Dagbog fra COP27: Vi skal se på CO2-udledning i bygningers samlede levetid

9. november 2022 kl. 11:20
Dagbog fra COP27: Vi skal se på CO2-udledning i bygningers samlede levetid
Illustration: Ingeniøren.
På klimatopmødet underskrives en deklaration om byggeriets klimamål. Men Danmark er ikke med, fordi vi endnu ikke har fundet nogen regering.
Artiklen er ældre end 30 dage

Her på COP27 bliver det mere og mere tydeligt, at byggeriet spiller en betydelig rolle i at nå Paris-aftalen.

Byggeriet er ansvarlig for ca. 37 procent af de globale CO2-udledninger og med en forventning om, at det bebyggede areal vil blive fordoblet frem mod 2060, er det et område der skal fokuseres på.

Jeg har inden for de sidste to dage oplevet, at der er en bred anerkendelse af, at de kommende danske krav til CO2-udledninger fra byggeriet er den eneste vej mod at reducere branchens CO2-udledninger, og at vi skal udbrede dem globalt.

Mandag havde jeg lejlighed til at drøfte det med den franske minister for økologisk omstilling Christophe Béchu. Han pegede på, at Danmark og Frankrig er blandt de ledende lande i forhold til at stille CO2-krav til byggeriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mener også, vi skal gøre meget mere for at udbrede vores erfaringer på området.

Knud Emil Eriksen har deltaget i arbejdet med udvikling af IDA's energi- og klimaplaner. Han er tidligere formand for IDA's faglige netværk IDA Byg og er aktiv i den FN-initierede organisation The Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC). Illustration: Benita Marcussen.

Jeg mener, at den væsentligste barriere er, at byggeriets samlede CO2-udledning ikke anerkendes og forstås.

Vi skal begynde at tale om CO2-udledninger i byggeriets samlede levetid og ikke kun fokusere på energibesparelser i brugsfasen, som vi har haft for vane i form af kWh/m2 i bygningsreglementer. Det er også min oplevelse, at det anerkendes her på COP27. Vi står altså over for et paradigmeskift i vores opfattelse af byggeriet. Det bliver også italesat her på COP27, men der er langt fra ord til handling.

Danmark er ikke med

En af måderne er at udarbejde en deklaration om, at byggeri skal være Net Zero allerede fra 2030.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den aftale skal underskrives den 17. november med deltagelse af en række lande. Danmark kan desværre ikke være med, da regeringsforhandlingerne ikke er afsluttet. Jeg synes, det er ærgerligt, for de krav vi har sat til byggeri i Danmark, er enestående i et globalt perspektiv.

I dag tirsdag er jeg blevet yderligere overbevist om, at vi kan gøre en forskel.

Vi havde en session på UNFCC Global Building Alliance standen, hvor vi drøftede det igen. Her havde Harpa Birgisdottir, professor på BUILD under Aalborg Universitet, et indlæg, hvor hun orienterede om, hvordan vi har udviklet kravene i Danmark.

Illustration: NS.

DAGBOG FRA COP27

Ing.dk bringer i uge 45 og 46 en dagbog fra klimatopmødet i Sharm el-Sheikh fra en række gæsteskribenter:

  • Harpa Birgisdottir, professor, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Aske Nydam Guldberg, fungerende formand for IDA
  • Pernille Hagedorn-Rasmussen, chefkonsulent for området energi og klima i IDA
  • Thomas Søby, cheføkonom i IDA
  • Kurt Emil Eriksen, ekspert for IDA i energi- og CO2-besparelser i byggeriet
  • Hans Peter Dejgaard, ekspert for IDA i miljø- og klimaproblematikker i udviklingslande

Der var bred anerkendelse af, at det er vejen frem for byggeriet.

På samme konference fortalte klimaambassadør Tomas Anker Christensen om, hvordan Danmark har arbejdet med klimapartnerskaber og hvordan Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg har udviklet anbefalinger til regeringen om CO2-reduktioner i byggeriet. De anbefalinger har ledt frem til de danske krav på området. Han opfordrede til at andre lande ser på, hvordan vi har arbejdet med emnet i Danmark.

Byggeri har en livscyklus

På samme konference deltog den rådgivende ingeniørvirksomhed Arup med et indlæg om, hvor stor betydning rådgivere har i den grønne omstilling.

Arup pegede på at rådgivere skal orientere kunder om deres muligheder for at optimere byggeriet. Arup mener, der er behov for nye beregningsmetoder for byggeriet.

I dag vurderes byggeriet på omkostninger og energibesparelser, men det er kun få rådgivere, der orienterer deres kunder om hvilket CO2-aftryk deres bygninger giver i et livscyklusperspektiv. Der var et tydeligt ønske om, at CO2-udledninger skal værdisættes på samme niveau som økonomi. Det syntes jeg er helt rigtigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lone Feifer fra VELUX, hvor jeg selv er ansat, præsenterede et dansk koncept ”Living Places” der er udviklet i et partnerskab mellem EFFEKT, MOE og VELUX, med Enemærke og Petersen som udførende. Det koncept viser, at vi kan bygge boliger med et meget lavt klimaaftryk.

Senere deltog jeg i et møde med ledende europæiske virksomheder på byggeområdet. Her deltog også repræsentanter fra en række organisationer, der følger udviklingen på området. Også her blev det synligt, at branchen er klar til at levere de ønskede CO2-reduktioner.

Udfordringen er, at CO2- besparelser ikke værdisættes, og så længe det ikke ændres, kan vi ikke flytte byggeriet.

Tal om den samlede levetid

Her på COP27 har vi en enkelt stand, der er specifikt fokuseret på byggeri og den er udviklet i et samarbejde mellem virksomheder, der støtter op om Paris-aftalen.

Men det skal ses i lyset af, at der er mange stande, der omhandler energiforsyning m.v. Det viser, hvilken rolle byggeriet spiller i et COP-perspektiv, og det på trods af, at byggeri står for 37 procent af de globale udledninger.

Vi kan og skal gøre det bedre.

Op mod COP27 er der skabt en ”BuildingsToCOP” alliance af virksomheder og organisationer, der arbejder for en ambitiøs målsætning frem mod 2030. Alt nybyggeri skal være CO2-neutralt i drift- perioden og CO2-indholdet i byggematerialer skal reduceres med mindst 40 procent inden 2030.

Jeg tror og håber på, at vi over de næste 10 dage kan udvikle dette yderligere.

Vi har flere events der fokuserer på området, og vi vil drøfte dette på den danske stand, der er udviklet i et samarbejde med Dansk Industri og State of Green. Så fra dansk side gør vi, hvad vi kan for at udbrede budskabet om, at byggeriet kan bidrage til at nå Paris Aftalen.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger