Danmark er europamester i affaldsforbrænding

Trods overkapacitet på forbrændingsanlæg i Tyskland, Holland og også snart i Storbritannien har mange EU-lande planer om at bygge yderligere affaldsovne.

Dermed frygter paraplyorganisationen Gaia, som står bag indsamlingen af data fra forbrændingsanlæg i forskellige lande, at overkapacitet vil gøre det svært at realisere en ressource-tilgang, som vil føre til mere genanvendelse af affald. Det foreslår EU-Kommissionen ellers i sin Ressource Efficiency Roadmap. Ifølge den må intet affald, der kan genbruges eller komposteres, forbrændes efter 2020.

Gaia repræsenterer mere end 650 grønne græsrodsorganisationer i 90 lande.

Ifølge en europæisk affaldsorganisation, som Gaia citerer, forventes forbrændingskapaciteten i Europa nemlig at vokse med omkring 13 millioner ton frem til 2020, hvor man regner med at opføre 48 nye forbrændingsanlæg og udbygge eksisterende faciliteter.

I dag er der omkring 406 forbrændingsanlæg - men rapportens forfattere gør opmærksom på, at der ikke findes pålidelige oplysninger om forbrændingskapaciteten i EU.

De peger især på EU's regler om fri transport af forbrændingsegnet affald mellem landene som en årsag til, at kapaciteten vokser trods overkapacitet i visse lande.

Samtidig er transporten af affald mellem landene øget markant i løbet af de seneste ti år.

'Overkapacitet kan få store konsekvenser for graden af genanvendelse og på affaldsbehandlings-priser. På den ene side skal investeringer i forbrændingsanlæg betales, hvilket skaber behov for affald til forbrænding i stedet for genanvendelse.'

'På den anden side: Hvis der ikke sendes tilstrækkelig affald til forbrænding til at afbetale investeringerne, stiger forbrændingsanlæggenes gebyrer, hvilket vil påvirke affaldsafgifter, som betales af husholdningerne,' hedder det i rapporten.

Rapporten vurderer, at overkapacitet udgør en finansiel risiko for virksomheder og offentlige instanser. Den henviser som eksempel til en hollandsk virksomhed - Van Gansewinkel Groep - der i 2010 måtte lukke et af sine forbrændingsanlæg i Rotterdam på grund af overkapacitet på det hollandske affaldsmarked.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at rapporten og Danmarks kedelige rekord bør føre et øjeblikkeligt stop for alle nybygninger og udvidelser af affaldsforbrændingsanlæg, mens vi tænker os om endnu en gang:

»For det er ikke kun værdifulde ressourcer, vi brænder af. Vi sender også arbejdspladser og grøn udvikling ud gennem samme skorsten, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hun henviser til en undersøgelse fra EU's Miljøagentur, som viser, at der fra 2000 til 2007 blev skabt 189 millioner jobs i Europa i relation til genbrug, og at disse job ligger i den høje ende af indkomstskalaen.

Dokumentation

Gaia Rapporten

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Fra artiklen: "Hun henviser til en undersøgelse fra EU’s Miljøagentur, som viser, at der fra 2000 til 2007 blev skabt 189 millioner jobs i Europa i relation til genbrug"

Der er "kun" 505 millioner indbyggere i EU. Det kan umuligt være rigtigt at 37% (inkl. børn og pensionister) har et arbejde relateret til genbrug.

Er det ikke 189 tusinde jobs?

 • 1
 • 0

til at danskerne genererer over 30% mere affald pr. mand end svenskerne? Kan det virkelig passe? Og hvis det kan så er der jo kæmpe besparelser at hente.

 • 0
 • 0

Der er bestemt mange forbehold og antagelser som gemmer sig bag konklusionerne i denne rapport, som ikke er uvæsentlige: For blot at tage nogle af dem: a) Der er utrolig stor forskel i måden at opgøre affaldsmængder på i landene. Dvs de forskellige affaldssøjler i figuren er ikke nødvendigvis rimeligt sammenlignelige. b) Danmark har ikke kun europarekord men verdensrekord i forbrændingskapacitet per indbygger. Det hører dog også med til historien, at vi også har et unikt integreret varmesystem, som giver en stærk miljøgevinst ved at lave restaffald om til både el og varme, specielt i en situation hvor der fortrænges kulkraftvarme. c) Der kan uden tvivl genanvendes mere og trækkes flere ressourcer ud af restaffaldet, men der mangler et solidt beslutningsgrundlag, som tager udgangspunkt i de reele miljø- og ressourcefordele der kan opnås, og ikke blot fokuserer på "down-cycling", hvor der (kun) fokuseres på mængder der tilføres genanvendelsesanlæg, uagtet at det måske giver en ringe miljømæssig og økonomisk værdi. Der er brug for en mere velinformeret håndtering af ressourcerne ud fra hvilke jumfruelige materialer der kan substitueres/spares, og den værdi der opnås. Alternativet til effektiv energiudnyttelse er hverken deponi eller dårlig "genanvendelse", men en ressourceeffektiv og økonomisk håndtering af den samlede affaldsstrøm. d) Rapportens konklusioner næppe komme bag på nogen, da den netop af udarbejdet af GAIA, der har til formål at stoppe affaldsforbrænding.

Jeg vil derfor gerne opfordre til, at der fremadrettes arbejdes på at skabe det manglende gode beslutningsgrundlag for at håndterer ressourcerne i (rest)affaldet på en samlet set ressourceøkonomisk måde, i stedet for blot at diskuterer om det er bedst at forbrænde, bioforgasse, downcycle/recycle osv. ud fra svært sammenlignelige forudsætninger.

 • 0
 • 0

Jeg tror det nærmere er indsamlet affaldsmængde! I visse lande er der meget stor forskel genereret mængde og indsamlet mængde.

Når man så kigger på Cypern, kunne man måske tro at det er indsamlet mængde per indbygger - og der i udregningen ikke er taget hensyn turisme.

 • 0
 • 0

Jeg tror det nærmere er indsamlet affaldsmængde!

Så du tror ikke på teksten øverst i grafen? Originaltekst til graf: "Graph 3 Waste generation and waste incineration per capita in Europe in 2010, per countries."

Genereret (til bortskaffelse) kunne måske være mere dækkende, men hvor meget den enkelte selv 'genbruger' (køkkenaffald til kompost f. eks.), er der vel ingen tal for.

 • 0
 • 0

Hej Richard - det er da godt, at du er vaks, for jobtallene er da helt skæve.

Den tager jeg på mig (er ikke ingeniør og talknuser). Retteligt skal der stå:

En undersøgelse fra EU’s Miljøagentur viser, at, at der fra 2000 til 2007 blev skabt 45 procent flere jobs i Europa i relation til genbrug og at disse jobs ligger i den høje ende af indkomstskalaen.

Se desuden: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12... om 400.000 nye grønne jobs frem mod 2020.

Og så er der denne: ‘Environment and Labour Force Skills’, about 21 million jobs in Europe are linked to the environment in some way. But as Europe seeks to cut greenhouse gas emissions and develop new clean technologies, a lot more people could find themselves picking up a green pay check. Læs mere på: http://www.businessgreen.com/bg/news/21689...

Det er jo heller ikke så ringe. Beklager meget for diskussionen skal jo helst ikke afspores af dumme journalistfejl! VH TIne Gjerløv, journalist i Danmarks Naturfredningsforening

 • 0
 • 0

Genereret (til bortskaffelse) kunne måske være mere dækkende, men hvor meget den enkelte selv 'genbruger' (køkkenaffald til kompost f. eks.), er der vel ingen tal for.

Ikke engang "Genereret (til bortskaffelse)" er korrekt. Det er indsamlet affaldsmængde.

Netop derfor sætter jeg spørgsmålstegn ved generet mængde, fordi indsamlede mængde og generede mængde er ikke det samme. Hos en by-befolkning bliver genereret køkkenaffald indsamlet og på landet bliver genereret køkkenaffald til svine/hønsefodder (som du selv gør opmærksom på).

Da jeg arbejdede i Rumænien havde ca ½ af befolkningen organiseret affaldsindsamling, men national-mængderne blev ved udregning divideret med hele befolkningen.

Yderligere er store dele af affaldsmængderne skønnede værdier, fordi man stadigvæk ikke har vejebroer på alle lossepladser.

Og endelig skal man ikke være blind for at der kan være et politisk formål for de nye EU lande at nedskrive mængden da de derved lettere kan opfylde kravet om behandling af den organiske affaldsdel.

Men der er problemer overalt når man forsøger at sammenligne nationale statistikker på tværs af lande grænser. I Danmark er avispapir affald, fordi det indsamles via den kommunal indsamling; i Tyskland ikke, fordi det hører under "Grünne punkt".

 • 0
 • 0

Danmark er avispapir affald, fordi det indsamles via den kommunal indsamling; i Tyskland ikke, fordi det hører under "Grünne punkt".

Avispapir er ikke restaffald i Danmark, og kommer derfor ikke i forbrændingsanlæg.

Ikke engang "Genereret (til bortskaffelse)" er korrekt. Det er indsamlet affaldsmængde.

Så du mener, at der forsvinder noget af affaldet, fra det er sat ud til indsamling(bortskaffelse) og til det (faktisk) bliver indsamlet? ;-)

 • 0
 • 0

Avispapir er ikke restaffald i Danmark, og kommer derfor ikke i forbrændingsanlæg.

Avispapir er affald i Danmark fordi det indsamles af det kommunale affaldssystem, men det skrives ud af affaldsmængden igen som genbrug. Derfor har vi også i Danmark en høj genbrugs-%.

Så du mener, at der forsvinder noget af affaldet, fra det er sat ud til indsamling(bortskaffelse) og til det (faktisk) bliver indsamlet? ;-)

Ikke så meget i Danmark men mine storskraldsbunker bliver da altid vendt af andre inden afhentningsdagen, det er derfor har vi den højeste mængde affald per capita blandt EU-landene som indsamles af et officielt system.(selvfølgelig og så af andre grunde - vi er jo blandt de rigeste i fællesskabet og har derfor råd til at købe mere affald.)

I andre lande f.eks. Rumænien, Bulgarien, Ungarn; Grækenland, Polen Tjekkiet,... er der en alternativ affaldsindsamling som ikke regnes med: Sigøjnere, spildsamlere, hjemløse, og herreløse hunde, der roder i andres affald og fjerner det de kan spise eller bruge til opvarmning. (modsat Danmark hvor vi registrerer alt affald inden det bliver brændt af i et forbrændingsanlæg, bliver affald i Rumænien, osv... som brændes på bål eller små ovne i private hytter ikke registreret)

og endelig er der et stadigt stigende uanede antal møgbunker over alt - illegale lossepladser i disse lande.

 • 0
 • 0

Avispapir er affald i Danmark fordi det indsamles af det kommunale affaldssystem, men det skrives ud af affaldsmængden igen som genbrug. Derfor har vi også i Danmark en høj genbrugs-%.

Min kommune skelner mellem brændbart (restaffald og 'småt brændbart'), genbrug ( hård plast, metal, papir, pap, glas og haveaffald) og storskald (stort brændbart og øvrige opdelt efter type i genbrug, deponi eller 'særbehandling'). Vi har 5 forskellige beholdere på grunden plus container til glas i kvarteret.

 • 0
 • 0

Min kommune skelner mellem brændbart (restaffald og 'småt brændbart'), genbrug ( hård plast, metal, papir, pap, glas og haveaffald) og storskald (stort brændbart og øvrige opdelt efter type i genbrug, deponi eller 'særbehandling'). Vi har 5 forskellige beholdere på grunden plus container til glas i kvarteret.

Det kan da godt være, men den opdeling laver kun kommunerne i Danmark. Problemet er at når man lave EU statistik bruger man 28 forskellige landes statistiske bureauers forskelle opfattelse af, hvad der er husholdnings-affald.

At lave EU statistik er som at sammenligne æbler og pærer. Hvad får man når man sammenligner æbler og pærer? frugtsalat.

 • 0
 • 0

For 20 eller 30 år siden ville dette være en positiv historie om danskeres evne til at få noget godt ud af skidt. Nu er vinklen på historien nærmest negativ, som om det er afbrændingen af affald der er problemet, hvor det jo må være produktionen af affald der er hovedproblemet. Det ligner den negative omtale af olie og kul-producenter, som om de med vilje påtvinger os deres produkter. Hvis de fulgte op på det, og stoppede leverancerne blot en enkelt uge, så kunne det godt være at fokus blev flyttet lidt. New York mærkede det i efterdønningerne af Sandy, og det blev ikke betragtet som en forbedring.

 • 0
 • 0

I EU 27 deponeres skønsmæssigt 600 mio. tons affald årligt. Af dette er en stor del forbrændingsegnet, men naturligvis også meget genanvendeligt eller egnet for udvinding af biogas. Hvis bare 100 mio. tons burde behandles ved affaldsforbrænding skal der 200 anlæg til i en størrelse som Vestforbrænding. Det er en enorm opgave at etablere så stor forbrændingskapacitet, med optimal udnyttelse af energiindholdet i denne mængde - det kræver jo fjernvarmeforsyninger til udnyttelse af varmeenergien. I Danmark er vi stadig i gang med at udbygge fjernvarme mere end 40 år efter anlæg af de første større anlæg. Og det tog de første 30 år inden man havde fået tilsluttet de sidste ejendomme i de områder, hvor der var fastsat tilslutningspligt. Mit gæt er, at der vil være rigeligt affald at brænde i rigtig mange år fremover. Det vil oven i købet være en rigtig god idé at brænde dette affald, da alternativet er, at det ligger på deponierne og omdannes til metan og lattergas, som i de fleste tilfælde vil sive ud til skade for klimaet. Altså lad os få affaldet indsamlet, sorteret og mest muligt genanvendt. Så blive der en rest som SKAL behandles på affaldsforbrændingsanlæg. Til denne behandling MANGLER der kapacitet. I stedet for at være bekymret for overkapacitet, skulle man hellere være bekymret for den manglende udnyttelse af brændværdien i det affald, som deponeres - mens vi gladelig bruger en masse kul for at producere den energi, som vi hele tiden for behov for mere af!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten