Danmark modarbejder forbud mod bidræbende pesticider

Illustration: Wikimedia Commons, Hamed Saber, Tehran, Iran

Når EU-Kommissionen i næste uge endelig opruster kampen mod de pesticider, som er mistænkt for at være medskyldige i biernes tilbagegang i hele verden, bliver det uden opbakning fra den danske regering.

De såkaldte neonikotinoider (forkortet neonics på engelsk) er i forvejen forbudt at benytte i blomstrende afgrøder. Men Danmark har tre år i træk givet dispensation til, at blandt andet rapsfrø bliver bejdset med dem, inden de bliver sået i efteråret.

Læs også: Danske raps smøres i bi-dræbende pesticid, som EU vil forbyde

I næste uge kommer et snart et år gammelt forslag fra EU-Kommissionen om at stramme forbuddet efter pres fra en lang række miljøorganisationer endelig til behandling og måske afstemning blandt medlemslandene. Bliver stramningen vedtaget, så bliver det i praksis umuligt overhovedet at benytte neonics uden for lukkede kredsløb i drivhuse.

Det indebærer blandt andet, at danske landmænd bliver nødt til at holde op med at smøre frø til blandt andet roer, kinakål og produktion af græsfrø ind i pesticiderne, før de sås.

Støtter kun et forbud med danske undtagelser

Den danske regering ser ved første gennemlæsning af en indstilling, som er sendt til Folketingets miljø- og fødevareudvalg, ud til at støtte indstillingen. Men i realiteten har regeringen ikke skiftet holdning, siden Ingeniøren for første gang skrev om dispensationerne til at bejdse frø med neonikotinoider sidste sommer.

»Regeringen agter at støtte forslaget om at indføre begrænsninger, idet der dog lægges afgørende vægt på at undtage følgende anvendelser fra forbuddet: bejdsning ved lave doser af visse frø (roer samt mindre afgrøder) eller udplantning af visse mindre afgrøder, under forudsætning af at afgrøderne høstes inden blomstring, og at de efterfølgende afgrøder ikke er attraktive for bier,« lyder konklusionen.

EU-organ: Neonics skader bier

Problemet er ifølge miljøbevægelsen og biavlerne, at det er veldokumenteret, at enhver brug af neonics skader bier. Det er netop baggrunden for EU-Kommissionens forslag om at stramme forbuddet.

Forslaget er endelig kommet til behandling nu, fordi EU's agentur for fødevaresikkerhed, Efsa, i tre omfattende rapporter i februar konkluderede, at neonics netop er skadelig for bierne, selv om de langtfra er hovedårsagen til, at både honningbier og vilde bier går tilbage.

»Stort set alle anvendelser af neonikotinoider udgør en risiko for vilde bier og honningbier,« lyder det fra Efsa.

Læs også: Pesticid på danske rapsmarker tager langsomt livet af bier

Efsas konklusioner er ikke nævnt i Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang af sagen, men Miljøstyrelsen har i et notat og en række svar til Folketinget gennemgået særligt konklusionerne om vinterraps, som Danmark altså giver lov til at bejdse.

Efsa konstaterer, at det ikke kan udelukkes, at bejdsning af vinterraps skader bierne, men Miljøstyrelsen afviser, at det gælder danske forhold. Styrelsen henviser til, at Efsas konklusion bygger på et enkelt studie, hvor dosis er dobbelt så høj som tilladt i Danmark, og at der med den danske dosis ikke er risiko for, at bierne bliver forvirrede, eller at deres immunforsvar bliver svækket. Det er de mest udbredte konsekvenser af at benytte neonics.

Sukkerroe-avlere risikerer at miste 150 mio. kr. årligt

Den nye indstilling fra ministeriet gennemgår i stedet, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have for landbruget, hvis neonics også bliver forbudt til ikke-blomstrende afgrøder. F.eks. kan det i værste fald betyde, at produktionen af kinakål må opgives, og at landmænd, der dyrker sukkerroer, taber op til 150 millioner kroner årligt, fordi de skal bruge andre sprøjtemidler og alligevel får nedgang i udbyttet.

Oppositionen har tidligere stillet sig yderst kritisk over for regeringens og Miljøstyrelsens tilladelse til at omgå forbuddet mod neonics herhjemme med dispensationer. Det er dog uvist, om oppositionen vil reagere på regeringen modstand mod at forbyde neonics på danske marker, for det lykkedes ikke Ingeniøren at træffe en politiker, som var opmærksom på sagen og dens substans inden deadline.

Miljøbevægelsen og biavlerne er derimod i oprør. Danmarks Naturfredningsforening har ført en kampagne for at stoppe brugen af neonics i Danmark, og foreningen har trods få dages høringsfrist sendt et yderst kritisk svar til ministeriet.

Læs også: Sverige går stik imod Danmark og siger nej til bi-dræbende pesticid

Heri undrer foreningen sig over, at »landbrugserhvervets beregninger af omkostningerne ved at forbyde neonicotinoider i ikke blomstrende afgrøder bliver refereret så ukritisk«. Den stiller også spørgsmålstegn ved ministeriets og Miljøstyrelsens konklusion om, at det er nødvendigt at sprøjte med andre insekticider, hvis ikke frøene er bejdset med neonics. Og den opfordrer regeringen til at undlade at give nye dispensationer til at bejdse rapsfrø.

Naturfredningsforeningen: Det er rent hykleri

I telefonen er landbrugspolitisk seniorrådgiver Rikke Lundsgaard endnu skarpere end på skrift:

»Regeringens indstilling er rent hykleri, der ikke har noget med miljøbeskyttelsen at gøre,« siger hun.

»Det er sjældent, at Efsa melder så utvetydigt ud, så det har meget stor, faglig vægt. Vi taler om tomme stader, som bierne ikke kommer tilbage til, fordi deres orienteringsevne bliver smadret, og om, at deres modstandsevne bliver ødelagt.«

Biavlere vil have totalforbud, landbruget støtter fortsat brug

Danmarks Biavlerforening udtrykker i sit høringssvar sin »kraftigste bekymring over enhver anvendelse af« neonics.

»Vi anbefaler derfor et fuldstændigt forbud mod enhver anvendelse af nævnte stoffer på friland,« lyder det efterfulgt af en opfordring til, at Danmark rent faktisk følger EU's eksisterende forbud.

Landbrug & Fødevarer finder det modsat »positivt, at regeringen agter at stemme imod forslaget, såfremt det ikke modificeres«, mens Brancheudvalget for Frø fremfører, at et forbud mod bejdsning af frø med neonikotinoiderne er »uacceptabelt og uden videnskabelige begrundelse,« som det refereres af ministeriet.

Læs også: Landmænd får dispensationer på stribe til forbudte pesticider

Miljøstyrelsen oplyser i øvrigt til Ingeniøren, at den endnu ikke har modtaget ansøgninger om at dispensere fra forbuddet mod neonics i rapsmarker i år, men at de plejer at blive indsendt ved denne tid.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Også miljøet ville have gavn af et snarligt regimeskifte!

 • 29
 • 1

Det er utroligt at de folkevalgte politikere kan blive ved med at tænke på de enkelte landmænd, som har hånden helt oppe i politikerens indre organer.

På den ene hånd, så giver staten 1 milliard kr. mere for at tilskynde konventionelle landmænd at overgå til økologi. Dette er fordi eksporten af økologi er enorm høj og kun fortsætter med at stige. Men på den anden hånd kan der ikke accepteres, at der mistes 150 millioner til sukkerroe-avlere!

Find nu et standpunkt som ikke er mudder, men enten det ene eller andet. Denne her form for pleasing af begge parter er grotesk. Stå nu fast!! Bare på et eller andet!

 • 8
 • 3

Det giver god mening, at sprede gift for bierne, så der ikke vil være en eneste bestøver tilbage. Det må øge udbyttet helt fantastisk. Det vil helt sikkert kunne øge omsætningen for det giftige landbrug. - Inden længe piver de sikkert over, at der ikke var nogle, der greb ind i tide, for tænke selv, det kan man vel ikke pålægge landmændene.

 • 5
 • 1

Clothianidin var baggrunden for en massiv bi-død i Tyskland i 2008, hvor 11.000 bistader døde på grund af Clothianidin. Med ca. 40.000 bier pr. bistade svarer det til, at der er dræbt 440 millioner bier. Et skræmmende tal.

https://en.wikipedia.org/wiki/2008_German_...

Bidøden var forårsaget af en så-teknik, hvor trykluft blev anvendt, sammen med en uheldig formulering af Clothianidin. Resultatet var at man forbød Clothianidin og igangsatte en undersøgelse. Senere er det blevet godkendt igen. Clothianidin er godkendt i EU bortset fra 4 lande.

Hvis man ændrer så-teknikken og tilsætter et klæbemiddel til Clothianidin, kan man, som hævdet af de kemiske koncerner, undgå den akutte bidød. Man slipper ikke uden om en ophobning i miljøet, nedsivning til grundvandet.

Ved 20 °C er halveringstiden for Clothianidin på 545 dage svarende til en ultimativ koncentration på 2.69 gange den årlig tilførsel.

Opbygning af Clothianidin over 20 år ved en temperatur på 20 °C

Ved 10 °C er halveringstiden for Clothianidin på 1406 dage svarende til en ultimativ koncentration på 6.07 gange den årlige tilførsel.

Opbygning af Clothianidin over 20 år ved en temperatur på 10 °C

I forbindelse med en tørke kan der forekomme støvstorme i Danmark og med en høj koncentration af Clothianidin, vil der kunne forekomme omfattende bi-død. Min påstand, som jeg selvfølgelig mangler dokumentation for, men er en kvalificeret formodning.

Nedsivning til grundvandet GUS-indekset for Clothianidin er på 4.91. Hvis GUS indekset er på mere end 2.8 er der et potentiale for nedsivning til grundvandet.

I Canada har man fortsat brugte Clothianidin og samtidigt udvidet bestanden af bier. Man klar over de subletale effekter af neonikotinoider og nedsivningen til grundvandet. Derfor overvejer man at forbyde i hvert fald Imidacloprid.

Udviklingen i antal bistader 1924-2015 i Canada Canada adskiller sig fra mange andre lande ved, at der siden 2004 har været et voksende antal bistader, en voksende pris for honningen og en reduktion i antal døde bistader. Dette er sket samtidig med, at anvendelse af neonikotinoider har været voksende siden 2008. De Canadiske myndigheder har siden 2012 holdt øje med brugen af neonikotinoider og bidøden og forventes at gribe ind overfor Imidacloprid.

Neonikotinoider påvirker bier på den kortbane i form at en umiddelbar dødelighed ved eksponering støv i forbindelse med såning og på den lange bane ved at der sker en ophobning af neonikotinoider i miljøet og endelig ved, at der sker en nedsivning til grundvandet.

Canada har enestående statistikker over antal bier og produktion af honning. Statistikken strækker sig over perioden 1924-2015 uden afbrydelser. Disse statistikker overgår langt, hvad man kan finde i FAOSTAT vedr. bier, hvor 55% af tallene - dog undtagen Canada - er estimeret af FAO. Canada kan virkelig noget, hvad angår bistatistikker og analyser af bi dødelighed. Der er virkelig lærerigt: at se hvad Canadierne kan.

De danske bistatistikker er under al kritik. Danmark har hidtil ikke indberettet bistatistikker til FAOSTAT.

Udviklingen i antal bistader i Canada 1925-2015 –opdateres på et tidspunkt.

Der er nogle interessant iagttagelse i dette link.

Inden alle biavlere falder over mig, bør de læse overstående en gang til. Det samme gælder den kemisk industri og L&F.

 • 3
 • 1

nu snakker vi om bierne, men hvis bierne ikke dør med det samme. kommer der så ikke honning ud til forbrugerne med giftstoffer i

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten