Danmark har brug for 43 nye kampfly, hvis regeringens forbehold skrælles væk
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Danmark har brug for 43 nye kampfly, hvis regeringens forbehold skrælles væk

Illustration: Lockheed Martin

Hvis man skræller alle de mest kritiserede forbehold i regeringens udspil til antallet af nye kampfly væk, får Danmark brug for 43 nye F-35 til at løse de samme opgaver som Flyvevåbenets eksisterende F-16. Det viser nye beregninger fra Forsvarsministeriet, som er sendt til medlemmerne af forsvarsforligskredsen, og som Ingeniøren har fået adgang til.

Indkøbsprisen på de teoretiske 43 nye F-35 bliver på 25,7 milliarder kroner, og levetidsomkostningerne bliver på 70,7 milliarder kroner, konkluderer Forsvarsministeriet. Regeringens udspil lyder derimod på 27 nye F-35 til en indkøbspris på 20 milliarder kroner og levetidsomkostninger på i alt 56,4 milliarder kroner. Men over de seneste uger har regeringens grundlag for indstillingen mødt kritik fra partierne i forsvarsforligskredsen, som skal træffe den endelige beslutning om nye kampfly.

Læs også: Analyse: Et tvivlsomt beslutningsgrundlag for Danmarks største våbenkøb

Kritikken har særligt været rettet mod rapporten fra det såkaldte Udvalg for dimensionering af nyt kampfly. Rapporten er udarbejdet af repræsentanter fra Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Værnsfælles Forsvarskommando og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og den danner baggrund for regeringens udmelding om, at 27 nye F-35 kan løse samme opgaver som Danmarks 44 nuværende F-16, hvoraf 30 fly stadig er operative.

Flyvetimer som Norge og uændrede pilotforhold

Det estimerede behov for 27 kampfly bygger nemlig på en antagelse om, at hvert nyt kampfly årligt vil præstere 250 flyvetimer per fly mod de 165 timer om året, som F-16 gennem tiden har leveret. Tallet er frembragt af konsulenthuset McKinsey, som påpeger, at der endnu ikke er oparbejdet tilstrækkelig operativ erfaring med F-35 til at danne grundlag for estimatet. McKinsey har derfor i stedet benyttet 'ikke kendte kilder', som udvalget med egne ord ikke har haft mulighed for at vurdere. McKinsey betegner de 250 timer som en ambitiøs men realistisk målsætning, der dog også indebærer 'en markant stigning i forhold til det nuværende operative tempo og således kræve en række ændringer for at kunne realiseres'.

De forventede 250 årlige flyvetimer har fået forsvarsordførere fra både Enhedslisten og regeringens støttepartier Konservative og Dansk Folkeparti til at udtrykke tvivl om validiteten i rapporten. Det er også Konservatives Rasmus Jarlov, der har bedt Forsvarsministeriet om at regne på kampflybehovet med de ændrede forudsætninger.

Læs også: Forsvarsordførere: Kampfly-finansiering er uforsvarlig og risikabel

Forsvarsministeriet har i de nye beregninger i stedet taget udgangspunkt i flyvetimerne for F-35 hos det norske forsvar, som køber F-35. Tallet er fortroligt, men ligger betydeligt under 250 flyvetimer.

En anden kritiseret forudsætning for, at antallet af kampfly kan presses ned på 27, er en nedskæring af piloternes samt træning færre piloter. Piloternes gennemsnitlige tjenestetid skal også forøges fra 8,5 år til 14 år. Forsvarsministeriet har i de nye beregninger i stedet benyttet samme arbejdsforhold og tjenesteforløb, som de danske piloter reelt har i dag. Ministeriet forudsætter også i de nye beregninger at tilføje yderligere fem nye F-35 i løbet af kampflyenes levetid.

Kampfly for 70,7 milliarder

Derudover anvender Forsvarsministeriet 'grundlæggende samme forudsætninger som i regeringsindstillingen – herunder samme opgavekompleks og samme flyvetræningsprogrammer for piloterne'.

Og med de forudsætninger på plads lyder behovet altså på 43 nye kampfly i stedet for regeringens anbefalede 27. Flyenes levetidsomkostninger på 70,7 milliarder kroner i de nye beregninger dækker over en anskaffelsespris på 25,7 milliarder kroner, driftsudgifter for 42,6 milliarder kroner samt en risikomargen på 2,5 milliarder kroner.

'Den forudsatte (lavere) årlige flyvetimeproduktion per stel betyder, at der skal anvendes flere flystel i forhold til regeringens indstilling, idet der skal anvendes flere fly for at kunne afvikle den samme mængde flyvetimer. Dertil kommer et øget driftsbudget, som skal afholde udgifter til genanskaffelse af et større antal tabte fly samt løbende vedligehold og opdatering af et forøget antal stel. Endelig betyder de ændrede arbejdsforhold, at der dels skal anvendes flere piloter til den samme opgave, og at det kortere tjenesteforløb giver et større uddannelsesbehov,' skriver Forsvarsministeriet i notatet.

Usandsynligt udfald

Forsvarsministeriets nye beregninger er interessante i lyset af debatten om de kritiserede antagelser i regeringens anbefaling. Derimod er det tæt på utænkeligt, at forsvarsforligskredsens forhandlinger resulterer i noget nær 43 nye kampfly.

Læs også: Forsvarsminister: 15 kampfly er minimum

Netop Konservative har godt nok talt for at købe 30 til 40 nye kampfly. Men Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil formentlig kunne acceptere et tal tæt på regeringens anbefalede 27 kampfly, mens SF argumenterer for at købe færre fly.

Oven på flere uger med uddybende spørgsmål og svar om det fremlagte beslutningsgrundlag har forligskredsen i de seneste dage taget hul på de egentlige forhandlinger om flytype, antal og finansiering.