Danmark samler klimapanel og energi-nørder
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Danmark samler klimapanel og energi-nørder

For første gang skal den vestlige verdens energi-bibel, World Energy Outlook, skrives med klima-briller på. Det skal ske i forbindelse med 2008-udgaven, som skal ligge klar til Klimatopmødet i København i 2009.

Initiativet til det nyskabende samarbejde er dansk, og startskuddet til processen lød i dag, torsdag, i Eigtveds Pakhus i København. Her mødes repræsentanter for FN's Klimapanel, IPCC, og Det internationale Energiagentur, IEA, for første gang mødes - sammen med nogle af fremmeste klima- og energieksperter fra regeringer, private virksomheder, universiteter, mv. fra hele verden.

Ekspterne skal drøfte, hvordan World Energy Outlook 2008 kan give det bedst mulige input til klimatopmødet i København i 2009, og work-shoppen, som er sponsoreret af Udenrigsministeriet, er den første af tre.

»Med de komplicerede og globale aftaler, som skal træffes ved topmødet i 2009, er det vigtigt, at forhandlerne har det bedst tænkelige udgangspunkt i form af analyser og scenarier, og her er IEA og World Energy Outlook ikke til at komme udenom,« siger chefkonsulent i Energistyrelsen, Lars Georg Jensen, under en pause i workshoppen.

Ifølge Lars Georg Jensen er man blandt andet i gang med at drøfte, hvilke alternative scenarier IEA skal arbejde med - for eksempel med udgangspunkt i anbefalingerne fra FN's Klimapanel om maksimalt to graders stigning i den globale middeltemperatur.

Eksperterne skal give input til, hvilke konsekvenser de forskellige scenarier vil få for energisektoren og industrien, samt for udviklingen af ny teknologi.

Selvom opgaven lyder stor og kompliceret, er Lars Georg Jensen optimist:

»Jeg har aldrig set så mange kloge hoveder samlet på én sted før,« siger han og roser IEA for at have taget positivt mod initiativet om at få klimaet med ind i energi-biblen.

World Energy Outlook 2008 skal udkomme til november.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

IEA har allerede haft klimabrillerne på i forbindelse med den seneste rapport fra efteråret 2007. Konklusionen var, at hvis man skal opnå de CO2-begrænsninger, som IPCC argumenterer for, skal der gøres MEGET mere, end landenes nuværende planer og ideer omfatter.

I forbindelse med klimatopmødet på Bali i december 2007 meddelte lederen af IEA, at skulle målet nås i rette tid, skulle der på verdensplan fra og med 2013 årligt bygges 30 stk A-kraftværker (a 1000 MWe), et lignende antal kulfyrede og gasfyrede kraftværker - begge typer med CO2 opsamling og deponering. Desuden en stor satsning på energibesparelse - og bygning af tusinder af store vindmøller årligt.

Udenrigsministeriet og energistyrelsen bør roses for på den måde at gøre en indsats for - som et biprodukt - at bringe mere realisme ind i de mange forskellige danske energivisioner.

 • 0
 • 0

Jeg ser en kedelig tendens til, at a-krafttilhængere, der gerne vil have en satsning på VE til at fremstå som urealistisk, nøjes med at beskæftige sig med nogle få af mulighederne i VE-sporet. Specielt ignoreres kraftvarme baseret på biomasse og affald ofte, selvom det således opnåelige (regulerbare) bidrag er et bedre match til vindmøller end a-kraft.

 • 0
 • 0

Det er ikke muligt på St. Bededag at finde andre henvisninger til omtalte møde end INGENIØREN's, hverken på hjemmesiderne for Udenrigsministeriet eller Klima- og Energi-ministeriet. Min nysgerrighed skyldes ikke, at jeg tvivler på rigtigheden af Sanne's historie. Men jeg vil egentlig gerne se, hvem der var med. (Se sidst i mit indlæg).
Den nyeste udgave af IEA's årlige hovedværk, WEO2007, indeholder et helt kapitel om klima. Kapital 5 hedder "Global Environmental Repercussions" og det er på 30 sider. Det betyder ikke, at klimaproblemer ikke omtales i resten af værket.
Kort om WEO-metoden: IEA betragter først en fremskrivning ud fra eksisterende lovgivning og beslutninger. Det kaldes "Reference scenariet". Men IEA kan godt se, at det er ikke godt nok. Så de laver et "Alternativ Politik" scenario, hvor kernekraften i 2030 leverer 1080 mtoe, hvor den i reference scenariet leverer 854 mtoe (der er andre ændringer, se reference nederst). For at opnå stabilisering af det atmosfæriske indhold af CO2 skal der mere til, hvilket er baggrunden for "450 Stabil Scenariet". Om dette hedder det i det pågældende kapitel (min oversættelse):
"I 450 Stabiliserings Scenariet topper den globale energirelaterede udsendelse af CO2 i 2012 ved ca. 30 Gt, hvorefter den falder for at nå 23 Gt i 2030. Forbedret effektivitet i brugen af fossilt brændsel i industri og bygninger står for over en fjerdedel af de sparede udsendelser i 2030, sammenlignet med "Alternativ Politik Scenariet". Lavere efterspørgsel efter el, begrundet i mere effektiv anvendelse i bygninger, står for 13% af besparelserne. Overgang til anden generation biobrændstof i transport står for 4% og VE i elproduktionen for 19%. Større brug af kernekraft står for 16%. CCS på kraftværker og i industri står for de resterende 21%. I praksis vil hurtig indsats af CCS og større brug af kernekraft møde store hindringer af politisk og administrativ art, som det kan tage lang tid at løse."
Nogle læsere kunne måske fristes til at mene/ønske, at det beskedne bidrag fra kernekraften (16%) kan undværes - vi giver bare de andre håndtag lidt ekstra. De pågældende bedes bemærke, at de omtalte procenter drejer sig om ændringen i forhold til "Alternativ Politik Scenariet", hvor kernekraften som nævnt allerede har fået en tand mere. Totalt forholder det sig således, at i det mest ambitiøse scenario leverer kernekraften det dobbelte af, hvad den leverer i Reference scenariet.
Konklusionen er, at IEA allerede har klima godt og grundigt med inde i deres betragtninger. Men et møde mellem IEA og IPCC kan da være nyttigt, især hvis man holder de mange snese af lobbyister fra såkaldte miljøorganisationer langt væk fra mødet! Det er jo dem, der er skyld i klimaproblemets omfang, idet de har hindret en udbygning af kernekraften!
For en kortfattet gennemgang af WEO-2007 henvises til bladet REN ENERGI nr. 113, som kan hentes på www.reo.dk under "Blade, Video og REN ENERGI".

 • 0
 • 0

Til Peder Christian Stoholm.
Vil du ikke lige forklare mig, hvorfor

:" kraftvarme baseret på biomasse og affald ofte, selvom det således opnåelige (regulerbare) bidrag er et bedre match til vindmøller end a-kraft.": ?
MVH UK

 • 0
 • 0

Til Uffe Korsbech:

Årsagerne til, at jeg skrev, at kraftvarme baseret på biomasse og affald er et bedre match til vindmøller end a-kraft er primært:
1. I et system med mange vindmøller vil der pga. af stærkt varierende vind overvejende være brug for regulerbar effekt.
2. Det er billigere at nedregulere/stoppe et anlæg baseret på biomasse og affald, fordi disse er billigere end a-kraftværker og driftsudgiften mere forskudt imod brændselsomkostninger (som spares ved nedregulering).
3. Brændselsfrie bidrag fra f.eks. vindmøller giver god mening, fordi biomasse- og affaldsressourcerne er for små til alene at dække selv et kraftig reduceret dansk energiforbrug.
4. Hurtigere regulering. (Jeg er usikker vedr. moderne a-værkers lastfølgeegenskaber, men hvis jeg undervurderer disse, vil du nok korrigere).
5. Levering af fjernvarme ”koster” en forholdsmæssig mindre reduktion af elproduktionen pga. af højere dampdata. A-kraftværker må derimod gøres markant større, hvis der ud over en given elproduktion skal leveres en væsentlig andel fjernvarme.
6. Bedre mulighed for placering af varmebehovstilpassede biomasse- og affaldsbaserede kraftvarmeværker nær byerne og dermed for undgåelse af meget lange fjernvarmeledninger.
7. Den danske energisektor og tilsvarende industri samt FoU er i højere grad sporet ind på teknologi til nyttiggørelse af biomasse og affald, der ligesom vindmøller kan give store eksportindtægter. Vi kan med fordel profilere os yderligere i retning af VE.

Vi kan også ”vende det om” og spørge, hvad man skal med vindmøller i et a-kraftbaseret system, hvor man vil være nødt til at dimensionere a-kraften for noget nær det fulde elbehov, og hvor der ikke spares ret meget ved at regulere a-værkerne ned, når det blæser.

Dog kan man også forestille sig et fossil-frit system med f.eks. ligelig a-kraft- og vindmøllekapacitet, men da vil det i stort omfang være nødvendigt at supplere vindmøllerne med dyr og tabsbehæftet ellagring (trykluftlagre, CAES-HAT, brintproduktion og lagring, stationære batterier, mv.) for at gøre vind-bidraget tilregneligt. Jeg antager, at a-krafttilhængere vil mene, at ekstraomkostningerne til el-lagring alene vil skulle tilskrives vindmøllerne og således argumentere for mere a-kraft i stedet for vindmøller.

Mvh. Peder

 • 0
 • 0

Atomkraft kunne levere grundlasten med de døgn- og sæsonvariationer, der er umiddelbart forudsigelige, mens vindmøller i kombination med hurtigt-regulerende afbrænding af affald og (overskydende) biomasse kunne levere de sidste f.eks. 20 %.

Gasturbiner med høj EL virkningsgrad kan også træde til......men tilskud er ikke den eneste løsning.....med intelligent styring kan vi også slukke i kortere eller længere perioder, samt planlægge således at unødigt udstyr ikke kører i de perioder hvor der normalt er spidsbelastning.

Er Kulfyrede kraftvarmeværker der holder dampen oppe mens de står i SB ikke den dårligste løsning vi kan finde på, men alligevel har valgt?
Eller hvordan hænger det sammen? Den realistiske real life virkningsgrad kan da hurtigt komme dernedaf når man lægger alle bagsiderne af medaljen sammen mht. kulfyrede kraftvarmeværker.

 • 0
 • 0

Til Jakob Jensen. Du skriver d. 21.04.2008 kl 13:28, at

” Det er desværre en generel opfattelse at atomkraft er CO2 neutral og næsten gratis. ”
og i den forbindelse henviser du til http://www.information.dk/1548...4855

Nu er Information næppe den mest pålidelige kilde til oplysninger om A-kraft, og jeg vil i steder foreslå dig at studere, hvad den britiske regering har fundet frem til efter at have gransket et større antal rapporter om det spørgsmål. Læs fx siderne 48 til 53 i den britiske regerings rapport ”Impact Assessment of the Government´s White Paper on Nuclear Power” fra januar 2008.

Konklusionen heri er, at CO2-udsendelsen fra de kommende A-kraftværker i Storbritannien vil være meget lave og (pr. kWh) på niveau med CO2-udsendelsen fra vindmøller. (Og heri er der ikke taget hensyn til, at man med den stor andel vindkraft skal have back-up kraftværker – sandsynligvis gasfyrede – til at træde til i vindsvage perioder.)

Og kan du så ikke lige oplyse, hvem der har fortalt dig, at atomkraften er næsten gratis? Den nyhed er undgået min opmærksomhed.

 • 0
 • 0

Atomkraft kunne levere grundlasten med de døgn- og sæsonvariationer, der er umiddelbart forudsigelige, mens vindmøller i kombination med hurtigt-regulerende afbrænding af affald og (overskydende) biomasse kunne levere de sidste f.eks. 20 %.

Trods betegnelsen "grundlast" ville akraftværkerne da vist komme til at køre temmelig meget i uøkonomisk dellast?

Og hvordan dækkes varmebehovet i alle kraftvarmebyerne mon i dette scenarie?
-Markant større/flere fjernvarmeproducerende akraftværker nær især de største byer?
-Store ekstra-investeringer i både mange GJ/s fra varmepumper og i vist omtrent 100 % ekstra a-kraft til at drive dem?
- Exergetisk ineffektiv produktion af kun fjernvarme på biomasse og affald?

Det ville også kræve store investeringer til tørring mv., hvis der skulle kunne køres spidslast på ellers let fordærveligt affald (som i fugtig tilstand bliver sundhedsfarligt og lugter fælt i løbet af få dage).

Det sidste er ikke nødvendigvis nogen dårlig idé, men jeg tvivler stærkt på, at der findes gode svar på mine forudgående spørgsmål og er således ret sikker på, at scenariet bør genovervejes!

Mvh. Peder

 • 0
 • 0

Til Peder Christian Stoholm,
Kan vi mon ikke blive enige om, at ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så er det lettere at "sam-passe" en stabil og regelmæssig A-kraft med bioenergi, affald, geo- og solvarme og varmepumper - end det er at "sam-passe" en varierende og næsten uforudsigelig vindkraft med disse andre energikilder?

 • 0
 • 0

Hvis nu Uffe, man kunne løse problemet med matching af energi udbud med efterspørgsel i forbindelse med solenergi, ville du så droppe atomkraften og lægge din autoritet bag projekter som bl.a. Desertec?

http://www.desertec.org/

Eller mener du, at vi som biologisk væsen principielt har overskredet en tærskel hvor vor eksistens ikke længere kan sikres af solen og biosfærens kemiske/biologiske energiprocesser, men nødtvendigvis må baseres på kerneprocesser? Og hvis ja, hvordan vil du begrunde det?

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Til Uffe Korsbech.

Jo, det er vi enige om.

Jeg er usikker på, hvorfor du stiller dette spørgsmål.

Noget andet er, at jeg mener, at en stor andel varierende vindmøllestrøm er mere værdifuld i et system med regulerbar men ressourcebegrænset bioenergi end i et system med en stor andel a-kraft, som det ikke betaler sig at regulere ned, når det blæser.

Mvh. Peder

 • 0
 • 0

Hvis nu Uffe, man kunne løse problemet med matching af energi udbud med efterspørgsel i forbindelse med solenergi, ville du så droppe atomkraften og lægge din autoritet bag projekter som bl.a. Desertec?

http://www.desertec.org/

Jeg må indrømme at jeg har mine tvivl om at der kan skabes enighed i EU om at invadere og annektere det meste af nord afrika, men hvis det skulle blive muligt, så er det da en mulig løsning.

 • 0
 • 0

Hej Michel - Du kunne jo undtagelsesvis forsøge at sætte dig ud over dine surt sammensparede fordomme og i stedet sætte dig ind i sagen. Du er vel ikke religiøsk knyttet til atomkraft men kan se rationelt på tingene. Solenergi ville vel ikke være så slemt hvis det kan levere varen?

Og hvorfor skulle vi invadere Nordafrika? Det var dog en besynderlig tanke.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Sandia National Laboratories i Californien og New Mexico forsker i CR5, S2P (sunshine to petrol):

http://da.wikipedia.org/wiki/CR5

og

Ocean Ethanol:
http://www.oceanethanol.com/
http://www.oceanethanol.com/CO2/Ocean_Etha...
Citat: "...
Developing a gas to liquids process that converts Carbon Dioxide (CO2) greenhouse gas to fuels such as Methanol and Butanol.

Using only CO2, Water and Electricity.

Power for production from waste heat or geothermal using a Organic Rankine Cycle Turbine generator set.
...."

Faktisk vil processen være god, da vedvarende energi i form af kulstofholdige brændstoffer, kan hældes på f.eks. plastdunke og gemme i årtier. Vores energiproblemer ville være løst.

Hvis processen blot er 8% effektiv, kan jordens energiforbrug dækkes af dette jordareal:

Kig på de sorte pletter på den blå, grønne og gule illustration i højre side:
http://da.wikipedia.org/wiki/Solenergi

Apr. 11, 2008 Expert Foresees 10 More Years Of Research & Development To Make Solar Energy Competitive:
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/...
Citat: "...
"Solar can potentially provide all the electricity and fuel we need to power the planet," Harry Gray, Ph.D.
...
In his talk at the ACS Presidential Symposium, Gray cited the vast potential of solar energy, noting that more energy from sunlight strikes the Earth in one hour than all of the energy consumed on the planet in one year.
..."

 • 0
 • 0

Hej Søren.

Jeg må indrømme at det er en lidt besynderlig følelse at blive kaldt fordomsfuld og religiøs af dig - lidt som hvis paven beskyldte en dansk gennemsnits kirkegænger for det samme.

Som jeg skrev, ville det nævnte projekt da absolut være en mulighed, så jeg er da absolut åben for alternativer.

Nævnte projekt er nok teknisk muligt, men nu lever vi jo uheldigvis ikke i et elfenbenstårn hvor man kan nøjes med at lege med teknik - i vikelighedens verden tror jeg at du får svært ved at få befolkning og politikere til at acceptere at deres kraftværker er placeret uden for kontrol - derfor invasionen.

M

 • 0
 • 0

Hej Michel - rigtigt, jeg var for hurtig på aftrækkeren. Du siger faktisk god for projektet - i teknisk henseeende, men pegede på mulige politiske problemer.

Undskyld.

Men mon ikke du overdriver det politiske problem - også selvom de er muslimer i Norafrika? Man har da hørt om samarbejde før i historien - uden at skulle invadere sælger. Det kunne jo være en "win-win" aftale. Og vis mig iøvrigt en energiteknologi som ikke kræver internationalt samarbejde?

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Det har næppe nogen betydning hvilken religion der er den fremherskende i nordafrika - det er det faktum at produktionsapparatet er uden for kontrol.

Du har naturligvis ret i at de fleste energiteknologier kræver internationalt samarbejde, men der er en vis forskel på at købe brændsel fra mange forskellige leverandører og kun have en leverandør af energi.

M

 • 0
 • 0

Men der er da en del lande i Nordafrika. Jeg har svært ved at se problemet.

Så har du måske også et bud på hvilket land i Nordafrika du vil betro hovedafbryderen til Europa.
Libyen? Algeriet?
Jeg vil ærge mig gevaldigt over at hoppe fra saudiernes lomme lige over i Gaddaffis. Så hellere lade havene stige lidt.
Kunne man evt. sætte dette vidunder anlæg op i Spanien eller Sicilien?

 • 0
 • 0

Det er desværre en generel opfattelse at atomkraft er CO2 neutral og næsten gratis.
Begge dele er usandt! Læs f.eks.:
http://www.information.dk/1548...4855
Vejen frem er biomasse, ved f.eks. afbrænding af mad affald og lign, suppleret med vedvarende energikilder.

Både VE og atomenergi udleder da CO2 - der er der ingen, der benægter.
Atomenergi er et alternativ til kulafbrænding, det er her man får en meget stor effekt på CO2-udledningen. Den største miljøeffekt ved at erstatte kul med uran består i at nedsætte partikelforureningen meget drastisk. Det sparer kloden over flere tusind for tidlige dødsfald.
Både bioenergi og vindenergi udleder da CO2 dagligt!
Der bruges ca. 1/3 af produktionens energi til dyrkning og transport. Jeg har været medejer af en lille vindmøllepark. Det var ikke småting, der blev brugt af fossil energi til servicering, besøg, eftersyn etc. Det ville være forkert at bruge det som et argument for ikke at opstille vindmøller. Man skal altid se på, hvad alternativet er.
Atomkraftværkerne i Belgien og i Tyskland har forbedret luftmiljøet, smogalarmerne er nu historie.

Mvh
Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Ok ok, så blev det projekt skudt ned. Paranoiaen stortrives.

Det er da glædeligt at se dig på banen igen efter en lang pause.
I tråden vedrørende atomkraftværk syd for grænsen fortalte du om USAs statstilskud til driften af atomkraft.
Flere henvendelser om dokumentation blev ikke besvaret - vi er en del, der venter på den derovre.
Hvis du ikke kan løfte bevisbyrden, bør du erkende det. Du kunne jo være blevet misinformeret af useriøse kilder - hvilke fortæller du desværre ikke.

Mvh
Per A. Hansen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten