Danmark sakker bagud: Værdifuldt affald går op i flammer

Fra at være klassens grønne duks er Danmark i dag sakket voldsomt agterud på affaldsområdet. Herhjemme brænder vi nemlig affaldet fra vores husholdninger af i stor stil, mens landene omkring os sparer både ressourcer og udledning af drivhusgasser ved at genanvende plast, metal og papir.

En ny opgørelse udarbejdet af rådgiverorganisationen Copenhagen Resource Institute viser, at danskernes genanvendelse af husholdningsaffald og affald fra mindre virksomheder har stået stille på 23 pct. fra 2001 til 2010. I samme periode har Tyskland øget genanvendelsen fra 34 til 45 pct.

En sammenligning, som Ingeniøren har udarbejdet, viser desuden, at mens svenskere og tyskere sorterer alt fra konservesdåser til plastdunke og køkkenaffald, sker det kun i meget begrænset omfang herhjemme.

Selv papir og pap sorterer danskerne - med 40 kilo pr. person om året - langt dårligere end tyskerne, som er oppe på 99 kilo. For hvert kilo papir, vi indsamler og genanvender, sparer vi atmosfæren for to kilo CO2, fordi vi ikke skal fælde og forarbejde træer.

»Vi er ikke gode nok til at sortere i husholdninger, på kontorer og i institutioner. Når vi ser på de lande, vi normalt sammenligner os med, er de i højere grad i stand til at plukke de lavthængende frugter,« siger chefkonsulent Christian Fischer, Copenhagen Resource Institute.

Teknisk direktør Claus Petersen fra konsulentfirmaet Econet påpeger, at der hverken har været politisk interesse for genanvendelse eller økonomisk støtte til at udvikle systemer til det.

»Tidligere kom folk rejsende hertil fra Japan, Sverige og det øvrige Europa for at se på innovative affaldsløsninger, men i dag skal vi selv til udlandet for at finde dem,« siger han.

Ifølge lektor Tjalfe Poulsen fra Aalborg Universitet er danskerne 'elendige' til at sortere, selv om det er forbundet med store miljøfordele. Vores nuværende genanvendelse af storskrald og erhvervsaffald sparer årligt miljøet for ca. 1,5 ton CO2 pr. indbygger, viser undersøgelser fra Aalborg.

Det kan øges med op til en tredjedel - knap et halvt ton årligt - hvis vi begynder at sortere papir, metal, plast og organisk affald lige så godt som vores naboer, vurderer lektoren.

Således kan sortering af husholdningsaffald spare atmosfæren for 2 millioner ton CO2. Til sammenligning er udslippet fra de 250.000 private danske oliefyr på 1,2 millioner ton CO2.

Også professor Henrik Wenzel fra Syddansk Universitet anslår, at en besparelse i størrelsesordenen 400 kilo CO2 pr. dansker er realistisk:

»Der er en stor miljøfordel i at genanvende mere og forbrænde mindre, end vi gør i dag,« siger han.

Danmark halter efter sine egne affaldsmål. Den såkaldte sigtelinje er at genanvende beskedne 20 pct. af dagrenovationen i 2012, men i den seneste statistisk fra 2009 var genanvendelsen kun 12 pct. Hele 80 pct. bliver brændt af.

Miljøminister Ida Auken (SF) har ikke ønsket at kommentere sagen, da ministeriet er midt i at udarbejde en ny ressourcestrategi. I stedet henviser hun til Miljøstyrelsen, hvor ingeniør Martin Sune Møller erkender, at andre lande er længere fremme.

Emner : Affald
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis vi sortere og genanvender mere end vi gør nu, hvad skal der så stoppes i kraftvarmeværkerne i stedet for? Kul, gas, halm, træ eller noget andet og hvad bliver det samlede miljø- og økonomiskeregnskab i sidste ende?

De lande der nævnes i artiklen har jo valg en helt anden forsyningsstrategi end i DK (hovedsageligt a-kraft) og er derfor ikke så afhængige af affaldsforbrænding.

 • 0
 • 0

Således kan sortering af husholdningsaffald spare atmosfæren for 2 millioner ton CO2. Til sammenligning er udslippet fra de 250.000 private danske oliefyr på 1,2 ton CO2? Udleder vores oliefyr ikke mere?

 • 0
 • 0

De lande der nævnes i artiklen har jo valg en helt anden forsyningsstrategi end i DK

Ja, hvor meget fjernvarme er det de har i Tyskland, og her specielt det gamle Vest Tyskland, de har jo ikke fjernvarme af betydning, hvor meget skåner vi miljøet ved at fyre vores varmeværkerne op med træpiller, er det ikke stadig en slags træ?

Er det en idé at pille nej tak skiltene af postkasserne, og på den måde skaffe mere genbrugspapir til papir containeren?

 • 0
 • 0

Artiklen belyser ikke hvilke affaldsmængder som indgår i ovennævnte hvilket er væsentligt.

Vi sorterer f. eks. alt vores papir fra til genbrug, men alligevel afleverer vi hver måned kun en mindre mængde. Vi modtager nemlig ingen reklamer og lokalaviser, og vi holder kun en avis daglig samt Ingeniøren.

 • 0
 • 0

Således kan sortering af husholdningsaffald spare atmosfæren for 2 millioner ton CO2. Til sammenligning er udslippet fra de 250.000 private danske oliefyr på 1,2 ton CO2? Udleder vores oliefyr ikke mere?

For at få svar på et sådant meget relevant spørgsmål vil jeg anbefale at gå ind på Danmarks Energistrømme 2010 fra Energistyrelsen. Der vil man se at husholdninger og butikker bruger ca 23 PJ olie årligt eller nogenlunde som vindmøllerne giver. Hvis dette accepteres er det en smal sag at regne CO2 mængden ud.Jeg kan bare ikke huske hvordan lige nu.

 • 0
 • 0

Jeg ved at mange skoler ikke gider bruge tid på at sortere, og derfor ryger rigtig meget papir bare ud som affald. Det ville da være simpelt at kræve at skolerne har en papircontainer og så opfordre dem til at have en papirkurv i lokalerne ved siden af skraldespanden... Det er kun på tide at komme i gang, og nogle har behov for et vink med en vognstang for at gøre det.

 • 0
 • 0

Et geotermisk anlæg, der ligger lige ved siden af Amagerforbrændingen, kan udvides for 1 mia. kr. og levere samme varmemængde. Skibakkeprojektet som ikke inkluderer skibakken koster 4 mia. kr.

 • 0
 • 0

Det er rigtigt, at der kan produceres en masse dejlig fjernvarme ved forbrænding af afffald MEN Når man først har brugt energi til at producere træfibre og lavet papir og pap eller har produceret plast, så er det mest energi/CO2-rigtigt at bevare materialerne så længe som muligt.

Det må jo så også betyde, at det træ og den olie, der ikke skal anvendes til produktion af papir, pap og plast, kan give mere fjernvarme end affaldsmaterialerne ville kunne.

Hvis vi tilmed minimerer forbruget af papir m.m., bliver der selvfølgelige endnu mere "til overs" til energiproduktion.

Måske skal affaldsforbrændingsanlæggene "bare" stilles om til biomasseanlæg - hvis de altså kan holde fingrene væk fra ikke-bæredygtigt træflis.

 • 0
 • 0

Det giver ingen mening at prøve at brænde affald af som erstatning for olie og kul, hvis man brænder plastik der kan genanvendes af. Plastikken er i forvejen energikrævende at fremstille og skal genbruges. Danskere er også utroligt dårlige til at sortere metal-affald fra og der er ikke meget brændværdi i en konserves dåse eller en aluminiumsdåse, til gengæld sparer man store mængder energi ved at genanvende aluminiumen.

 • 0
 • 0

For nylig havde jeg fornøjelsen at stå ved siden af en tysk skraldespand i 1 times tid, mens jeg ventede på et forsinket tog. Som en ægte skraldenørd brugte jeg tiden til at betragte adfærden. Skraldespanden var flot designet, og forsynet med 4 indkast og tekster på 4 sprog. I glasafdelingen lå nogle få flasker. 'Restmüll' var halvt fyldt. Men i henholdsvis 'Papir' og 'Verpackungen' kom mange 'spændende' ting, og de var begge godt fyldt op.Pølsebakker med ketchup, pommes fritesbakker, papirsposer fra franske hotdogs, papirlommetørklæder (med snot), bagerposer, servietter. Tæller disse 2 fraktioner mon med i den fine genbrugsstatistik, til trods for at slutresultatet er totalt uanvendeligt til genbrug??

 • 0
 • 0

Der er sikkert mange der gerne vil gøre mere ud af at sortere affaldet til genbrug. Det er blot demotiverende, når de sorterede mængder samles sammen og afbrændes. Det samme med metal, genbrugspladserne har på nogle områder ikke særskilt modtagelse, det virker også demotiverende. Nu skal den enkelte til at organisere en større udflugt, for at finde forskellige håndteringsenheder. Jo mere komplekst det er for den enkelte husholdning, jo mindre bliver motivationen. Hvis det slet ikke påskønnes, er motivationen nul!

Derfor er samfundets motivationsstrukturer afgørende, pisken er danskerne blevet imune overfor.

 • 0
 • 0

Hvis vi sortere og genanvender mere end vi gør nu, hvad skal der så stoppes i kraftvarmeværkerne i stedet for? Kul, gas, halm, træ eller noget andet og hvad bliver det samlede miljø- og økonomiskeregnskab i sidste ende?

De lande der nævnes i artiklen har jo valg en helt anden forsyningsstrategi end i DK (hovedsageligt a-kraft) og er derfor ikke så afhængige af affaldsforbrænding.

Arh, Henrik, det er ikke et særligt gennemtænkt argument. Vi må hellere lave nogle flere papkasser, så vi kan brænde dem af og lune os ved fjernvarmen derfra...

Elproduktionen fra affald, som er vigtigere end fjernvarme, ligger i bedste fald på 20-25% af den indfyrede energimængde. Og det kunne blive bedre med bedre kildesortering af affaldet.

Det er muligt, at meget af vores affald er produceret uden for DK, så det sparer CO2 uden for landets grænser at genanvende det, men det sparer stadig CO2. Og ressourcer. Og penge. Og forurening.

Efterhånden som vi løber tør for diverse mineraler og råstoffer, så bliver affald den primære ressource til råstoffer (en gang ude i fremtiden). Og vi kan lige så godt komme i gang med at øve os! At 'destruere' denne ressource i en affaldsovn er ikke nogen god ide. Men dog meget bedre end lossepladser.

 • 0
 • 0

Jeg håber blot, at politiker (der gerne vil profilerer sig på miljø) vil se på de erfaringer der allerede er gjort omkring bla. kildesorteringer inden vi igen "brænder" for flere hundrede millioner kroner af til fejlslagne komposteringsanlæg og andre forkromede projekter. Affaldsforbrændring er også genanvendelse og gør at vi sparer på olie, gas og kul. Problemet med affaldsforbrænding er, at det ikke lyder ligeså politisk korrekt som "genanvendelse" og "sortering".

ps....kunne man forestille sig at energien til papirproduktionen baseret på træ fremstilles på affaldstræ/flis og derfor er CO2 neutralt, hvorimod energien til papirproduktion af genbrugspapir kommer fra naturgas/olie?

 • 0
 • 0

ps....kunne man forestille sig at energien til papirproduktionen baseret på træ fremstilles på affaldstræ/flis og derfor er CO2 neutralt, hvorimod energien til papirproduktion af genbrugspapir kommer fra naturgas/olie?

Det er kun CO2-neutralt, hvis du ser processen i en "lukket boks". Hvis det anvendte affaldstræ/flis kan erstatte kul/olie et andet "sted", er processen ikke CO2-neutral.

Problemet er vel nærmere når folk smider plastlamineret pap/papir eller papir der er behandlet med fremmedstoffer (fx lak) i papirgenbrug.

Problemet er ikke så stort. Genanvendelse af træfibre er en forholdvis robust proces, hvor plast m.m. kan renses fra. I andre lande genanvendes alle former for drikkevareemballage - også mælkekartoner - og det går fint. Faktisk er træfibrene i den type emballage gode til genanvendelse.

 • 0
 • 0

Dette "problem" er også noget folkene bag cradle to cradle har taget op tilbage i 00'erne. Men som det fremgår her er vi i Danmark bare stået stille i kapløbet. Det er værdifulde ressourcer vi går glip af ved de kæmpe mængder af afbrænding. Har lige skrevet en opgave om netop dette emne. Så kunne nok godt have brugt denne artikel for 2 uger siden.

 • 0
 • 0

Det bedste argument mod affaldsforbrænding er at det Dioxinerer Østersøens fisk. Sådan var det engang ihvertfald.

Det er godt nok længe siden. Alle forbrændingsanlæg har dioxinrensning. Der kommer mere dioxin, når én bil brænder, end der kommer dioxin fra et forbrændingsanlæg på et helt år.

 • 0
 • 0

I Danmark vil du normalt ikke tælle pantbelagt emballage med i affaldsstatistikken, hvorvidt man gør det i andre lande ved jeg ikke, men det ændrer ikke det helt store i statistikkerne, vi er ikke førende på indsamling af plast og glas emballage længere.

Mht motivation er det en efterhånden meget gammel skrøne at sorterede fraktioner bliver blandet sammen igen. I dag behandles sorterede fraktioner på special-anlæg og man kan enda til en meget stor grad frasortere ting, der ikke skulle have være proppet i madaffaldet eller glas-containeren helt mekanisk, så der er ingen grund til at lade være med at sortere. I de fleste tilfælde handler det om at folk er for dovne til at sortere eller indsamlings systemerne ikke er optimale.

 • 0
 • 0

Vi skal i affaldssektoren arbejde for at ressourcerne i affaldet bruges optimalt. I denne her debat er det dog meget svært at sammenligne meningsfuldt på tværs af landegrænser. Et eksempel – Italien har verdensrekord i forbrug af flaskevand og samtidig har de meget begrænset fjernvarmesystemer. Deres affaldsforbrænding producerer primært el og har derfor en langt lavere energieffektivitet end de danske forbrændingsanlæg. Det giver rigtig god mening at lave indsamlingsordninger for PET flasker i Italien. Fraktionen er stor og muligheder for reel genanvendelse (at få ny plastic ud af det gamle) er gode. Alternativet (affaldsforbrænding med energiudnyttelse) er ligeledes ringe. I Danmark vil regnestykket se helt anderledes ud. De danske forbrændingsanlæg er kraftvarmeanlæg med høj energiudnyttelse. De fleste PET flasker er pantbelagt og samles ind, men er ikke en del af genbrugsstatistikken. PET vandflasker uden pant er en begrænset fraktion, som kan være vanskelig at genanvende hvis det indsamles med andre plasticfraktioner så som PE etc. I Danmark falder det miljø og ressourceøkonomiske regnestykke derfor pt. klart ud affaldsforbrændingens fordel. Det betyder ikke at vi skal gå i stå. Vi skal tænke nyt. Vi skal til at tænke i ressourcer i stedet for affald. Men vi skal gøre det der er smart for os ud fra de forudsætninger vi har og ikke indrette vores systemer efter at de drikker meget flaskevand i Italien. Denne her debat handler dybest set om omstilling. Både spørgsmålet om omstilling fra en affaldstankegang til en ressourcetankegang og omstillingen af energisystemet fra sort til grøn. Spørgsmålet må være hvad der skal til for det på den lange bane er fornuftigt at omstilles vores indsamling og behandling af ressourcerne i affaldet. Og hvad vi skal gøre for at få det til at ske. Vi har brug for ny behandlingsteknologi så de affaldsfraktioner vi indsamler reelt kan gå ind i ressourcekredsløbet. Rigtigt meget så kaldt genanvendelse i udlandet er så dårlig kvalitet at det ikke kan genanvendes, men ender i dag i industrielle forbrændingsanlæg (cement og stålværker) – og det er ikke bedre end effektive kraftvarmeanlæg – tværtimod.

 • 0
 • 0

Affaldsdebatten fokuserer ofte på mere affaldssortering, men det er næppe muligt at gennemføre en total sortering, så man helt undgår noget restaffald. Og jo bedre sortering man sigter mod, jo flere omkostninger fører det ofte med, bl.a. i form af tid, kørsel og eftersortering. Mennesker i almindelighed er jo ikke så miljøbevidste, som de burde være. Måske er en fornuftig strategi at søge at frasortere de mest værdifulde og de mest miljøskadelige fraktioner. Restfraktionen brændes udmærket i affaldsforbrændingsanlæg, der nu om dage både producerer el og varme uden voldsom miljøbelastning. De skadelige affaldsmængder kunne nok også reduceres gennem passende råstofafgifter. Under alle omstændigheder bør nye affaldssorteringssystemer gennemtænkes og livscyklus analyseres inden de iværksættes. Sporene skræmmer.

 • 0
 • 0

Plastikken er i forvejen energikrævende at fremstille og skal genbruges

I stedet tilsættes der olie for overhovedet at få ild i affaldet. Jeg tror ikke du har ret; det er bedre at lade affald være affald og bruge olien til at lave ny plastik. Sorteringen er jo heller ikke gratis.

 • 0
 • 0

Det affald som ikke bliver til varme kræver til gengæld fossile brændstoffer. Men det er åbenbar udmærket at importere træpiller og brænde dem af. De kunne jo ellers være blevet til papir og genbrugt i en uendelighed. Hvis man ville gøre så meget for miljøet, skulle man måske begrænse mængden af reklameblade, som blev sendt ud. Det kunne vel ikke være så svært at lægge en afgift på alle disse blade og hæfter. Tænk hvor mange træpiller man kunne få for disse reklamer, og de kræver væsentlig mindre energi til forarbejdelsen. Hvorfor lave dem til papir først og trykke på dem, når de kunne smækkes direkte i ovnen. Papir brænder rigtig dårligt i en ovn.

 • 0
 • 0

I Danmark fokuserer vi.. desværre... kun på flis, træpiller og halm. vores naboer er LANGT foran os med alternative brændsler..... allesammen hurtig voksende sammenlignet med træer.

Der bliver plantet energi pil ude på landet, som bliver hugget til flis, og transporteret med eltog til kraftværkerne.

Der bliver plantet elefantgræs, som bliver høstet hvert år, og brændt af i kræftværkerne.

Der er kornaffald, ris affald, palmeolie affald, kaffe/cacao affald..

energi roer / majs. ( biogas = strøm & varme )

.... alt sammen noget der høstes 1 til 2 gg årligt.

men hvis reklamer bliver forbudt....... går PostDanmark så ikke konkurs ???

MVH

jesper

 • 0
 • 0

I Danmark fokuserer vi.. desværre... kun på flis, træpiller og halm. vores naboer er LANGT foran os med alternative brændsler..... allesammen hurtig voksende sammenlignet med træer.

Det interessante i den forbindelse er vel, hvor meget energi og kunstgødning m.m., der går til produktionen, og hvordan sikrer vi, at fosfor-indholdet bevares efter forbrændingen.

 • 0
 • 0

Det glæder mig at de trods alt ikke længere bruger fossilt brændstof på Dalum, men hvorfor bruger de ikke papir istedet for flis til deres varme system? Det har de jo lige ved hånden. Så kunne vi bruge træet til at fremstille papir af en ordentlig kvalitet, som ikke smuldre mellem fingrene. Det er jo ikke nogen hemmelighed at papir ikke kan genbruges i det uendelige da hver oparbejdning gør fibrene kortere og giver en dårligere papirkvalitet.

 • 0
 • 0

Vi er en studiegruppe på 4, som læser på 2. semester på bygningskonstruktør uddannelsen på Københavns erhvervsakademi som lige har afsluttet en temauge om bæredygtighed, her i uge 10, 2012.

Vi skulle selv undersøge, udvælge og/eller evt. videreudvikle et bæredygtigt tiltag som vi skulle "sælge" til de andre gruppers semester-opgave som er at projektere en rækkehusprojekt. Og meget apropos tog vores gruppe hånd om Danmarks dårlige udnyttelse af affaldet.

Vi videreudviklede nogle eksisterende systemer og kom frem til en god idé på en løsning. vi udarbejdede endvidere en animation af projektet som skulle lokke de andre grupper ned og se/"købe" vores projekt.

I kan se animationer på dette link:

http://www.youtube.com/watch?v=RdW0BxIByow...

 • 0
 • 0

Hvor blev den kildesortering af som startede da jeg var knægt ?..........for mange år siden. G

Min søster der bor i Vejle Kommune kildesorterer i to forskelligt farvede plastposer, biologisk og brændbart. Derudover sortering i blød og hård plast, tyske øldåser for sig og andet metalaffald for sig i beholdere som så tømmes ud på genbrugspladsen.

Jeg bor i en ejendom med affaldsskakt og blandet etnisk befolkningssammensætning. Skakten er ret hørbar og det skulle ikke undre at når jeg hører høje brag fra den er det flasker og måske en knallertmotor, sidstnævnte er faktisk fundet et andet sted med affaldsskakt hvor jeg boede. For ikke at tale om en levende hundehvalp der heldigvis blev samlet op inden at sugeanlægget var startet. Affaldsanlægget det sted blev skrottet for 5 år siden da det brød helt sammen, men der er stadig ikke kildesortering.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten