Danmark sender ulovligt elektronikskrot til Afrika

Op til halvdelen af danskernes kasserede computere, stereoanlæg og fjernsyn bliver ulovligt eksporteret til lande i Afrika og Østeuropa, og med dem følger et stort miljøproblem. Det oplyser affaldsselskaber, kommuner og Miljøstyrelsen.

Det er fuldt legalt at eksportere brugte og funktionsdygtige computere, men opgaven med at kontrollere den ulovlige eksport er nærmest umulig, fordi eksportørerne af brugt udstyr ikke skal anmelde det til myndighederne. Derfor smutter der ifølge ingeniør Tonny Christensen, Miljøstyrelsen, mange defekte og ulovlige apparater ud af Danmark.

»Der er penge i at udvinde ædelmetallerne i f.eks. printkort, og det, der ikke kan bruges, kan kasseres uden omkostninger i et land uden miljøregler,« forklarer han.

tilsyn. Lotte Wammen Rahbek fører tilsyn med kasseret elektronik som computere og køleskabe og sætter strøm til produkterne for at se, om de virker. [foto: Lizette Kabré Illustration: Lizette Kabré.

. ]

En computer indeholder en mængde meget giftige stoffer som tungmetallerne bly, kviksølv, kobber og cadmium, miljøgiften pcb og bromerede flammehæmmere. I de afrikanske lande er der ingen særlig kontrol med, at stofferne bliver håndteret, så de ikke volder skade på miljø og mennesker.

Hver container tjekkes

Op til halvdelen af danskernes kasserede computere, stereoanlæg og fjernsyn bliver ulovligt eksporteret til lande i Afrika og Østeuropa, og med dem følger et stort miljøproblem. Det oplyser affaldsselskaber, kommuner og Miljøstyrelsen.

I Helsingør Kommune har erhvervsaffaldskonsulent Lotte Wammen Rahbek og hendes kolleger 77 gange i løbet af i år taget ud til eksportører for at kontrollere en container fyldt med gammelt elektronik på vej til Libanon, Elfenbenskysten, Ghana eller Uganda.

»Det kræver utrolig meget tilsynsarbejde. Hver eneste container skal tjekkes. Vi er nødt til at bevise, at der er tale om affald, og prøver f.eks. at sætte strøm til tingene for at se, om de virker,« siger Lotte Wammen Rahbek.

Hun mener, at problemet er større end de containere, hun støder på.

»Det er svært for os at kontrollere, når det er os, der har bevisbyrden,« konstaterer Lotte Wammen Rahbek.

Halvdelen af dansk it-skrot

Op til halvdelen af danskernes kasserede computere, stereoanlæg og fjernsyn bliver ulovligt eksporteret til lande i Afrika og Østeuropa, og med dem følger et stort miljøproblem. Det oplyser affaldsselskaber, kommuner og Miljøstyrelsen.

Virksomhederne H. J. Hansen Elektromiljø og DCR Miljø, der har specialiseret sig i behandling af elektronikaffald, oplever, at flere konkurrenter tjener på at slippe af med brugt elektronik i Afrika og Østeuropa. Op til halvdelen af de udtjente computere, der egentlig skulle skrottes herhjemme, ender i udlandet, anslår Jan Hohberg, underdirektør i H. J. Hansen Elektromiljø.

»Jeg har fået henvendelser fra i hvert fald 20 vognmandsfirmaer, som samler brugt elektronik ind og sender det til lande som Nigeria og Polen,« fortæller han.

I Århus Kommune er tilsynsmyndighederne også for nylig blevet opmærksomme på eksporten af elektronikaffald.

»Vi har haft kontakt med nogle udlændinge, der sender brugt elektronik til Libanon, Sudan, Uganda og andre steder i Afrika. Det virker dog ikke særlig organiseret,« siger Henning Ettrup, der er gruppeleder for erhvervsaffaldskonsulenterne i Århus Kommune.

Ifølge Lotte Wammen Rahbek fra Helsingør har især leasingfirmaer, mellem dem Punkt 1, sat eksporten af elektronikaffald i system. Direkte adspurgt, hvorfor hun ikke sender affaldet til en dansk genbrugsstation i stedet for til lande uden miljølovgivning, svarer Tina Olsen, direktør for syv butikker under Punkt 1 i Nordsjælland:

»Fordi der skal vi betale for det.«