Danmark får færre, men mere effektive vindmøller

Der er godt nyt til dem, der ikke bryder sig om vindmøller som en del af udsigten. En opgørelse fra brancheorganisationen Vindmølleindustrien viser, at der gennem de sidste ni år er sket et fald i antallet af møller på land fra over 5.100 i 2003 til omkring 4.300 ved udgangen af 2012.

Men samtidig står den samlede vindkraft for at dække 30 procent af det danske elforbrug. Det skyldes blandt andet, at de vindmøller, som er blevet sat op i stedet for de gamle, er langt mere effektive. Således er den installerede effekt alene fra vindmøller på landjorden steget med over 500 MW.

Alene i 2011 blev der opsat vindmøller på land med en samlet kapacitet på 203 MW, mens der samtidig blev nedtaget ældre møller med en samlet kapacitet på 57 MW.

Havvindmøllerne er stadig et godt stykke efter landvindmøller, hvis man kigger på den samlede effekt. På land er møllekapaciteten således hele 3.237 MW, men der står møller på i alt 922 MW til havs.

Læs mere på Business.dk

Emner : Vindmøller