Danmark har så meget skifergas, at det svarer til 39 års gasproduktion fra Nordsøen

Danske skiferlag indeholder lige så meget gas, som der er produceret fra Nordsøen over en periode på 39 år, viser et nyt estimat.

Eksperter fra de amerikanske geologiske undersøgelser, USGS, har sammen med danske geologer fra Geus har analyseret skifergaspotentialet i de specifikke danske geologiske forhold. Ifølge analysen indeholder de danske lag af alunskifer i alt 186 milliarder Nm3 (normalkubikmeter) naturgas. Det svarer til alt det gas, der er produceret i Nordsøen fra 1972 til 2011.

»Der er masser af skiferformationer i verden, men det er langt fra alle, der kan produceres gas fra. I Danmark er der masser af skifer, og den ser interessant ud,« sagde Don Gautier fra USGS, under et møde på Geus sent tirsdag eftermiddag, hvor den nye analyse blev præsenteret.
.

Illustration: USGS, Geus

Ifølge eksperterne ligger de 119 milliarder Nm3 i undergrunden offshore, mens 67 milliarder Nm3 skal findes på land, primært på Sjælland, i Nordjylland samt i et bælte, der løber skråt over Midtjylland. Alene på land ville det kræve 9.112 brønde at få gassen op fra undergrunden, anslår USGS.

»Det vil kræve tusinder af brønde, det er der er ingen vej udenom,« sagde Don Gautier.

Læs også: Geus: Europas skifereventyr kan ligge under havbunden

Geus har leveret geologiske data, men de amerikanske specialister står bag selve estimatet. Det nye, og ifølge USGS langt mere præcise, estimat over det danske skifergaspotentiale, er en markant nedskrivning i forhold til tidligere skrivebordsestimater.

I sommer skrev det amerikanske energiagentur, EIA, at det danske skifergaspotentiale var på 900 milliarder kubikmeter. Det var tilmed en opskrivning på 40 procent i forhold til en analyse fra to år før.

EIA’s estimater blev af flere eksperter kaldet stærkt overdrevne, og ifølge USGS er den nye analyse baseret på en en mere detajleret og nuanceret geologisk gennemgang af data.

»Vores model er baseret på erfaringer fra USA, og hvilke ressourcer der er til stede, hvis man anvender den bedst tilgængelige teknologi i den specifikke danske skiferformationer,« lød det fra Don Gautier fra USGS.

Læs også: Eksperter opskriver dansk skifergaspotentiale med 40 procent

Eksperterne understreger samtidig, at der er tale om teknisk indvindbare ressourcer, hvilket ikke er lig med, at det også vil være økonomisk rentabelt at indvinde gassen. Endelig indeholder analysen en usikkerhed på +/- 100 procent fra et absolut 0 til op mod 356 milliarder Nm3.

Årsagen til den store usikkerhed er, at der endnu ikke er foretaget prøveboringer på dansk grund efter skifergas. Det vil kvalificere de geologiske data betydeligt, understreger USGS og Geus.

»Den danske skifer er interessant, fordi den indeholder masser af organisk materiale. De forhold, der skal være til stede, er der, og endda på nogle område bedre, end det vi ser i Barnett-skiferen i Texas (over 25.000 brønde, red.). Det, vi ikke ved, er, om gassen er forsvundet over tid - derfor den stor usikkerhed,« forklarede Don Gautier.

Første boring efter skifergas bliver i Nordjylland, men den er forsinket og bliver tidligst foretaget i sommeren 2014.

Skifergas

Produktprisen 2013 Skal Danmark udnytte skifergassen i undergrunden eller ej? Beslutningen kræver indsigt i tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold. Ingeniøren dækker emnet hele vejen med artikler og debatmøde. Følg hele skifergas-dækningen her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

er det same som sige det er lige meget passe på miljøet, co2 osv. bare vi kan lave nogle penge her og nu så er alt andet lige meget.

 • 19
 • 22

Endelig indeholder analysen en usikkerhed på +/- 100 procent fra et absolut 0 til op mod 356 milliarder Nm3.

Så enten er der en hel masse eller så er der intet. Jeg tror man kunne have lavet den analyse en del billigere ved bare at kaste nogle terninger og bore nogle huller.

De dokumenterbare erfaringer fra andre steder viser at omkring 1 til 2% af de technically recoverable rent faktisk giver mening at udvinde med dagens teknologi og pris.

Og med 10.000 boringer - vil jeg gerne se estimatet på hvor mange km2 som bliver forurenet og hvor meget grundvand, som bliver ødelagt.

Det er sjovt alle de minusser første kommentar får fra kujonagtige debattører, som ikke kan tage til genmæle.

Forklar nu, hvad det er som er forkert ved kommentaren.

Skiffergas og alle de andre underlødige ressourcer er både energikrævende og destruktive. Og produktet ligeså.

Forklar, hvorfor det ikke forholder sig sådan i kære minusser derude.

 • 15
 • 16

Mon ikke Total forventer ca 2500 skifergas brønde i Nordjylland ? (Så kan de nordjyske kommuner selv dele dem ud lokalt).

Måske Total (Henrik/Preben) vil kommentere på om, "er ca 2500 et OK gæt for Nordjylland ???"

Re: " De dokumenterbare erfaringer fra andre steder viser at omkring 1 til 2% af de technically recoverable rent faktisk giver mening at udvinde med dagens teknologi og pris "

Også gerne en kommentar til dette fra Total. "Er tallet 1-2 % relevant for DK ???"

 • 4
 • 0

En offentligheds fase er lige afsluttet og så kommer der nye tal vedr. mængder. Det er et demokratisk problem at disse tal først kommer nu, og borgerne først nu får at vide at der måske kommer ca 10.000 skifergas boringer på land.

Det kunne være interessant at vide hvem der har haft disse oplysninger, og hvor længe disse oplysninger er blevet tilbageholdt. (og hvem der har godkend at de er blevet holdt tilbage)

Sådanne oplysninger kunne have betydet noget i en kommunal valgkamp.

Om man er for eller imod skifergas, så skal vi have retvisende og redelige oplysninger i vores demokrati, straks de foreligger.

 • 18
 • 4

VE er for ringe,KK er for svært , så gas bliver vejen frem. Istedet for at grave en meget lille mængde ned, hiver vi en overordentlig stor mængde op. Det er ikke klædeligt at pive over noget man selv har skaffet sig ved omgang med ulækre personager.

 • 4
 • 5

Gas er langt den mindst klima og miljoeforurenende energikilde. hvis alternativet er kul saa er gas signifikant renere.

Desuden, synes jeg ikke vi maa overse den oekonimiske gevinst som der kan v;re forbundet med skifergas, vi er go trodsalt meget glade for de mange milliader som nordsoeen hvert aar bidrager til statskassen med og dermed holder Danmarks velstand i h'vd.

 • 12
 • 10

Søg på google efter ordene "skifergas fracking". Jeg syntes det er ufatteligt at der er folk derude, der mener i fulde alvor at det er okay at "gamble" med vores alles ferskvands-reserver for at tjene penge.

Og det er faktisk bevist at når gassen det afbrændes, så er det bestemt heller ikke godt for atmosfæren. Lad mig referere til en artikel fra et respekteret dagblad/netavis - http://ing.dk/artikel/skifergas-er-storre-...

 • 13
 • 10

Gasland og Gasland Part.2. Med mindre man synes det er fantastisk at der bliver sprøjtet MANGE uregulerede stoffer ned til vores grundvand, så kan man virkeligt ikke være for det her! Jeg troede seriøst at vi i lille DK var klogere end dette. http://vimeo.com/44367635

"- Der er over 100 kræftfremkaldende stoffer på listerne og næsten ligeså mange luftforureningsstoffer. Det drejer sig jo blandt andet om nogle af de opløsningsmidler, som vi ellers har så travlt med at holde styr på, fortæller pensioneret professor i miljøkemi, Finn Bro Rasmussen efter at have gennemgået lister fra USA og Polen for P1 Dokumentar.

Han undrer sig over de beskrivelser, der er lagt frem i Folketinget, hvor kemikalierne i fracking-væsken blandt andet beskrives som ’det, der bruges til tandpasta’ og ’det, man hælder i pools’ og ’overfladestoffer’." http://www.dr.dk/P1/P1Dokumentar/Udsendels...

 • 8
 • 8

Der må være nogle pro-skifergas fracking-folk derude, der læser vores svar uden at have argumenter for hvorfor vi tilsyneladende tager fejl, men overskud til et museklik det har de dog, siden vores pro-drikkevand og natur argumenter bliver sådan stemt ned. Dovent og ikke specielt inspirerende.

 • 7
 • 6

Den danske regering tilslutter sig formelt målet om at den gloale temperatur ikke må stige mere end 2 grader, hvilket i sig selv vil give store problemer. Atmosfæren kan rumme 5-600 mia tons mere CO2 - så rammer vi loftet herfor. Verdens kendte fossile reserver vil tilføre 2.800 mia. tons CO2 hvilket vil give en temperaturstigning på ca. 5 grader. Man kan derfor med god grund spørge: Hvorfor skal vi i Danmark lede efter yderligere fossile brændsler, som vi VED skal blive i jorden såfremt 2 graders målet skal holdes? Det er NU vi skal træffe de beslutninger som har afgørende indflydelse på jordens fremtid. Hvis ikke Danmark skal gå foran i at undlade at udvinde nye fossile brændsler, hvem skal så? Lad skidtet blive dernede og i stedet bruge kræfter og ressourcer på grøn omstilling af energisektoren og energiforbruget.

 • 11
 • 4

Perfekt, så har vi udsat tidspunktet for hvornår vi bliver tvunget til at indrette vores samfund fossiltfrit med 39 år. Fantastisk. Endnu 39 år, hvor vi kan svine i samme grad som vi gør nu.

Var det ikke en bedre ide, at indse det med det samme, og bare kommer igang med omstillingen til et grønt samfund hurtigst muligt? Eller skal planeten partout malkes for alt tilgængelig fossiltbundet kulstof, før vi er tilfredse?

Jeg har en i de om, at vi klarer os langt bedre ved at omstille frivilligt nu, end bliver tvunget til det om 40 år. På den anden side, virker det som om flertallet synes, at det er meget bedre at lade børn og børnebørn (og os andre) hænge på den.

 • 8
 • 6

Endelig indeholder analysen en usikkerhed på +/- 100 procent fra et absolut 0 til op mod 356 milliarder Nm3. Så enten er der en hel masse eller så er der intet. Jeg tror man kunne have lavet den analyse en del billigere ved bare at kaste nogle terninger og bore nogle huller.

En usikkerhed betyder at svaret kan ligge et sted imellem det angivet interval... Ikke at svaret rammer yderpunkterne for usikkerheden...

Så nej, der er ikke "enten en hel masse eller slet ikke noget". Der er formentlig den mængde de har anslået, men der er en risiko for at de finder op til dobbelt så meget (eller endnu mere hvis de finder nye depoter) og der er en risiko for at de slet ikke kan anvende det der findes... Verden er ikke sort/hvid og det ville ikke give en bedre annalyse at slå med terninger...

 • 7
 • 0

Nærmere....

Hwem skal bore alle hullerne?

Hwor skal hullerne bores?

Hwem skal udvinde gassen ?

Hwad skal vi overhovedet bruge gassen til ?

Hwordan sikres at producent og forbruger ikke efterlader et miljøproblem til eftertiden ?

Hwem træffer beslutningerne ?

Hwem koordinerere med regeringens år 2020-plan - specielt "Boks 1.7 Aftale om den danske energipolitik 2012.2020"

 • 1
 • 5

I forvejen er der altfor mange risici ved udvindingen og alligevel forsøger man stadig at luske det igennem. Jeg vil altså hellere have rent drikkevand! Men med den politik der føres idag, godt bakket op af ingeniører, får det vel så snart en ende også.

 • 3
 • 6

Hvis de 186 milliarder kubikmeter skifergas svare til 39 år og europæiske erfaringer viser at man kan udvinde ca 1-2 %. Hvor mange år er det så realistisk at kunne forvente udvinding i DK - ?

 • 1
 • 2

Gasland har vist sig at have en meget lille korrelation med virkeligheden. Den fordrejer tingene, når den ikke er direkte usand.

Fracking kan laves uden farlige kemikalier. Nogle af cheferne i branchen har drukket fracking væske (dog uden sand) for at bevise at det er harmløst. Når Gasland kommer til en anden konklusion er det fordi de bruger de kemiske navne for mange velkendte og uskadelige stoffer. Natriumklorid lyder for EBs læsere til at være noget meget farligt...

Skiffergas befinder sig i flere km dybde, mens grundvandet ned til måske 150m. Med foring i brønden er der ingen forurening af grundvandet. Brændende vandhaner er et medie stunt i Gasland, som også var et problem inden der blev fracket i området. Det skyldes altså ikke frackingen, men de geologiske forhold. Methan i drikkevand er desuden ikke ukendt mange steder, og ganske ufarligt. Drikkevandboringen kan udstyres med en methan udskiller hvis at man vil.

Så er der påstanden om der udledes naturgas til atmosfæren. Naturgas er det selskaberne tjener penge på, så de har en interesse i at holde udslippet nede. Det er ikke højere ved fracking end ved konventionelle brønde. Desuden har de mange brønde i USA (måske 25.000) ikke ført til en tilsvarende stigning af methan i atmosfæren, hvilket det vel ellers burde, hvis påstanden holdt vand.

Skiffergas udleder kun halvt så meget CO2 som kul, så det er faktisk en god overgangs teknologi, da VE teknologiene statigvæk er for dyre.

Sagen er at Greenpeace og de grønne ikke kan lide billig ren energi, og derfor forsøger de at give skiffergas dårlig presse. Måske ned økonomisk hjælp fra Putin, da værdien af de russiske gasreserver er lige med gasprisen i EU. Hvis den halveres pga billig skiffergas, så halveres værdien af de russiske reserver. Samtidig mister russerne mulighed for at afpresse fx ukrainerne ved at true med at lukke for gassen - en mulighed de benytter sig af i øjeblikket, for at presse Ukraine til at lave en Union med Rusland frem for EU, med mindre frihed.

Vh Troels

 • 12
 • 5

ca. 3-3,5 mia m3 (Læg dertil en lille og faldende mia m3 til vestsverige).

Dvs.: 2% = 3,7 mia m3 = omkring et års forbrug. Det skal være på et MEGET mere koncentreret område end kortet antyder, før det kan betale sig at suge op. Total håber nok på at finde denne størrelsesorden i Nordjylland.

Infrastrukturen til en boring koster - særligt til havs eller hvis langt til gasnet. Derfor skal der være en vis volumen, før det kan betale sig, risikoen for hurtigt trykfald og dermed produktionsfald taget i betragtning betyder at der skal være udsigt til virkelig god økonomi i boringerne.

 • 3
 • 0

Det er sjovt alle de minusser første kommentar får fra kujonagtige debattører, som ikke kan tage til genmæle.

Forklar nu, hvad det er som er forkert ved kommentaren.

Skiffergas og alle de andre underlødige ressourcer er både energikrævende og destruktive. Og produktet ligeså.

Forklar, hvorfor det ikke forholder sig sådan i kære minusser derude.

Mon ikke du selv giver svaret i dit indlæg. Personlige udokumenterede påstande som de han fremkommer med, hører ikke hjemme i et debatforum. Dine underlødige kommentarer om kujoner og lignende er reelt heller ikke værd at svare på. Men hvis I lærer at debattere som voksne mennesker, er jeg da villig til gøre et forsøg.

 • 11
 • 1

Med mindre man synes det er fantastisk at der bliver sprøjtet MANGE uregulerede stoffer ned til vores grundvand, så kan man virkeligt ikke være for det her! Jeg troede seriøst at vi i lille DK var klogere end dette

Kan du ikke nævne en 20 - 30 stykker af de MANGE uregulerede stoffer, der sprøjtes ned til vores grundvand. Det grundvand der ligger nogle få hundrede meter under jordoverfladen, mens gassen er kilometer under jordoverfladen. Helt seriøst er du ikke klogere end at hoppe på den første og bedste propaganda fra Putin og hans venner. Hvem er det, der taber når skiffergassen udnyttes, det er ikke samfundet, men Putin, der ikke længere har magt over vores energitilførsel, det er multinationale firmaer, der tjener fedt på VE. Der er mange penge til disse propagandakampagner, du har vel også oplevet "Kvinder for fred" og lignende, alt sammen finansieret af Putins forgængere.

 • 7
 • 3

http://fracfocus.org/chemical-use/what-che...

Så må du selv vurdere om du syntes stofferne her er farlige eller ej. JEG vil bare ikke have det blandet med vores drikkevand. Det drikkevand som nogen herinde åbenbart tager for givet.

Og til Troels - Jeg ved godt at Josh Fox ikke er perfekt, og hvis han direkte har manipuleret med fakta er det da også forfærdeligt, især for hans egen sag, eftersom han bor op og ned af sådan nogle borebrønde. Jeg tænker bare - Hvis han virkeligt er SÅ forkert på den som visse kredse råber meget højt op om, så højt at hans 'lille' dokumentar-film fyldt med fejl som de siger, åbenbart er så vigtig at modbevise at der er lavet rapporter som den du linker til. Hvorfor tror du så at Pennsylvania bannede Cabot Oil & Gas Corp fra at fortsætte deres usikre og utætte boringer? Hvorfor tror du staten Vermont har valgt (godt nok som den første stat) at droppe fracking?

Og til alt det der bliver nævn med Rusland, Putin osv. Jeg ved ikke hvad jeg skal sige til det, jeg er virkeligt forbavset over at der findes folk i Danmark der tænker som en knald-rød konservativ republikaner. Undskyld det sidste der. Jeg ved godt man ikke skal fodre trolden :)

 • 3
 • 4

De fleste glemmer, at når man fravælger noget, så får man noget andet, og ofte endnu værre end det man fravalgte. Da man fravalgte atomkraft fik man flere fossile brændstoffer og mere CO2 Da man fravalgte olie til kraftværkerne fik man mere kul og endnu mere CO2 Da man valgte Vindmøller fik man støjgener (påstås det) Da man valgte solceller kom staten til at mangle penge. Da man ikke vil nedsætte afgiften på dyrere biler, så vælger folk de billige og staten mangler penge.

Man kunne i stedet give et tilbud om midlertidige nedsættelser på eks. dyrere biler, så får staten flere penge i kassen, og miljøet mere CO2.

Det er det gamle ord om man ikke kan blæse med mel i munden

 • 3
 • 3

Carsten Lundgaard, kan du ikke fremlægge dine beviser for at "Kvinder for fred" var "finansieret af Putins forgængere"? Jeg kan hilse fra kvinderne, at al guldet fra Moskva må være blevet stoppet i tolden, for de betalte deres i øvrigt meget beskedne budget selv. Men måske kan du hjælpe dem til en masse forsinkede penge, hvis din dokumentation er solid nok. Eller hjælp til at finde ansøgningsskemaet til Putin, jeg ved frackingmodstanderne også mangler penge. Og fortsæt endelig med dine rablerier - så dumme argumenter kan vi ikke få nok af!

 • 5
 • 1

Tak for svar, dette ca "1 års forbrug" skal så fordeles på 3 områder, Sjælland, Nordjylland og Midtjylland.... mon der kan komme økonomi i det ?

Vedr. selve kilden:

http://pubs.usgs.gov/fs/2013/3103/

http://dx.doi.org/10.3133/fs20133103

kunne noget tyde på at selve dokumentet blev oprettet før kommunalvalget.... ( se filer, egenskaber til PDF filen på linket )

Mon ikke Danmark kunne have fået denne "videns opdatering" 1 måned tidligere, hvis man ville ?

 • 2
 • 0

John,

Jeg vil ikke vurdere om stofferne er skadelige, det gør myndighederne. Din liste er ukonkret. Her er hvad Total vil bruge i DK:

"Total E&P Denmark og Nordsøfonden har allerede i oktober 2012 indsendt en liste over disse kemikalier i forbindelse med VVM-screeningen. De kemikalier, vi planlægger at bruge ved boringen af den første brønd, Vendsyssel-1 i Nordjylland, er: bentonit, et fortykningsmiddel, kalcineret soda, KCI-opløsning (kaliumklorid), kaliumbikarbonat (bagepulver), citronsyre, smøremiddel, kalk og salt."

Som sagt kan en type frackingvæske drikkes uden problemer, hvis kemikalierne sources i fødevarekvalitet.

Drikkevandet er ikke i fare, hvis foringen af brønden udføres korrekt.

Ang. Josh Fox, så vil jeg anbefale at se fx FrackNation som viser et andet billede. Ikke at den er hele sandheden eller at jeg er enig i stilen, men den tilbageviser stort set alle Fox påstande. Se den.

Det er ikke et argument at nogen politikere har forbudt fracking. Det behøver ikke være sagligt eller faktuelt baseret. Oralsex er også forbudt i visse stater i USA, hvad siger det om noget?

At et firma måske bryder reglerne er ikke det samme som at teknologien er farlig, bare at det firma bryder reglerne.

Greenpeace og Putin var faktisk ret gode venner, indtil Greenpeace lavede stuntet med at sætte aktivister på en russisk boreplatform. Den slags gider russerne ikke.

Du kan jo tro hvad de vil om russerne, også at de stiltiende vil sidde og se på at deres gasreserver halveres i værdi, når salg af råstoffer er noget af det eneste de lever af. Jeg erkender gerne at det er rent spekulativt, når at jeg siger at russerne sagtens kunne tænkes at spytte i kassen til forskellige grønne antifrackings organisationer mm. For nogle mio dollars kommer man langt, og det er jo småpenge i forhold til de mange hundrede eller tusinder af mia. de står til at miste. De har også en forhistorie i den slags operationer. Som sagt er det rent spekulativt. Hvad det ikke er spekulativt er at de bruger gasleverancerne til Ukraine til afpresse dem politisk.

Vh Troels

 • 5
 • 1

@ Paw Rytter Saa hvis man arbejder inden for en branche betyder det saa at ens mening er mindre v'rd?

Troede at vi skulle debatere det tekniske og ikke det politiske idet. og btw, oliebranchen vinder ikke n'dvendigvis paa at gasbranchen. (gas pris gaar ned - olie pris gaar ned)

1: fracking er ikke meget anderledes end det der bliver foretaget offshore i dag 2: gassen er langt fra grundvandet og ingen mulighed for kontaminering da dette vil have medf'rt at al gassen saa vil have sivet igennem cap-rock'en. 3: m;ngden af kemikalier er mindre en 1% af det injekserede m;ngde. resten er vand og sand.

4: alternative l'sninger er pt ikke mindre forurenende. Folk glemmer ofte at det koster en masse kul at fremstille indm;ller etc. (associeret CO2 /productions "omkostninger") 5: havvindm;ller bliver serviceret af helikoptere - vist heller ikke saa minj;venligt 6: Vi kan ogsaa kobe og importere LNG fra mellem;sten, hvilket et daarligere for milj;et men tilsyneladende bedre for nogens samvittighed.

Saa jeg tror vi skal passe paa ikke at lave et al for hurtig politisk korstog mod gasudvendig.

 • 8
 • 2

New Study Finds Higher Methane Emissions from Fracking

By Nick Cunningham | Fri, 29 November 2013 22:34 | 1 Benefit From the Latest Energy Trends and Investment Opportunities before the mainstream media and investing public are aware they even exist. The Free Oilprice.com Energy Intelligence Report gives you this and much more. Click here to find out more.

A major new study finds that methane emissions from the production of shale gas may in fact be higher than previously thought. The study, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences on November 25, casts into doubt the notion that natural gas produces half as much greenhouse gas pollution as coal. Natural gas has been embraced by many, including President Obama, as a centerpiece of America’s climate change plan.

Methane can be released from natural gas wells during the drilling process. Scientists have thus far had difficulty measuring these “fugitive methane emissions” precisely, with competing studies stirring controversy. The latest report, published by a group of 15 scientists, found that the U.S. Environmental Protection Agency is significantly underestimating the amount of methane released during natural gas production. Specifically, the report concludes that fugitive methane emissions could be 50% higher than EPA estimates.

The findings could put pressure on state environmental regulators as well as the U.S. EPA to draw up new regulations, according to Dan Lashof of the Natural Resources Defense Council. “Methane is a powerful climate change pollutant, and the study gives greater impetus to the EPA and states to establish stronger standards to reduce leaks from the oil and gas system,” he said in an interview. Similarly, Dan Grossman of the Environmental Defense Fund told NPR in an interview last week, “[w]e think that other states will look at what we were able to accomplish here and replicate it.”

 • 3
 • 1

Först lige til det med Naturgas det er en Myte at det er sä rent, faktum er at man ikke har tjekket, hvad der sker med Methane Hydrates när man bore igennem dem or arbejder pä städet derefter da det er en meget svär ting at maale men nok om det..!

Det samme staar til med Naturligt Methane Udslip, vi har ikke maalt pä det för nu, da det jo var Kör og Grise der stod for den slags ting ..?

Det med Methane er vorse störste problem, nu vor isen er väk og havet er varment op, gör at vi er ved at frigöre 1800 millarder ton Co2 eller 200 gange sä meget some vorse samled forbrug af gas ,Olie og Kul de sidste 200 aar inclusive fremtidige resever, eller hvis bare 1% bliver frigivet svare det til vorse sammlede Co2 output de sidste 200 aar.

Med andre ord hvis vi ikke reducere Co2 output med 80% lige nu og her er det forbi for os, sä alle de Oile, Gas og Kul reserver vi tror vi har er nul og nix vär ikke en öre da det at frigive den mängde Co2 vil betyde ..END OF STORY FOR OS da det vil varme endu mere og frigöre methanen endu hurtigere ..?

http://arctic-news.blogspot.co.uk/2013/11/...

http://lasthours.org/

Horrific amounts of methane over Laptev Sea

For some time now, very high methane readings have been showing up over the Laptev Sea. Harold Hensel recently posted the image below with the huge areas solidly colored red indicating release of horrific amounts of methane. Harold adds the following comment:

[ click on image to enlarge ] The image below shows methane readings over a one-month period. As the image illustrates, high methane emissions, i.e. at 1850 ppb and higher, are more prevalent on the northern hemisphere, while emissions on the southern hemisphere are mostly under 1850 ppb. The contours of North America are visible, with Greenland to the north. Further north, over the Arctic Ocean, the color red dominates, indicating emissions of 1950 ppb and higher.

In which part of the Arctic Ocean are most emissions recorded? The image below shows recent methane readings of 1950 and higher, this time colored in yellow, for a period of just over one day during November 12 and 13, 2013. The largest area colored solid yellow is over the Laptev Sea, just north of Siberia.

[ click on image to enlarge ] Below is an image of the same period as above image, but once more showing methane levels in ranges, i.e. readings of 1950 ppb and higher in red, as well as lower readings in orange and yellow. Over the Arctic Ocean, high methane readings dominate the picture, both readings of 1950 ppb and higher, and readings in the range of 1850 ppb to 1950 ppb.

[ click on image to enlarge ] What makes high methane releases over the Laptev Sea so scary? Vast amounts of methane are held in sediments under the Arctic Ocean. The Laptev Sea is part of the Eastern Siberian Arctic Shelf (ESAS, the rectangle on the image on the right). Shakhova et al. (2010) estimate the accumulated methane potential for the ESAS alone as follows: organic carbon in permafrost of about 500 Gt about 1000 Gt in hydrate deposits about 700 Gt in free gas beneath the gas hydrate stability zone. Shakhova et al. in 2008 considered release of up to 50 Gt of predicted amount of hydrate storage as highly possible for abrupt release at any time.

By comparison, the total amount of methane currently in the atmosphere is about 5 Gt.

 • 2
 • 3

Lidt sjovt som du farer i blækhuset over en kommentar der er værdineutral. Selvfølgelig er fagfolks mening hverken mere eller mindre værd end andres. Meninger er gratis. Men jo, jeg er imod fracking. Ikke så meget på grund af alt det vi ikke ved, men pga af det vi ved. Fracking er et helvede infrastrukturelt. Tusindvis af anlæg med hvad dertil hører af veje og ekstra trafik . Nu indvender du formodentlig at vindmøller skæmmer landskabet og det kan du jo have ret i, men det er jo en smagssag. Personligt holder jeg mere af vindmøllernes strejf af feelgood hippieæstetik end den fossile Texasæstetik der følger med fracking.

Forøvrigt er det ikke muligt at adskille det tekniske fra det politiske. I et liberalt kapitalistisk samfund vil højere priser på fossilebrændstoffer medfører øgede investeringer i forskning i alternative løsninger. Og for en god ordens skyld så er "alternative løsninger" i denne sammenhæng brugt værdineutralt i forhold til såvel æstetik som potentielle miljøpåvirkninger eller eventuelle etiske problemstillinger.

Paw

 • 5
 • 0

Just to make a point to the first mail here are the latest pictures on Arctic Methane release

Det kan ej nytte noget at vi retter os efter IPP rapporter der viser fejl paa 80 aar, I hvornor ting sker I virkligheden, I 2007 stop der at isen ville väre väk I 2100, nu er virklighenden 2015, naar isen er väk kommer der Methane saadan er det bare og har altid väret det ..!

http://arctic-news.blogspot.co.uk/2013/11/...

over the last 200 million years Methane pulses have caused 5 mass extension events, every event corresponds to the levels of Co2 that we currently have in the atmosphere due to our fossil fuel emissions, which in the past where Volcanoes and massive bush fires that burned for years causing rising Co2 levels resulting in the loss of Arctic Ice which then released the Methane, there is a good documentary called the day the Ocean Boiled i have added 2 links on of 7 minutes for those with a short attention span and 38 minutes for those who had to much to drink at the Christmas party ..:)

http://youtu.be/0FDvtFL0iYE the day the Ocean Boiled 7 minutes

https://myspace.com/gocandidate/video/the-... 38 minutes Well guess which companies have value in this new day and age..?

http://www.scientificamerican.com/article....

There is another site which explains just how critical we are as the 1800. Billion tons of Methane stored under the Arctic Ice which is now almost gone is now escaping into the atmosphere 1800 billion tons equals 200 times our combined emissions of Co2 over the past 200 years including further reserves of Oil, Gas and Coal, just 1% of this Methane realising equals our combined Oil, Gas and Coal over 200 years..Methane is a factor 25 in climate impact compared to Co2. GAME OVER

Www.lasthours.org

In other words only a rapid reduction of Co2 emissions of 80% to stop further warming would save us from this fate or said in other words all the Oil, Gas and Coal reserves and surrounding industries are not worth the paper they are written on, in other words these industries need to do there job and that is to sell KW, but the right KW's that don't destroy everything in there path ...!

Mvh

Jorn Winkler

 • 1
 • 3

Bare fordi det er sjovt for en ingeniør at prøve nye ting og det er godt for faget og mod arbejdsløsheden blandt faggruppen, er Alun-skifergas med uran, jo ikke nødvendig vis godt for miljøet at få op til overfladen. Vækst der belaster naturen skal stoppes og vi skal bruge vor forskning og teknologi til vedvarende og bæredygtige energiindsamlinger.

Efter som næsten alle produkter er produceret ved anvendelse af olie og fossile brændstoffer, er disse vor civilisations bære. Derfor må og skal vi allerede NU sparre på den olie og de fossile brændstofsreserver vi har, mendes vi udvikler og omstiller vor civilisation til en bæredygtig eksistens på planeten der ikke bare snylter på dens ressourcer og brænder det hele af på under 250 år. Det er jo logik for Ingeniører at det skaber livstruende ubalance at brænde hele dinosaurustidens organiske materiale af på så kort tid. Det er desværre ikke logik for økonomer og derfor er disse vor civilisations største trussel. Men Naturvidenskabsfolk bør ikke lokkes til så fordummende kortsyn!

 • 1
 • 4

I Tyskland lukker fossile boringer !

-Fordi de ikke kan betale sig overfor vedvarende enerig som solceller o.lign.

- ahem!:

Der deutsche Strommarkt braucht einen konventionellen Kraftwerkspark zum Ausgleich der fluktuierenden Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und für die Stabilität der Netze. Neue Braunkohlenkraftwerke werden bereits bei der Planung auf die erhöhten Flexibilitätsanforderungen ausgelegt. Vorhandene Anlagen können optimiert werden. Eine einseitige Ausrichtung auf Gaskraftwerke ist weder technisch noch wirtschaftlich sinnvoll

Kilde:

http://www.braunkohle-wissen.de/

 • 2
 • 1

Just to make a point to the first mail here are the latest pictures on Arctic Methane release

Det kan ej nytte noget at vi retter os efter IPP rapporter der viser fejl paa 80 aar, I hvornor ting sker I virkligheden, I 2007 stop der at isen ville väre väk I 2100, nu er virklighenden 2015, naar isen er väk kommer der Methane saadan er det bare og har altid väret det ..!

http://arctic-news.blogspot.co.uk/2013/11/...

over the last 200 million years Methane pulses have caused 5 mass extension events, every event corresponds to the levels of Co2 that we currently have in the atmosphere due to our fossil fuel emissions, which in the past where Volcanoes and massive bush fires that burned for years causing rising Co2 levels resulting in the loss of Arctic Ice which then released the Methane, there is a good documentary called the day the Ocean Boiled i have added 2 links on of 7 minutes for those with a short attention span and 38 minutes for those who had to much to drink at the Christmas party ..:)

http://youtu.be/0FDvtFL0iYE the day the Ocean Boiled 7 minutes

https://myspace.com/gocandidate/video/the-... 38 minutes Well guess which companies have value in this new day and age..?

http://www.scientificamerican.com/article....

There is another site which explains just how critical we are as the 1800. Billion tons of Methane stored under the Arctic Ice which is now almost gone is now escaping into the atmosphere 1800 billion tons equals 200 times our combined emissions of Co2 over the past 200 years including further reserves of Oil, Gas and Coal, just 1% of this Methane realising equals our combined Oil, Gas and Coal over 200 years..Methane is a factor 25 in climate impact compared to Co2. GAME OVER

Www.lasthours.org

In other words only a rapid reduction of Co2 emissions of 80% to stop further warming would save us from this fate or said in other words all the Oil, Gas and Coal reserves and surrounding industries are not worth the paper they are written on, in other words these industries need to do there job and that is to sell KW, but the right KW's that don't destroy everything in there path ...!

Mvh

Jorn Winkler

 • 1
 • 4

Hi Again,

Being the good personal assistant that I am, here is the download for Abrupt Impacts of Climate Change: Anticipating Surprises / National science council latest report, all you need to do is create an account its free http://nap.edu/catalog.php?record_id=18373

The report is scary reading,

there is also this link to another report Assessing “Dangerous Climate Change”: Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%...

 • 0
 • 2

Nu er jeg på min mobil den kan bedre Dansk en jeg.. :-)

For at komme tilbage til de kommentarer angående at følge IPCC rapporter og det de siger.?

Som sagt stod der I 2007 at isen først ville være væk I 2100, hvor realiteten er at Isen nu er væk I 2015, denne type fejl I real time realiteter gælder også all andre punkter I rapporten, eller sagt der som står der nu er sådan some climate t var for 20 år siden da man stadigvæk går og små skændes om positive feedback loops, som isen klar viser.. Eller sagt på en anden måde taler vi om syningen it par bukser skal være med Hvid eller sort tråd I stedet for at see om bukserne overhovedet passer.?

Og nu hvor Isen er væk så er alt der står om Methane gasser også forkert, og er livstruende for vores planet, og så vi all kan see fra de nye målinger i Artic er den helt gal, og endnu værre i forhold til IPCC hvor der ganske rigtigt står at Methane ej er noget problem og ej frigives , selv om satellit billeder lige nu viser helt rødt..

Methane gasserne fosser ud af havet fordi vandet er blevet varmt simple fysik, men det som alle glemmer Artic kun er af næsten 50 steder på jorden hvor der er stor Methane depoter som rundt om hele Amerika Nord og Syd, ja var det nu lige jo Ellninjo varme hav strømmen nu varmerer end de har været de sidste 10,000 nok til at temperaturen på dybt vand 200/300 meters er steget, for at frigøre Methane hydrates skal der bare 1° Grads forskel Til og igen fosser Methane op fra havet, jeg har fuldt en Expedition i den Mexicanske Golf.. Når man ser det nede fra er det simpelthen frygt indgydende det fosser op i store tårne over det hele og har formodentlig gjort det i rigtig lang tid 10 år uden at nogen har tjekket da all IPCC rapporter jo skriver dette problem ikke er existieren, det samme gælder også Methane depoter rundt om Asien.. Hvis man læser var vandet op til 5 grader varmerer ved dem sidst typhoon rundt om Philipierner..

Det her er ikke IPCC's politiske børnehaven, men sand realitet og facts når vandet bliver varmt kommer Methanen og den kommer hurtigt, lige for at få facts opbpå bordet endnu engang, så ligger der 1800 milliarder ton Methane hydrates og venter på os, det svarer til 200 gange vores samlede forbrug af Olie, Gas og Kul de sidste 200 år inclusive samtlige fremtidige reserver, bare 1% af denne Methane frigøres svarere til vores samlede forbrug af Olie, Gas og Kul de sidste 200 år..?

Så der er nu eller aldrig for os på denne planet hvis vi ikke foretaget os noget lige nu, da vi er på vej mod den 6 mass extinction event I de sidste 200 millioner år all skabt af ingen is = Methane frigørelse gå til www.lasthours.org del denne besked med alle i kender og stil krav til vores politikeren om at forklare hvorfor der står i IPCC at Methane ikke er et problem når man kan see det live på Google earth.?

Go weekend

Mvh Jorn Winkler THiiiNK.com

 • 2
 • 2

Der bør stå at Gas holder Kernekraft og Vedvarende Energi på afstand!

Er du er villig til at ofre natur, vand og land for at du kan holde gang i din nuværende levestandard?

Hvis du kunne blive overbevist om at industrien ville satse på en Vedvarende Energi fremtid, ville du så som borger være med til den løsning? Og hvilke ofringer er du og dine nærmest klar på at give for det?

Hvis jeg fortæller dig at jeg og min familie er klar på i dag at give afkald på 24/7 strøm, benytte mindre varme, mindre vand, udelukkende benytte EL baseret transport, næsten udelukke importerede dimser, og erstatte dem med merforbrug i lokalområdet. (Og jeg taler ikke om at gå tilbage til stenalderen. Vi vil da bruge alt den teknologi vi kan så længe den ikke er på bekostning af at vi er afhængig af fossile brændsler.) Hvad er vi så? Tåbelige, Urealistiske eller omstillingsparate?

 • 1
 • 1

Det som ingen rigtigt tör tale om er det sande bedrageri der igen ligger gemt i Bank verdenen I form a Olie, Gas og Kul reserver some rigtigt nok er der, men ej kan bruges hvis man skal fölge de nuvärende klima regler, sä er 80% some det folk har stäende pä bogen ej en öre värd.

Ret Ironisk: först var Danskern rige, sä Svenskerne og nu Norge, mens facktum nok er at vill aller ender pä Sjasen I Nuuk da de har pä Grönland har Uran ..?

Sorry for mit ringe Dansk ..:(

http://www.carbontracker.org/carbonbubble

Unburnable Carbon – Are the world’s financial markets carrying a carbon bubble?

In March 2012, Carbon Tracker’s seminal report ‘Unburnable Carbon’ was Highly Commended in the City of London’s Sustainability Awards.

This award-winning analysis by Carbon Tracker discovers that:

Already in 2011, the world has used over a third of its 50-year carbon budget of 886GtCO2, leaving 565GtCO2

All of the proven reserves owned by private and public companies and governments are equivalent to 2,795 GtCO2

Fossil fuel reserves owned by the top 100 listed coal and top 100 listed oil and gas companies represent total emissions of 745GtCO2

Only 20% of the total reserves can be burned unabated, leaving up to 80% of assets technically unburnable

Distribution of reserves across exchanges

By allocating reserves to exchanges, it is possible to build up a picture of where reserves are listed. The map shows how the listings of coal, oil and gas reserves are distributed, indicating that capital markets are supporting the continued exploitation of fossil fuel reserves around the world.

Focus on the UK:

The analysis shows that London currently has 105.5 GtCO2 of fossil fuel reserves listed on its exchange, over ten times the UK’s domestic carbon budget for 2011 to 2050, of around 10 GtCO2. This amount is only growing with the addition of companies such as Glencore, Vallar and Vallares, and the predominance of mining companies amongst new listings – 70% in the first half of 2011.

Relevance for investors

Asset owners typically invest large amounts in passive funds which track the market, or active funds which are benchmarked against market indices. This means many investors are backing huge fossil fuel reserves purely as a result of the structure of the financial products they invest in. The continued focus on short term returns perpetuates the status quo .

Regulation needed

Carbon Tracker argues that the new Financial Policy Committee, set up to monitor risks and bubbles in the financial system, must urgently address the “carbon bubble” and ensure regulators require greater disclose on reserves and carbon emission in order to assess this material risk to financial stability. Carbon Tracker recommends that this market failure is also considered by the Kay review into the structure of Equity markets to deliver a more long-term, transparent system.

http://www.carbontracker.org/carbonbubble

Naar man har läst selve rapporten, er det ret klart at dem vi gär rundt og tror er sä rige er lud fattige og stär I gäld til op over begge öre da de aktier de gä og sälger os ikke er en potte Pis vär sagt pä godt Dansk ...!

P.s ikke for at glemme de Milliarder af skatte kroner Politikerne gir disse firmaer I skatte fradrag og subsidier til viderudvikling af reserver some ej kan bruges

Mvh

Jorn Winkler

 • 0
 • 1

Jeg tror det er meget vigtig at forholde sig til op to dates facts hvad andgaar Methane udslip

Global Extinction within one Human Lifetime as a Result of a Spreading Atmospheric Arctic Methane Heat wave and Surface Firestorm

http://arctic-news.blogspot.co.uk/p/global...

Warming in Arctic http://arctic-news.blogspot.co.uk/p/warmin...

Horrific amounts of methane over Laptev Sea

http://arctic-news.blogspot.co.uk/2013/11/...

The potential for methane releases in the Arctic to cause runaway global warming http://arctic-news.blogspot.co.uk/p/potent...

 • 0
 • 2

Det er absolute rigtigt Ejvind, men her kommer det store spörgsmaal ..?

Hvordan kan Oil nogen siden have haft den pris det har naar faktum altid har väret at der er 200 gange saa mange Methane Hydrates some vorse sammlede Oile, Kul og Gas afbrändt de sidste 200 aar inclusive fremtidige reserver = 1800 miiliarder ton naar denne Gas kun ligger paa 200 til 300 meters dybde ....?

Den korrerkt Oil Pris skulle nok ligge ved 15$ til 20$ per barrel ... da vi aldrig har haft nogen energi Krise eller mangel paa resurser ..?

Med nu er det for sent da vi nu vor isen er väk ikke kan styre Methanen mere...?

 • 0
 • 1

Jeg tror det er meget vigtig at forholde sig til op to dates facts hvad andgaar Methane udslip

Global Extinction within one Human Lifetime as a Result of a Spreading Atmospheric Arctic Methane Heat wave and Surface Firestorm

- bop, bop:

Catastrophic, widespread dissociation of methane gas hydrates will not be triggered by continued climate warming at contemporary rates (0.2ºC per decade; IPCC 2007) over timescales of a few hundred years. Most of Earth’s gas hydrates occur at low saturations and in sediments at such great depths below the seafloor or onshore permafrost that they will barely be affected by warming over even 103 yr. Even when CH4 is liberated from gas hydrates, oxidative and physical processes may greatly reduce the amount that reaches the atmosphere as CH4. The CO2 produced by oxidation of CH4 released from dissociating gas hydrates will likely have a greater impact on the Earth system (e.g., on ocean chemistry and atmospheric CO2 concentrations; Archer et al. 2009) than will the CH4 that remains after passing through various sinks...

(Meget) mere her:

http://wattsupwiththat.com/2013/12/13/defu...

 • 1
 • 1

For at komme tilbage til de kommentarer angående at følge IPCC rapporter og det de siger "Igen".?

Som sagt stod der I 2007 at isen først ville være væk I 2100, hvor realiteten er at Isen nu er væk I 2015, denne type fejl I real time realiteter gælder også all andre punkter I rapporten, eller sagt der som står der nu er sådan some climatet var for 20 år siden da man stadigvæk går og små skændes om positive feedback loops, som isen klar viser.. Eller sagt på en anden måde taler vi om at syningen it par bukser skal være med Hvid eller sort tråd I stedet for at see om bukserne overhovedet passer.?

Og nu hvor Isen er væk så er alt der står om Methane gasser også forkert, og er livstruende for vores planet, og så vi all kan see fra de nye målinger i Arctic er den helt gal, og endnu værre i forhold til IPCC hvor der ganske rigtigt står at Methane ej er noget problem og ej frigives , selv om satellit billeder lige nu viser helt rødt..

http://arctic-news.blogspot.co.uk/2013/11/...

Methane gasserne fosser ud af havet fordi vandet er blevet varmt simple fysik, men det som alle glemmer Arctic kun er af næsten 50 steder på jorden hvor der er stor Methane depoter som rundt om hele Amerika Nord og Syd, ja var det nu lige jo Ellninjo varme hav strømmen nu varmerer end de har været de sidste 10,000 aar nok til at temperaturen på dybt vand 200/300 meters er steget, for at frigøre Methane hydrates skal der bare 1° Grads forskel til og igen fosser Methane op fra havet, jeg har fuldt en Expedition i den Mexicanske Golf.. Når man ser det nede fra er det simpelthen frygt indgydende det fosser op i store tårne over det hele og har formodentlig gjort det i rigtig lang tid 10 år uden at nogen har tjekket da all IPCC rapporter jo skriver dette problem ikke er existieren, det samme gælder også Methane depoter rundt om Asien.. Hvis man læser var vandet op til 5 grader varmerer ved dem sidst typhoon rundt om Philipierner..

Det her er ikke IPCC's politiske børnehave, men sand realitet og facts når vandet bliver varmt kommer Methanen og den kommer hurtigt, lige for at få facts opbpå bordet endnu engang, så ligger der 1800 milliarder ton Methane hydrates og venter på os, det svarer til 200 gange vores samlede forbrug af Olie, Gas og Kul de sidste 200 år inclusive samtlige fremtidige reserver, bare 1% af denne Methane frigøres svarere til vores samlede forbrug af Olie, Gas og Kul de sidste 200 år..?

Warming climate presents grave risk of greenhouse gas release in Arctic http://www.pri.org/stories/2012-12-03/warm...

Så der er nu eller aldrig for os på denne planet hvis vi ikke foretaget os noget lige nu, da vi er på vej mod den 6 mass extinction event I de sidste 200 millioner år all skabt af ingen is = Methane frigørelse gå til www.lasthours.org del denne besked med alle i kender og stil krav til vores politikeren om at forklare hvorfor der står i IPCC at Methane ikke er et problem når man kan see det live på Google earth.?

Go weekend

Mvh Jorn Winkler

 • 0
 • 1

hvor realiteten er at Isen nu er væk I 2015

- en 'realitet', du fortsat skylder dokumentation for!

Det her er ikke IPCC's politiske børnehave, men sand realitet og facts når vandet bliver varmt kommer Methanen og den kommer hurtigt...

 • en påstand, der ikke står stærkere af at blive gentaget (ad nauseam)! Jeg citerer (videre) fra tidligere omtalt artikel:

Since we know that the Arctic was about 5°C warmer during the Eemian/Sangamonian (MIS-5e) than it currently is and that there is no evidence of widespread permafrost melt above 60°N, it’s a pretty good bet that the MIS-11 Arctic was 6-10°C warmer than the Holocene Climatic Optimum...

 • 1
 • 1

The potential for methane releases in the Arctic to cause runaway global warming

http://arctic-news.blogspot.co.uk/p/potent...

References

 1. Soil organic carbon pools in the northern circumpolar permafrost region Tarnocai, Canadell, Schuur, Kuhry, Mazhitova and Zimov (2009) http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2008... http://www.lter.uaf.edu/dev2009/pdf/1350_T...

 2. Climate change: High risk of permafrost thaw Schuur et al. (2011) Nature 480, 32–33 (1 December 2011) doi:10.1038/480032a http://www.nature.com/nature/journal/v480/... http://www.lter.uaf.edu/pdf/1562_Schuur_Ab...

 3. Science Blog: Submarine Methane Hydrate: A threat under anthropogenic climate change? Stephen Hunter and Alan Haywood (2011) http://climate.ncas.ac.uk/ncas-science-blo...

 4. The Cryosphere: Changes and Their Impacts IPCC SAR Chapter 7 (2007) http://www.ipcc-wg2.gov/publications/SAR/S...

 5. Investigation of gas hydrate formation in frozen and thawing gas saturated sediments Chuvilin et al. (2011) http://www.cost-pergamon.eu/Administrative...

 6. Arctic Methane outgassing on the East Siberian Arctic Shelf John Mason (2012) http://www.skepticalscience.com/arctic-met...

 7. Methane release from the East Siberian Arctic Shelf and the Potential for Abrupt Climate Change Natalia Shakhova and Igor Semiletov (2010) http://symposium2010.serdp-estcp.org/conte...

 8. Submarine pingoes: Indicators of shallow gas hydrates in a pockmark at Nyegga, Norwegian Sea Hovland et al., Marine Geology 228 (2006) 15–23 http://www.sciencedirect.com/science/artic...

 9. Gas hydrate pingoes: Deep seafloor evidence of focused fluid flow on continental margins Christophe Serié, et al. (2012) http://geology.gsapubs.org/content/early/2...

 10. Origin of pingo-like features on the Beaufort Sea shelf and their possible relationship to decomposing methane gas hydrates Paull, et al., Geophysical Research Letters, 34, L01603 (2007) http://www.agu.org/pubs/crossref/2007/2006...

 11. Extensive Methane Venting to the Atmosphere from Sediments of the East Siberian Arctic Shelf Shakhova et al. (2010) http://www.sciencemag.org/content/327/5970...

 12. Berkeley Lab and Los Alamos National Laboratory (2011) http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/... https://www.mcgill.ca/newsroom/news/item/?...

 13. Anomalies of methane in the atmosphere over the East Siberian shelf: Is there any sign of methane leakage from shallow shelf hydrates? Shakhova, Semiletov, Salyuk and Kosmach (2008) http://www.cosis.net/abstracts/EGU2008/015...

 14. Global Warming Potential Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) http://www.ipcc.ch/publications_and_data/a...

 15. Global warming: the significance of methane Benjamin DESSUS, Bernard LAPONCHE, Hervé LE TREUT (January 28, 2008) http://www.endseurope.com/docs/report3.doc

 16. Improved Attribution of Climate Forcing to Emissions Drew Shindell (2009) http://www.sciencemag.org/content/326/5953...

 17. Runaway global warming Sam Carana (2011) http://geo-engineering.blogspot.com/2011/0...

 18. Carbon Tracker 2010 - Flux Time Series - CT2010 - Earth System Research Laboratory U.S. Department of Commerce | National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/carbontr...

 19. Global Carbon Dioxide Emissions from fossil-fuel combustion and cement manufacture Carbon Dioxide In formation Analysis Center (CDIAC) http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/perlim_2...

 20. On carbon transport and fate in the East Siberian Arctic land–shelf–atmosphere system Semiletov et al. (2012) http://iopscience.iop.org/1748-9326/7/1/01...

 • 0
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten