Danmark kaster 26 millioner i europæisk kæmpelaser

Danske forskere skal deltage i konsortiet bag en ny enorm røntgenlaser, der skal bygges i Hamborg.

Bevillingen på 26 millioner kroner er en del af den pulje på 200 millioner kroner til ny forskningsinfrastruktur, som videnskabsminister Helge Sander (V) uddeler fredag.

»Vores mål om at styrke den danske forskningsinfrastruktur handler også om dansk deltagelse i unikke, internationale projekter. Dermed styrker vi internationaliseringen af dansk forskning og dansk indflydelse på en mega-facilitet, som er med til at erobre nyt land,« siger Helge Sander.

European X-Ray Laser Project (XFEL) i Hamborg er et projekt til 7,6 milliarder kroner. Når den 3,4 km lange røntgenlaser er færdigbygget omkring 2013, vil den kunne genere laserpulser med en bølgelængde på 0,1 nanometer (røntgenstråling) med en varighed, der måles i femtosekunder. Der går en million milliarder femtosekunder på et sekund.

Strålingen genereres ved først at accelerere elektroner til en energi af 20 gigaelektronvolt og siden sende disse gennem en sektion på flere hundrede meter, hvor elektronerne under påvirkning af et magnetfelt svinges regelmæssigt frem og tilbage, hvorved de udsender en del af deres energi som fotoner i røntgenområdet.

De korte, intense pulser vil det gøre muligt at filme udviklingen af kemiske og molekylærbiologiske processer, som forskerne ikke kan studere på anden vis. Det er en viden, som kan udnyttes inden for så vidt forskellige områder som udvikling af nye lægemidler og materialeforskning.

Der var stor interesse blandt de danske universiteter om at byde ind på puljen af midler til fornyelse af forskningsinfrastrukturen, der er på 200 millioner kroner i hvert af årene 2007-2009. Videnskabsministeriet modtog i foråret 39 interessetilkendegivelser om støtte til et samlet beløb på 1,5 milliarder kroner.

I august blev 11 af kandidaterne bedt om at indsende en formel ansøgning. Disse ansøgninger er siden blevet vurderet af et ekspertpanel bestående af danske forskere ansat i udlandet med professor Vilhelm Bohr fra National Institute of Aging, Laboratory of Molecular Gerontology i USA som formand.

Sammen med Koordinationsudvalget for Forskning (KUF), der har forskningsdirektør Klaus Bock fra Carlsberg som formand, har ekspertudvalget herefter fremsendt den endelige indstilling til videnskabsministeren, om hvilke projekter der bør støttes i år.

Emner : Fysik