Danisco taler usandt: Blev dømt for at forurene Grindsted med kviksølv

Fødevaregiganten Danisco taler usandt, når selskabet hævder, at udledning af miljøskadelige stoffer fra Grindstedværket altid er sket i henhold til gældende regler.

En 35 år gammel udskrift fra retten i Grindsted viser, at virksomheden den 30. juni 1972 fik en dom for ulovligt at have udledt kviksølv til Grindsted og Varde Å. Straffen var en bøde på i alt 70.000 kroner, svarende til cirka en halv million i nutidskroner. Å-systemerne er stadig forurenede med seks tons kviksølv.

Så sent som i februar i år sagde Daniscos direktør i Grindsted, Martin Madsen, ellers til Danmarks Radio, at hans moral ikke rækker til, at man i dag kommer og vil dømme de mennesker, »som har lavet noget, der reelt levede op til den lovgivning, der var dengang.«

Nu siger Martin Madsen, at han ikke kender til den gamle dom, og han vil ikke kommentere, hvordan han kan mangle kendskab til en sag, som dengang ramte flere af landets avisforsider.

»Men det er ikke noget jeg får ondt i maven af. Jeg tror, at alle virksomheder på et eller andet tidspunkt har begået en fejl.«

Sagen er forældet

Dokumenterne fra retten i Grindsted viser, at virksomheden er blevet dømt for at have udledt kviksølv til Grindsted og Varde Å-systemer i en periode fra 1968 og frem til 1972. Virksomheden nægtede sig skyldig men betalte bøden.

Retssagen var rejst af det daværende Ministeriet for Forureningsbekæmpelse, men i dag har dommen kun moralske konsekvenser.

»Juridisk set er der intet at komme efter. Sagen er forældet,« konstaterer professor i miljøret på Københavns Universitet Peter Pagh.

Han henviser til en højesteretsdom fra 1992, som slog fast, at der højst må gå tyve år fra en skade er sket og til erstatningen forlanges.

»Vi er ikke ansvarlige«

Beviset på, at Danisco har brudt landets miljølove, får heller ikke virksomheden til af egen drift at hjælpe med at betale regningen for oprydningen.

»Kammeradvokaten har en gang for alle afgjort, at vi ikke er ansvarlige for forureningen,« lyder det fra direktør Martin Madsen.

Direkte adspurgt, om han finder det rimeligt, at virksomheden skal slippe for at betale for oprydningen, svarer direktøren;

»Jeg synes, at det er rimeligt, hvis man opfører sig, som man skal, eller tager den straf, man får.«

Forurening truer grundvandet

Det kan komme til at koste op mod en halv milliard kroner at rydde op efter forureningen fra Grindstedværket. En plan for op mod 400 millioner kroner skal sørge for, at der bliver ryddet op i Kærgaard Klitplantage, hvortil Grindstedværket i årene fra 1956 til 1972 med myndighedernes velsignelse kørte 286 millioner liter farvet og ildelugtende spildevand med ca. 60.000 ton tørstof.

Den forurening, som Grindstedværket blev dømt for i 1972, vedrører dog ikke klitplantagen, men gælder derimod udledninger i byens egne åer. De mange giftdepoter, som værket har efterladt sig i byen, truer nu det dybe grundvand. Endnu findes der ingen nøjagtige beregninger af, hvad det vil koste at rydde op i og omkring selve Grindsted, men den kan løbe op i et trecifret millionbeløb.

Professor emeritus i økologi og miljølære på DTU, Finn Bro-Rasmussen, har tidligere kritiseret, at den første oprydning finder sted i Kærgaard Plantage og ikke i Grindsted by, hvor Grindstedværket fik sin dom for at forurene.

»I Grindsted by har vi et langt dårligere beskrevet og mere alvorligt problem. Her er der en reel fare for grundvandet, og man har i flere år ikke måttet havevande, fordi det er for giftigt,« sagde han til Ingeniøren i april.

Oppositionen er oprørt

Medlem af Folketinget og tidligere direktør i Miljøstyrelsen Steen Gade (SF) er oprørt over oplysningerne om den 35 år gamle miljødom.

»Det er groft, at virksomheden har tilladt sig at sige, at den har overholdt lovgivningen, når det ikke er tilfældet. Vi har at gøre med en af verdens førende virksomheder inden for fødevareingredienser. Den bør ikke løbe fra sit ansvar. Miljøministeren taler så meget om det personlige ansvar. Det bør også gælde store erhvervsvirksomheder,« siger Steen Gade.

Enhedslistens miljøordfører Per Clausen er enig.

»Enten har virksomheden ikke gjort sig anstrengelser for at finde ud af, hvordan den har ageret historisk i forhold til forureningssagen. Eller også lyver de,« siger han.

Den radikale miljøordfører Johs Poulsen vil rejse sagen over for miljøminister Troels Lund Poulsen (V).

»Han bør tage initiativ til, at al viden i denne sag kommer frem. Man kan få en mistanke om, at der bliver skjult eller holdt oplysninger tilbage,« siger han.

Fakta om Grindstedværkets forurening

 • Grindstedværket, som i dag ejes af Danisco, har efterladt sig følgende kemikalier i giftdepoterne i Grindsted by og Kærgaard Plantage:

Klorede opløsningsmidler, herunder PCE, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Opløsningsmidlet benzen, sulfanilsyre, sovemidler, kviksølv, cyanid og tjærestoffer.

 • Forureningen i Grindsted by er koncentreret på fire giftdepoter: Selve fabriksgrunden, banegravsdepotet, Grindsted Kommunens gamle losseplads samt afløbsgrøften.

  1. juni 1972 blev Grindstedværket idømt en bøde for ulovligt at have udledt kviksølv til å-systemerne.
 • Kviksølvmængderne i Grindsted-Varde Å-systemet er på seks ton.

 • I Karlsgårde Sø, som er en del af å-systemet, er der 4,1 ton kviksølv.

 • Forureningen stammer fra Grindstedværkets produktion af medicinalvarer og hjælpestoffer til næringsmiddelindustrien.

Emner : Forurening
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Som tidligere indbygger i Grindsted syntes jeg det er for plat at slå det stort om at Grindsted/Varde år er forurenet. Det har lokal befolkning vist i årtier. Miljøet er ikke påvirket. Det er både pader og fisk i Grindsted/Varde år. Det skyldes selvfølgeligt at kviksølvet ligger langt under bunden af åen, og ikke opløses i vandet. At begynde at grave det op ville være vandvid. Så kommer det først i vandet og hvis skal man gøre af alt slammet, Karlsgaarde, Engsøen eller Kjærgaard Klitplantage. Lad det ligge der er aldrig nogen der er blevet syg af det: http://www.mst.dk/Nyheder/Komm....htm

Mikkel Lund

 • 0
 • 0

Ulovligt eller ej - det er et ufatteligt svineri. Hvor må man have en lav moral når man kan finde på bare at smide al muligt ulækker gift i naturen. Og hvem ved hvad der ellers gemmer sig? Men der er nok ingen der har lyst til at grave.

Fra deres internet side:

'The goal of sustainable development is to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs'

Men det ser ud til at være det rene bullshit!

Jeg siger boykot Danisco indtil de begynder at tage et ansvar!

 • 0
 • 0

SUK. Det er ikke danisco, men Grindsted Værket der har sviner. Den gang var det ikke ulovligt at udlede lidt kviksølv. Der var ingen der viste helt hvor farligt det er. Det var umuligt at styre hvormeget kvik der der blev udledt da det ikke blev tilsat men kom fra proces udstyret. De har dagligt udledt mange tons spildevand helt lovligt, hvad der var ulovligt var at kviksølv indholdet var over grænseværdigerne. Og det har de så fået en bøde for. Du burde sætte dig ind i forurenings historie før du kommer med et så følelses betones indlæg og angreb.

 • 0
 • 0

Finn Bro Rasmussen har beskrevet historikken http://www.senyt.dk/bilag/kj%E6rgaardskema... og man undlod da at lytte til ekspertenes udtalte bekymring. Minnamata katastofen var da kendt også før miljøloven blev vedtaget. Prøv at se hvor mange år de stakkels japanske fiskere intetanende spiste kviksølvforenede fisk. Hvis det er lige meget at der er kviksølv under hele egnen, så er hele miljøloven vel også ligegyldig for egnen omkring Grindsted. mvh Torben Sønnichsen BioLiving

 • 0
 • 0

Jeg var meget overrasket, da 'Miljø-Connie' (i 2004?) slog sagen om forureningen stort op - og lovede 'handling nu!'. Sandheden er da vist også, at der i mellemtiden ikke er sket stort (udover (flere) 'undersøgelser') - og lur mig, om meget sker fremover!(?) Jeg tror (som Mikkel Lund), at denne 'sag' i bund og grund er 'viel Geschrei und wenig Wolle': De 'problemer', der monne være, generer/truer ingen mennesker, og de løser sig med tiden 'af sig selv', mens forsøg på 'oprydning' formentligt næppe vil gavne andre end de firmaer, der måtte opnå lukrative kontrakter i denne forbindelse! :)

 • 0
 • 0

Men spørgsmålet om det moralske ansvar er stadig ubesvaret, er det ikke ?

Har Danisco en moralsk forpligtigelse ?

Burde de f.eks sætte en ordentlig undersøgelse igang, for at finde ud af om der stadig er forurening som offentligheden endnu ikke har hørt ?

Eller om der findes dokumenter der kan belyse de eksakte mængder og placeringer af forureningen ?

Der er jo andre måder at gøre afbigt end ved at "rydde op", når nu vi bedømmer at det ville gøre mere skade end gavn...

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Har Danisco en moralsk forpligtigelse ?

Svaret er allerede give i artiklen:

»Kammeradvokaten har en gang for alle afgjort, at vi ikke er ansvarlige for forureningen,« lyder det fra direktør Martin Madsen.

Direkte adspurgt, om han finder det rimeligt, at virksomheden skal slippe for at betale for oprydningen, svarer direktøren;

»Jeg synes, at det er rimeligt, hvis man opfører sig, som man skal, eller tager den straf, man får.«

Altså Nej. Holder du op med at køre benzin bil idag, fordi det måske bliver forbudt om 10 år?

Der bliver løbende taget prøver at undergrunden i Grindsted, så mere undersøgelse er vel næppe nødvendig.

Mikkel Lund

 • 0
 • 0

Har Danisco en moralsk forpligtigelse ?

Svaret er allerede give i artiklen: [quote]»Kammeradvokaten har en gang for alle afgjort, at vi ikke er ansvarlige for forureningen,« lyder det fra direktør Martin Madsen.

[/quote]

Mikkel, det citat handler om det juridiske ansvar, jeg talte om det moralske ansvar.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

[quote]Har Danisco en moralsk forpligtigelse ?

Svaret er allerede give i artiklen: [quote]»Kammeradvokaten har en gang for alle afgjort, at vi ikke er ansvarlige for forureningen,« lyder det fra direktør Martin Madsen.

[/quote]

Mikkel, det citat handler om det juridiske ansvar, jeg talte om det moralske ansvar.

Poul-Henning[/quote]

»Jeg synes, at det er rimeligt, hvis man opfører sig, som man skal, eller tager den straf, man får.«

Jeg har helt enig med Martin Madsen. Man kan ikke har noget ansvar for noget man har fået lov til. Se eks med bilen.

Mikkel Lund

 • 0
 • 0

Den pdf er da det værste propaganda. Tænk at du vil fremvise sådan noget.

Hej Mikkel

Først og fremmest; det er fortrinligt med dit engagement i debatten.

Dernæst med hensyn til det citerede udsagn: Nu har jeg ikke haft tid til at læse pdf´en, men under alle omstændigheder, så vil det være fordelagtigt både af hensyn til de andre læsere/debattører og for belægget af din påstand, at du kommer med konkrete eksempler på hvad i teksten, du mener er fordrejende.

Med venlig hilsen Mads Nyvold, journalist Ing.dk

 • 0
 • 0

Daniscos nuværende kapital bygger i et eller andet omfang på at man har kunnet flytte nogle foruningsbekæmpende udgifter over på samfundet. Samtidig er der jo ikke tale om at Danisco har fået foræret Grindstedværket pakket ind i en sort sæk. Med mindre man har ageret forretningsmæssigt uansvarligt har man undersøgt de foreliggende forhold, og samtidig har der været en kontinuert ledelse, der har været forpligtet til at bringe viden om sorteper videre. Det gør vist at Danisco ikke uden videre kan fralægge sig et moralsk ansvar

mvh Jens

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten