Danmark går med i europæisk kvanteinfrastrukturprojekt

Kina har allerede opbygget et system til kvantekryptering baseret på satellitter og fibre i samme stil, som man nu vil etablere i Europa. Illustration: arkiv

Danmark har tilsluttet sig den såkaldte EuroQCI-erklæring fra 2019, hvor en række lande erklærer sig villige til inden udgangen af 2020 at undersøge muligheden for inden for ti år at udvikle og etablere en ny kommunikationsinfrastruktur i EU, der vil muliggøre sikker kommunikation baseret på kvantekyptering.

Da initiativet blev taget sidste år, var kun syv lande underskrivere af erklæringen. Af de nuværende 27 EU-lande mangler nu kun Irland, Estland og Letland at tilslutte sig erklæringen

Brugen af quantum key distribution (QKD) har fået stigende interesse de senere år. Denne krypteringsform forhindrer ikke alene information i at blive aflyttet i dag, men beskytter også data fra senere at blive dekrypteret, den dag en stor universel kvantecomputer er klar.

Med en kvantecomputer og den såkaldte Shor-algoritme kan man hurtigt og enkelt dekrypterere data, der er krypteret på konventionel vis, og som en fjendtligsindet person eller organisation har opsnappet og lagret gennem mange år. Da mange former for data ønskes hemmeligholdt i årtier, er det et reelt problem i dag.

Af samme årsag interesser mange virksomheder og myndigheder sig nu for QKD, som vi tidligere har beskrevet det i en artikel på vores it-medie Version2.

Fibre og satellitter

Da kvantekrypteringsnøgler pga. af tab i optiske fibre kun kan udveksles gennem kabler mellem personer, der er op til omkring 100 km fra hinanden, er man nødt til at kombinere fibre og satellitter, hvis man skal opbygge et paneuropæisk net. Dette princip er allerede afprøvet af Kina, som EU anerkender er absolut førende inden for denne teknologi.

Hvordan man præcist skal opbygget et europæiske kvantenetværk, og hvilken kombination af satellitter i lav højde, mellemhøjde og i en geostationær bane, der er optimal, skal undersøges nærmere. Det kommer til at ske i sammenhæng med EU’s øvrige rumprogrammer og EU’s kommende Digital Europe program.

Der er nu næsten total opbakning til hensigtserklæringen blandt EU-landene, men der mangler stadig en endelig beslutning om at etablere kvantenetværket, og hvordan det skal finansieres.