Danmark er ét af kun fire EU-lande med nul flyafgifter

Danmark, Cypern, Irland og Malta.

Det er de lande i EU, der ikke har nogen former for afgifter på flyrejser, viser en nyligt lækket rapport fra EU-Kommissionen.

Mens vores nabolande som Sverige, Norge og Tyskland både har passagerafgifter på flyrejser, og moms hvis de flyver indenfor landets grænser, så har Danmark ingen afgifter på flyrejser overhovedet.

»Set fra et miljøsynspunkt er det en meget sølle position, som Danmark har, når vi nu er omgivet af lande, der faktisk gør et eller andet«, siger Jeppe Juul, der er transportpolitisk medarbejder i Det Økologiske Råd og præsident for den europæiske paraplyorganisation, Transport & Environment.

Danmark har ingen moms på nogen former for transport, men til gengæld har vi for eksempel brændstofafgifter på transport på landjorden.

»Når en bus kører til Berlin, så betaler vi brændstofafgifter for den. Men med et tilsvarende fly, der flyver dertil, så er der ikke nogen afgifter på brændstoffet. Også selvom begge dele er fossilt brændstof og belaster klimaet«, siger Jeppe Juul.

Afgift på flybrændstof er det mest effektive

Udover moms, kortlægger rapporten muligheder for forskellige typer afgifter på fly.

I lande som USA, Canada, Japan og Saudi Arabien har man eksempelvis haft afgifter på flybrændstof i årevis.

I øjeblikket er det dog forbudt at tage afgifter på flybrændstof i EU. Det skyldes, at EU’s Energibeskatningsdirektiv ikke tillader det, hvilket blandt andet er sket på grund af en bestemt fortolkning af international lov. Der er dog minimumsafgifter på diesel og andre typer brændstof.

Nu fastslår den lækkede rapport fra kommissionen, at EU godt må beskatte flybrændstof – så længe brændstoffet bliver tanket op i et EU-land.

»Hvis EU tillod at beskatte brændstoffet, så ville det klart være den nemmeste og mest direkte måde at lave en mere effektiv klimabeskatning på flyrejser«, siger Jeppe Juul.

Indfører man EU’s minimumafgift for brændstof på 2,5 kroner per liter, så vil Danmark ifølge rapporten sænke vores CO2-udledning fra flytrafik med 9 procent og samtidigt få en indtægt på 2,2 milliarder kroner om året fra afgifterne.

Mange nationale muligheder

Den 20.-21. juni skal EU’s finansministre mødes i Haag for at diskutere flyafgifter. Der kommer næppe noget konkret ud af disse første møder, men selv hvis EU ikke ender med at implementere en løsning, er der stadig meget som Danmark kan gøre alene.

»Vi har mulighed for at lave passagerafgifter, vi har mulighed for at lave en CO2-afgift, og vi har også mulighed for at lave bilaterale aftaler med andre lande«, siger Jeppe Juul.

I Sverige, Norge, Tyskland og England har de blandt andet passagerafgifter, men det er ikke nødvendigvis den mest effektfulde type afgift, hvis vi gerne mindske CO2-udledningen fra flytransporten.

»Hvis du beskatter per passager, så belønner du indirekte de flyselskaber, der er dårlige til at fylde deres fly op, og som dermed udleder mere CO2. De, der derimod fylder flyene helt op, kommer til at betale uforholdsmæssigt meget«, siger Jeppe Juul.

En løsning kan også være at lave bilaterale aftaler med Sverige om, at vi hver især beskatter hinanden ved optankning af flybrændstof. De aftaler kunne man potentielt lave med alle lande i verden, hvis man ville, siger Jeppe Juul.

Danmark skal gøre en indsats

Ifølge Jeppe Juul underbyder Danmark i øjeblikket vores nabolande med den nuværende afgiftsfrie model, så flytrafik i praksis er billigere i Danmark end i landene omkring os.

Derudover har staten investeret stort i udbygningen af bl.a. Københavns Lufthavn, hvor man vil øge antallet af passagerer fra 30 millioner til 40 millioner om året. Og det er et problem, mener Jeppe Juul:

»Det virker jo ikke fornuftigt, at vi i Danmark ikke har nogen mål for flytrafikken, ikke har nogen virkemidler, og så heller ikke beskatter fly på samme måde, som vi beskatter transport på landjorden«.


Dog er der stadig mange gode initiativer. For eksempel har Københavns Lufthavn meldt ud, at de vil være CO2-neutrale i 2030 med deres egne aktiviteter (ikke selve flyselskabernes trafik). SAS har ligeledes meldt ud, at deres mål er at flyve med CO2-neutrale biobrændsler inden 2030.

»Jeg håber helt bestemt, at andre store virksomheder vil være ligeså ambitiøse med deres målsætninger«, siger Jeppe Juul.

Et brændstof for fremtiden

CO2 fra transport udgør 27 procent af EU’s samlede drivhusgasudledning, og i løbet af de sidste fem år er CO2-udledningen fra flyrejser i EU steget med 26,3 procent.

Antallet af flyrejser stiger og stiger, og derfor er udfordringen i det store perspektiv at finde helt alternative brændstofformer for at mindske belastningen af klimaet, mener Jeppe Juul:

»Hvis vi skal flyve i fremtiden, så skal vi have gang i flybrændstoffer, der er lavet på 100 procent vedvarende energi. I øjeblikket bliver der ikke produceret noget overhovedet, og derfor er det vigtigt, at vi får skabt incitamenter, så vi får gang i den produktion, og at der følger forskningsmidler med også«.

Emner : Fly
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvorfor er det lige at når jeg køber en flybillet, så står der et hav af skatter og afgifter på når man får billettens pris udspecificeret - faktisk ofte størstedelen af prisen.

"Rejsens pris XXX kr, heraf skatter og afgifter YYY kr"

Hvis i det mindste nogle af disse afgifter ikke havner hos Danmark, hvor havner de så - udelukkende det land man skal til måske?

 • 0
 • 0

Hvis flyvning er et så stort problem, kan vi så ikke bare lade vær? Skal det absolut være staten som gennem afgifter regulerer vores adfærd? Kan vi ikke bare være voksne mennesker og lade vær med at flyve fordi det er noget miljøsvineri? Uffe Elbæk kan ikke finde ud af det: https://www.dr.dk/nyheder/politik/elbaek-f...

Det hele handler om vi tror vi kan redde klimaet ved at betale 100 kroner mere for en flybillet. Det kan vi ikke, vi skal helt lade vær med at flyve, men det kan vi ikke finde ud af.

Vi tror vi redder klimaet ved at betale et klimatillæg for vores flybillet eller ved at stemme på SF. Det er ikke det som redder klimaet, det er ændrede forbrugsvaner som redder klimaet, kort sagt at vi begynder at opføre os ansvarligt.

Hvis vi begynder at lægge afgifter på flytrafik, giver vi folk den opfattelse det er OK at flyve, fordi vi betaler for det. Det er det ikke. Man kan ikke lægge 100 kroner i naturen hver gang man flyver, og så forsvinder den udstødning flyet udledte fra historien.

Vedrørende Norge og Sverige er det lidt en gratis omgang for dem. Det er sammenlignet med Danmark meget store lande, så en nordmand fra Trondheim kører ikke lige til Kastrup fordi han skal betale en afgift for at flyve fra Trondheim. En svensker fra Kiruna har heller ikke ret mange alternativer til bare at betale. Omvendt kører en sønderjyde ligeså gerne til Hamborg som Billund, og en københavner kan køre til Malmö. Desuden har Danmark meget transittrafik fra Norge og Sverige, som via Kastrup flyver videre ud i verden, de færreste danskere flyver til Frankfurt via Stockholm. Danmark ligger bare i "den rigtige retning" for 80% af alle flydestinationer set med norske eller svenske øjne, mens Norge og Sverige for langt de fleste danskere ligger i den forkerte retning af der de gerne vil hen. Lægger vi afgift på, vil flere ruter åbne direkte fra svenske eller norske destinationer, og det er ikke i miljøets interesse. Samtidigt med vi vil miste store indtægter, hvilket svenskerne og nordmændene ikke gør.

 • 0
 • 0

Hvis man som københavner kører til Malmö (Sturup), så er der langt mellem fly til andre destinationer end Stockholm: https://www.swedavia.com/malmo/departures/#/ Lige nu: 18 til Stockholm og 7 til andre steder i Østeuropa for resten af dagen. Det er ikke rigtig noget alternativ til CPH.

Resten af dit indlæg får klart et "thumbs up" :-)

 • 0
 • 0

Hvorfor bringer Ingenøren en artikel med direkte løgne?

For det første betaler alle der bruger Københavns Lufthavne ( og sådan set alle andre lufthavne i Danmark) afgifter.

Både PAX- (passager) afgifter, security- og en masse andre. Derudover betales der i visse lufthavne, som eksempelvis Københavns Lufthavne en specifik Noxafgift og det er udover de afgifter der i forvejen er pålagt JET A1 og 100LL. Andre lufthavne som eksempelvis Herning ( og Vamdrup mener jeg) opkræver andre miljøgebyrer.

Her er takstregulativet for Københavns Lufthavn; https://cph-prod-cdn.azureedge.net/49619f/...

Startafgifter, handling, PAX osv går direkte til lufthavnen. Det er en af de ting lufthavnen lever af. Jeg mener at securitytaksten går direkte til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen og Nox-, CO2- og andre afgifter på fuel går direkte til staten.

 • 0
 • 0

Som sædvanligt propaganderer INGENIØREN for stadig højere skatter og afgifter. Naturligvis har lande med lavt skattetryg brugt KLIMA som skalkeskjul for at øge skatten, i det håb at brugerne ikke opdaget tricket.

Og hvordan i alverden skulle en flyafgift kunne hjælpe flytrafikken hen imod et mindre fossilbrug ? Flyafgifter i Danmark vil som alle andre skatter og afgifter blive brugt af velfærdspolitikerne til at bestikke stadig større grupper med mere såkaldt "gratis-ydelser" på plejehjem, børnehaver og folkeskoler.

Intet vil gå til infrastruktur eller forskning til den nødvendige tekniske udvikling hen imod grønne brændstoffer i rigelig mængde.

For en gangs skyld må vi prise Socialdemokratiet der mener, at en flyafgift vil være social skæv - ligesom alle andre vareafgifter på hvad menigmand har brug for og nytte af.

 • 0
 • 0

Mine bedsteforældre var i halvfjerserne da de fløj første gang, mine forældre var i fyrrene, jeg var i tyverne og mine børn fløj første gang før de blev et år.

 • 0
 • 0

Det er en besynderlig diskussion - og af alle steder på ing.dk ..... Hvor er den fundamentale diskussion af formål og grundlag for skat/afgift ?

Der er vel kun TO reelle for mål: - provenu i kassen (og så kan vi separat diskutere anvendelsen, herunder separate kasser med øre mærkede milliarder - f.eks. fra fly til anden energieffektivisering / CO2 reduktion) - adfærdsændring (ved at gøre een transportform relativ dyr i forhold til et alternativ; problemet bliver så om der er alternativer: svært for ferierejse til Maldiverne, let for en forretningsrejse til Stockholm. Hyppighed spiller ind - årligt eller ugentligt ?)

Jeg synes det er fundamentalt for diskussionen om den handler om: - provenu Eller - adfærd.

Så når der argumenteres for kr.100-500, så er det vel provenu-tankegang. Mon ikke der skal mere til for at ændre adfærd (e.g. Forretningsrejse til video-møde ?)

Men derfor kan 3 mia. Kr. I provenu måske godt bruges smart ?

 • 0
 • 0

Man kan ikke lægge 100 kroner i naturen hver gang man flyver, og så forsvinder den udstødning flyet udledte fra historien.

Nej. Og jeg mangler også lige dokumentation for, at flyene fra alle de andre lande hvor der er afgifter forurener mindre. Hvor stor en afgift skal vi betale, for at flyene slet ikke forurener? Kan vi betale en endnu højere afgift, så flyene ligefrem begynder at fjerne forurening fra luften hver gang de flyver?

Hvorfor fanden er alle politikere (og en helvedes masse vælgere, åbenbart) enige om, at man bare skal klistre en afgift på, så forsvinder problemet?

 • 0
 • 0

"Et brændstof for fremtiden CO2 fra transport udgør 27 procent af EU’s samlede drivhusgasudledning, og i løbet af de sidste fem år er CO2-udledningen fra flyrejser i EU steget med 26,3 procent."

Står fly for 1% af CO2, så er den steget til 1.263% ? Så er der måske andre steder vi skal sætte ind?

 • 0
 • 0

Hej Morten! Det vi skriver om i artiklen drejer sig om offentlige afgifter, der går til staten. Det du refererer til her er Københavns Lufthavns egne takster, altså hvad de tager for, at et flyselskab bruger faciliteterne. Så vidt jeg forstår er der absolut ingen af disse takster, der går til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, og kan dermed ikke sammenlignes med statsafgifter i vores nabolande og resten af EU. Men jeg er i øjeblikket ved at få det bekræftet.

 • 0
 • 0

Står fly for 1% af CO2, så er den steget til 1.263% ? Så er der måske andre steder vi skal sætte ind?

International flyvning stod i følge EEA for 13,7% af drivhusgasudledningerne til transport (excl. shipping) i EU i 2016. Kilde her https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/in...

Så det er måske lidt manipulerende at trække en tilfældig procentdel ud af luften og så antyde at det er for lidt til at det kan betale sig at gøre noget?

Andelen er forresten steget støt med ca 2 promille om året siden 1990.

Det er også værd at notere at national flyvning ikke er inkluderet i tallene for flyvning.

Hele pointen omkring afgift på brændstof er vel dels at der er afgift på brændstof for andre transportmidler, så flytrafik favoriseres når der ikke er afgift på deres brændstof og dels at tilskynde at flyselskaberne ændrer adfærd i retning af at prioritere ikke-fossile brændstoffer.

Så i stedet for at sætte små etiketter på forskellige dele af transportområdet "Pickups over 2 ton er kun ca. X procent af transportområdet, så der er måske andre steder vi skal sætte ind" er det vel relevant at sige at HELE transportområdet er et klima-problem og så behandle det kollektivt derefter.

Trafikafgifter og brændstofudgifter er dog kun en lille del af dette.

 • 0
 • 0

International flyvning stod i følge EEA for 13,7% af drivhusgasudledningerne til transport (excl. shipping) i EU i 2016. Kilde her https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/in...

Da transport står for 27 procent giver det totale ca 3.7 procent som er flys andel. Det får vi så (måske) reduceret med 9 procent. Så ender vi på ca 3.4 procent samlet udledning.. jeg er sikker på det nok skal løse alle vores problemer at vi reducerer CO2 med 0.3 procent. Men skattevæsenet bliver nok glade ?

 • 0
 • 0

Da transport står for 27 procent giver det totale ca 3.7 procent som er flys andel. Det får vi så (måske) reduceret med 9 procent. Så ender vi på ca 3.4 procent samlet udledning.. jeg er sikker på det nok skal løse alle vores problemer at vi reducerer CO2 med 0.3 procent. Men skattevæsenet bliver nok glade

Hvorfor er det at ovenstående får thumbs down?

Er det fordi man ikke kan lide at en nedsættelse på 9% i flyvninger batter som en skrædder i helved? Eller er det fordi man har et bedre svar? I givet fald, så må man gerne komme med det :-)

Jeg troede det her var inginøren og ikke nationen på eb.

 • 0
 • 0

Jeg har nu fået bekræftet af Københavns Lufthavn, at de takster, som flyselskaber, der bruger lufthavnen, skal betale, går direkte til Københavns Lufthavn og altså IKKE til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen eller andre institutioner i staten.

 • 0
 • 0

Jeg synes det er fundamentalt for diskussionen om den handler om: - provenu Eller - adfærd.

Den CO2-beprisning som økonomerne taler om er altid koblet med at give pengene tilbage til befolkningen, med en lempelse af skatten andre steder. Eftersom socialdemokraterne taler meget om den mulige sociale slagside af en CO2-beprisning, skal indkomsten nok komme den nedre del af indkomstpyramiden til gode, som bliver forholdsmassigt stærkest ramt. Fidusen med det er dog ikke at gøre flyrejser dyrere, og dermed at få en afskrækkende effekt (100kr mere på en i forvejen billig billet til Barcelona vælter de færrestes budget), men at få mere lige konkurrenceforhold mellem de forskellige transportformer. Mens Barcelona nok ikke duer som eksempel her, fordi kun ganske få vil bruge tog til Spanien, viser by-par som London-Paris, London-Brussels eller Amsterdam-Paris hvad der kan gøres med velfunktionerende tog. Så det er en adfærdsændring i forhold vil hvad for et transportmiddel man vælger, og ikke så meget om man rejser.

På den anden side, hvis det også gælder for rejser ude af Europa, så kan en rejse til solen måske ikke tages til Thailand, men til Egypten - hvis ikke endda man vil nøjes med solskinsøen...

 • 0
 • 0

Afgiften er for at få folk til at flyve mindre

Ja, det skal en merudgift på et par hundrede kroner nok sørge for. Når nu sommerferien til Mallorca i forvejen står i +20.000 DKK.

Jeg er sikker på, at der er tusindvis af rejsende hvis valg af destination står og falder med om det koster 100 kr. mere eller mindre at tage afsted.

De afgifter er latterligt med latterligt på, og kun beregnet til at generere indtægter til statskassen - som staten så står og mangler, når folk en dag begynder at flyve mindre, eller der kommer elektriske fly.

Ligesom med el-biler i dag - ikkesandt? Nå!

 • 0
 • 0

Er det fordi man ikke kan lide at en nedsættelse på 9% i flyvninger batter som en skrædder i helved? Eller er det fordi man har et bedre svar?

Jeg synes egentlig Claus Nielsens kommentar adresserede det punkt. Hvis hele transportområdet skal omlægges, hvad er så argumentet for at friholde flytrafik?

Sagen er den at der ikke er én løsning på at nedbringe CO2-udledning. Der er mange delløsninger. Ud fra det synspunkt giver det ikke så meget mening at trække totaludledninger frem hver gang man står med en delløsning.

 • 0
 • 0

"Danmark er ét af kun fire EU-lande med nul flyafgifter" "Mens vores nabolande har både moms og passagerafgifter på flyrejser, er Danmark ét af de kun fire lande i EU uden nogen former for flyafgifter."

Vrøvl!

Både fly som letter fra, lander i eller bare flyver over Dnamark betaler Overflightfees.

 • 0
 • 0

Da transport står for 27 procent giver det totale ca 3.7 procent som er flys andel. Det får vi så (måske) reduceret med 9 procent. Så ender vi på ca 3.4 procent samlet udledning.. jeg er sikker på det nok skal løse alle vores problemer at vi reducerer CO2 med 0.3 procent.

Som sagt i mit indlæg som du citerer kan man lave præcis den samme slags beregning for en hvilken som helst bidragyder til klimabelastningen.

Der produceres lige nu ca lige meget drivhusgas i el/varmeproduktionen og i transportsektoren. Industrien står for ca. 30% af forbruget af El og varme, men hvis vi nu vælger at se specifikt på fiskeindustrien, så er deres bidrag jo så lille en procentdel at vi lige så godt kan fritage dem for alle afgifter relateret til CO2.

Og sådan kan vi gå igennem hver og een bidragyder og skære kagen i så små trekanter at de hver især ikke syner som om de batter i det store regnskab.

Spørgsmålet som du ikke besvarer er om der er nogen god grund til at flytransport skal være UNDTAGET fra brændstofafgifter eller andre afgifter designet for at begrænse CO2 forbruget?

 • 0
 • 0

Det foreslås: "Indfører man EU’s minimumafgift for brændstof på 2,5 kroner per liter, så vil Danmark ifølge rapporten sænke vores CO2-udledning fra flytrafik med 9 procent og samtidigt få en indtægt på 2,2 milliarder kroner om året fra afgifterne". Et groft overslag på min lommeregner siger, at det kun svarer til ca. 400 kr/gennemsnitsrejse. Det er alt for lidt! - Og det vil næppe reducere flytrafikken med de nævnte 9 %. Normalt ville jeg foreslå en fordobling af billetprisen, men bedre at lægge afgiften på brændstoffet - eller endnu bedre: CO2-udslippet. - Det vil fremme effektiviseringen af flyene. Og samme afgift kan så lægges på kul, olie og gas til kraftværker og på benzin og diesel til biler - og olie og gas til boligopvarmning. Og så skal el-afgiften naturligvis helt væk.

 • 0
 • 0

Jeg synes egentlig Claus Nielsens kommentar adresserede det punkt. Hvis hele transportområdet skal omlægges, hvad er så argumentet for at friholde flytrafik?

Sagen er den at der ikke er én løsning på at nedbringe CO2-udledning. Der er mange delløsninger. Ud fra det synspunkt giver det ikke så meget mening at trække totaludledninger frem hver gang man står med en delløsning.

Tak Ole for at svare i stedet for blot at give thumbs down. Det er langt mere produktivt med argumenter, så man kan forstå, hvorfor afgifter kan give mening.

Hvis man skal lægge en afgift, så skal den være på CO2 rent, således at billetprisen falder igen, den dag udledningen af CO2 falder, ellers er det blot en skjult skat, som vi aldrig kommer af med igen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten