Danmark har brug for 43 nye kampfly, hvis regeringens forbehold skrælles væk

Illustration: Lockheed Martin

Hvis man skræller alle de mest kritiserede forbehold i regeringens udspil til antallet af nye kampfly væk, får Danmark brug for 43 nye F-35 til at løse de samme opgaver som Flyvevåbenets eksisterende F-16. Det viser nye beregninger fra Forsvarsministeriet, som er sendt til medlemmerne af forsvarsforligskredsen, og som Ingeniøren har fået adgang til.

Indkøbsprisen på de teoretiske 43 nye F-35 bliver på 25,7 milliarder kroner, og levetidsomkostningerne bliver på 70,7 milliarder kroner, konkluderer Forsvarsministeriet. Regeringens udspil lyder derimod på 27 nye F-35 til en indkøbspris på 20 milliarder kroner og levetidsomkostninger på i alt 56,4 milliarder kroner. Men over de seneste uger har regeringens grundlag for indstillingen mødt kritik fra partierne i forsvarsforligskredsen, som skal træffe den endelige beslutning om nye kampfly.

Læs også: Analyse: Et tvivlsomt beslutningsgrundlag for Danmarks største våbenkøb

Kritikken har særligt været rettet mod rapporten fra det såkaldte Udvalg for dimensionering af nyt kampfly. Rapporten er udarbejdet af repræsentanter fra Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Værnsfælles Forsvarskommando og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og den danner baggrund for regeringens udmelding om, at 27 nye F-35 kan løse samme opgaver som Danmarks 44 nuværende F-16, hvoraf 30 fly stadig er operative.

Flyvetimer som Norge og uændrede pilotforhold

Det estimerede behov for 27 kampfly bygger nemlig på en antagelse om, at hvert nyt kampfly årligt vil præstere 250 flyvetimer per fly mod de 165 timer om året, som F-16 gennem tiden har leveret. Tallet er frembragt af konsulenthuset McKinsey, som påpeger, at der endnu ikke er oparbejdet tilstrækkelig operativ erfaring med F-35 til at danne grundlag for estimatet. McKinsey har derfor i stedet benyttet 'ikke kendte kilder', som udvalget med egne ord ikke har haft mulighed for at vurdere. McKinsey betegner de 250 timer som en ambitiøs men realistisk målsætning, der dog også indebærer 'en markant stigning i forhold til det nuværende operative tempo og således kræve en række ændringer for at kunne realiseres'.

De forventede 250 årlige flyvetimer har fået forsvarsordførere fra både Enhedslisten og regeringens støttepartier Konservative og Dansk Folkeparti til at udtrykke tvivl om validiteten i rapporten. Det er også Konservatives Rasmus Jarlov, der har bedt Forsvarsministeriet om at regne på kampflybehovet med de ændrede forudsætninger.

Læs også: Forsvarsordførere: Kampfly-finansiering er uforsvarlig og risikabel

Forsvarsministeriet har i de nye beregninger i stedet taget udgangspunkt i flyvetimerne for F-35 hos det norske forsvar, som køber F-35. Tallet er fortroligt, men ligger betydeligt under 250 flyvetimer.

En anden kritiseret forudsætning for, at antallet af kampfly kan presses ned på 27, er en nedskæring af piloternes samt træning færre piloter. Piloternes gennemsnitlige tjenestetid skal også forøges fra 8,5 år til 14 år. Forsvarsministeriet har i de nye beregninger i stedet benyttet samme arbejdsforhold og tjenesteforløb, som de danske piloter reelt har i dag. Ministeriet forudsætter også i de nye beregninger at tilføje yderligere fem nye F-35 i løbet af kampflyenes levetid.

Kampfly for 70,7 milliarder

Derudover anvender Forsvarsministeriet 'grundlæggende samme forudsætninger som i regeringsindstillingen – herunder samme opgavekompleks og samme flyvetræningsprogrammer for piloterne'.

Og med de forudsætninger på plads lyder behovet altså på 43 nye kampfly i stedet for regeringens anbefalede 27. Flyenes levetidsomkostninger på 70,7 milliarder kroner i de nye beregninger dækker over en anskaffelsespris på 25,7 milliarder kroner, driftsudgifter for 42,6 milliarder kroner samt en risikomargen på 2,5 milliarder kroner.

'Den forudsatte (lavere) årlige flyvetimeproduktion per stel betyder, at der skal anvendes flere flystel i forhold til regeringens indstilling, idet der skal anvendes flere fly for at kunne afvikle den samme mængde flyvetimer. Dertil kommer et øget driftsbudget, som skal afholde udgifter til genanskaffelse af et større antal tabte fly samt løbende vedligehold og opdatering af et forøget antal stel. Endelig betyder de ændrede arbejdsforhold, at der dels skal anvendes flere piloter til den samme opgave, og at det kortere tjenesteforløb giver et større uddannelsesbehov,' skriver Forsvarsministeriet i notatet.

Usandsynligt udfald

Forsvarsministeriets nye beregninger er interessante i lyset af debatten om de kritiserede antagelser i regeringens anbefaling. Derimod er det tæt på utænkeligt, at forsvarsforligskredsens forhandlinger resulterer i noget nær 43 nye kampfly.

Læs også: Forsvarsminister: 15 kampfly er minimum

Netop Konservative har godt nok talt for at købe 30 til 40 nye kampfly. Men Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil formentlig kunne acceptere et tal tæt på regeringens anbefalede 27 kampfly, mens SF argumenterer for at købe færre fly.

Oven på flere uger med uddybende spørgsmål og svar om det fremlagte beslutningsgrundlag har forligskredsen i de seneste dage taget hul på de egentlige forhandlinger om flytype, antal og finansiering.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg er altså vild med det udtryk. Det vil jeg til at bruge noget mere. Ikke mindst når jeg skal lægge husholdningsbudget ...

Håber dæleme ikke, at mine studerende læser den McKinsey-rapport. Ellers forudser jeg nogle spændende eksamensopgaver, der skal læses i de næste par uger. "Evidens for denne vilde påstand: ikke-kendte kilder, så et stort fedt Q.E.D til det. Og kom så med det 12-tal"

/Bo

 • 18
 • 0

En artikel, det er god at blive klog på.

Mjoh... Nu mener jeg forfatteren misser flere vigtige pointer. Men primært, den eneste grund til ikke at vælge F-35 er at den er for dyr i drift. Og den eneste løsning, der virkelig batter i den retning er, som jeg ser det, simpelthen at købe flere (nye eller lettere brugte) F-16 og derved udsætte omkostningerne ved et systemskifte.

Flere F-16 kommer selvfølgelig ikke til at holde i 40 år, men hvis man for den kvarte udgift kan flyve 15 år mere, til f.eks 2035, før et systemskifte er påkrævet, har man ikke blot spare penge på kort sigt, men vi vil til den tid vide meget bedre om en flok F-35 er det, der skal til, eller om færre fly suppleret med en ubemandet platform er vejen frem.

 • 9
 • 0

Håber dæleme ikke, at mine studerende læser den McKinsey-rapport. Ellers forudser jeg nogle spændende eksamensopgaver, der skal læses i de næste par uger. "Evidens for denne vilde påstand: ikke-kendte kilder, så et stort fedt Q.E.D til det. Og kom så med det 12-tal"

Nu er der altså forskel på forskellige situationer. Når det bare handler om en samfundsinvestering på 50-70 mia kroner, så ville det være omsonst at stille de samme krav til dokumentation som når man skal vurdere en enkelt elevs faglige evner.

 • 15
 • 1

Sikke en gang fiflen med tallene som regeringen præsterer. Vi skal vel have ca det samme antal kampfly som vi har i forvejen, for at det kan hænge sammen. Hvorfor kan man lige pludselig nøjes med ca 2/3 af det nuværende antal? Fordi et helt nyt uprøvet fly ligepludselig er mere driftsikkert end en 30 gammel workhorse?!

 • 10
 • 0

Hvad Norge kan, burde Danmark også kunne, Norge køber 52 fly, og areal mæssigt, indregnet Færøerne og Grønland, så er Danmark væsentligt større end Norge, og det tredje største NATO land målt i areal.

Det er direkte pinligt, at vi igen igen prøver at slippe billigst muligt og hoppe over hvor gærdet er lavest, og som komiske Ali direkte på TV stå og påstå, at 22 fly (+5 i USA) Skal kunne det samme som 43 F16 fly, sikke da noget eklatant vrøvl, et fly er et flyt og kan kun være et sted ad gangen!

Noget andet er, hvorfor skulle vi ikke kunne klare mere, hvorfor altid mindre eller det "samme", som hidtil? I dag har vi også et vis ansvar for Baltikum og er nogle af de nærmeste i luftlinie, det havde vi ikke da vi købte fly sidst, så hvis vi skulle være reelle og logiske, og dermed indkalkulere tidens situation også jævnfør Ruslands ageren, så er flere fly alt andet lige både det mest logiske og også relativt billigste set i et politisk perspektiv mht. til at vise, at vi mener det, og ikke bare lurepasser.

Noget andet er så det finansielle, og her mangler jeg kreativitet, 70 milliarder er en relativt størrelse, for hvad nu hvis man kunne finansiere dem over 30 år, eller USA/NATO kunne se en fordel i, at Danmark havde flere fly der var lokal kendte og at man dermed fik en rabat, eller man kunne overveje leasing af alle fly eller nogle osv. Jeg tænker at på finansieringsmodellen, der må man kunne gøre rigtig meget i henhold den årlige belastning af forsvarsudgifterne.

 • 3
 • 0

Hvis det er korrekt at en ny flytype som F35 vil koster flere havarier de første 10 år ligesom F16 gjorde, så er det jo en ekstra fordel ved at købe/beholde samme flytype. Er F18 så tæt på F16 at der ikke er øget havari-risiko?

Hellere 60 F16 med nyt udstyr og flere piloter end de facto for få fly og piloter. Vi skal ikke have en "1939" udsultet hær igen.

 • 6
 • 0

Hvis at jeg lige husker korrekt så var det først meningen, for mere end 10 år siden da Danmark besluttede at vi skulle have nye kampfly, at Danmark skulle have 48 stk... Men sådan er der jo så meget, det var måske ikke helt ved siden af. Har altid selv ment at 36 stk måtte være et minimum..

 • 3
 • 0

Kære Christian Østergaard

Vi har desværre allerede et udsultet forsvar a la 1939 Hvis man ser på placeringen af den nuværende danske hær er det temmelig oplagt, at hæren forlængst har opgivet at forsvare andet end Jylland. I medierne har bl.a. manglerne på artilleri været nævnt og der er sikkert også andre mangler. Hvis man ser på søværnet, så har vi opgivet både u-både og overvågning under havet i Østersøen på trods af, at det ifølge eksperter skulle være det mest ubådsegnede farvand i verden. Mht. fregatter så bør Danmark jo umiddelbart være permanent til stede i Østersøen, i Arktis og på verdenshavene (sidstnævnte bl.a. fordi 10 % af den globale søtransport fragtes på danske skibe). Men tre operative fregatter kræver et eller andet antal yderligere, fordi de med mellemrum skal på værft og der skal også bruges tid på at sejle til og fra Danmark. Men vi har kun tre fregatter, hvoraf vi kun har mandskab og bevæbning til to. Jeg forstår simpelthen ikke, at vores politikere ikke kan indse, at Danmarks allervigtigste behov er, at vi skal overleve som stat. Den vigtigste forudsætning herfor er medlemsskabet af Nato, som vi gerne fortsat vil være medlem af, men ikke betale prisen, som er et forsvarsbudget på 2 % af bnp. Danske politikere har ikke været sene til at kritisere Grækenlands snylten på EU. Kritikken er bestemt berettiget, men i betragtning af, at Danmark på forsvarsområdet agerer nøjagtig så uansvarligt som Grækenland gør på det nationaløkonomiske område, så burde vi måske være lidt mere tilbageholdende i vores kritik af de øvrige EU- og Natopartneres ageren. Og man skal huske, at mens Grækenland "blot" kræver penge, så vil vi gerne have, at vore Natopartneres unge er villige til at ofre deres liv for Danmarks overleven - skulle det værste ske.

 • 11
 • 0

Vi har desværre allerede et udsultet forsvar a la 1939

Jeg er meget bekendt med situationen i forsvaret eftersom jeg har været i flyvevåbnet siden 2002. Som jeg skrev er det territoriale forsvar ikke vurderet, som værende af stor relevans i forhold til forsvarets opgaver - dette, mest pga. af den trusselsvurdering, der blev fremlagt for nogle år siden. Dette betyder dog ikke at forsvaret ikke yder i en række nationale opgaver, disse er beskrevet i lov om forsvaret. At forsvaret har generelt ressource problemer på både støttestukturen og på nogle operative kapaciteter, er meget kendt - vi skal jo altid kunne det samme for færre og færre penge.

Jeg forstår simpelthen ikke, at vores politikere ikke kan indse, at Danmarks allervigtigste behov er, at vi skal overleve som stat. Den vigtigste forudsætning herfor er medlemsskabet af Nato, som vi gerne fortsat vil være medlem af, men ikke betale prisen, som er et forsvarsbudget på 2 % af bnp.

Jeg kunne ikke være mere enig, forsvarets budgetter har været brugt som reservekapital for det øvrige samfund i en lang årerække efterhånden.

Købe dem fra Lockheed Martin?

Ja produktionen er kørerende og nej Lockheed Martin hverken kan eller vil sælge til Danmark, desværre.

 • 2
 • 0

Udviklingen går stærkt lige nu på området og ingen ved med relativ sikkerhed om F35 er et godt valg. At bruge i omegnen af knap 100 mia. på et bestemt fly af borgernes penge er tåbeligt. Opgaverne et dansk jagerfly skal kunne løse er mange, og de lettere opgaver kunne løses af billigere fly eks. det oversete SAAB NG. der er feltets absolut billigste i køb & drift. Ca. 30 stk. F35 vil være tilstrækkeligt hvis de suppleres med Ca. 30 stk. SAAB NG. I disciplinen "officiel afvisning" af eks. Putins af tastninger af DK`s formåen vil SAAB NG være udmærket og intet reelt ville alligevel kunne læres af modparten.

 • 2
 • 2

Vi har ikke råd til 2 fly typer.Derfor bruger vi Swing Role/Multi Role fly. Det kræver en meget stor organisation at operere med bare en fly type, og den vil næsten blive fordoblet med 2 forskellige typer og 2 separate opgaver. Hvis vi havde ville jeg foreslå Scorpion som A/G fly og FA50 som A/A fly. TA 50 koster ca 35M$ og Scorpion omkrig 20M$ i indkøbspriser vil vi have råd til at flyve med disse to typer, ca 30 stk af hver. Ulempen vil være at vi ikke ville have nogle at dele udgifterne til opgraderinger med, samt at vi ikke ville kunne opererer sammen med vores traditionelle NATO partnere under udsendelse.

 • 2
 • 0

Vi har desværre allerede et udsultet forsvar a la 1939 Hvis man ser på placeringen af den nuværende danske hær er det temmelig oplagt, at hæren forlængst har opgivet at forsvare andet end Jylland. I medierne har bl.a. manglerne på artilleri været nævnt og der er sikkert også andre mangler...

- det er næppe for meget sagt, at hvis der justeres for den stedfundne, militærteknologiske udvikling (siden 1940), har Danmark i dag et relativt dårligere invasionforsvar end 9. april 1940!:

Intet jordbaseret områdeluftforsvar og en 'felthær' af størrelsesorden 18 delinger (i det omfang, de er 'hjemme'(?))!!

En russisk lyninvasion af eksempelvis Bornholm ville ikke kunne imødegås effektivt - og hvis man ønskede adgang til større landområder, ville en luftlandsætning af bataljonsstørrelse nær Skrydstrup formentligt række til at sætte kampflystyrken skakmat...derefter ville hele Syddanmark ligge som ta' selv bord! :(

Konklusion: Der må snarest nedsættes en ny forsvarskommission, der kan stille forslag vedr. territorialforsvaret af Danmark i lyset af truslens (=Ruslands) udvikling 'siden sidet'!

 • 2
 • 0

[quote id=739192 Jeg forstår simpelthen ikke, at vores politikere ikke kan indse, at Danmarks allervigtigste behov er, at vi skal overleve som stat. Den vigtigste forudsætning herfor er medlemsskabet af Nato, som vi gerne fortsat vil være medlem af, men ikke betale prisen, som er et forsvarsbudget på 2 % af bnp. Og man skal huske, at mens Grækenland "blot" kræver penge, så vil vi gerne have, at vore Natopartneres unge er villige til at ofre deres liv for Danmarks overleven - skulle det værste ske. [/quote]

Skal vi overleve som "stat" eller blot med en eller anden grad af "danskhed" kræver det andet en 2% af BNP til forsvaret! Vi skal kunne konkurrere og sælge det vi evner at producere. Vi skal have en befolkning som ikke er syge / fede / på overførselsindkomst etc. Vi skal have et sundhedsvæsen som kan imødegå de globale risici som vores rejsemønster og kontakt med resten af verdenen indebærer. Vi skal kunne håndtere at få en befolkningstilvækst som vi kan klare indenfor rimelige grænser. Vi skal kunne beskytte civilbefolkningen - det er ikke tilfældet i dag da de fleste beskyttelsesrum er nedlagt / kastrofehospitaler er skrottet etc. Så overlevelse som stat kræver meget andet en 10 eller 20 jagerfly eller et par ekstra flådefartøjer!

Og tillod den amerikanske forfatning at man kunne have et kronet overhovedet fremfor en valgt guvenør - ja så kunne DK blive endnu en amerikansk stat.

Mit problem er at den næsegruse tillid til NATO's muskere'd som mange henviser til er afhængig af de 27 andre lande også finder det relevant at komme os til hjælp! Det er altså ikke givet på forhånd hvis f.eks. Rusland syntes at Bornholm udgjorde en risiko for deres udfoldelse i Østersøen! Dertil er øen måske for lille for Spanien / Italien / Canada / Pentagon.

Derfor giver et selvstændigt europæisk forsvar mere mening. Et forsvar som ikke er baseret på at de enkelte nationalstater skal give tilsagn om at medvirke - men som kan reagere på en øjeblikkelig trussel. Utopi - Måske - men givet langt billigere og bedre end det nuværende system som alene er underlagt hvad det Hvide hus og Pentagon synes.

 • 1
 • 1

Konklusion: Der må snarest nedsættes en ny forsvarskommission, der kan stille forslag vedr. territorialforsvaret af Danmark i lyset af truslens (=Ruslands) udvikling 'siden sidet'!

...'siden sidst' skulle der selvsagt have stået! Jeg ved ikke om det er denne trykfejl, der pludseligt standsede enhver aktivitet i kommentarsporet - eller om det bare blev 'sjovere' at debattere 'stealth coating' mm. her:

https://ing.dk/artikel/danmark-koeber-27-n...

Men det er altså Danmarks behov for et nationalt eksistensforsvar, der nu debatteres, mine herrer (m/k)!

 • 1
 • 0

Hvis vi skal have vores Anti Invasions Forsvar til at være troværdigt skal vi have genindført både sømine eskadren, hurtig både og ubåde samt et tidssvarende landbaseret SAM system samt have min. 4 stående Brigader. det vil give os muligheden for at yde em tidsmæssig lang nok modstand til at vi ville kunne få hjælp fra NATO

 • 4
 • 0

...samt have min. 4 stående Brigader.

- ja, det lyder meget rimeligt, synes jeg. Men det vil også være nødvendigt, at den militære grunduddannelse (værnepligtige) føres op til et niveau, hvor den enkelte soldat umiddelbart kan indgå i en kampenhed, samt at hjemsendt, grunduddannet personel indgår i en mobiliseringsstyrke, hvis uddannelse periodisk genopfriskes.

Jeg skal dog bemærke, at 'felthæren's stående styrke vist aldrig har været oppe på fire brigader: Som jeg husker det, udgjorde felthærens samlede krigsstyrke seks brigader, hvor 2 1/3 var stående (='dækningsstyrken'). Sådan var det under det meste af den kolde krig.

Men alt dét kan vi jo ikke sidde og file til her...det er (bla.) derfor jeg mener, vi har akut behov for en Forsvarskommission!

 • 1
 • 0

Og så skulle vi indføre den almene værnepligt for alle unge. Pigerne inclusive. For som det er i dag er værnepligten at sammenligne med et formiddagsbesøg på en kaserne. Det giver en distance til det, at forsvare et samfund og at for let acceptere radikale pacifist argumenter. Det kunne være at forståelsen for at det ville være rart at have det bedste udstyr frem for at fokusere på hvor det kommer fra(kanonerne fra Israel).

Det ville også være rart at nogle på borgen, kunne forstå hvad forskellen på en F35 og en F16 er for en størrelse. F35 er en mini A10 en sniger der skal snige sig ind og uskadeliggøre vigtige mål. Det har vi anvendt F16 til med stor succes i de muslimske områder og derfor er valget nok faldet på F35 der specielt skulle være egnet til den slags opgaver, hvis ikke lige at den skulle serviceres af Ansaldo Breda i Italien. Der er lidt langt fra Iraq og Syrien, hvor man har kunnet servicere F16 rimeligt. F16 har løst denne opgave forbilledligt, men er også egnet til at møde luftmål og andre jagerfly.....der ganske givet vil være bedøvende ligeglade med F35 sniger(stealth) egenskaber og ville kunne flyve i cirkler uden om en F35 før de skød den ned.

Og omvendt så kræver man at kommende Jagerpiloter binder sig til 15 år efter to års prøvetid uden at få den fornødne træning i at betjene flyene i luften. Al skolegang foregår 30 timer i simulatorer for hvert kvarter i luften....rend mig

 • 3
 • 0

Er der andre end mig, der har undret sig over Forsvarsministeriets pressemeddelelse i torsdag?

Det bemærkes, at nye kampfly forventes indkøbt i et antal såkaldte ”block buy”, der dækker flere års leverancer. Partierne bag aftalen er enige om, at der forud for kontraktindgåelse om de sidste seks fly gøres status i den til enhver tid siddende forligskreds. På dette tidspunkt kan kredsen træffe beslutning om at anskaffe færre fly, hvis de første fly ikke er leveret rettidigt og til den forventede pris, som ligger til grund for nærværende aftale

http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/aftale...

Det kan ikke læses som andet end at der indgået en rammeaftale på 27 fly bestående af en fast ordre (når blækket er tørt) på 21 stk. og en option på seks fly. Dvs. de sidste seks fly kan frit annulleres. Det er en helt normal måde at gøre det på, men jeg har ikke før hørt om at det kunne ende med kun 21 stk.

Danmark kan sagtens ende med 21 F-35 - fem i USA og 16 herhjemme. Med tre-fire stykker konstant på værksted (her eller i Italien) bliver der ikke meget at flyve med! .

 • 3
 • 0

Dvs. de sidste seks fly kan frit annulleres.

Ja, f.eks. pga. noget så simpelt som valutastigninger. Og alle partier i forligskredsen (tænk de radikale) har vetoret mht. om, der skal bestilles de sidste 6 fly.

Man forstår godt de konservative! Men SF har lavet en ny "Dong". De kan jo med 99 % sandsynlighed få deres ønske om kun 18 fly opfyldt (hvis man glemmer de fem, som skal stå permanent i USA), så der var ingen grund til, at de trådte ud af forligskredsen. Men, de blev måske smidt ud ligesom de konservative.

 • 0
 • 0

Og så skulle vi indføre den almene værnepligt for alle unge. Pigerne inclusive. For som det er i dag er værnepligten at sammenligne med et formiddagsbesøg på en kaserne...

- men forestil dig, hvilken jammer det ville afstedkomme! ;)

Jeg mindes svagt nogle begivenheder under den kolde krig (1950erne?), da regering/folketng i ét hug hævede værnepligtens 'første samlede uddannelsestid' fra 12 til 18 måneder - vel at mærke også med virkning for allerede indkaldte værnepligtige!

Ifm. med en flytning (i 60erne) var der én af flyttemændene, der oplyste, at han i den sammenhæng havde været straffet for mytteri! Jeg sagde 'nå´, og så med nogen spænding frem til tidspunktet da han skulle i gang med at lægge mine uniformer i flyttekasserne! :)

 • 1
 • 1

Det var nu morsommere da man gik tilbage til 12 måneder omkring 1965-66.

Der havde man en række dansk-amerikanere som basser i Jonstrup, der for at undgå Vietnam, aftjente deres værnepligt i Danmark og derved mente, at de kunne klare sige med de 12 måneder der galt her.

Man måtte "pænt" forklare dem, når pressefolderne sad på tværs af de ønskede retninger og deres almindelig soignering lod en del tilbage at ønske, at for at undgå Vietnam, skulle de have yderligere 6 måneders tjeneste her i landet, da værnepligten i USA var 18 måneder, som så skulle aftjenes når de vendte hjem. Denne forlængelse her afhang af, om vi gad have dem længere end de 12 måneder. Da alvoren trængte ind, kunne man barbere sig med deres pressefolder :)

Måske en del jammer HHH, men en masse studenter kunne aftjene deres fjumreår(ligesom vores årgang gjorde det) i militæret og måske der få en brugbar uddannelse der i stedet for at blive tabere i de videregående uddannelser.

 • 2
 • 1

-Iflg de hollandske tal (der er en del mere optimistiske end de norske) så koster flyet lige ved en mia stykket og 3 mia i samlet levetid, og 43 styks ville derved koste ca 40 mia i indkøb og 80 mere over den samlede levetid....

Noget andet er, at ved Russernes næste opgradering af sensorerne i deres Su 27 til 35 vil de kunne se den på IR 120 kilometer væk, digitalkameraer (samme hardware som IR sensorerne) har fordoblet deres høj-ISO evner (dvs deres evne til at producere støjfrie billeder i svagt lys) hvert tredie år siden 2005, SAMTIDIG med at de har fordoblet deres pixel-count, ligeledes for hver generation....

-OG mængden af toner sensorerne kan se er også væsentligt øget siden 2005, og der er andengenerations nanoteknik på vej....

Så det bliver SNART temmelig relevant for flyet at kunne manøvrere....

Alle der kender noget til luftforsvar véd at det er en Air Superiority jæger der skal til, IKKE en jægerbomber.... -At Europa baserer sit forsvar på dén tunge og draggy flyver med alt for små vinger er IKKE SÅ LIDT af en sikkerhedsrisiko....

-Ved ikke hvad de tænker på, de vil ovenikøbet have ansaldo til at bygge den, og tyrkerne til at servicere motorerne, jow, hér går det godt....

 • 4
 • 1

-OG mængden af toner sensorerne kan se er også væsentligt øget siden 2005, og der er andengenerations nanoteknik på vej....

Så det bliver SNART temmelig relevant for flyet at kunne manøvrere....

Det er liv eller død.

F-35 er et elendigt stealth fly, der hverken kan flyve eller gemme sig.

Jeg har før linket til dette dokument, men tager den lige en gang til for prins Knud. http://www.scienpress.com/Upload/JCM/Vol%2... Man bedes blade frem til side 15 i pdf-filen (side 143 i den originale rapport). Her ses RCS for F-35 under forskellige radarfrekvenser fra VHF over S-bånd til X-bånd. Flyet er komplet udueligt som stealthfly i alle frekvenser.

Det viste Jens Anker Sørensen da godt da han skulle op mod F-35 med f-16 i en test i USA. Han forlangte at at få lov til at flyve med to F-16 spredt ud med ca. 20 km (som jeg husker det). Det vil nemlig totalt annullere enhver fordel F-35 evt. måtte have. Det blev han nægtet, og så smækkede han og testpiloten med døren og tog hjem i vrede.

Hvis F-35 så kunne flyve... Det er jo en total farce at den skal bruge 125 kN motorkraft for bare at flyve subsonisk.

 • 4
 • 2

Intet jordbaseret områdeluftforsvar og en 'felthær' af størrelsesorden 18 delinger (i det omfang, de er 'hjemme'(?))!!

ganske tankevækkende her fire år senere at læse om svenske planer vedr. styrkelse af (invasions)forsvaret:

Alle tre forsvarsgrene tilgodeses med stål og teknologi: patriot-luftværnssystemer, nye ubåde og op mod 100 nye Gripen-kampfly. Fra de nuværende 60.000 mand, herunder 20.000 i hjemmeværnet, skal det svenske forsvar udbygges, så det i 2030 tæller 90.000 mand. Blandt andet skal antallet af værnepligtige øges fra 5500 om året til 8000. Her er det hæren, som trækker den store gevinst med flere nye regimenter...

(Citat fra Weekendavisen)

 • 2
 • 0

en F16 35 000 000 $ en J 39 Gripen 45 000 000 $ en Rafaele 130 000 000 $

Jeg nægter at tro på, at Lockheed-Martin ikke vil sælge flere f16 til vort land. Hvorfor skulle de nægte os, at sælge et produkt, der er i produktion, set i lyset af at hver gang USA har spurgt os, om vi ville stille med fly hjælp, har vi gjort det.

 • 2
 • 0

Jeg nægter at tro på, at Lockheed-Martin ikke vil sælge flere f16 til vort land

vi må gøre os klart, at den store succes, F-16 har haft i nu 40(+) år i høj grad har beroet på flytypens store udbredelse: 4604 fly produceret t.o.m. juni 2018. Denne betydelige flåde har gjort det muligt/rentabelt løbende at videreudvikle flyene i en sådan grad, at der ikke er mange lighedspunkter mellem de fly, flyvevåbnet modtog i begyndelsen af 1980erne, og de ('samme') fly, der udfases i 2025 [bortset fra 'halenumrene'! :)]. Med en stærkt begrænset F-16 flåde post 2025, ville realistiske (og økonomisk overkommelige) muligheder for fortsat udvikling bortfalde, og vi ville stå tilbage med utidssvarende fly, som det formentligt endda ville blive problematisk at understøtte logistisk.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten