Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Danmark er milevidt fra at indfri mål for natur og biodiversitet

PLUS.
Den danske biodiversitet har det historisk dårligt, fortæller ny rapport fra IPBES. Illustration: Morten Egholm Jeppesen

Det står historisk dårligt til med den danske biodiversitet, til trods for at Danmark har forpligtet sig politisk til, at 30 procent af vores areal skal bestå af beskyttet natur i 2030.

Det er konklusionen på en ny rapport fra The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), som forskere fra Københavns Universitet har været med til at skrive.

Rapporten påpeger desuden, at biodiversitet skal tænkes anderledes ind i den førte politik, hvis den negative udvikling skal vendes

»I dag inddrages kun et snævert sæt af materielle værdier såsom markedsværdien af biomassen. Det handler om, hvordan fx Finansministeriet kan opgøre, hvordan naturen bidrager til værdi i samfundet, og hvordan disse værdier i højere grad kan inddrages af beslutningstagerne,« siger Mette Termansen, der til dagligt er professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, og medforfatter til IPBES-rapporten i en pressemeddelelse fra Københavns Universitet.

»Det er strengt nødvendigt med et paradigmeskift,« siger hun.

IPBES kan sammenlignes med FN’s klimapanel, IPCC, og har i dag tilslutning fra 139 nationer verden over, heriblandt Danmark. Rapporten er en af to konsensusrapporter, som IPBEC netop har vedtaget på sin plenarsamling i den tyske by Bonn.

Politisk fokus på klimaet

I Danmark er der ifølge rapporten den særlige udfordring for biodiversiteten, at cirka 60 procent er opdyrket landbrugsareal. Og samtidig er det politiske fokus rettet mod klimaforbedringer. De to ting er ifølge pressemeddelelsen ikke altid foreneligt med at gavne biodiversiteten

»Global set er biodiversitetskrisen er lige så vigtig som klimakrisen, men den politiske opmærksomhed er rettet mod, hvordan vi når klimamålene. Og det går ikke nødvendigvis hånd i hånd med styrkelse af natur og biodiversitet.« siger Mette Termansen i pressemeddelelsen.

»For eksempel er urørt skov og naturnationalparker ikke foreneligt med produktion af biomasse, som bruges i den grønne omstilling væk fra fossile brændstoffer. Derfor er det vigtigt at få mere opmærksomhed mod biodiversitetsmålene, men også at inddrage den værdi naturen har for mennesker.«

Økonomer skal tænke ud af boksen

Pressemeddelelsen fra Københavns Universitet slutter med en opfordring til de økonomer, der arbejder i ministerierne på Slotsholmen. For selvom det anbefales, at miljø og natur inkluderes i samfundsøkonomiske beregninger, så er det ikke et krav i dag.

»Her i landet bliver der truffet rigtig mange beslutninger om arealanvendelse og udnyttelse af naturressourcer uden at lave vurderinger af, hvilken betydning det har for danskerne. Men der er udviklet mange metoder til at værdisætte naturen, fx gennem analyser af hvordan huspriser afhænger af adgang til naturen og analyser af naturens rekreative og sundhedsmæssige værdi,« siger Mette Termansen.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det er jo den samme lille klike af forskere fra AAU og KU der udgiver den samme rapport under andet navn. Ved gennemgang af den reviderede Rødliste rapport har det jo vist sig at faldet i biodiversitet er mikroskopisk og at det IKKE er i statsskovene biodiversisteten halter. Alligevel er det statskovene der skal omdannes til indhegnede overdrev med løsgående "helårsgræssende" kreaturer. Det betyder at vi kommer til at mangle endnu mere træ til vores bæredygtige byggeri, mister CO2 optag samt at vi også risikere at miste den biodiversitet vi allerede har. At påstå at blot ved at overlade naturen til sig selv at vi derved får øget biodiversitet er useriøst....se blot på Molslab. Endvidere mister vi også mulighederne for at være aktive de få steder vi endnu kan komme uden de store restriktioner.

  • 9
  • 16

Det står historisk dårligt til med den danske biodiversitet, til trods for at Danmark har forpligtet sig politisk til, at 30 procent af vores areal skal bestå af beskyttet natur i 2030.

Det er konklusionen på en ny rapport fra The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)

Jeg kan simpelthen ikke finde nogen opgørelser i den rapport der linkes - kun oversigter over vidt forskellige beregningsmåder.

  • 3
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten