Danmark er bedst til udvikling af grønne energi-teknologier

Illustration: Vestas

Danmark ligger på en 1. plads blandt verdens lande, når det handler om evnen til at fremme udvikling af grønne energiteknologier.

Det viser en ny rapport, ’Global Cleantech Innovation 2017’, som miljøorganisationen WWF Verdensnaturfonden og investor-netværket og konsulentvirksomheden Cleantech Group offentliggør i dag.

Læs også: Danmark kåret som verdensmester i bæredygtig energi

Dermed er Danmark rykket fem pladser frem i forhold til sidste gang, WWF og Cleantech Group lavede en tilsvarende opgørelse tilbage i 2014.

Finland ligger i øvrigt nummer to og Sverige nummer tre i evnen til grønt iværksætteri, ifølge ’Global Cleantech Innovation 2017’.

Placering gælder ikke 2017

Danmark får især sin topplacering på grund af pænt store offentlige midler til energiforskning og evnen til at omsætte udviklingen af grøn energiteknologi til kommercielle produkter, eksport og arbejdspladser, ikke mindst vindmøller.

Men som rapportens forfattere gør opmærksom på, så skal placeringen ses som et billede på, hvordan landene lå i forhold til hinanden i perioden 2013 til 2016.

I det danske tilfælde er energiforsknings- og udviklingsmidlerne halveret siden da.

Læs også: Energiforskning hårdt ramt af nedskæringer

Samme omstændighed hæfter WWF's danske klimachef, John Nordbo, sig ved:

»Danmark er det land i EU, hvor eksporten af energiteknologi fylder allermest i den samlede vareeksport. Hvis vi skal fastholde førerpositionen inden for udvikling af grøn energiteknologi, så kan vi slet ikke tillade os at hvile på tidligere tiders bedrifter, for verden løber rigtig stærkt på det her område«, siger han i en kommentar til rapporten.

Læs også: Venstre om nedskæringer på energiforskningen: Det var en nødforanstaltning

Én milliard om året

John Nordo tilføjer, at det er helt afgørende, at vi fremover skruer på de rigtige knapper:

»På forskningsområdet skal vi minimum tilbage til, at der årligt afsættes en milliard kroner til grøn energi. Og det er den samlede pulje til energiforskning, som skal styrkes – ikke et enkelt af forskningsprogrammerne, sådan som regeringen har lagt op til,« siger John Nordbo.

Læs også: Pind: Flere penge til energiforskning i 2018

Rapporten oplister i alt 40 landes styrker og svagheder i at fremme innovation og iværksætteri inden for grønne energiteknologier.

I rapporten vurderes landene overordnet på fire parametre:

  • Generelle rammevilkår for iværksætteri og innovation.
  • Særlige vilkår for at fremme grønne teknologier, efterspørgslet efter disse teknologier samt hvordan de integreres i markedet.
  • Hvordan nye grønne opfindelser bliver videreført i form af patenter med videre – og om der er risikovillig kapital til iværkslætterne i denne periode.
  • Hvor stor en del af cleantech opfindelserne, der bliver til fuldt kommercielle produkter og virksomheder.

Læs også: Energi-iværksættere må gå tiggergang hos 10 til 50 investorer

De tre øverste positioner besættes som nævnt af Danmark, Finland og Sverige, hvilket ikke er overraskende, da de tre lande stod meget stærkt allerede i 2014-indekset.

Norge derimod må nøjes med en 9. plads, selvom landet har det højeste forsknings- og udviklingsbudget til cleantech i 2013-2015.

Danmark topper listen over lande, der tilbyder gunstige vilkår for udvikling af grønne energiteknologier. Listen baserer sig dog på tal fra 2013-2016. Illustration: WWF
Emner : El