerødder, din far spiser gulerødder, vi spiser stort set alle sammen gulerødder og vi er ikke drattet om endnu. Logik for burhøns fristet man til at sige.

Men hvad hvis du erstatter ordet gulerødder med GMO? Hvor ligger forskellen, det er DET jeg absolut ikke kan forstå. GMO er en af de mest gennemtestede af vores forædlingsmetoder. GMO skal leve op til langt strengere krav end alle de andre metoder og GMO giver dig en meget præcis kontrol af HVAD der ændres ved produktet, til forskel fra alle de andre forædlingsmetoder vi har.

Vi har ikke skyggen af en indikation af at GMO skulle være farligt. Der er fagligt set ingen grund til at tro at GMO skulle være skadeligt. Der er allerede tonsvis af mennesker som har spist GMO uden at vi har kunnet observere effekter og vi har floder af studier der viser nøjagtigt det samme.

Hvad er det præcist du er nervøs for omkring GMO?

 • 0
 • 0

Hej.

JAN DAMGÅRD OG COCHRANE :

Jeg kender selvfølgelig godt flere af disse link, som du bruger, Jan. Jeg har bl.a. sat mig ind i Cochranes hjemmeside, da jeg skulle lave en vejledning om emnet til ernærings- og husholdningsøkonom-studerende på Ankerhus Seminarium i Sorø på Vest-sjælland. Der arbejdede jeg i 3-7 måneder.

Og jeg kender naturligvis også Cochrane fra andre sammenhænge.

Jeg synes, at Cochrane virker som en "rimelig pålidelig" kilde. Så du misforstår mig vist.

Jeg siger jo ikke, at Cochrane er påvirket af industrien. Jeg siger, at Cochrane en eller flere gange har sagt, at noget forskning er påvirket, lavet eller farvet af visse dele af industrien. Og det gælder jo måske også GMO-industrien.

THOMAS LARSEN :

Kære Thomas :-) Du er spændende at diskutere med.

Jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at der findes en GMO-mafia. Det tror jeg nemlig ikke på.

Og der er uden al tvivl noget GMO, som er sundt for mennesker og uden skader på miljøet.

Men som sagt tror jeg, at noget af forskningen skal tages med en gran salt p.g.a. industriens økonomiske interesser. Det er godt nok ikke noget, som jeg kan bevise nu og her. Men det vil være naivt at tro andet.

Thomas, jeg svarer på de andre spørgsmål fra dig en af dagene.

Jan og Thomas. I ønskes en god dag.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

@Jan, [ Og jeg har ikke fuld tillid til, at EFSA i Europa eller andre er fuldstændige neutrale og uden påvirkning fra industrien, når de skal godkende nye GMO. [/quote] - du kan trygt regne med, at dansk landbrugsforskning og -forædling er 100% fri for utidig indblanding af firmainteresser o. lign. Jeg har selv lavet en del forsøg, der var "sponsoreret" af firmaer. Landbruget sagde klart, at man gerne ville havde deres penge, men ville ikke acceptere indblanding. Min erfaring er den, at firmaerne kun var interesseret i forsøg af høj kvalitet - ikke efter at få deres produkter i forreste række. Kun på den måde kunne man planlægge på længere sigt - i hvert fald de firmaer, der handler med landbruget. Snyder man en enkelt gang er man færdig i branchen. -

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

Du beder mig uddybe, hvad jeg mener med alternative fagfolk.

Her er mit grundige og lange svar.

Jeg har lært lidt ernæring, da jeg tog den alternative uddannelse til FDZ-zoneterapeut. Så kan folk kalde mig sindsforvirret, men både før, under og efter min uddannelse var jeg aldrig overbevist om, at zoneterapi virker. Og nej, jeg var og er ikke nødvendigvis enig med de alternative teorier om ernæring, som vi lærte på Zoneterapeut-uddannelsen.

Jeg har også taget halvdelen af den 3-årige "statsanerkendte/alternative" uddannelse til afspændingspædagog.

Derudover har jeg lært meget ernæring på den statsanerkendte, 3½-årige uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom. Og så har jeg taget nogle forkurser i fysiologi og ernæring på DTU - Danmarks Tekniske Universitet og på den daværende KVL- Landbohøjskolen, der vel også var et slags universitet.

Jeg har stort set ikke haft lønnet arbejde indenfor disse områder. Det er i fritiden, at jeg arbejder med mine emner.

NOK OM MIG.

Alternative fagfolk er dem, som ikke har en statsanerkendt uddannelse. Dette kan være biopater, visse kostvejledere m.m.

Der er dog også visse fagfolk med statsanerkendte uddannelser, der har en eller flere alternative teorier. Det kan være visse læger. F.eks "ortomolekylære" læger.

Og så er der dem, der både har en statsanerkendt uddannelse og en alternativ uddannelse indenfor området. Dette gælder visse ernæringsterapeuter.

Et plus ved højtuddannede folk med statsanerkendte uddannelser er, at de kan have lært det uhyre vigtige fag statistik på relativt højt niveau, hvor de lærer at vurdere undersøgelser. Dette kan de alternative fagpersoner desværre ikke prale af. Så det er et minus til Anette Harbech Olesen, alternative fagpersoner samt folk med korte eller middel-lange uddannelser.

I forbindelse med mit afsluttende speciale til ernærings- og husholdningsøkonom, var jeg så så heldig at være inde hos fedtstof-forsker Tine Tholstrup på Forskningsinstitut For Human Ernæring på eller ved KVL-Landbohøjskolen. I samme periode snakkede jeg med læge Peter Markmann på samme institut. Jeg har meget stor respekt for deres videnskabelige håndtering af fagartikler fra de videnskabelige databaser. De kan deres statistik.

P.g.a. mine uddannelser kender jeg ulemperne og svaghederne ved de alternative uddannelser.

Men modsat er de etablerede, statsanerkendte fagpersoner heller ikke altid noget at råbe hurra for.

Jeg har f.eks hørt flere etablerede, statsanerkendte fagpersoner komme med påstande uden dokumentation og beviser indenfor ernæring. Jeg har også flere eksempler på pinlige mangler på viden ved fagfolk med statsanerkendte uddannelser. Jeg har som patient med angst vidst nogle ting, som visse etablerede, højtudannede fagfolk ikke viste.

En eller flere fagfolk med alternative uddannelser - samt i al beskedenhed mig selv - havde ret med deres skepsis mod de unaturlige transfedtsyrer i visse fødevare, mens myndighederne og / eller fagfolk med statsanerkendte uddannelser sov gevaldigt i timen.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Som eksempel nævner du orthomolekylær, lidt hurtig søgning peger på at det er omtrent lige så meget humbug som horoskoper og faith healing.

Enten holder vi os til ting som vi videnskabeligt kan bevise, eller også vil jeg skifte mit argument til at min gud, den hellige te-potte som svæver mellem os og solen, har sagt god for GMO. Jan det startede som en fornuftig diskussion men hvis vi skal ud i sådan noget alternativt bullshit så stopper jeg altså her.

Videnskabelige undersøgelser har vist at GMO i sig selv ikke er farligt. GMO er et værktøj og kan derfor ikke i sig selv opfattes som farligt, ligesom en hammer i sig selv ikke er farlig. At mærke fødevare med et GMO mærke ville svare til at mærke alle de produkter hvor en hammer har været brugt til produktionen fordi en gruppe af mennesker føler at en hammer er unaturlig.

Her er ikke tale om at nogen af fagfolkene har sovet i timen, tværtimod har de haft ufatteligt travlt med at undersøge om det kan være skadeligt, ledt efter sammenhænge og opsat kontrolsystemer i langt større grad end hvad der kontroleres ved alle mulige andre forædlingsmetoder.

Dem der HAR sovet i timen er modstanderne, greenpeace fx, og hvad har vi fået ud af at de ikke kan tage sig sammen og læse lidt op på forskningen og sætte sig ordentligt ind i tingene?

Et slag på tasken er 1.9-2.8 millioner dødsfald pga. kampen mod golden rice http://reason.com/blog/2013/09/30/scientis...

Mark Lynas opsummere ret fint hvad jeg hele tiden prøver at gøre opmærksom på. http://www.macleans.ca/general/a-founder-o...

Det er helt fint at bruge et forsigtighedsprincip overfor noget nyt, men GMO er ikke længere nyt, vi har testet det, det virker og vi dør ikke af det. Enten må man stole på at effekterne er blevet undersøgt ordentligt, eller også må det samme forsigtighedsprincip bruges i forhold til alle mulige andre produkter og forædlingsværktøjer.

Du har stadigt ikke forklaret mig hvorfor du ikke også kræver mærkning af gulerødder da gulerodsmafiaen jo også kan have betalt forskerne for at skjule de skadelige virkninger af gulerødder?

 • 0
 • 0

Hej.

Sådan noget lort. Computeren slettede mit indlæg. Jeg hader, når sådan noget sker.

SIDSTE ORD OM ANETTE HARBECH OLESEN :

THomas, som du nok kan regne ud, er jeg dybt uenig, når du sammenligner Anette Harbech Olesen med Tolkien.

Du kritiserer hende bl.a. for ikke at have kildehenvisning.

Det siger sig selv, at det er bedst med kilde-henvisning. Det ved alle. Men man kan faktisk finde nogle udmærkede og seriøse artikler og indlæg på blogs og hjemmesider, hvor der ikke altid er kildehenvisninger.

F.eks bruger følgende 3 personer ikke altid kildehenvisninger på deres hjemmesider, når de skriver om sundhed og ernæring. Jeg tænker på læge Jerk W. Langer, Cand. Scient I Human Ernæring Per Brændgaard Mikkelsen og Martin Kreutzer. Martin er bl.a. ernærings- og husholdningsøkonom lige som mig selv, som er en statsanerkendt uddannelse. Og ingen af dem er alternative.

HVis jeg - engang om 20 år - får lavet mig en blog eller hjemmeside, vil jeg af og til ikke have kildehenvisning. Jeg vil i disse tilfælde blot henvise til den almindelige og anerkendte faglitteratur. I andre tilfælde vil jeg have kildehenvisning.

PER OG LANDBRUGET :

Per, det er da fint, hvis det danske landbrug var seriøs og pålidelig dengang da du arbejdede med det. Og lad os håbe, at det danske landbrug stadig er pålideligt.

Men det er jo ikke ensbetydende med, at landbrugene i verdens andre lande altid er seriøse. Og en stor del af GMO-forskningen er jo foregået i udlandet.

Ydermere ved jeg, at dele af industrien, som arbejder med landbrugsvarer, har været under mistanke om at påvirke forskere, fagfolk eller forskningsresultater flere gange gennem årene.

NOK FRA MIG OM ØKONOMISKE INTERESSER I DENNE TRÅD. Ellers kommer jeg bare til at gentage mig selv.

Thomas, tak for dine 2 sidste indlæg i denne og den anden tråd. Jeg svarer dig, når jeg får tid.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

"Det siger sig selv, at det er bedst med kilde-henvisning. Det ved alle. Men man kan faktisk finde nogle udmærkede og seriøse artikler og indlæg på blogs og hjemmesider, hvor der ikke altid er kildehenvisninger."

Og det siger også sig selv at man kan finde mindst lige så mange ubrugelige og useriøse blogs og hjemmesider. Det er væsentligt sværere at finde useriøse sider med korrekt kildeangivelse.

Det er da ligegyldigt om de 3 personer bruger kildehenvisninger eller ej, det gør ikke hvad de siger mindre eller mere korrekt, bare sværere at checke deres påstande.

Jeg tror ikke på Anette Harbech Olesens kritik af GMO fordi en så overvældende mængde fagartikler går imod denne kritik. At hun ikke har kilder på sine påstande er blot endnu et søm i kisten.

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

 1. MÆRKNING :

Du spørger, hvem der skal diktere, at der skal mærkning på al GMO ?

Jeg vil lige vende spørgsmålet om og spørge, hvem skal diktere, at der IKKE skal mærkning på al GMO.

Det er jo beslutningstagerne i Danmark, EU og hele verden, der skal diktere dette.

Det er ikke sikkert, at det kun er et mindretal, der vil sige "nej" til GMo i Danmark. Måske er det et flertal, der vil sige nej tak.

En af grundene til, at du er imod en mærkning af GMO, er det fordi, at du er bange for, at mange forbrugere så vil sige nej tak til produkterne ?

 1. GULERODEN FRA THOMAS:

Jeg har ikke rigtigt mere at tilføje m.h.t. din gulerod. Sorry.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Almindelig sund fornuft burde diktere at der ikke skal mærkning på noget som demonstrativt er ufarligt. Jeg kan sagtens følge dig i at der skal mærkes hvis flertallet er for det, spørgsmålet bliver så hvorfor flertallet er for det og det kan kun skyldes misinformation. Så simpelt er det.

En af grundene til at jeg er imod mærkning er fordi det automatisk vil stigmatisere alle former for GMO, som du kan se fra nogle af de links jeg er kommet med medfører det direkte tåbelige tab af menneskeliv uden videnskabeligt belæg.

Det kan da være jeg har overset dit svar, men bare for sjov så lad os vende tilbage til den gulerod du mener er uddebateret. Forklar mig hvorfor du VIL have GMO mærkning når der ikke er videnskabeligt belæg for at GMO er skadeligt, tværtimod, men du kæmper ikke for at få en gulerodsmærkning op at kører på trods af at der er lige så meget der tyder på at gulerødder er skadelige som at GMO er skadelige.

 • 0
 • 0

"demonstrativt ufarligt"

jamen jamen, hvor får manden dette forvrøvlede udsagn fra? Ingen mennesker har indsigt nok til at vurdere konsekvenserne af gående abers genmanipulation, men nogle, meget velhavende, mennesker, der har råd til at bestikke og misinformere, har en hjernedød økonomisk interesse i at tage patentmæssigt kvælertag på hele jordens befolkning, koste hvad det koste vil.

 • 0
 • 0
 1. Stort set hele verdens befolkning har på et eller andet tidspunkt indtaget GMO og vi er her stadigt.

 2. kig resten af tråden igennem og prøv at læse lidt op på emnet. De videnskabelige beviser for at GMO er ufarligt overskygger langt de få studier som finder andre resultater. Du kan sortere alle de studier fra som du mener at industrien kan have haft indflydelse på og du vil stadigt ende med at forholdet mellem positive og negative studier klart ligger til de positives fordel.

 3. Der er absolut ingen fornuftig grund til at tro at ændret DNA skulle kunne have en effekt på os i sig selv. Hver ko du spiser har en lidt anderledes DNA kode end de andre og det får dig ikke til at flippe ud.

Som jeg har skrevet andre steder, er det klart at du kan bruge GM til at fremstille en GMO som er skadelig, men det er ikke fordi den er GMO at den er skadelig, det er fordi du har brugt GM værktøjet idiotisk at den er skadelig.

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

Du skriver ordret : " Dem der HAR sovet i timen er modstanderne, greenpeace fx, og hvad har vi fået ud af at de ikke kan tage sig sammen og læse lidt op på forskningen og sætte sig ordentligt ind i tingene? Et slag på tasken er 1.9-2.8 millioner dødsfald pga. kampen mod golden rice ".

Og så har du et link til en artikel eller et indlæg, hvor nogle personer anklager og beskylder Greenpeace for at dræbe børn samt gøre børn blinde. Det skyldes, at Greenpeace er imod den gensplejsede og gyldne GMO-ris, som indeholder beta-caroten eller A-vitamin. Det kan gøre, at børn og voksne får det livsvigtige A-vitamin, som de ellers vil mangle.

Jeg har i mange år været modstander af den gyldne GMO-ris. Så jeg er dybt uenig med dig, Thomas.

Greenpeace beskyldes i overskriften - i en artikel / et indlæg - for at dræbe børn eller gøre børn blinde !!!!!!!!!!! Jeg synes, at denne anklage er utrolig unuanceret, useriøs og provokerende. Så jeg tager stor afstand til denne artikel, som du har et link til, THomas. Og jeg tager stor afstand til din holdning.

Jeg har derfor fundet en artikel / et indlæg på Greenpeace Internationals hjemmeside. Den er skrevet her i år 2014. Linket er:

http://www.greenpeace.org/international/en...

Jeg vil - i den grad - understrege, at jeg ikke nødvendigvis er enig i de holdninger og påstande, som Greenpeace kommer med i denne artikel. Og jeg ved ikke, om den gyldne GMO-ris er skadelig eller ej. Men artiklen fra Greenpeace kan næppe blive mere useriøs end den artikel, hvor Greenpeace anklages for at være børne-mordere !!!!! Og jeg mener, at det er på sin plads at høre Greenpeace holdninger til den gyldne GMO-ris. Opfat min artikel som et modsvar til din, Thomas.

Greenpeace går i artiklen ind for økologisk landbrug. Det er i hvert fald sådan, at jeg opfatter det. Det gør jeg ikke. Jeg går ind for det såkaldte "lysegrønne landbrug" i Danmark og resten af verden. Her forsøger man at forene det bedste fra det økologiske landbrug og det bedste fra det almindelige landbrug. Greenpace skriver om forskellige løsninger på problemet.

I en anden tråd på ING.dk har jeg argumenteret imod den gyldne GMO-ris. En af mine løsninger kunne være at give personerne tilskud af A-vitamin og andre vitaminer og mineraler. Da A-vitamin er fedtopløseligt, kan det oplagres. Derfor behøver man ikke tage det hver dag.

Jeg mener ikke, at GMO-modstanderne har sovet i timen. Efter min vurdering er GMO-modstanderne lige så videnskabelige som tilhængerne. Det er mit indtryk, at flere af GMO-modstanderne sætter sig lige så meget ind i forskningen som modstanderne. Men der er da uden al tvivl nogle modstandere, som ikke er videnskabelige. Men det er der nok også hos tilhængerne.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og t

 • 0
 • 0

"Greenpeace believes that, by combating VAD with ecologically farmed home and community gardens, sustainable systems are created that provide food security and diversity in a way that is empowering people, protects biodiversity, and ensures a long-lasting solution to VAD and malnutrition."

Greenpeace kan tro lige hvad de har lyst til, tro er religion. At påstå at økologi er vejen frem for U-lande viser da netop hvor bagstive de har været da de skrev denne artikel. Nu må galskaben hører op. Økologisk landbrug giver mindre udbytte og er derfor dyrere og kræver større areal for at brødføde samme antal mennesker. Ikke lige det du helst vil have i et område der ikke kan producere nok mad.

"GE 'Golden' rice is highly likely to contaminate non-GE rice, if released to the environment. GE rice contamination will affect traditional, conventional and organic rice farmers because they will lose their markets, especially export markets, which would negatively impact rural livelihoods."

Undskyld men var pointen ikke at de skulle producere til sig selv? En af tankerne bag økologi er da at skærer ned på transport. Kan Greenpeace beslutte sig for hvad de vil?

"If any hazardous, unexpected effects would develop from GE 'Golden' rice, the GE contamination would affect countries where rice is an essential staple and put people and food security at risk."

Det er nemlig rigtigt Greenpeace, og kan i gætte hvorfor der er brugt så mange penge og forsøg på at sikre at der ikke er farlige effekter? Nååå ja, det var det i tidligere i artiklen sagde var idiotisk at gøre.

"It is irresponsible to impose GE 'Golden' rice on people if it goes against their religious beliefs, cultural heritage and sense of identity, or simply because they do not want it."

Religiøse årsager? Hvor pokker står det i biblen at jeg ikke må spise GMO? Eller i nogen anden religiøs tekst? Husk der skal stå GMO, ikke bare forædling for ellers må de pågældende troende ikke spise noget som helst og så kommer den religion nok ikke til at vare længe...

Kulturel arv? No comprende? Kan nogen uddybe eller komme med eksempler?

Fordi de ikke vil... tjaa det er da korrekt at vi skal forsøge at undgå at tvinge folk til noget de ikke vil have, omvendt husker jeg ikke at blive spurgt om jeg vil have iod i mit køkkensalt. På hvilken måde at det anderledes for ris? Undersøgelser viser at folk mangler vitamin A, vi kan tilføje det til ris og vupti så får de det bedre, smart?

"GE crops are prone to unexpected effects which can pose a risk to environmental and food safety." Nej de er ikke. Eller mere korrekt, de er hverken mere eller mindre tilbøjelige end alle de andre organismer vi har udviklet.

"However, using GE crops to try to solve problems of malnutrition is simply the wrong approach, and a risky distraction away from real solutions." Hvorfor er det en forkert tilgang? Det virker jo?

"This GE rice is a technological fix that may generate new problems" Ligesom enhver anden løsning som en ingeniør har haft fingrene i.

"Rice can become contaminated with GE rice, even just from field trials" Ja og min mark kan også blive forurenet hvis min nabo bruger andre forædlingsmetoder. Dette argument giver kun mening hvis man antager at GMO er farligt og skidt, ellers har det nøjagtigt samme risici som al anden landbrug.

Greenpeace slutter af med igen at påstå at økologisk landbrug vil være langt det smarteste at få indført for så kan vi rigtigt føle at vi har kontrol, men alle undersøgelser viser stadigt at økologi giver mindre udbytte og kræver mere arbejde. Hvordan hænger det sammen i lande som har problemer med at skabe nok mad uden økologi til at ødelægge produktivitet?

GMO modstandere har sat sig lige så meget ind i tingene som global warming modstandere har. De videnskabelige data taler deres tydelige sprog i begge tilfælde, at sige noget andet må nødvendigvis medfører et krav om dokumentation, ellers er det bare en religionsdebat og det kan man sjældent bruge til noget fornuftigt.

 • 0
 • 0

Det er mit indtryk, at flere af GMO-modstanderne sætter sig lige så meget ind i forskningen som modstanderne

- Forskellen er den, hvilke forskere man læser artikler fra. Greenpeace læser hovedsagelig artikler fra GMO-modstandere, de læser og linket hovedsageligt til artikler, der plæderer for modstand mod at bruge atomenergi som energikilde. Du kan blot se på deres hjemmeside, de linker til NOAH, OOA, UCS, Jordens Venner etc, men ikke til f.eks. REO og andre med den faglige viden på området. Det er fair nok, men kan ikke bruge Greenpeace som eneste kilde, de er ensidige, de har ikke den nødvendige faglige ballast på det landbrugs- og energimæssige område. I u-lande kan man ikke basere sig på at dele vitamintabletter ud, så får man ikke fat på alle dele af befolkningen. a-vitaminiserede produkter lyder som en fin løsning på blindhed, lad os få nogle forsøg i gang.

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

GREENPEACE ANBEFALER ØKOLOGISK LANDBRUG :

Du kritiserer Greenpeace for at anbefale økologisk landbrug i U-landene

Jeg er ikke tilhænger af det økologiske landbrug.

Derfor er jeg også rimelig enig med dig på det punkt, Thomas. Jeg synes, at du har nogle gode pointer m.h.t. til dette i dit sidste indlæg.

Jeg vil dog tilføje, at en del landbrug i U-lande måske skader miljø og mennesker. Her tænker jeg bl.a. på, at oliepalmer kan ødelægge regnskvove samt at der kan være brugt for store mængder af for farlige bekæmpelsesmidler mod ukrudt, skadedyr m.m. Så måske vil det være godt, hvis noget af landbruget i de områder, som Greenpeace taler om, bliver grønnere og mere miljøvenligt. Hvad ved jeg ?

DRÆBER GREENPEACE VITTERLIG BØRN ? :

I en af de artikler, som du linker til, beskyldes Greenpeace stort set for at dræbe børn og gøre børn blinde. Det er en uhyre grov og utrolig fræk anklage. Det er simpelthen at sætte det alt for sort og hvidt op.

Greenpace skriver jo i artiklen, at "tilskud" af vitamin A - eller hvad man skal kalde det - kan være en del af løsningen til at undgå A-vitamin-mangel. Dette har jeg selv argumenteret for i en anden tråd her på ING. En del voksne og børn i de relevante steder i U-landene vil kunne hjælpes v.h.a. tilskud af vitamin A, de andre vitaminer, mineraler, antioxidanter og evt. fedt. ( A-vitamin er jo fedt-opløseligt ) Sådan tilskud kan være en billig multi-vitamin/mineral-piller, pulver, vitamin-beriget flydende eller faste fødevarer.

KAN GMO SKADE MILJØET OG / ELLER MENNESKERS SUNDHED ? :

Greenpeace skriver ordret: "GE crops are prone to unexpected effects which can pose a risk to environmental and food safety."

Din reaktion på Greenpeaces ord er ordret : " Nej de er ikke. Eller mere korrekt, de er hverken mere eller mindre tilbøjelige end alle de andre organismer vi har udviklet".

Min mening er, at det kan - i den grad - ikke udelukkes, at visse af de nutidige eller fremtidige GMO vil belaste miljø, dyr i landbruget og / eller menneskers sundhed. Dette gælder måske også de GMO, der var i fortiden.

Det er mit indtryk, at nogle GMO-tilhængere er lige så meget inde i tingene som nogle GMO-tilhængere. Noget af det, som GMO-tilhængere siger, virker u-videnskabeligt. Det vil jeg komme ind på i et senere indlæg.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

"Jeg vil dog tilføje, at en del landbrug i U-lande måske skader miljø og mennesker."

Så ville det da være smart hvis vi kunne skære ned på brugen af sprøjtemidler, eller øge udbyttet pr. plante så vi ikke belaster så meget. Hvis der dog bare var nogen der havde opfundet en "hammer" til at løse det problem...

OK indrømmet er GM hammeren både dyr og indviklet, så lad os starte med alle de andre metoder vi har i værktøjskassen, men det er da idioti at undlade et værktøj uden fagligt belæg.

"DRÆBER GREENPEACE VITTERLIG BØRN ? :"

short answer, ja.

long answer, nej for de står jo ikke og slår børnene ihjel, ligesom det heller ikke er Obama der slår folk ihjel når han beder soldater om at gå i krig. Faktum er at vi HAR en mulighed for at distribuere ris til de lande der har brug for dem. At foreslå vitamin tilskud bliver nok lidt problematisk når der ikke lige ligger en superbrugsen på hjørnet hvor de kan købe deres kosttilskud. Desuden kan det undre at medicinalfirmaerne som producere vitaminerne pr. definition, og i dagens anledning, ikke er onde onde magtliderlige firmaer men rosenrøde blomsterbørns hyggefirmaer.

"Min mening er, at det kan - i den grad - ikke udelukkes, at visse af de nutidige eller fremtidige GMO vil belaste miljø, dyr i landbruget og / eller menneskers sundhed."

Kan du udelukke at det samme kan ske med en af de andre forædlingsmetoder vi bruger? For ellers må en logisk tilgang vel være også at forbyde eller mærke de ting?

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

ONDE GREENPEACE:

Det virker næsten som om, at nogle synes, at store stygge Greenpeace er ond, tankeløs og kynisk m.h.t. denne problemstilling. Jeg er som sagt dybt, dybt uenig.

TILSKUD AF VITAMINER /MINERALER VERSUS DEN GYLDNE RIS:

Det ville selvfølgelig være nemmere at indføre tilskud af vitaminer, mineraler og antioxidanter samt evt. FEDT, hvis der lå et supermarked i stil med Superbrugsen på hver gadehjørne. Hihi :-) For nogle personer, der bor langt ude på¨landet, kan det være besværligt at få tilskud af vitaminer, mineraler og antiuoxidanter. Det kan du have ret i. Og dette har jeg da også nævnt i en helt anden tråd, hvor vi diskuterede den gyldne ris.

Men en stor del af de relevante personer vil uden al tvivl kunne få tilskud, selvom de ikke lige bor ved et supermarked.

En del vitaminberigede fødevarer eller multi-vitamin/mineral-piller skal muligvis stå et ikke alt for varmt sted. Der kan der være et problem. Men det kan løses med et soldrevet svaleskab visse steder.

I Golden Rice er der mig bekendt kun tilført betacaroten / A-vitamin af relevante stoffer via gensplejsning. Ret mig, hvis jeg tager fejl, Thomas. I en billig multi-vitamin/mineral-pille kan der være A-vitamin samt over 20 andre vitaminer, mineraler og antioxidanter.

Det er vel ikke usandsynligt, at nogle af de underernærede eller fejlernærede personer mangler nogle af disse 20 andre stoffer. Derfor kan et tilskud af mange vitaminer og mineraler - og evt. fedt - være bedre end den gyldne ris.

Og hvis vi ser på A-vitamin isoleret, er det ikke nødvendigt at tage hver dag.

INDUSTRIEN:

Jeg har et meget nuanceret forhold til industrien. Det vil fremgå af tidligere tråde.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

ONDE GREENPEACE:

Det virker næsten som om, at nogle synes, at store stygge Greenpeace er ond, tankeløs og kynisk m.h.t. denne problemstilling. Jeg er som sagt dybt, dybt uenig.

TILSKUD AF VITAMINER /MINERALER VERSUS DEN GYLDNE RIS:

Det ville selvfølgelig være nemmere at indføre tilskud af vitaminer, mineraler og antioxidanter samt evt. FEDT, hvis der lå et supermarked i stil med Superbrugsen på hver gadehjørne. Hihi :-) For nogle personer, der bor langt ude på¨landet, kan det være besværligt at få tilskud af vitaminer, mineraler og antiuoxidanter. Det kan du have ret i. Og dette har jeg da også nævnt i en helt anden tråd, hvor vi diskuterede den gyldne ris.

Men en stor del af de relevante personer vil uden al tvivl kunne få tilskud, selvom de ikke lige bor ved et supermarked.

En del vitaminberigede fødevarer eller multi-vitamin/mineral-piller skal muligvis stå et ikke alt for varmt sted. Der kan der være et problem. Men det kan løses med et soldrevet svaleskab visse steder.

I Golden Rice er der mig bekendt kun tilført betacaroten / A-vitamin af relevante stoffer via gensplejsning. Ret mig, hvis jeg tager fejl, Thomas. I en billig multi-vitamin/mineral-pille kan der være A-vitamin samt over 20 andre vitaminer, mineraler og antioxidanter.

Det er vel ikke usandsynligt, at nogle af de underernærede eller fejlernærede personer mangler nogle af disse 20 andre stoffer. Derfor kan et tilskud af mange vitaminer og mineraler - og evt. fedt - være bedre end den gyldne ris.

Og hvis vi ser på A-vitamin isoleret, er det ikke nødvendigt at tage hver dag.

INDUSTRIEN:

Jeg har et meget nuanceret forhold til industrien. Det vil fremgå af tidligere tråde.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Jeg forholder mig til de facts vi har, til forskel fra Greenpeace. Jeg ser det som en god ting at vi kan forhindre millioner af børn i at blive blinde, men jeg kan forstå at det er forkert af mig?

Greenpeace er berygtet for deres mangel på videnskabelige evner og indsigt, det er blevet demonstreret gang på gang at de ikke sætter sig ordentligt ind i tingene.

"Men en stor del af de relevante personer vil uden al tvivl kunne få tilskud, selvom de ikke lige bor ved et supermarked."

Skulle greenpeace og andre så ikke få fingeren ud og begynde at distribuere de kost tilskud istedet for at bruge deres tid og penge på at trampe rundt i GMO marker?

"Men det kan løses med et soldrevet svaleskab visse steder." Hvad med de andre steder? visse steder lyder som et mindretal af alle steder?

"I en billig multi-vitamin/mineral-pille kan der være A-vitamin samt over 20 andre vitaminer, mineraler og antioxidanter." Så let røven og distribuer den pille! Faktum er at det vil kræve minimal ændring i dyrkningsmetode, distrubiering og ikke mindst "oplæring" af brugerne. Spis din ris som du altid har gjort og få vitamin A og undgå at blive blind. Simple right?

"Det er vel ikke usandsynligt, at nogle af de underernærede eller fejlernærede personer mangler nogle af disse 20 andre stoffer." Og de mangler sikkert også mad generelt, tag over hovedet, fornuftig indkomst, men nu spiser man altså en elefant en bid af gangen og ikke i en mundfuld.

"Jeg har et meget nuanceret forhold til industrien" Super, kan du så ikke lære Greenpeace at have det samme?

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

Nu er jeg ikke sat i verden for at forsvare Greenpeace. Og de har muligvis taget fejl m.h.t. nogle ting.

Men det er mit indtryk, at Greenpeace ofte har sat sig lige så meget ind i sagerne som andre.Og jeg synes, at de på nogle punkter også forholder sig til de facts, som vi har

Der, hvor jeg synes, at debatten mellem GMO-tilhængerne og GMO-modstanderne nærmer sig et for lavt niveau, er, når Greenpeace beskyldes for at dræbe børn og gøre børn blinde. Men nok om det. Det har jeg sagt flere gange før, så det vil jeg ikke gentage mere.

Jeg synes, at det er helt fint, hvis Greenpeace tramper rundt i GMO-marker og laver demonstrationer mod den gyldne ris. I artiklen fra Greenpeace International, som jeg linkede til, snakker Greenpeace også om tilskud. Men det er da muligt, at Greenpeace kunne gøre mere m.h.t. at få tilskud gjort mere populært.

Du beder Greenpeace eller mig om at lette røven og få distribueret et multi-vitamin/mineral-tilskud med A-vitamin. For mit eget vedkommende er jeg ikke i en position, hvor jeg kan gøre dette. Bl.a. har jeg ikke evner eller økonomiske ressourcer til dette .Jeg har haft flere mærkesager eller projekter i tidens løb, som jeg har måtte droppe p.g.a. af manglende økonomiske og ikke-økonomiske ressourcer. Men det kan være, at jeg vil kontakte Greenpeace m.h.t. dette.

På almindelig medicin fra lægen står der af og til, at medicinen må opbevares ved højst 25 grader celcius. Jeg har så tænkt på, om det samme gælder ved visse typer af vitamin/mineral-tilskud. Måske kan visse typer af tilskud opbevares ved langt højere varmegrader. Og jeg tror, at en evt. svaleskab med solpaneler eller anden form for vedvarende energi kan løse problemet langt de fleste steder.

Ved at spise den gensplejsede Golden Rice med betacaroten / A-vitamin fremfor almindelig ris, får man muligvis kun betacaroten / A-vitamin som et plus. Så ved at spise den gyldne GMO-ris fremfor almindelig ris, slår man muligvis kun en - eller et par - fluer med et smæk.

Ved at få et multi-tilskud af 20-25 forskellige vitaminer, mineraler og antioxidanter, slår man langt flere fluer med et smæk. Det kan jo ikke udelukkes, at børn og voksne med fejlernæring og underernæring mangler andre stoffer end blot vitamin A.

Måske bliver der allerede delt tilskud ud visse steder. Det kan være i form af piller, pulver, vædske eller faste eller flydende berigede fødevarer.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

Nu er jeg ikke sat i verden for at forsvare Greenpeace. Og de har muligvis taget fejl m.h.t. nogle ting.

Men det er mit indtryk, at Greenpeace ofte har sat sig lige så meget ind i sagerne som andre.Og jeg synes, at de på nogle punkter også forholder sig til de facts, som vi har

Der, hvor jeg synes, at debatten mellem GMO-tilhængerne og GMO-modstanderne nærmer sig et for lavt niveau, er, når Greenpeace beskyldes for at dræbe børn og gøre børn blinde. Men nok om det. Det har jeg sagt flere gange før, så det vil jeg ikke gentage mere.

Jeg synes, at det er helt fint, hvis Greenpeace tramper rundt i GMO-marker og laver demonstrationer mod den gyldne ris. I artiklen fra Greenpeace International, som jeg linkede til, snakker Greenpeace også om tilskud. Men det er da muligt, at Greenpeace kunne gøre mere m.h.t. at få tilskud gjort mere populært.

Du beder Greenpeace eller mig om at lette røven og få distribueret et multi-vitamin/mineral-tilskud med A-vitamin. For mit eget vedkommende er jeg ikke i en position, hvor jeg kan gøre dette. Bl.a. har jeg ikke evner eller økonomiske ressourcer til dette .Jeg har haft flere mærkesager eller projekter i tidens løb, som jeg har måtte droppe p.g.a. af manglende økonomiske og ikke-økonomiske ressourcer. Men det kan være, at jeg vil kontakte Greenpeace m.h.t. dette.

På almindelig medicin fra lægen står der af og til, at medicinen må opbevares ved højst 25 grader celcius. Jeg har så tænkt på, om det samme gælder ved visse typer af vitamin/mineral-tilskud. Måske kan visse typer af tilskud opbevares ved langt højere varmegrader. Og jeg tror, at en evt. svaleskab med solpaneler eller anden form for vedvarende energi kan løse problemet langt de fleste steder.

Ved at spise den gensplejsede Golden Rice med betacaroten / A-vitamin fremfor almindelig ris, får man muligvis kun betacaroten / A-vitamin som et plus. Så ved at spise den gyldne GMO-ris fremfor almindelig ris, slår man muligvis kun en - eller et par - fluer med et smæk.

Ved at få et multi-tilskud af 20-25 forskellige vitaminer, mineraler og antioxidanter, slår man langt flere fluer med et smæk. Det kan jo ikke udelukkes, at børn og voksne med fejlernæring og underernæring mangler andre stoffer end blot vitamin A.

Måske bliver der allerede delt tilskud ud visse steder. Det kan være i form af piller, pulver, vædske eller faste eller flydende berigede fødevarer.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Jan Hvorfor er det ikke ok at sige det om Greenpeace? De er en af hovedkræfterne der har forhindret udbredelsen af et produkt som ville have redet de børn?

"eg synes, at det er helt fint, hvis Greenpeace tramper rundt i GMO-marker og laver demonstrationer mod den gyldne ris." Hvorfor? Og betyder det så også at jeg frit kan trampe rundt i dine projekter og ødelægge det for dig bare fordi jeg "føler" at det du gør er forkert?

"Og jeg tror, at en evt. svaleskab med solpaneler eller anden form for vedvarende energi kan løse problemet langt de fleste steder." Fordi de vokser jo på træerne i Uganda?

"Så ved at spise den gyldne GMO-ris fremfor almindelig ris, slår man muligvis kun en - eller et par - fluer med et smæk." Og det er vel bedre end de 0 fluer som Greenpeace har slået indtil videre?

Det er som om du nægter at forstå hvad der bliver sagt til dig. Ja flere kosttilskud kunne sikkert være bedre, og når du har puttet dem i pillen er der sikkert også en malaria kur eller HIV vaccine eller hvad pokker ved jeg som de ville nyde godt af. Giv mig en grund til at det er forkert at starte med A-vitamin i ris? Jeg siger det lige igen, du spiser ikke en elefant i en mundfuld men i mange små bider.

"Måske bliver der allerede delt tilskud ud visse steder. Det kan være i form af piller, pulver, vædske eller faste eller flydende berigede fødevarer." Og set i lyset af at børn stadigt bliver blinde og dør, kunne en hel del tyde på at det ikke sker. Jeg er ked af det Jan men det er jo grænsende til uintelligent det du byder debatten nu.

Det er klart at der KAN være visse steder hvor det bliver delt ud, men who the fuck cares, det sker tydeligvis ikke i stor nok stil, og igen havner vi i problemet med hvorfor GMO ris ikke skulle være en mulighed?

 1. Langt størstedelen af videnskabelig forskning viser at de ikke er skadelige.
 2. De læser et reelt problem.
 3. Vi er klar til at distribuere dem med det samme og den nødvendige infrastruktur til distribution i u-landene er på plads.
 • 0
 • 0

Hej igen.

Per, du skriver ordret : " I u-lande kan man ikke basere sig på at dele vitamintabletter ud, så får man ikke fat på alle dele af befolkningen. a-vitaminiserede produkter lyder som en fin løsning på blindhed, lad os få nogle forsøg i gang ".

Du har ret i, at det kan være svært at få hele befolkningen til at tage vitaminpiller. Men jeg tror, at man skal forsøge sig med en enorm stor indsats for at få mange af de relevante personer i de fattige lande til at tage en eller anden slags tilskud af vitaminer /mineraler mod A-vitamin-mangel. Regeringers og beslutningstageres har på nuværende tidspunkt måske ikke gjort en stor nok indsats for at få tilskud og vitaminberigede fødevarer ud til folk. Motivationen og viljen har muligvis manglet.

Lad os undgå forsøg med den gensplejsede gyldne ris og andet GMO. Jo før vi får stoppet meget GMO, jo bedre. Det kan muligvis være for risikabelt at bruge GMO. Der er jo ikke dokumentation for at sige, at noget af det nuværende GMO ikke kan skade visse folk. Og der kan jo heller ikke være dokumentation for, at noget af fremtidens GMO ikke vil skade folk.

Det er en falsk tryghed at give forbrugerne, hvis man siger, at noget af nutidens eller fremtidens GMO ikke kan være farlig. Så lad os undgå vildledning og få noget reel forbrugeroplysning.

LIDT OM ATOM-KRAFT M.M :

Per. Du kritiserer Greenpeace for at linke til miljøorganisationer som NOAH, OOA m.m. Du mener ikke, at de læser REO. Og det mener du er et problem.

Fra rigtig gamle dage - måske fra 1970 til1980 - kender jeg godt OOA, NOAH og REO. Det er mit indtryk, at OOA var akkurat lige så pålidelig som REO. Men nok om tilhængere og modstandere af atomkraft i denne tråd.

Det er mit klare indtryk, at Greenpeace og GMO-modstandere læser lige så mange videnskabelige artikler som GMO-tilhængerne.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Kære Thomas.

GREENPEACE MYRDER BØRN ELLER ? :

Du spørger mig, hvorfor man ikke må sige, at Greenpeace dræber børn og gør børn blinde.

Der er selvfølgelig ytringsfrihed. Heldigvis. Så jeg synes, at visse GMO-tilhængere skal have lov til at sige, at Greenpeace dræber børn og gør børn blinde.

Men omvendt skal jeg selvfølgelig også have lov til at sige, at denne vanvittig hårde kritik af Greenpeace bringer debatter, diskussioner og din artikel ned på et utrolig lavt niveau, som ikke er relevant på et videnskabeligt og fagligt forum som ING.DK . Derfor synes jeg, at din artikel er langt ude. Det næste er vel, at man begynder at bruge ord som idioter og fjols om mig, dig og tilhængerne og modstanderne af GMO. Det kan ingen jo være tjent med.

Der er jo en eller flere alternativer til den gyldne GMO-ris. Jeg har nævnt tilskud og vitaminberigede fødevarer som en mulighed. Andre GMO-modstandere har måske andre løsninger. Så lad os hellere bruge kræfterne på alternativerne til den gyldne GMO-ris end til selve den gyldne ris.

Der, hvor du og jeg er enige, er, at det går langsomt med udbredelsen af tilskud og vitaminberigede fødemidler. Det bør gå langt hurtigere. Og det bør regeringer og beslutningstagere - samt Greenpeace - kæmpe for i så høj grad som muligt. Der skal nok nye tanker til i nogle regeringer.

2 SPØRGSMÅL TIL THOMAS :

Du skriver til mig ordret : " Det er som om du nægter at forstå hvad der bliver sagt til dig " .

Hmm. Måske nægter du også at forstå, hvad der bliver sagt til dig. Jeg synes, at jeg forstå det meste af det, som du siger. Jeg er blot ikke enig.

Men der er da 2 sætninger af det, som du siger, som jeg ikke forstår. Du skriver ordret: " Jeg siger det lige igen, du spiser ikke en elefant i en mundfuld men i mange små bider ". Hvad mener du med dette?

Og hvorfor blander du pludselig en malarie-kur og en HIV-vaccine ind i debatten ?

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Jan du mener at det er hård kritik at kalde dem mordere. Hvad vil du kalde de forældre som nægter at lade deres børn vaccinere basseret på fejlagtig videnskab som fører til børnenes død af sygdomme vi normalt opfatter som ufarlige?

Greenpeace forhindre et produkt i at komme på markedet som kan rede liv, de gør det udfra argumenter baseret på religion ikke på videnskab. Derfor er greenpeace mordere, jeg kan ikke se hvor det urimelige i den sammenligning er?

Jeg vil ikke kalde GMO modstandere for fjolser, nødvendigvis, fx opfatter jeg ikke dig som hverken et fjols eller uinteligent. Desværre holder du fast i at gå imod GMO på trods af at du indtil videre har leveret ca. 0% bevis for at det skulle være farligt. Samtidigt har du stadigt ikke givet en forklaring på hvorfor du er "bange" for GMO og mener at GMO forskning kan være farvet af industrien, men har fuld tiltro til at golerødder er sunde og at forskningen der siger dette IKKE er forpestet af gulerodsindustrien.

Det mener jeg er hyklerisk og dobbeltmoralsk. Hvis du ikke stoler på GMO firmaerne, hvorfor stoler du så på økologi firmaerne, el-firmaerne eller nogen andre former for industri, der er jo folk der siger at mobiltelefoner og wifi giver kræft er der ikke?

"Så lad os hellere bruge kræfterne på alternativerne til den gyldne GMO-ris end til selve den gyldne ris" Så det du siger er flg. Et firma har løst problemstillingen

Vi er en gruppe mennesker der, uden faglig eller videnskabelig grund, ikke kan lide hvad det firma gør

Firmaet skal derfor pinedød ikke have lov til at sælge sit produkt og så må de mennesker det kan hjælpe bare vente til vi får taget os sammen til at finde en anden løsning.

sorry, nu nærmer du dig fjols stadiet, du har stadigt ingen, som i zero, nada, nothing, 0% grund til at tro at GMO er mere eller mindre farligt end kosttilskud. Kom så med de beviser!

"Der skal nok nye tanker til i nogle regeringer." Hvorfor kan de tanker ikke være "gad vide om vi skulle lytte til den overflod af forskning der siger god for GMO, og lade landmændene komme igang med dyrkning?"

Elefant sætning Jeg siger at risene kan hjælpe på problem A Du svare igen ved at sige at det da var meget smartere at give kosttilskud som både hjælper på problem A, B og C Jeg spørger så hvorfor problemerne fra resten af alfabetet ikke skal tages med også?

Min pointe: Ja det er da helt korrekt at der er mange andre problemer der kan og skal løses, men istedet for ikke at gøre en skid før du har en løsning der tager sig af alle problemer (hele elefanten) så lad os da spise den i små mundfulde. Dyrk de skide ris, få dem ud til folket så vi kan løse det første af mange problemer, tænk engang, måske bliver nogle af de andre problemer nemmere at løse når der ikke skal bruges resourcer på blinde børn?

Malaria+hiv, lad os kalde dem problemer Ø og Å, så har vi hele alfabetet. Det er dig selv som mener at ris skal fyres fordi kosttilskud kan løse flere problemer, jeg siger at med den mentalitet skal kosttilskud fyres da en pille med både kosttilskud og HIV+malaria beskyttelse er ENDNU bedre.

Så må det være min tur til at kræve forklaringer på et par specifikke spørgsmål.

 1. Gulerødder... Du siger at du ikke mener GMO er sikkert, og at al den forskning der siger dig imod ikke er til at stole på da den kan være farvet af industrien. Så forklar hvordan du KAN stole på at en gulerod ikke er farlig, og hvordan du mener at du kan stole på den forskning som siger at gulerødder ikke er farlige.

 2. Hvad skal der til, før du vil stole på en GMO. Og lad os splitte dette spørgsmål op i 2 underspørgsmål. 2a. Hvad skal der til for at du acceptere at GM ikke pr. definition er skadeligt, her snakker vi om metoden, hammeren om du vil. 2b. Hvad skal der til af beviser for at du vil acceptere en bestemt GMO, nu er hammeren blevet brugt, fx til at lave risene. Hvilke krav stiller du før du kan acceptere de ris som værende lige så sikre som normale ris?

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

Jeg skal nok sende dig et svar og en reaktion på dit sidste indlæg. Og jeg skal nok huske din gulerod :-) Den har jeg ikke glemt, at jeg skylder dig et svar på. Men lige nu vil jeg samle nogle tråde op.

GREENPEACE ØDELÆGGER MÅSKE MINDRE STYKKE AF MARK :

Du skrev i et indlæg, at du synes, at min holdning er forkert, når jeg synes, at det er fint, hvis Greenpeace tramper rundt i GMO-mark og laver demonstrationer.

Det kan være, at jeg tager fejl. Men hvis jeg kender Greenpeace ret, har de kun trampet eller ødelagt et eller flere mindre stykker på mark. De plejer ikke at ødelægge det hele. Så det kan jeg fint leve med, hvis de har nøjes med dette.

SVALESKAB TIL KOSTTILSKUD OG VITAMIN-BERIGEDE FØDEMIDLER :

I U-lande tager de jo også medicin fra lægen, medicin-manden eller fra håndkøb. En del af denne kan måske ikke tåle de høje temperaturer, som findes i mange U-lande. Så måske er der allerede svaleskabe eller køleskabe mange steder, hvor medicin og vitaminer kan stå side om side.

Andre steder i U-landene har de ikke råd til køle/svaleskab hos alle beboere. Det kan være i små landsbyer. Her kan man nøjes med et sol-dreven svaleskab hos den person, der har mest med sundhed at gøre. Ligesom den bestemt slags sol-komfurer, der vist er opfundet i I-landene, kan blive udbredt i U-lande, kan svaleskabe måske også. Det kræver blot nye tanker fra regeringerne, beslutningstagere og de lokale beboere. Man behøver ikke at indtage A-vitamin hver dag. Så de behøver ikke at gå turen forbi personen med svaleskabet hver dag i de små landsbyer.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

"De plejer ikke at ødelægge det hele. Så det kan jeg fint leve med, hvis de har nøjes med dette."

You have GOT to be kidding me! Og hvor stor en procentdel af et menneske kan du så leve med bliver voldtaget?

Du kan da ikke i ramme alvor mene at fordi de kun ødelægger noget af det er det fint nok? Må jeg så også komme forbi og baldre nogle enkelte ruder i dit hjem? Det må vel være noget du også fint kan leve med??

Desuden kan det være ret så destruktivt for et forsøg hvis selv små mængder af dine data bliver ødelagt.

"Så måske er der allerede svaleskabe eller køleskabe mange steder" Ja det er der måske, men ved du hvad der HELT SIKKERT er? Marker samt distribueringssystem for noget at så på de marker. Så nu forhindre du noget som vi VED er klart, til fordel for noget som måske kan tænkes at forefindes. Enten må du dokumentere at der er svaleskabe eller også er det ikke synderligt relevant for diskussionen. Det kan jo også tænkes at de slet ikke sulter og det er ren PR med de magre børn vi ser i tv er det ikke?

"Her kan man nøjes med et sol-dreven svaleskab hos den person, der har mest med sundhed at gøre." Fordi at producere, distribuere samt vedligeholde et sådant setup ligger jo lige til højrebenet og er no problemo?

"Det kræver blot nye tanker fra regeringerne, beslutningstagere og de lokale beboere." Sjovt det er også kun hvad der kræves for at få GMO ris igang.

Du må simpelthen holde op med de her skykasteller, jeg gider ikke spilde mere tid på dine ideer om at vi i en ideel verden kan vifte med en tryllestav og få svaleskabe til gud og hver mand, soldrevne tilmed.

Jan det er gode ideer, men intet af det du forestiller dig er klar til at blive sat i værk, der er INGEN der banker på dørene i U-lande med kosttilskud el.lign. Til gengæld ER vi klar med risene, forklar mig logikken i at forhindre noget der er klar, til fordel for noget som måske aldrig bliver.

Og indtil noget andet er bevist må risene antages at være sikre for det er hvad forskningen viser. Så facts er at risene ikke er farlige, de er ikke frankenfoods og alle de skrækscenarier som greenpeace og andre forsøger at male på væggene er løgn fra ende til anden.

Det er helt korrekt når de siger at vi skal passe på at vi ikke ender i sådanne situationer, men risene er IKKE en sådan situation.

Det er idioti at forsøge at stoppe risene og kan kun sidestilles med alle mulige andre religiøse tiltag som har haft frygtelige konsekvenser for befolkningen. Tag fx kampen mod AIDS versus den katolske kirkes kamp mod kondomer, intet hold i videnskab og de svage i verdenen bliver straffet.

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

Jeg har kopieret dit forrige indlæg, hvor du stiller mig nogle spørgsmål. Jeg har lagt det i min email-box. Så vil jeg komme med reaktioner og svar på et senere tidspunkt.

ØDELÆGGELSE AF MARKER MED GYLDEN GMO-RIS :

Hmm. Endnu en gang er vi vildt uenige. Jeg synes, at din kommentar m.h.t. voldtægt er langt ude. Det var mine afsluttende kommentarer til denne lille diskussion.

GREENPEACE HAR ET LINK TIL WHO:

I Greenpeaces artikel om den gyldne ris, som jeg linkede til, har Greenpeace et interessant link. Under " Solution " / "løsning " linker Greenpeace nemlig til WHO - World Health Organization. Her har WHO en artikel om mangel på vitamin A i U-lande.

Så Greenpeace linker ikke kun til alternative miljøorganisationer.

SIDSTE ORD OM SVALESKABE:

Jeg kan kun - endnu engang - tage afstand fra noget af det, som du skriver. Jeg vil hermed lade diskussionen om svaleskabe dø ud. Jeg har ikke flere kommentarer.

DEN GYLDNE GMO-RIS VIL BANE VEJEN:

Den gyldne ris vil på en måde bane vejen for yderligere GMO. Jeg mener, at det meste GMO bør standses. Gensplejsning er nemlig en risikabel teknologi. At sige andet er at føre befolkningen bag lyset.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Gensplejsning er nemlig en risikabel teknologi. At sige andet er at føre befolkningen bag lyset.

Nævn en teknologi udviklet indenfor de sidste 50 år som ikke levede op til at blive kaldt risikabel? Computer, tjaa en del vil mene at der var risici for at lande i problemer med overvågning, er det noget vi har hørt om for nyligt?

Biler er da også risikable hvis vi ikke overholder reglerne, de ville også være yderst risikable hvis vi slet ikke opsatte regler for dem.

Jan, så drop voldtægten, tag en anden forbrydelse. Du siger at Greenpeaces lovbrud er acceptabelt fordi de kunne have ødelagt meget mere end de gjorde. Hvor mange % af ruderne i en bygning må man smadre før det bliver kriminelt i din optik? Hvor stor den del af væggene skal dækkes med grafiti? Hvor langt et stykke må jeg rende nøgen ned af gågaden før politiet må stoppe mig?

Jeg tror simpelthen ikke på at du ikke forstår problemstillingen i at du selv siger at en forbrydelse er acceptabel fordi de kunne have gjort meget mere skade end det de valgte. Vi kan differentiere lovgivning med hensyn til hensigt. Skal en gruppe mennesker der tilfældigt kommer til at ødelægge en mark straffes på samme måde som en gruppe der med fuldt overlæg gør det? Normalt ikke nej, og det er jo helt fint, men at sige at Greenpeace, som i dette tilfælde vel må ses som en organisation af forbrydere, skal have lov til at ødelægge andre folks ejendom, det er da helt til grin.

De kan demonstrere, de kan råbe og skrige og samle underskrifter ligesom alle vi andre kan, men de går over stregen når de vælger at øve hærværk. Det er ulovligt, det skal straffes, slut færdig.

Jeg gider simpelthen ikke bruge mere tid på dig, du svare på rottens røv hver evig eneste gang.

Hvad er du uenig i? Uden det kan jeg intet gøre.

Hvad tager du afstand fra? Skriv dog konkret hvad du mener jeg får galt i halsen. Enhver idiot kan jo skrive "jeg tager afstand fra bla bla og lukker diskussionen"

Det eneste link jeg kan finde under solutions som ikke er greenpeace er til en artikel af IFPRI som beskriver et forsøg i Bangladesh hvor man uddannede og hjalp kvinder (husmødre) til at dyrke forskellige planter for at bekæmpe manglen på vitamin A. Linker Greenpeace mon til noget forskning? Reele resultater der støtter deres påstande om at risene er skadelige? I don't see it.

Og til slut, bare for at bruge din nyligt adopterede form for argumentation, nej du tager fejl, jeg er ikke enig, det tager jeg afstand fra, og jeg lukker nu alle diskussioner fordi det skal nok bevise at jeg havde ret og du tager fejl, ha ha bare...

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

DEN GODE TONE :

Det er fint nok,, at du og jeg går meget hårdt til hinanden. Men hvis vi skal fortsætte vores debat, har jeg følgende at sige: Skulle vi ikke blive enige om, at vi forsøger at bevare den gode tone, som vi to har haft i langt de fleste indlæg ?

BILER, COMPUTERE VERSUS GMO :

Der er mindst en vigtig forskel på computere og biler på den ene side og så gensplejsning i havbrug og landbrug på den anden.

Forskellen er, at stor set hele verden - eller en meget stor procentdel af verden - har vedtaget, at verden har brug for computere og biler. Imens er der ikke samme enighed om, at verden har brug for GMO i landbrug og havbrug.

GREENPEACE OG WHO :

I mit tidligere link til Greenpeace International linker Greenpeace til WHO - World Health Organization. Hvis du ønsker det, skal jeg nok finde linket til dig.

THOMAS, HVAD ER VI UENIGE OM ?

Jeg har i alle vores diskussioner i denne debat skrevet relativt grundigt, hvad jeg er uenig med dig i. Så jeg forstår overhovedet ikke din kritik af, at jeg ikke skriver konkrete ting.

TOTAL FORFEJLET KRITIK:

Du giver mig kritik, fordi at jeg skriver, at jeg ikke har mere at sige i visse diskussioner. Nå, er det nu også galt ? Det er en total forfejlet kritik, som du giver mig.

Du skriver ordret " Din nyligt adopterede form for argumentation ". Det er da noget vrøvl at skrive dette. Har du sovet eller slet ikke læst mine indlæg? Hvis du har læst mine indlæg, vil du vide, at jeg har argumenteret for tingene, førende jeg lukker mine diskussioner.

Hvorfor bliver du sur over, at jeg ikke har mere at sige til et emne. Du kan jo bare blive ved med at skrive om det, hvis du har lyst.

Jeg trækker mig af og til ud af nogle diskussioner. Jeg har flere grunde:

Du og jeg, Thomas, fylder meget i denne debat-tråd. Og nogle ting har vi diskuteret så meget, at vi kører i ring. ( Og jeg har - i perioder - deltaget i debatter i aviser og på internettet i mere end 30 år. Så jeg ved lidt om, hvad nogle af læserne af debatterne tænker. ). Min erfaring siger mig følgende: Af hensyn til de andre læsere trækker jeg mig ud af sådanne "køren i ring"-diskussioner. De kan nemlig være trættende for de andre læsere.

Endnu en grund er, at det er svært at holde styr på alle vores diskussioner, hvis der er for mange. Og hvis jeg ikke har mere at sige, skal jeg vel ikke presses til at fortsætte en diskussion eller hvad ?

DIT VALG, THOMAS:

Det er dit valg, om du vil forsætte debatten. Jeg fortsætter debatten. F.eks er der et af dine link, som hidtil har stået uimodsagt. Og du er et sted i denne tråd kommet til at lægge forkerte ord i min mund, som jeg ikke har sagt. Og jeg mangler at svare på nogle af dine spørgsmål.

Det er et frit land. Så det er op til dig, om du vil svare på flere af mine indlæg. Ellers vil jeg sige tak for en spændende debat til dig, THomas.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

"Forskellen er, at stor set hele verden - eller en meget stor procentdel af verden - har vedtaget, at verden har brug for computere og biler."

Var det også holdningen da biler og computere var noget nyt farligt noget som ingen i verden ud over en flok eksperter rent faktisk forstod?

Jeg mindes lovgivning der i den grad forsøgte at stoppe bilen i at blive udbredt. Så hvad med at du sammenligner teknologier indenfor samme præmisser.

GREENPEACE/WHO Gerne for jeg kan ikke finde det link på deres side, men hvordan ændre det på at de bygger deres holdninger på andet en videnskab? Hvordan ændre det på at deres metode til at gøre opmærksom på deres holdninger er via indbrud og hærværk?

Det kunne jo være du skulle tage og svare på den evigt voksende bunke af spørgsmål du indtil videre har undgået eller lovet at besvare senere.

Hvor mange planter på greenpeace ødelægge, hvor du stadigt kan leve med det? Hvilke andre forbrydelser og hærværk kan du også acceptere, så længe det sker i mindre målestok?

For mig er det en, mildt sagt, fucked up moral at tillade forbrydelser under argumentet "de ødelagde jo ikke det hele" eller "de kunne jo have ødelagt meget mere". Og hvis du rent faktisk vil holde fast i den form for retssystem vil jeg rigtigt gerne vide hvor du sætter grænserne. Altså hvilke slags forbrydelser skal det gælde for? Hvor meget kriminelt må man foretage sig indenfor disse forbrydelser uden at det genere dig synderligt? Og vigtigst af alt, må det også gå ud over dig? Jeg går ud fra at jeg inden længe vil få en invitation til at trampe rundt i din have så længe jeg kun ødelægger noget af det du dyrker, eller hvad?

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

Du ville ellers ikke diskutere med mig mere. Så det er da hurtigt, at du ombestemte dig. Men fint nok. Jeg synes, at vi har nogle gode diskussioner.

Jeg forsøger faktisk at besvare bestemte spørgsmål så hurtigt som muligt. Men desværre er min hjemme-computer i stykker. Så jeg kan kun leje BEGRÆNSET computer-tid på biblioteket og computercafe. Derfor er jeg bagud med at tage forskellige spørgsmål og problemstillinger op.

Jeg forsøger ikke at undgå spørgsmål. Jeg har blot svært ved at holde styr på alle de emner og diskussioner, der er i denne lange debat-tråd. Jeg har en masse lapper papir med det, som jeg mangler at diskutere. Det forvirrer mig. Så bær lige over med mig på det punkt.

FORFEJLET KRITIK - FORTSAT :

Du skriver ordret: " jeg lukker nu alle diskussioner fordi det skal nok bevise at jeg havde ret og du tager fejl, ha ha bare ".

Jeg håber, at du mener dette for sjov. Det er da at undervurdere min intelligens, hvis du tror, at jeg regner med at vinde diskussioner ved at lukke dem.. Man vinder eller taber ikke diskussioner ved at lukke disse.

GREENPEACE INTERNATIONALS LINK TIL WHO:

HER har du linket til WHOs artikel om A-vitamin-mangel.

http://www.who.int/nutrition/topics/vad/en/

Det irriterer mig, at jeg endnu ikke har kunnet finde WHOs holdning til Den gyldne GMO-ris.

VITAMIN A ER FEDTOPLØSELIGT:

Vitamin A er fedtopløseligt. Det vil sige, at det kan ophobes. OG det er både godt og ondt. Hvis man får for meget af det igennem en periode, kan det give vitamin-forgiftning. Men hvis man får en rigelig mængde en dag eller i løbet af nogle dage, behøver man ikke tage vitaminet et stykke tid.

Ved de helt små børn varer effekten af A-vitamin-kapsler ( tilskud ) 4-6 måneder. Jeg gad vide, hvordan det forholder sig til voksne. Så behøver børn og voksne måske ikke have tilskud særlig tit, hvis de satser kun på A-vitamin. Det skal jeg have undersøgt nærmere.

GREENPEACE OG MARKERNE:

Jeg giver dig et svar i næste indlæg. Men jeg har et modspørgsmål:

Har Greenpeace overhovedet ødelagt nogle GMO-marker ? Er der bevis for, at de har ødelagt marker med den gyldne ris?

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

"Hmm. Endnu en gang er vi vildt uenige. Jeg synes, at din kommentar m.h.t. voldtægt er langt ude. Det var mine afsluttende kommentarer til denne lille diskussion."

Forsøg på at lukke en diskussion ned på trods af at jeg i samme indlæg skruer ned fra voldtægt til at baldre et par ruder.

Hvis det ikke er et forsøg på at få lukket en diskusion ned og komme ud som "vinderen" samtidigt med at du nemt undgår at tage stilling til det reele problem hvor du har trådt i spinaten ved at sige at noget kriminalitet kan du godt leve med, så ved jeg ikke hvad det er. DET er da at undervurdere læsernes intellekt.

"Jeg kan kun - endnu engang - tage afstand fra noget af det, som du skriver. Jeg vil hermed lade diskussionen om svaleskabe dø ud. Jeg har ikke flere kommentarer." Igen forsvare du ikke dit forsøg på at stoppe GMO og istedet opbygge luftkasteller som er komplet urealistiske at få indført i den nærmeste fremtid.

"Gensplejsning er nemlig en risikabel teknologi. At sige andet er at føre befolkningen bag lyset." Ja og nej, igen må jeg foreslå dette foredrag https://www.youtube.com/watch?v=Mwzq-swl4c... som netop forklare at selvfølgelig er der risici, ligesom der er med alt andet. At bede om en garanti for at GMO ikke er farligt er useriøst, ligesom det er useriøst at tro at noget andet du stopper i hovedet eller foretager dig ikke har risici forbundet.

Hvis du har tænkt dig at spille "jamen vi ved ikke med 100% sikkerhed at det er ufarligt" kortet, så vil jeg gerne have dig til at gøre det klart, og så skal jeg med glæde gå i detaljer med hvor problemerne med den tilgang er.

WHO/Greenpeace Tak for link, så vidt jeg lige kan se forklare linket at mangel på A-vitamin er et problem. Det er altså hverken en støtte til Greenpeaces holdning eller til GMO folkets, ej heller er det er angreb på nogen af dem.

Jeg vil gætte på at WHO ikke som sådan har en holdning til golden rice, jeg kan nemlig heller ikke finde noget.

GREENPEACE OG MARKER Ja Greenpeace har været igang med hærværk, surprise surprise... for det er jo ikke noget de normalt gør vel? Altså bryder loven fordi de mener at de har lov til det. http://cosmosmagazine.com/news/greenpeace-...

Så vidt jeg lige kan læse mig til var den en lokal gruppe der stod bag ødelæggelserne af ris marker i Phillipinerne, ikke Greenpeace.

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

HOLD DIG TIL DET, SOM DU VED :

Du skriver ordret: " Forsøg på at lukke en diskussion ned på trods af at jeg i samme indlæg skruer ned fra voldtægt til at baldre et par ruder.

Hvis det ikke er et forsøg på at få lukket en diskusion ned og komme ud som "vinderen" samtidigt med at du nemt undgår at tage stilling til det reele problem hvor du har trådt i spinaten ved at sige at noget kriminalitet kan du godt leve med, så ved jeg ikke hvad det er ".

Du ved nu en gang ikke, hvad jeg tænker. Du ved heller ikke, hvad andre tænker. Og nej, jeg har ikke spekuleret over det på den måde, som du siger. Jeg har vist deltaget i flere hundrede debatter i tidens løb, så jeg ved godt, hvad der virker og ikke virker. Så glem alt dette med "vinderen". Hold dig i din kritik til det, som du ved. Lad være med at kritisere mig for noget, der ikke er tilfældet. Ellers er du ikke fair.

Du nævner voldtægt. Og jeg svarer kort efter på dette. Læs eventuel de relevante indlæg igen, Thomas.

Du skriver også, at jeg har trådt i spinaten. Nej det har jeg - i den grad - ikke.

GREENPEACE OG MARKER :

Tak til dit link vedrørende Greenpeace, som ødelægger lidt eller meget af en mark med GMO-hvede. Greenpeace har måske ikke ødelagt marker med den gyldne GMO-ris. Men de har ødelagt lidt eller meget af andre GMO-planter.

Greenpeace ødelægger få eller mange GMO-planter. Du kommer hjem til mig og ødelægger et eller flere vinduer eller nogle planter, dersom jeg havde sådanne. Jeg mener ikke, at man kan sammenligne disse 2 ting. Det er da vidt forskelligt, om Greenpeace ødelægger nogle GMO-planter eller om du smadrer en eller flere ruder hjemme ved mig.

Men det bør i den grad understreges, at flere GMO-modstandere nok er enig med dig, Thomas, og uenig med mig. En betydelig del af GMO-modstanderne mener måske ikke, at det er i orden, at Greenpeace eller andre ødelægger en eller flere GMO-planter.

SVALESKABE :

M.h.t. svaleskabe er der skrevet spalte op og spalte ned om dette i denne tråd. Jeg har skrevet meget om dette. Jeg har forsvaret det flere gange. Og det er realistisk flere steder. Derfor synes jeg, at det er fint, at jeg lukker denne diskussion for mit vedkommende. Som sagt er du og andre velkomne - ja mere end velkomne - til at diskutere dette yderligere.

En ting vil jeg dog sige: Ifølge WHO behøver meget små børn vist kun at tage en ny kapsel med A-vitamin hver fjerde eller sjette måned. Hvis dette også gælder større børn og voksne, behøver man ikke så mange svaleskabe. Så kan de bare få A-vitamin-tilskud hver fjerde eller sjette måned.

Venlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Så Jan, nu må du simpelthen mande dig lidt op. Hvor pokker er forskellen på om Greenpeace ødelægger en GMO mark eller om jeg tramper lidt rundt i dit salat bed? Begge dele er hærværk, begge dele har en økonomisk negativ effekt på den det går ud over.

Den eneste forskel jeg kan finde, er at Greenpeace er forholdsvis organiseret hvorimod jeg ikke er det...

Så tag dig nu for pokker sammen og forsvar din egen holdning, hvorfor er hærværk ok hvis man hedder greenpeace men ikke hvis man hedder Thomas? Du skrev selv at du godt kunne leve med det Greenpeace havde lavet.

Og hvordan kan du ikke have trådt i spinaten når du selektivt vælger et af de eksempler/spørgsmål jeg stiller, undlader at svare ordentligt på hvorfor voldtægt ikke teoretisk kunne kategoriseres som fint med dig så længe procenten var lav nok, og så ellers undlader ruderne.

SVALESKABE Hvor har du retfærdiggjort den løsning? Hvor har du taget stilling til at få svaleskabe distribueret, taget stilling til uddannelse af folk i vedligeholdelse af disse eller til den økonomiske belastning det bliver at vedligeholde dem? Hvor har du beskrevet hvordan det lige skal kunne lade sig gøre at trylle nok solceller og svaleskabe frem til at den løsning er holdbar?

Jeg giver dig ret i at det er en ide med svaleskabe, jeg udelukker skam heller ikke at det reelt KAN lade sig gøre, men du må da kunne se at det ikke er noget du bare sådan kan indfører. Risene er klar, de skal bare smides i nakken på bønderne og så er den ged barberet, distribution foregår på samme måde som de nuværende ris, der skal altså ikke ændres på andet end hvilket produkt der til at starte med kommes i sækkene.

Og nu vil jeg trække en streg i sandet, jeg vil have svar på hvordan du kom frem til at Greenpeace gerne måtte trampe planter i stykker og jeg vil vide hvor du præcist sætter grænsen for hvad vi må og ikke må foretage os af hærværk og anden kriminalitet.

Og så vil jeg have svar på mine spørgsmål, jeg har svaret på dine, og ja jeg har læst og forstået at det kan tage noget tid, men så lad da være med at komme med indlæg før du har tid til at tage dig ordentligt af tingene. Det her er snart blevet for tåbeligt for mig, jeg forsvare mine holdninger og svare på spørgsmål, og du halter mere og mere bagefter med at forsvare hvad du siger og mener, det er ikke acceptabelt for mig.

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

Du synes, at jeg skal tage mig sammen og mande mig op. Hmm. Disse ting synes jeg, at jeg gør i samme grad som dig. Jeg synes, at kvaliteten af mine svar er akkurat lige så stor som dine. Så jeg halter da ikke efter dig m.h.t. kvaliteten af svar. Der hvor jeg halter bagefter er m.h.t. mængden af spørgsmål, som jeg skal svare på.

GREENPEACES ØDELÆGGELSE AF GMO :

Jeg synes da, at jeg har forsvaret min holdning. Som jeg skrevet i sidste indlæg, mener jeg ikke, at man kan sammenligne Greenpeaces ødelæggelse af GMO med hvis du ødelægger af nogle ruder eller planter hos private personer. Det er da - i den grad - forskellige ting.

At ødelægge store arealer af GMO er efter min mening uacceptabelt. Men at ødelægge et mindre areal som en symbolsk ødelæggelse er som sagt i orden. Det er og bliver min mening.

Og det er da fint, hvis du trak lidt i land og erstattede voldtægt med ødelæggelse af ruder. Fint nok.

Det må da være svar nok. Hvad mere kan du forlange ? Jeg kan ikke forklare det yderligere. Og nej, jeg har ikke trådt i spinaten.

Men som sagt er der uden tvivl en del GMO-modstandere, som er enige med dig ved dette punkt. Så det er da muligt, at jeg på dette punkt står rimelig alene med min holdning i denne debat-tråd. Det er jo svært at sige.

SVALESKABE IGEN IGEN:

Det er klart, at der er nogle vanskeligheder og udfordringer m.h.t. svaleskabe. Det siger da sig selv. Og det har du ret i. Det vil - som du selv nævner - kræve, at man giver befolkningen en "uddannelse" - eller vel rettere et kursus - i, hvordan svaleskab med solceller fungerer. Der er også andre udfordringer. Det kræver, at FN, landenes regeringer og / eller nødhjælpsorganisationer bruger økonomiske og ikke økonomiske ressourcer på området.

Men måske er det ikke nødvendigt med mange svaleskabe, hvis man kan nøjes med at få et A-vitamin-tilskud hver fjerde eller sjette måned. Så kan man have tilskuddet i få centrale svalerum, indtil det skal bruges.

Jeg skal finde ud af, hvor høje temperaturer tilskud kan tåle.

VARIATION AF FØDEMIDLER :

Du skriver, at man lige så godt kan plante den gyldne GMO-ris, da markerne allerede er der.

Tjah. Måske er det en bedre ide dyrke afgrøder, der ikke er GMO, som indeholder betydelige mængder betacaroten. ( Betacaroten kan jo omdannes til A-vitamin ). Det vender jeg tilbage til.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

"Det må da være svar nok. Hvad mere kan du forlange ? Jeg kan ikke forklare det yderligere. " Jeg kunne da overveje at forlange en forklaring på hvorfor du anser dem for at være forskellige, at postulere at 2 ting er forskellige giver ikke mening uden en forklaring på hvorfor de er det.

For mig at se er der tale om samme form for kriminalitet hvis jeg tramper rundt i dit salatbed som hvis greenpeace tramper rundt i en mark. Forskellene jeg kan få øje på er at Greenpeace er organiseret omkring aktionen, de tramper en del flere planter (antal ikke procent) og de gør det mod nogen som enten har det som deres levebrød at dyrke planterne eller mod nogen som foretager forskning ingenfor området. Alle sammen ting som jeg ser som skærpende omstændigheder.

Samtidigt er grundene til tramperiet omtrent lige gode faglige, Greenpeace kan ikke lide GMO fordi de ikke forstår hvad der foregår og ikke læser op på faglig litteratur omkring emnet. Jeg tramper i dit salatbed fordi jeg kan lide at trampe i salat...

At din holdning er at hærværk af mindre omfang mod GMO-marker er acceptabelt kræver også uddybning som jeg har bedt om flere gange. 1. Hvornår er det mindre omfang? 2. Er det kun GMO marker, eller må man også trampe normale afgrøder ned så længe der er tale om symbolsk ødelæggelse? 3. Hvorfor må jeg så ikke ødelægge et par ruder eller ryde en del af din have i et symbolsk angreb på din manglende dyrkning af GMO i baghaven som går imod min overbevisning?

SVALESKABE Så vidt jeg er informeret er der masser af ting vi nemt kan håndtere og/eller har bekæmpet i den vestlige verden men som ikke er helt så nemt at få trumfet igennem i u-landende, fx vaccinationer.

Faktum er at der står folk klar til at få ført risene ud, de bliver udelukkende holdt tilbage af en modstand som bygger på forkert videnskab. Der er ikke nogen big pharma eller andre industrigiganet der står til at tjene formuer på at få risene ud, der er oprettet gratis licenser til u-landende netop for at undgå dette.

Så længe en landmand ikke tjener mere end $10.000 om året på sit landbrug skal der ikke betales royalties og de må beholde og genså, så argumentet om at de bliver afhængige af konstante leverancer af nye frø er også forkert.

Du har en løsningside som kræver mere udvikling og uddannelse, samtidigt vil jeg da gerne vide hvem der skal betale for kosttilskud eller få et link til firmaer der på lige fod med monsanto og andre producenter af risene sætter en bagatel grænse så humanitær brug af deres produkt bliver fritaget for de normale omkostninger.

VARIATION "Tjah. Måske er det en bedre ide dyrke afgrøder, der ikke er GMO, som indeholder betydelige mængder betacaroten."

Det kan sagtens tænkes, omvendt skal du så nu til at lærer forbrugerne at de skal spise varieret og prøve nye afgrøder, i lande hvor det er svært nok overhovedet at få spist sig mæt til at starte med. Hvor nemt er det lige det har været at ændre kostvanerne i fx Danmark?

 • 0
 • 0

Hej THomas.

KAMPEN OM GMO:

Ud på internettet er der en gevaldig kamp mellem GMO-modstanderne og GMO-tilhængerne. F.eks har Bill And Melinda Gates Foundation udtalt sig om den gyldne GMO-ris. ( Bill Gates er den tidligere mand for Microsoft ).

Ligeledes har danske "NOAH - Friends Of The Earth" meldt ud, at de er imod flere GMO-planter.

Og jeg har fundet en hjemmeside til nogle tilhængere af den gyldne GMO-ris, som jeg på et tidspunkt skal have læst igennem.

COMPUTER/BIL VERSUS GMO :

På den ene side har du en god kritik af mit synspunkt, som jeg godt kan forstå. Det er muligt, at størstedelen af menneskeheden har accepteret GMO i landbrug og havbrug om 50 år. ( Med hensyn til sikkerhed i trafikken, arbejder jeg netop med dette emne i et fritids-projekt, som jeg kalder Projekt Trafiksikkerhed ).

PÅ den anden side mener jeg godt, at man kan lave sammenligningen mellem biler/computere på den ene side og GMO på den anden side her i 2014. De fleste mennesker i verden mener vist, at computere og biler er nødvendige, mens der nok ikke er lige så mange mennesker i verden, der mener, at GMO i landbrug og havbrug er lige så nødvendige.

YOUTUBE :

Kære Thomas. DU har flere gange sendt klip til Youtube. Disse vil jeg selvfølgelig gerne se. Desværre kan vi vist ikke linkes til Youtube på Ingeniøren. I hvert fald har jeg ikke kunne linkes til dine eller andres link herinde. Og det er ærgerligt, da jeg synes, at du har nogle spændende link.

Jeg håber, at du ikke er smelttet væk i varmen . Hihi.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

NOAH

Når jeg går ind på deres hjemmeside kan jeg se at deres holdning til GMO er

ja.. blank? Under fødevare kan jeg dog læse at "Gensplejsede afgrøder giver os ikke bedre råvarer, men udgør en al for stor risiko for naturen." Begge disse påstande er iflg. det videnskabelige grundlag vi har adgang til, løgn.

De vil også have at vi går over til at have en positiv liste for kemikalier så vi kun må bruge de kemikalier som vi har bevist er ufarlige... og så er det vi lige tager en tur tilbage til statistik klassen og spørger læreren om man kan bevise at noget er ufarligt? Nåå nej, sådan virker statistik ikke, tak for det NOAH.

Det sjove er jo at de ikke rigtigt vil ud med hvorfor de er imod GMO, ivhertfald ikke samtidigt med at give kilder på deres påstande.

Jan det er samme problemstilling, der er IKKE beviser eller tegn på at GMO skulle være farligt, så med mindre du vil droppe gulerødderne også, så er det en hyklerisk holdning at gå imod GMO. Kom med data! kom med facts! throw me a fucking bone!

Ellers er det en diskussion på religion og det er normalt spild af tid.

Mulige problemer med GMO

 1. patenter/copyright. Hvordan skal lovgivningen tilpasses til denne nye form for teknologi? Det kunne nemt blive noget rod hvis vi ikke lavede specialregler for dette område ligesom vi har indenfor fx medicin. Er løsningen at forbyde GMO? Tjoo det ville da løse problemet men det kunne da være der var smartere måder.

 2. GM er faaarligt. Nej.

 3. GMO er farlige. Aah GMO kan være farlige, det kommer helt an på hvad der genetisk er ændret og hvordan de bruges. Kylling kan jo også være farligt hvis det ikke er tilberedt rigtigt.

 4. no idea men sig da endelig til hvis jeg har misset noget faaarligt.

COMPUTER/BIL/GMO Jan læs hvad jeg skriver igen, du kan IKKE sammenligne biler og GMO fordi GMO er nyt og biler er gamle. Du kan sammenligne masser af de teknologier vi har idag og kigge tilbage på hvordan befolkningen tog imod dem da de var nye, spændende og så farlige ud. Der var kæmpe modstand mod biler, trykkepressen, båndoptageren og VHS maskinen, men dem er vi da alle sammen blevet ret glade for senere.

Mener du at jeg tager fejl når jeg siger at der var modstand mod disse teknologier da de kom frem?

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

NOAH - FRIENDS OF THE EARTH :

På hjemmesiden fra NOAH er NOAH meget skepsisk overfor GMO.

REVIEW MED MANGE KILDER :

Du har linket til review med mange kilder.

Jeg har i mange år haft stor respekt for metaanelyser eller review, da der ofte er betydeligt kød og gods på disse 2 ting. Der er da også betydelig vægt bag det review, som du linker til. Bl.a. er der en masse fine kilder.

Men "dit" review er altså IKKE et bevis for, at der ikke er sket skader - eller vil ske skader - på folk ved nuværende GMO. Det er ikke dokumenteret, at tidligere eller nuværende GMO ikke har skadet folk. Det eneste,som dit review kan dokumentere, er, at meget GMO er mindre farligt end det, som nogle GMO-modstandere påstår. Mere kan dit review ikke dokumentere.

Jeg har interesseret mig for ernæring i de sidste 25-30 år. Og jeg har taget statsanerkendt uddannelse samt kurser indenfor sundhed og ernæring. Derfor her jeg følgende påstand :

Enhver person med statsanerkendt uddannelse i ernæring ved - eller bør vide - at det er utrolig svært at afgøre, hvilke fødevarer eller molekyler, der er sunde, neutrale eller skadelige for kroppen. Derfor ved man heller ikke, om de nuværende GMO har givet skade på folk. Og det ved man måske heller ikke m.h.t. tidligere GMO. Det kan sagtens tænkes, at langvarigt indtag af visse GMO kan have skadelig effekt på kroppen, som først ses mange år efter,at man startede at indtage dette GMO.

VARIATION AF GRØNTSAGER OG FRUGT :

Greenpeace linker til et forsøg i Bangladesh, som viser, at der er betydeligt potentiale i at lade flok dyrke betacaroten-rige grøntsager og frugt i deres haver. Betacaroten kan som sagt omdannes til det A-vitamin, som nogle mennesker mangler. Linket er :

http://www.ifpri.org/sites/default/files/p...

Man kan også dyrke frugter og grøntsager, der ikke er GMO, der er rige på betacaroten, på de eksisterende marker, der ligger i U-landene.

Venlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

NOAH Ja... og det er også hvad jeg skriver, jeg kommentere på at der under det punkt der er reserveret til GMO ikke står noget som helst. Prøv at læse hvad jeg skriver en gang til.

Herefter har jeg lidt kritik af deres faglige tilgang til kemi og kemikalier som viser et klassisk problem, nemlig at det danske sprog giver kemikalier en negativ klang selvom enhver der bare har fuldt lidt med i kemitimerne ved at vand skam også er et kemikalie...

REVIEW "Men "dit" review er altså IKKE et bevis for, at der ikke er sket skader - eller vil ske skader - på folk ved nuværende GMO." Den lader vi lige stå lidt... så du vil have et BEVIS for at GMO på ingen måde, og aldrig nogensinde, kan tænkes at være farligt?

Så er det jeg gerne vil have uddybbet om de fuldstændigt undlod nogen form for statistik uddannelse eller forklaringer på den/de fine statsanerkendte uddannelser du har været i kontakt med? Man kan aldrig, ligegyldigt hvordan man angriber det, bevise at noget ikke er farligt. Det gælder både GMO og gulerødder.

Jeg vil nu tillade mig at kræve at du svare på hvordan du IKKE kan være klar over denne lille detalje? Og samtidigt ville det da være rart at få bekræftet at du har forstået og accepteret at man nu engang aldrig kan bevise det du kræver.

Desuden er det en noget farvet udgave af sandheden når du påstår at det kun kan dokumentere at GMO er mindre farligt end hvad modstanderne påstår. Det som de mange reviews viser er at den sikkerhed vi har for at GMO er ufarligt er omtrent den samme som den sikkerhed vi har for at gulerødder er ufarlige. Og så er vi tilbage til et af de spørgsmål du har lovet at svare på, og som, hvis du ikke kan svare ordentligt for dig, kommer til at slå bunden ret meget ud af en del af dine argumenter... Så hvad med at komme med de svar snart? Det kan ikke passe at du gang, på gang, på gang forsøger med nye argumenter uden at have ordnet de tidligere problemstillinger.

Du siger at "Enhver person med statsanerkendt uddannelse i ernæring ved - eller bør vide - at det er utrolig svært at afgøre, hvilke fødevarer eller molekyler, der er sunde, neutrale eller skadelige for kroppen." Så hvad får dig til at kræve GMO mærket, og hvorfor antager du at det er farligt, når du ikke gør det samme for gulerødderne? Det må da være lige så svært at afgøre om gulerødderne vi har fremavlet og som meget ringe ligner dem man finder i den fri natur, er farlige for os, som det er at finde ud af om GMO er farligt?

GREENPEACE LINK Det har jeg selv nævnt tidligere... men tak for at gøre mig opmørksom på at der findes et link som jeg selv har nævnt og kommenteret på.

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

Jeg forsøger så godt som jeg kan at give svar på dine spørgsmål. Og jeg kommenterede dit review i mit sidste indlæg, da det er meget lang tid siden, at du linkede til dette. Jeg har for et stykke tid siden kopieret 2 af dine indlæg, som jeg skal svare på.

REVIEW OG VIDENSKAB. :

Du skriver ordret : " så du vil have et BEVIS for at GMO på ingen måde, og aldrig nogensinde, kan tænkes at være farligt? ".

Næh, jeg snakker ikke om sådan et bevis i mit indlæg. Det eneste, som jeg siger, er, at det ikke er usandsynligt, at nogle af de nuværende GMO er skadelige på lang sigt. Derfor er det naivt, hvis nogle GMO-modstandere tror på, at det omtalte review er dokumentation for, at der ikke er sket skader ved det de nuværende GMO. ( I øvrigt kan fremtidens KUNSTIGE GMO jo også give problemer ).

Det er såmænd bare det, som jeg siger. Og så skyder du mig i foden, at jeg ikke kendte til den deltalje, som du nævner. Du ved nu engang ikke, hvad jeg ved og ikke ved.

De personer, der ikke har fagviden indenfor ernæring m.m. bør vide, at reviewet ikke er et bevis på, at alle de nuværende GMO er risiko-frie at spise.

I din omtale af review er du kommet med flere udtalelser, som jeg synes, er alt for "GMO-positive". Dette har jeg vist også kommenteret flere gange tidligere.

GULEROD :

Du skriver ordret : " "Det som de mange reviews viser er at den sikkerhed vi har for at GMO er ufarligt er omtrent den samme som den sikkerhed vi har for at gulerødder er ufarlige ".

Jeg er dybt uenig. Det er ikke det, som review viser. Review viser ikke, at GMO er stort set lige så farlige eller ufarlige som de organismer, der er IKKE-GMO.

Der kan jo bl.a. ofte være en betydelig forskel på GMO og IKKE-GMO.

Gulerødder og andre grøntsager, der ikke er GMO, har mange år på bagen. Jeg er 49 år. I alle disse år har man vist kunne få gulerødder og andre grøntsager. Og gullerødderne, som kan købes i handlen, er måske langt ældre end jeg. Disse grønne ting er der en del forskning bag.

Guleroden gennem de sidste 50 år eller mere, der ikke er GMO, indeholder stoffer, der - i sagens natur - naturligt findes i gulerødder. Stofferne hører ofte hjemme i en gulerod.

Derimod kan gulerødder, der er GMO, indeholde et eller flere stoffer, der normalt ikke findes i en gulerod. En stor del af forskningen er uden al tvivl lavet på gulerødder og andre grøntsager, der ikke er GMO. Sundhedseffekten i sådanne almindelige grøntsager kan være svær vurdere 100 % korrekt.

Hvis man så kommer med relativ nye GMO-gulerødder, hvor nogle stoffer er totalt unaturlige at have i gulerødder, bliver det endnu mere forvirrende at vurdere gulerøddernes og andre grøntsagers sundhedsværdi. Derfor udfører man et stort eksperiment, hvis man tillader meget GMO.

Jeg tror ikke, at der findes en decideret "Gulerods-mafia". Og jeg tør godt spise gulerødder og andre grøntsager. Men som flere fagfolk og ikke-fagfolk har været inde på, skal man vide, at nogle af de fagfolk, der udtaler sig om IKKE-GMO, kan have uheldig tilknytning til industrien. F.eks har der været meget debat om, om professor Arne Astrup havde økonomiske interesser med sukker-industrien førhen. Om han havde dette, fandt jeg aldrig ud af.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

"jeg snakker ikke om sådan et bevis i mit indlæg." "Men "dit" review er altså IKKE et bevis for, at der ikke er sket skader - eller vil ske skader - på folk ved nuværende GMO."

Jo du gør, se selv...

"Det eneste, som jeg siger, er, at det ikke er usandsynligt, at nogle af de nuværende GMO er skadelige på lang sigt." Det er faktuelt forkert. Videnskabelige undersøgelser viser netop at det er usandsynligt at de nuværende GMOer er skadelige på kort og på lang sigt. Samtidigt bliver forskellige former for GMO allerede brugt i overraskende mange sammenhænge og mennesker og dyr har derfor været udsat for masser af GMO uden at vi ser ud til at dratte om lige foreløbigt.

"De personer, der ikke har fagviden indenfor ernæring m.m. bør vide, at reviewet ikke er et bevis på, at alle de nuværende GMO er risiko-frie at spise." Strange, du har ellers lige sagt at det ikke drejer sig om beviser, kan du bestemme dig? Desuden vil jeg gerne se hvordan du argumentere for at gulerødder er risiko-frie at spise men det er vel et af de spørgsmål jeg aldrig får svar på fra dig?

"som jeg synes, er alt for "GMO-positive". nå? Tænk jeg synes at størstedelen af de ting du har fyret af indtil videre enten har været A. Fantasifulde luftkasteller som ikke ummidelbart ser ud til at kunne realiseres B. Påstande uden kilder. C. Ren religion og tro på ting som du ikke kan opstøve noget der bare minder om beviser for.

"Der kan jo bl.a. ofte være en betydelig forskel på GMO og IKKE-GMO." Korrekt, men hvem siger at det er GMO'erne som har de negative effekter? En forskel kan vel også være til den positive side?

"Jeg er 49 år. I alle disse år har man vist kunne få gulerødder og andre grøntsager." Vil du venligst komme med en tidsgrænse, for på listen over ting man ikke har kunnet købe i alle dine 49 år må vel også være ting som mobiltelefoner, computere, dvd'er, cd'er, biler med airbags og kitkat med hvis chokolade... Dit argument er tyndt for at sige det mildt for hvad med alle de stakler som er 20 år eller under? De har kunnet købe GMO vare hele deres liv, ergo må det vel være sikkert?

"indeholder stoffer, der - i sagens natur - naturligt findes i gulerødder. Stofferne hører ofte hjemme i en gulerod." Det gør dem hverken mere eller mindre farlige, desuden vil naturlige mutationer sikre at DNA for en gulerod for 50 år siden ikke er 100% identisk med en i dag.

"Derimod kan gulerødder, der er GMO, indeholde et eller flere stoffer, der normalt ikke findes i en gulerod." Enig, og vi har også haft eksempler på at dette kan ske med afgrøder vi tror vi kender, pludseligt har en tilfældig ændring gjort at de producere nye stoffer, eller gamle stoffer i andre koncentrationer. Forskellen er at du med GMO ved hvad der er ændret, med normale afgrøder har du ikke engang kontrol af deres genetiske materiale.

"hvor nogle stoffer er totalt unaturlige at have i gulerødder" minus point for at tro at ordet unaturligt automatisk skal pege på noget dårligt. Der findes godt nok mange ganske naturlige ting som absolut ikke sundhedsmæssigt kan anbefales.

"Jeg tror ikke, at der findes en decideret "Gulerods-mafia"." Men du tror der findes en GMO mafia og derfor kan studierne der viser at GMO er farligt ikke stoles på, mens gulerodsstudierne godt kan?

"Og jeg tør godt spise gulerødder og andre grøntsager." Hvorfor? Indtil videre er det baseret på din tro, du tror ikke der findes en gulerodsmafia men hvordan kan du være sikker? Du snakker hele tiden om at man ikke kan være sikker på ting.

Jan det her er useriøst. Du forsøger at affeje videnskab der siger at GMO er ufarligt på baggrund af en GMO mafia/industriel indflydelse.

Du siger at der har været debat om Arne Astrup og sukkerindustrien (det må være ikke GMO)

Du siger at du ikke tror at det samme er gældende for gulerødder.

WHY! Hvad pokker gør gulerødderne så hellige i din verden, hvorfor kan du ikke acceptere at din frygt for GMO mafian virker komplet tåbelig hvis du ikke også har samme indgangsvinkel til alt lige fra gulerods- til mobiltelefonmafian?

Det her er komplet til grin, du kan jo ikke svare for dine holdninger men blot nervøst ytre ideer om at den kan tænkes at de kan være farlige, og det kan jo ikke udelukkes, og man ved jo aldrig og uha hvor skal vi være bange. ALLE og jeg mener ved gud ALLE dine argumenter/holdninger kan absolut lige så nemt bruges mod guleroden som forresten absolut ikke er naturlig, for den naturlige gulerod er hvid. Forklar lige hvordan det er sket?

Listen over frugt og grønt som IKKE kan anses for naturlig da deres genetiske kode er blevet påvirkert af os mennesker omfatter ALT hvad vi stopper i munden. Det er bare forskellige værktøjer vi bruger.

Tror du selv på at det er moder natur der har sikret at bananerne i dit supermarked ikke indeholder de samme sorte hårde frø som dem du finder ude i den vilde natur har?

Tror du selv på at det er helt naturligt at majs kolberne er så store som rundetårn når den originale udgave er omtrent på størrelse med en kuglepen?

Her du, tag og se den her film og indse at det at snakke om naturlige ting ikke giver mening længere, det tog er for længst kørt. Samtidigt får du som bonus en forklaring på hvor tosset det er at brokke sig over at GMO forskere ikke kan forsikre dig om at GMO er helt sikkert.

http://goo.gl/yBlcKP

Link til youtube film, denne gang forkortet så det forhåbentligt virker bedre på ing.dk

 • 0
 • 0

@Jan

. F.eks har der været meget debat om, om professor Arne Astrup havde økonomiske interesser med sukker-industrien førhen. Om han havde dette, fandt jeg aldrig ud af.

Jeg skal ikke blande mig i debatten, blot et par bemærkninger. Alle planter indeholder gifte i større eller mindre grad. Man regner med at der er ca. 100 gange mere naturligt forekommende gifte, end der findes af rester fra pesticider. I frugter vil evt. skadeeffekter være langt mindre end de gavnlige effekter.

Arne Astrup har været aflønnet/ansat af sukkerfabrikkerne for en del år siden, det blev han kritiseret for, da han bl.a. fremkom med den opsigtsvækkende teori om, at sukker ikke feder, da sukker omsættes til energi. Hvordan manden kunne finde på en så useriøs påstand er underligt, for indenfor husdyrfodringen har man for længst bevist, at overskud af sukker omdannes til fedt - endda mættet fedt. Kort tid efter kom der en afhandling fra en af hans medarbejdere, der satte sagen på plads, sukker kan omdannes til fedt. Pga. barselsorlov blev hendes afhandling forsinket, og Astrup kunne så lige nå at "støtte" sukkerindustrien? Jeg vil tro der findes artikler om sukkerproblematikken og A. Astrup i artikelarkivet.

 • 0
 • 0

@Thomas,

Tror du selv på at det er helt naturligt at majs kolberne er så store som rundetårn når den originale udgave er omtrent på størrelse med en kuglepen?

Spørgsmålet skal jeg ikke besvare, men et par bemærkninger til forædlingen.

Majsforædlingen er meget speciel, man anvender stort set kun hybridmajs. Den bygger på at man indavler (selvbestøver) majssorter over en vis årrække, derefter lader man så 2 udvalgt linjer bestøve hinanden. De giver afkommet en såkaldt "heterosiseffekt" - en eksplosiv vækst med meget store planter. Bruger man de store majsplanter til udsæd får man nogle små planter - man skal købe ny såsæd hvert år. I havebruget er der mange tilsvarende eksempler - F1 frø - dyre frø, men man får yderige planter - f.eks. F1-agurker giver et formidabelt udbytte. Planters indhold af naturlige gifte sikrer dem mod forskellige angreb af skadevoldere, gifteffekten for mennesker og dyr er så beskeden, at den må henføres til småtingsafdelingen. Det gælder også for GMO-planter, som dog er underkastet en omfattende kontrol på området. I landbruget udføres talrige fodringsforsøg af alle foderafgrøder - herunder GM-planter.

 • 0
 • 0

Hej.

Per. Tak for dit indlæg om Arne Astrup.

Thomas. Du spørger, om jeg kan bestemme mig m.h.t. beviser. Du roder gevaldigt rundt i det, som jeg kalder et bevis og det, som du kalder et bevis. Det er lige før, at du lægger mig forkerte ord i munden, som jeg ikke har sagt. Dette har du gjort en eller to gange før. Det er altså en dårlig vane. Lad dog være med det. Please.

Thomas, du siger, at jeg nervøst ytrer mig om min ideer. Du ved nul og nix om, om jeg er nervøs i denne eller andre debatter.

NATURLIG, MINDRE NATURLIGT OG MINDST NATURLIGT :

Thomas. Tak for dit spændende link til en person, der holdt et interessant foredrag. Det ændrer nu ikke så meget ved det, som jeg mener. Men det var i hvert fald et godt link. Det her afsnit er også et svar på det, som du skriver sidst i dit indlæg.

Man kan sige, at de oprindelige bananer, gulerødder, majs og tomater er 100 % naturlige. De grøntsager og frugter samt kornsorter, som vi har haft på markedet i mange år, er MINDRE naturlige end de oprindelige. Og de gensplejsede GMO-grøntsager og frugter er MINDST naturlige.

De grøntsager, frugter og kornsorter, som er GMO, er mindre naturlige end de nuværende, som ikke er GMO. Den gensplejsning, som mennesker udfører, er jo en meget unaturlig proces.

PSEUDO-VIDENSKAB ,DÅRLIG VIDENSKAB OG OVERTRO :

Jeg skriver ordret : "Det eneste, som jeg siger, er, at det ikke er usandsynligt, at nogle af de nuværende GMO er skadelige på lang sigt."

Du svarer ordret : " Det er faktuelt forkert. Videnskabelige undersøgelser viser netop at det er usandsynligt at de nuværende GMOer er skadelige på kort og på lang sigt. Samtidigt bliver forskellige former for GMO allerede brugt i overraskende mange sammenhænge og mennesker og dyr har derfor været udsat for masser af GMO uden at vi ser ud til at dratte om lige foreløbigt ".

Det lader vi lige stå et øjeblik........

Du klager over, at en eller flere GMO-tilhængere baserer sig på religion og det, som man med mit ord vel kan kalde dårlig videnskab. Men det, som du skriver - og som jeg har gengivet ordret ovenfor - baserer sig jo netop på religion, overtro og dårlig videnskab. Du kan jo - i den grad - ikke dokumentere din påstand. Du skyder derfor med sten, selvom du selv bor i et glashus.

Når du påstår, at det er usandsynligt, at de nuværende GMO er skadelige, er det U-VIDENSKABELIGT. Det kan du nemlig ikke dokumentere. Det er sandsynligt, at de nuværende - og måske de fortidige GMO - kan give skader hos mennesker. Det bør enhver fagmand, der er uddannet indenfor ernæring, vide. Det er ikke mine argumenter, men nogle af dine, som er komplet til grin.

Hvis de fleste GMO-tilhængere siger det samme som dig m.h.t. det nuværende GMO og folks sundhed, udfører de en dårlig form for videnskab. De vil - i sådan et tilfælde - føre de forbrugere, der ikke ved så meget om ernæring og gensplejsning, bag lyset. Man kan jo så i givet fald ikke stole på GMO-tilhængerne. Hvis det er samme form for pseudo-videnskab, som GMO-tilhængerne udfører m.h.t. GMOs indvirkning på miljøet, siger jeg tak.

Jeg vil i et af de kommende indlæg skrive lidt om margarine med transfedtsyrer, kosttilskud med relativt høje mængder af vitaminer og mineraler samt mobiltelefoner. Det er jo alt sammen noget, som ikke er GMO.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Jan

Alt hvad du spiser som du kalder naturligt er resultatet af en menneskelig udvælgelse og krydsning helt uden GMO.

Du vil ikke kunne spise en oprindelig banan eller en kartoffel, ikke at forglemme kornsorterne, uden at der var sket en bevidst udvælgelse.

Ligesom hunde, katte, høns, grise, heste og køer har stamtavler så har grøntsager og frugt også sådanne. Ja selv bacterier og gærsvampe har stamtavler

Og man krydser dyr, planter og gærsvampe for at opnå nogle egenskaber som er ønskelige.

Der er en række krydsninger der sjældent kan frembringe afkom men som alligevel tilvælges for deres gode egenskaber....grapefrugt, GMO korn, muldyr og mulæsler.

Så jeg forstår dig således, at insulin til sukkersyge skal fremstilles som den oprindelig blev det ,af ekstraktet fra svinebinyre,r frem for den langt bedre insulin der fremstilles af avls påvirkede gærceller.

Jeg kan også forstå din kemiskræk således, at du er imod enhver form for medicin, der kan modvirke "naturlige" dødsårsager som pest, tuberkulose, influenza, infektioner, der tidligere holdt befolkningsantallet på et for Jorden rimeligt lavt antal.

Nogle GMO produkter er lavet for at løse nogle kapacitetsproblemer, med at skaffe føde til en voksende befolkning, uden at skulle forøge landbrugsarealet på skovenes bekostning, men sandeligt også for at de firmaer der forsker og fremstiller disse ting kan tjene penge til deres forskerstab.

Hvis du mener at det er ødiøst at tjene penge......så er vi ikke enige

 • 0
 • 0

Hej igen.

MISBRUG AF REVIEW :

Der er 2 ting, som jeg har meget respekt for. Det er reviews og metaanelyser.

I sidste indlæg kom jeg ind på, hvordan man kan misbruge et review.

I et tidligere indlæg var der en debatdeltager, som sagde noget i retning af, at reviewet fra Thomas viste, at GMO var lige så sikkert at spise som ikke GMO. Jeg ved ikke, om det var dig, der sagde det, Thomas. Men det er i den grad misbrug af review. Fordi det kan man ikke konkludere ud fra reviewet .

Hvis overstående er den udbredte holdning blandt GMO-tilhængere, misbruger de review. Og så er det svært at stole på GMO-tilhængerne.

NOAH - FRIENDS OF THE EARTH DENMARK :

Thomas. Når jeg skriver GMO i søgefeltet på NOAHs hjemmeside, kommer der flere link til korte eller længere "artikler" / indlæg frem. Men det kan være, at jeg misforstår dig.

Du har en god pointe med, at vand også er et kemikalie / kemi. På det punkt er jeg helt enig med dig. Derfor mener jeg også, at der er nogle, der har et alt for "natur-romantisk" og "kemi-fjendsk" livssyn.

BJARKE :

Bjarke. Angående insulin og medicin. Du lægger forkerte ord i munden, som jeg ikke har sagt.

Jeg har i øvrigt ikke noget imod, at virksomheder tjener penge.

OVERBEFOLKNING :

Det er vigtigt at gøre noget ved befolkningstilvæksten, så der er nok føde til alle mennesker.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Fuldt korrekt Jan, du har ikke sagt, men skrevet en del :)

Du fremturer med i indlægget før mit at GMO "tilhængere" fører naive sjæle bag lyset og at de ikke kan dokumentere deres påstande. Med hvilken ret kan du fremføre et sådant udsagn?

Selv om der er kiksere i kontrolsystemerne (jævnfør listeria i økologiske rullepølser) så kan jeg garantere at de kontrolkrav der stilles af vestlige kontrol organer er langt strengere end nødvendigt. De fleste "kiksere" skyldes politikere og djøffere der ønsker at spare i områder der for dem at se kører problemfrit, for at kunne bruge penge på steder der giver flere stemmer og indflydelse.

Der findes ingen skibsværfter der ikke frygter Norsk Veritas. Der findes ingen flyfabrikanter der ikke frygter IATA Der er ingen medicinfabrikanter der ikke frygter FDA Der findes ingen etc. etc.

Man har som du lov til at have sine egne meninger og holdninger, men ikke sine egne fakta. Man kan altid cherrypicke ting som passer med ens overbevisning, men underkaster man ikke begreberne en kritisk sondring, er det man opfatter som viden religion. Tro mig jeg er barn af den slags meget religiøse, både i overført og virklighed, og har en snart livslang erfaring med at gennemhulle deres argumenter....det fremmer ikke ens popularitet, men jeg kan altså ikke med hellige......ligesom de sikkert ønsker mig anbragt et varmt sted:)

 • 0
 • 0

Hej Bjarke.

" RET TIL AT KOMME MED PÅSTANDE " :

Du skriver om mig: " Du fremturer med i indlægget før mit at GMO "tilhængere" fører naive sjæle bag lyset og at de ikke kan dokumentere deres påstande. Med hvilken ret kan du fremføre et sådant udsagn? "

Jeg kender ikke alle dine holdninger til emnet, Bjarke. Men det er i den grad Thomas samt muligvis andre GMO-tilhængere , der ikke holder sig til fakta. Jeg - og måske flere andre GMO-modstandere - stoler ikke de påstande, som Thomas er kommet med i forbindelse med review.

Thomas - samt måske dig selv ?? - mangler åbenbart at udføre kritisk sondring på emnet.

Min "ret til at komme med påstande" skyldes, at jeg har statsanerkendt uddannelse samt kurser indenfor sundhed og ernæring. Og at jeg interesserer mig for emnet. Det samme har du og Thomas måske. Jeg kender ikke din og Thomas "ret til at komme med påstande ".

GMO OG IKKE-GMO :

Det er jo uhyre svært at vurdere, om GMO og ikke-GMO er sunde, neutrale eller usunde.

Jeg har interesseret mig for vitaminer, mineraler, antioxidanter samt fedtstoffer på "nørd-niveau".

Der har igennem mange år været livlig debat og forskning om, hvilke fedtstoffer, mættede fedtsyrer og andre fedtsyrer, der er sunde, neutrale eller usunde i rimelige mængder. Denne debat har stået på i flere årtier. Der er stadig uvished på emnet.

På samme måde er der debat og uvished om, hvilke fødeemner og molekyler, der er sunde, neutrale eller usunde i rimelige mængder. Her kan f.eks nævnes kaffe. En eller flere former for kaffe mener flere nu er sundt. Her er tale om Ikke-GMO.

Hvordan pokker skulle man så vide om de forskellige GMO, der har 0-30 år på bagen, er sunde, neutrale eller usunde i rimelige mængder ??? ( Jeg går her ud fra, at der er godkendt GMO i de sidste par år ) .

Der er også en del om vitaminer, mineraler og antioxidanter, som man stadig ikke ved.

Jeg skriver lidt mere i næste indlæg. Jeg vil bl.a. skrive om margarine med transfedtsyrer.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Hej.

A. MARGARINE MED TRANSFEDTSYRER :

Jeg har flere steder i denne lange debat-tråd kritiseret review fra Thomas.

En eller anden person - måske Thomas ? - sagde noget i retning af, at ingen er døde - eller har taget skade - af GMO.

Det minder mig om datidens margarine med transfedtsyrer.

Før den store undersøgelse som sandsynliggjorde, at transfedtsyrer i margarine var skadelige, var den mest almindelige holdning vist, at sådan noget margarine tager man ikke skade af. Ingen var døde af at spise margarinen, så den kunne man roligt spise, mente nogle mennesker. Myndighederne sov i timen.

Men jeg - samt visse alternative kostvejledere - var skeptiske m.h.t. de kunstige transfedtsyrer, som fandtes i betydelige mængder i datidens margariner. Blandt andet derfor skrev jeg til mange producenter af margarine for at få oplyst indholdet af trans og andre fedtsyrer i deres margariner. En producent mente vist, at jeg var skør.

3 eller 4 måneder efter, at jeg havde fået svar fra alle producenter, kom den store undersøgelse og skandale, som tydede på, at transfedtsyrer i margarine var skadelige. Før dette var der mange danskere, der spiste margarine fyldt med transfedtsyrer med sindsro.

Det samme kan gøre sig gældende med nogle af nutidens GMO. De kan være umiddelbart sunde, men er det ikke nødvendigvis.

B. FORSØG I BANGLADESH MOD MANGEL PÅ A-VITAMIN ::

Thomas du kritiserer mig for at sende Greenpeaces link til forsøg i Bangladesh, da du allerede havde kommenteret på det. Forsøget tyder på, at man kan forbedre A-vitamin-status hos visse personer, dersom de dyrker betacaroten-rige frugter og grøntsager i baghaven. Derved er behovet for den gyldne GMO-ris med betacaroten / A-vitamin jo mindre.

Jeg sendte linket af 2 grunde. Jeg ville selv skrive noget om forsøget. Og jeg ville give linket til de andre læsere.

Jeg er ikke nødvendigvis enig i alle påstande i artiklen om forsøget. Jeg kan heller ikke tjekke alle påstandene i forsøget.

En del mennesker har ikke baghaver. Så de må købe eller bytte sig til betacaroten-rige frugter og grønt, der ikke er GMO.

Nogle folk har muligvis råd til at få A-vitamin fra animalske produkter. Og nogle har måske også råd til at købe lidt importerede varer, der er rige på betacaroten eller A-vitamin. Jeg tror dog ikke, at alle de relevante personer har råd til at købe animalske varer eller importerede varer.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

ØDELÆGGELSE AF MARKER :

Jeg synes, at det er i orden, hvis man under en aktion symbolsk ødelægger et par kvadratmeter af en GMO-mark. Så hvis Greenpeace eller andre ødelægger 2 kvadratmeter og sætter et skilt op på en GMO-mark, synes jeg, at det er i orden. Når det er så lidt, får landmanden kun minimalt økonomisk tab.

I denne debat er det vist ikke fremgået, hvor stort arealerne er, som Greenpace eller andre har ødelagt.

Jeg synes ikke, at det er i orden at ødelægge marker, der ikke er GMO.

VARIERET KOST MOD A-VITAMIN-MANGEL :

Nogle folk i U-lande har kun ringe viden om ernæring. Ligeledes kan nogle personer ikke læse.

Derfor vil noget undervisning kunne hjælpe dem i at tilrettelægge havebrug, indkøb med fødeemner, der er rige på betacaroten eller A-vitamin. De behøver ikke nogen lang uddannelse for at lære det. Noget undervisning og nogle kurser må være nok. Bangladesh-forsøget tyder på, at man kan hjælpe en del mennesker med A-vitamin-mangel på denne måde.

Landmænd skal blive mere opmærksomme på planter med betacaroten og animalske produkter med A-vitamin.

Thomas. Du spørger : " Hvor nemt er det lige det har været at ændre kostvanerne i fx Danmark? "

Man skal passe på med sammenligne et land som Danmark, der har overflod af mad, med et U-land, der har underskud af mad. I Danmark giver for mange kalorier og for meget sukker sygdom efter mange år. I et U-land kan underskud af mad eller ensformig føde give A-vitamin-mangel relativt hurtig t. Spiser en dansker for mange kalorier og sukker, vil der ofte gå flere år, førend man får en livsstilssygdom. Får en afrikaner ikke nok A-vitamin, vil det hurtigere kunne give sygdom.

KULTURELLE OG RELIGIØSE PROBLEMER :

Greenpeace skriver, at man kan møde kulturel eller religiøs modstand, hvis man vil indføre den gyldne GMO-ris i de relevante U-lande. Greenpace har derfor modtaget kritik på dette punkt fra dig eller en anden debat-deltager, Thomas.

Men Greenpeace har jo ret. Nogle naturfolk eller andre befolkninger kan uden al tvivl have religiøs eller kulturel modtand mod at indføre GMO-ris, tilskud af vitaminer eller vitaminberiget føde.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Hej Thomas.

Her er de SIDSTE kommentarer og / eller svar til de kommentarer og spørgsmål, som du har lavet.

THOMAS LINK TIL INTERVIEW MED MARK LYNAS:

Thomas. Du kritiserede mig for linke til Anette Harbech Olesen. Og du kritiserede mig for, at hendes indlæg eller artikel ikke have kilder. Alligevel linker du til et interview med Mark Lynas, hvor der ikke er kilder. Og Mark er ikke "bedre" end Anette. Så din kritik er total forfejlet.

Jeg er ikke enig i flere af Mark Lynas synspunkter og påstande. Jeg mener ikke, at der bør være noget GMO i økologisk landbrug. Og jeg mener, at økologisk landbrug er bedre end det, som Mark Lynas siger.

A-VITAMIN-MANGEL I U-LANDENE :

Hvis jeg husker rigtigt, spørger du mig om, hvem der skal betale for tilskud af betacaroten, A- vitamin eller multi-vitamin/mineraler.

Tilskud til de relevante folk i U-landene kan bestå af forskellige ting. Enten A-vitamin eller betacaroten eller 5 stoffer eller over 20 forskellige vitaminer, mineraler og antioxidanter. Hvis det er for dyrt med 5 eller 20 stoffer, må man jo nøjes med et tilskud med kun A-vitamin eller kun betacaroten.

Tilskud af de nævnte stoffer er MEGET billige. Tjek selv priserne. Pengene til disse kan dels komme fra folk selv, dels fra regeringerne.

Man behøver ikke 100 % ADT i disse piller. ADT er myndighedernes etablerede Anbefalet Daglig Tilførsel. Men kan nøjes med mindre mængder end dette ved flere vitaminer og mineraler. Det gør det jo billigere.

Der skal ikke bruges så mange penge og ressourcer på behandling af A-vitamin-mangel-sygdomme, dersom folk fra tilskud eller vitamin-beriget mad eller bestemte fødeemner fra baghaver og landbrug. ( Man kan igen læse om Bangladesh-forsøget ).

UDOKUMENTERET PÅSTAND :

Du eller en anden person påstår noget i retning af, at Greenpeace ikke læser forskning. Hvor ved man det fra ? Kan man dokumentere dette ?

TAK TIL THOMAS :

Tak til dig Thomas for en spændende og interessant debat.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

menneskeheden.

http://www.infowars.com/food-scientists-ne...

Det er bevist at GMO er dødeligt fra våbenfirmaet Monsanto/MonSatan. MonSatanfolk veksler direkte imellem amerikanske myndighedsstillinger og MonSatan. De spreder død og ødelæggelse omkring sig. http://www.infowars.com/monsantos-gmo-crea... Det er kun pga korruption at disse folk ikke sider i fængsler. Og jeg betragter det som dødelig kriminalitet udført, hvis GMO eller Fracking huserer i Danmark. Bare de anklager der er rejst er nok til at det aldrig burde få gang på jord, og at det sker kan kun være pga kriminel virksomhed.

Denne korruption kæmper man imod spredes, og vi ved at medicinalområdet er korrupt og en mafia (professor Peter Götzsche), og det samme gælder for den BEFOLKNINGSREDUCERENDE fødevare industri.

Dette er forbrydelser mod menneskeheden. Vores verden er på vej ind i fascismen pt. Men den åbenlyse grådige fascisme bryder gerne sammen, hvilket den aldrig forstår om sig selv. Vi er nu i en bevægelse fra konspirationsfascismen til den åbenlyse fascisme i EU og USA er nu åbenlys fascistisk. Som universitetet i Princeton har offentliggjort: USA er ikke mere en republik men et Oligarki.

Der når verdens tidl. førende nation nu ikke mere er demokratisk men ledet af kræfter der selv sponsorerede Nazismen i Tyskland og hente de nazistisk videnskabsfolk ud igen og ud fra deres "arbejde" Opbyggede NASA og CIA, Darpa mindkontrol etc af deres "erfaringer", Vores være-evig-syg sundhedsparasit system, og vores fødevare destruerings industri hvor man bruger fracking til at ødelægge vandforsyningen.http://www.usnews.com/debate-club/is-frack...

Nazisme, fascismen fanden i mennesket har mange navne.. Og der er intet åbenbart der i disse år står endeligt imod disse kræfter.. Ingen vil sætte familiens villa på spil i et vesten dvs. også Danmark, hvor man risikere det hele hvis men følger anstændighed og går imod korruption.

Der er intet at hente i medierne som er FULDSTÆNDIG korrupte og direkte manipulerer befolkningen sensuelt, narcisistisk og bedragerisk ind i vores selvdestruktion. Her fortalt af Frankfurter Algemeines tidligere redaktør om en censur der i sin genialitet slår ethvert totalitært samfund i verden. https://www.youtube.com/watch?v=lm4OUcfiM-8 Fordi censuren skal være bedragerisk i vesten, fordi vi gennem vores love stadig har noget indflydelse, i andre lande kan man mere dovent bare fjerne folk.

Befolkningen vågner dagligt op af døsen selv om en milliard industri søger at hold folk docile. Og det er den eneste kraft der er fremme i dag der kan trække os ud af disse evige produktive helveder. Og når det sker kommer der vel et opgør for at få de værste kriminelle kræfter luget, ud. Det her er lidt som at skrive kommentare i 1939 i mod nazismen. Og det virker som en grov sammenligning. Men dette er dokumenteret rigeligt, hvilket ovenstående skulle give et indtryk af.

 • 0
 • 0

Har du selv læst hvad du linker til?

Forsøgene blev udført på 1 gård og 1 bestand af grise - Strike 1 Forsøgene blev ikke udført som dobbeltblindforsøg - Strike 2 Der var ingen kontrolgruppe - Strike 3 Der har ikke været nogen form for peer review af resultaterne - Strike 4 Der er ingen gennemgang eller forklaring af statistikken der leder til konklusionerne - Strike 5 Manden siger selv "We have only fed them on this for three months, so there is no secure data." - Strike 6

Tillykke du har formået at komme med et bidrag til diskussionen som har min. 6 åbenlyse fejl/mangler som burde have fået dig til at stoppe op og liiiige kigge forsøget lidt efter i krogene.

 • 0
 • 0

Og det link henviser til AAEM og hvis du lavede sådan en fancy google søgning ligesom de unge gør nu om stunder kan det undre at flg. er resultatet.

"They are not recognized by the American Board of Medical Specialties."

"The American Academy of Environmental Medicine is an association of physicians and associated professionals who subscribe to numerous anti-scientific views including opposition to GM foods, WiFi phobia, and opposition to water fluoridation."

Så jo, brug endeligt dem som en guide for dit liv, men husk at slukke for dit wifi først...

Come on, giv mig i det mindste kilder som tager mere end 5 min. at underminere.

http://www.sciencebasedmedicine.org/tag/am...

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Acad...

http://www.quackwatch.com/04ConsumerEducat...

http://rationalwiki.org/wiki/American_Acad...

 • 0
 • 0

Dine referencer viser blot institutioner, hvis medlemmer føler sig truet på deres levebrød når de bliver udfordret. Du mener måske også at mobilstråling og WiFi er udskadeligt. Nej - du behøver ikke svare. Min tid er ikke til at diskutere med mennesker der ikke kan tænkte *ud af boksen'. Jeg ønsker dig en glædelig jul.

 • 0
 • 0

Hey hey ved du hvad er også er at tænke ud af boksen? Homeopati, horoskoper og astrologi. Ihvertfald hvis vi skal følge din definition eller hvad?

Men kom så da, har du slukket for wifi derhjemme? Har du bedt naboerne om det samme og har du solgt din mobil? Hvis ikke er du skyldig i både at cherry picke hvilke organisationer du lytter til (du har valgt 1 organisation som går imod samtlige videnskabeligt anderkendte organisationer) OG oveni det vælger du kun at lytte til dele af hvad de siger.

Desuden må det siges at være meget lidt "tænken ud af boksen" at være imod nymodens teknologi, det er da noget af det mest normale er det ikke?

Hvad er det man siger? Al teknologi der fandtes da jeg blev født er en helt naturligt del af min hverdag, alt opfundet fra jeg blev født til jeg bliver 30 er fantastisk nyt og spændende, og alt opfundet herefter er i strid med naturens orden og skal udryddes med bål og brænd.

Så kom igen, gi gas og kom med ordentlige undersøgelser der bakker op om dit synspunkt eller hvad i det mindste nok rygrad til at indrømme hvis du IKKE har sådanne kilder.

 • 0
 • 0

Det er bevist at GMO er dødeligt fra våbenfirmaet Monsanto/MonSatan. MonSatanfolk veksler direkte imellem amerikanske myndighedsstillinger og MonSatan.

Monsantos produkter lige så lidt dokumenteret som farlige, som Healers postulerede effekter på mennesker - bortset fra effekterne på pengepungen. I modsætning til kvaksalvere er alle produkter fra forædling - herunder GMO - gennemtestede inden de godkendes til brug. Der gennemføres masser af fodringsforsøg på dyr, så der er kontrol med firmaernes produkter. Landbrugere køber kun produkter, der er gennemtestede og godkendte på videnskabeligt grundlag. Lad os blot få afmærket produkterne, så de frelste i troen kan undlade køb af GMO-produkter, og lade dem, der vil støtte nye produkter købe GMO.

 • 0
 • 0

@Thomas,

Come on, giv mig i det mindste kilder som tager mere end 5 min. at underminere

et fint eksempel på det man kalde for "cherry picking"-metoden. Der nævnes f.eks. et eksempel på skader på dyr, der "græssede" på en bomuldsmark! Der er en del fejl og mangler i argumentet her:

 1. Dyr "græsser" ikke på bomuldsmarker, der ikke er egnede til dyrefoder. Bomuld hører til Katostfamilien og indeholder en del naturlige giftstoffer for husdyr. Hvis man skal konkludere noget som helst på videnskabeligt plan må der oplyses bla. a) Er arealet behandlet med stoffer, der anvendes til af fjerne bladene? b) Hvorledes reagerer dyrene i bomuldsmarker, der ikke benytter GM-såsæd? c) hvorfor har man ikke foretages forsøgsmæssig afprøvning af materialet?

Der dyrkes meget store arealer med GM-bomuld uden problemer, idet avlerne er sikret mod angreb af bl.a. Pink bollworm, der kan ødelægge planterne - uden brug af pesticider.

 • 0
 • 0

For nogle år siden kunne man læse, at der var lavet nogle helt enkle forsøg, der handlede om gnavere, som havde været på en ensidig GMO-kost. Et forsøg handlede om majs og et andet om soya. Konklusionen var i begge tilfælde alarmerende. GMO-gnaverne havde ret hurtigt fået alle mulige organskader, som de "konventionelle" gnavere ikke havde i noget, der bare kunne minde om samme grad. Sådan et forsøg sagde jo alt, hvad man behøvede at vide, hvis det var rigtigt udført. Resultaterne blev så vidt, jeg husker imødegået med, at der var blevet brugt en forkert type gnavere. Der var ikke nok forsøgsdyr, og det var ikke realistisk at sætte dyr på¨en så ensidig kost. Men ingen af disse indvendinger beviser, at forsøgets konklusion var forkert. Et så enkelt forsøg skulle være nemt at gentage, så fejlkilderne blev udelukket, og jeg vil derfor spørge, om dette er sket, og hvis det er, hvor man kan læse om det. Forsøgene såede i høj grad tvivl om, GMO-soya og majs, og hvis denne tvivl ikke er tilbagevist ved korrigerede forsøg, består den stadig, og så bør vi holde os langt væk fra det, også selvom vi ikke kommer til at indtage det i så koncentreret form som forsøgsdyrene. Jeg håber, nogen kan give mig svar på mit spørgsmål. Steen

 • 0
 • 0

@Steen,

Resultaterne blev så vidt, jeg husker imødegået med, at der var blevet brugt en forkert type gnavere. Der var ikke nok forsøgsdyr, og det var ikke realistisk at sætte dyr på¨en så ensidig kost.

Eksemplet minder en del om det forsøg, som Pusztai udførte, og som medførte han blev afskediget. Han fodrede gensplejsede rotter med kartofler, der var dyppede i lectin - en gift i vintergækker - som man i øvrigt ikke anvendte til gensplejsning! Pusztai var en dygtig forsker, men elendig til at sammensætte en alsidig kost til forsøgsdyrene, der i øvrigt blev anvendt i et for lille antal - og intet havde med GMO at gøre, der havde blot været forslag om at bruge giften i vintergækker i GM-produkter. I følge vor største ekspert på GMO - Birger Møller - er GMO ikke farlig at anvende til foder. Men det skal naturligvis afprøves i ordentlige forsøg, der foretages af neutrale eksperter i forsøgsfodring. Man må gøre sig klart, at en masse mennesker faktisk lever af at bekæmpe GM-teknikken med alle midler, så de fleste eksempler skal man tage med al muligt forbehold indtil uafhængige eksperter har set kritisk på sagen.

 • 0
 • 0

Og hvordan sikrer man sig, at det er uafhængige eksperter og hvem skal i så fald financiere forsøgene. Forsøg som ikke blot skal foretages over en kort periode på 90 dage (som Monsanto har gjort) men over en meget længere periode.

 • 0
 • 0

Og hvordan sikrer man sig, at det er uafhængige eksperter og hvem skal i så fald financiere forsøgene. Forsøg som ikke blot skal foretages over en kort periode på 90 dage (som Monsanto har gjort) men over en meget længere periode.

Det er en oplagt opgave for universiteterne, der kan søge om midler flere steder. Hvor lang tid et forsøg skal være afhænger en del af, hvilke forsøgsdyr, man anvender. Hvis der er tale om forsøgsrotter, så er levetiden ret kort.

Steen, der er ikke tale om "forkerte" gnavere, men at man anvender flere slags forsøgedyr som supplement til de normale rotteforsøg.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten