Danmark kan blive centrum for biodiversitet

Det drejer sig om sekretariatet for Global Biodiversity Information Facility, der skal sikre global adgang via Internettet til alle data om de 1,8 millioner levende organismer, der bebor Jorden. De fleste af disse data findes i verdens rige lande og er i dag kun vanskeligt tilgængelige for udviklingslandene, hvor de fleste data kommer fra. Initiativet til Global Biodiversity Information Facility (GBIF) blev taget på et møde i juni 1999 af OECD-landenes forskningsministre, og lige siden har Danmark arbejdet for at sikre sig sekretariatet. På et møde i København i december 2000 blev 32 lande og internationale organisationer enige om det juridiske grundlag for GBIF, og en frist på den 1. marts 2001 blev sat for lande, der vil tilbyde sig som hjemsted for sekretariatet. Sammen med Danmark har Holland, Spanien og Australien meldt sig ved fristens udløb.

Det er hårde konkurrenter, så Birte Weiss skruer ikke forventningen alt for højt op. Det bliver en sensation, hvis vi får sekretariatet, siger hun, men lægger ikke skjul på, at hun meget gerne ser sekretariatet placeret i Danmark. 14 lande har foreløbig givet tilsagn om i alt 2,5 mio. dollar til GBIF det første år. Det danske bidrag på 100.000 dollar vil blive betalt af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd. Birte Weiss forklarer, at Danmark vil arbejde for, at GBIF bliver til gavn for ikke mindst udviklingslandene. Den danske ansøgning opererer derfor med etableringen af en international forskerskole og andre uddannelsesaktiviteter, der skal sætte udviklingslandene i stand til at få udbytte af GBIF. Udover den biologiske kompetence i Danmark slår man også i ansøgningen på Danmarks gode IT-infrastruktur, herunder at båndbredden af forbindelsen mellem det danske Forskningsnet og USA overgår den tilsvarende båndbredde fra andre landes forskningsnet til USA. Lykkedes det at få GBIF-sekretariatet til Danmark vil det blive placeret ved Zoologisk Museum i København i en ny tilbygning, der i øjeblikket er på tegnebrættet. Der er reserveret 440 kvadratmeter af den nye bygning til GBIF med arbejdsplads til 12-14 personer. j