Cyklist-venlige stopstreger gør hundredvis af lyskryds farligere

Tilbagetrukne stopstreger, der får bilerne til at holde længere fra et lyskryds, forhindrer ikke, at cyklister bliver kørt ned i krydset. Tværtimod giver de flere andre typer uheld i krydsene.

Utallige lyskryds landet over er bygget om med tanke på cyklisterne. Bilernes stopstreger er trukket længere tilbage, så cyklister, knallerter og fodgængere venter for rødt længere fremme end bilerne.

Tanken er, at bilisterne dermed kan se de svage trafikanter, og at risikoen for, at de bliver kørt ned i højresvingsulykker, skulle falde.

Cyklisterne er lige udsatte, uafhængigt af om bilernes stoplinje er rykket tilbage, viser ny undersøgelse. Illustration: Google Maps

En ny rapport med undersøgelse af uheld i 123 kryds før og efter de fik tilbagetrukne stopstreger, viser imidlertid, at det modsatte er tilfældet.

»Der er ikke noget fald i antallet af uheld mellem cyklister og højresvingende biler,« siger Thomas Skallebæk Buch, ingeniør fra firmaet Trafitec, der står bag undersøgelsen.

Der ses faktisk en lille stigning i uheld mellem cykler, knallerter og højresvingende bilister. Den samme stigning har dog fundet sted i krydsben uden tilbagetrukne stopstreger, i vejene ind til krydset, og i samme type af kryds, hvor stopstregen ikke er trukket tilbage.

Undersøgelsen giver ikke en endelig forklaring på, hvorfor de tilbagetrukne stopstreger ikke giver færre uheld, men Thomas Skallebæk Buch tror, at uheldene sker med de cyklister, der ikke har holdt og ventet for rødt.

Bilister i flere uheld

Selv om tallene er meget små, tyder undersøgelsen på, at der trods alt er færre uheld mellem busser og lastbiler på den ene side og cyklister og knallerter på den anden.

»Det opvejes dog så rigeligt af, at der sker flere uheld med bilister,« siger Thomas Skallebæk Buch.

»Der er en lille stigning i antallet af uheld og en stigning i antallet af personskader i uheldene, hvor den ligeudkørende bil er med i uheldet,« siger Thomas Skallebæk Buch.

Når stopstregerne er flyttet, giver det også kortere bremsetid for bilerne, da lyssignalernes pæle stadig står fremme i krydset. Det betyder for det første, at bilerne kan være nødt til at bremse hårdere, fordi de ud fra samme signal som tidligere skal stoppe på kortere længde.

For det andet tager det ca. et sekund længere for bilerne at komme over krydset, og de, der træffer beslutningen om at køre over for gult, fordi de ikke kan nå at bremse, har også omkring et sekund længere ude i det skiftende kryds.

»Hvis man ikke har justeret på signalfaserne, kan de f.eks. blive ramt af en tidlig trafikant fra et andet krydsben eller en venstresvingende fra modsat side, der forventer, at de stopper for rødt,« siger Thomas Skallebæk Buch.

Han tilføjer, at der er tegn på en positiv effekt af at tilbagetrække stopstreger i krydsben, hvor der er et eller to kørespor frem mod stopstregen, men en negativ effekt ved tre eller flere baner.

Et alternativ til de tilbagetrukne stoplinjer er en dedikeret højresvingsbane, hvor cykelstien ophører, så trafikanterne skal flette ind med hinanden inden krydset.

Ændringerne af stoplinjer er allerede foretaget i en stor mængde kryds landet over - undersøgelsen baserer sig på 106 ændrede kryds i København og 17 i andre byer. De fleste ændrede veje er ejet af de forskellige kommuner, men Vejdirektoratet er med til at udforme vejreglerne og skal nu tage stilling til rapportens betydning for fremtiden.

»Det tager noget tid at kigge på rapporten, og når vi har kigget på den, så vil vi se, om praksis skal ændres,« siger Marianne Steffensen, afdelingsleder for Sikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Synes jeg det er meget betryggende at holde for rødt i de kryds hvor min stop linje er længere fremme end bilernes. Jeg er overbevist om at specielt store køretøjer bedre kan se mig. Selv om der ikke kan påvises et fald i antallet af ulykker, så er ombygningerne ikke spildt, da jeg ikke er ene om at føle mig mere sikker i de kryds. Når man som cykellist føler sig mere tryg i trafikken, så bruger man cyklen mere og reducere derved brugen af bilen.

Har undersøgelsen desuden taget højde for om antallet af cykellister har været faldende eller stigende. Jeg tror på det har været stigende, pga. flere vælger den billige cykel frem for den dyre bil til at transportere sig rundt i byen.

Jeg ville gerne vide antallet af ulykker pr. cykelist i de "nye" kryds VS. de "gamle" kryds

 • 0
 • 0

Og det kan man undre sig over, for det takseres med at køre over for rødt.

Jeg er forbavset over udfaldet af rapporten. Jeg syntes det var en god løsning der gør cykelister mere synlige. Men som de skriver er problemet nok dem der ikke holder og venter på rødt, men dem der er i bevægelse når der er grønt.

Min erfaring i trafikken siger mig at folk OVERHOVEDET ikke kan finde ud af at flette sammen med cykelister i en kombineret svingbane og cykelsti. Enten holder biler til venstre i feltet og gør at cykelister køre indenom, eller også holder de til højre og så køre cykelisterne bare venstre om og ind foran. Ideen er god, men folk kan bare ikke finde ud af det. Der er generelt mange der ikke kan finde ud af placering på kørebanen.

 • 0
 • 0

dem der træffer beslutningen om at køre over for gult, fordi de ikke kan nå at bremse, har også omkring et sekund længere ude i det skiftende kryds.

Biler, der kører over for gult kører forhåbentlig mindst 50 km/t = 13,9 m/s

Vil det sige at bilernes stoplinie er ca. 14 meter bag cyklerne, eller mener de i virkeligheden at den 3 meter fremtrukne stoplinie gør at biler opholder sig ca. 0,22 sekunder længere ude i krydset.

 • 0
 • 0

Når jeg læser artiklen står der at alle lyskryds har øget antal af uheld, hvordan er konklusionen med at det er de tilbagetrukne stoplinjer der er skyld i det så kommet?

 • 0
 • 0

Efter hurtig gennemlæsning af rapporten finder jeg ud af at de offentliggør 218 statistiske test. Af disse er 15 mere signifikante end 5%. Hvordan er det lige med antallet af tests og sandsynligheder af den slags... Med det antal test ville ca. 11 test forventes at være falske positiver alene på grund af tilfældighed.

Noget tyder på at de slet slet ikke har gode nok data til at sige noget som helst om noget som helst.

 • 0
 • 0

Jeg er opvokset med cykel og cykler hovedsageligt, men jeg har da også kørekort, så jeg kan godt se det fra begge parters synspunkt.

Det med at biler og cyklister ikke kan finde ud af at flette sammen kan jeg godt give dig ret i, men det fungere jo alligevel.

Jeg tror at det er et misforstået hensyn til cyklisterne der gør at bilister vælger at holde til venstre i højresvingsbanerne. Jeg vil til enhver tid foretrække at køre venstre om bilen og på den måde afvikles trafikken også hurtigere, end ved at den højresvingende bil først skal lade samtlige cyklister komme forbi først for der efter at tage hensyn til fodgængere. Der hvor det går helt galt er når bilerne placerer sig både til højre og venstre i et virvar.

De eneste steder hvor ikke bryder mig om at køre venstre om bilerne er faktisk de steder hvor en optegnet cykelsti flettes ind over højresvingsbanen.

 • 0
 • 0

Der ses faktisk en lille stigning i uheld mellem cykler, knallerter og højresvingende bilister. Den samme stigning har dog fundet sted i krydsben uden tilbagetrukne stopstreger, i vejene ind til krydset, og i samme type af kryds, hvor stopstregen ikke er trukket tilbage.

Samme stigning uanset ændrede stopstreger eller ej må være konklusionen af dette afsnit. Altså ingen effekt.

 • 0
 • 0

København kommune har fundet løsningen. Man sikrer at den bane hvor cyklisterne er i bruges både til cyklister, højre svingende og ligeud kørende billister, samt bus holde plads. De venstre svingene billister har bane for sig selv. Sammenblanding af bu stop, biler, og cyklister er en spændende oplevelse. Planen er køre cylister ned, eller skræmme dem væk, hvilket på sigt vil løs problmet med cyklister og højre svingende bilister. Dette enda på den berømte cykel motorvej. Måske ulykkerne ikke altid er cylisten, og eller billistens skyld

 • 0
 • 0

Problemet med højresvingsulykker er, at cyklisterne ikke kan vide, om en højresvingende bilist har tænkt sig at overholde sin vigepligt. Der er derfor behov for et system der kan signalere bilistens hensigt.

Jeg vil foreslå at man indfører en regel, der påbyder bilisten at slukke sit blink når han/hun holder tilbage for en ligeudkørende cyklist, og først tænde blinket igen når der er fri bane til højresving. På den måde sendes der et signal til de ligudkørende: "Jeg har set dig, og jeg holder tilbage". Et højresving vil så skulle foregå på følgende måde:

Bilisten trækker ind til højre og fuldfører svinget hvis der helt klart er fri bane. Hvis der risiko for ligeudkørende cyklister stopper bilisten op og slukker sit blinklys. Først nå alle cyklister er passeret tændet blinklyset igen og svinget fuldføres.

Den store fordel er, at en cyklist kan se bilistens hensigter og derfor kan nå at standse selv om bilisten skulle have overset ham/hende.

Det skal selvfølgelig ikke betyde at en bilist frit kan svinge til højre når blinklyset er tændet. Vigepligten skal stadig være gældende.

 • 0
 • 0

Rykkes stopstregen tilbage, bliver krydset mindre overskueligt, eller opsættes der ekstra spejle. Det giver kun menning med tilbagetrukket stopstreg for højresvingende. Med det forlænges tiden for højresving.

Som det virker nu, med lysregulering af højresvingende samtiddigt med lysregulering af cyklister, undgås kolisioner.

Fordelen med en tilbagetrukket stoplinje, er at ligeudkørende får et bedre overblik i krydset. Kan ikke se hvor det cyklist-venlige skulle være.

 • 0
 • 0

Den store fordel er, at en cyklist kan se bilistens hensigter og derfor kan nå at standse selv om bilisten skulle have overset ham/hende.

Nu er det netop hensigten bilisten signalerer, og det er også et lovkrav, at han skal gøre det. Faktisk er det ved at være en 'almindelig' tendens at undlade eller for sent give tegn. Nogle bilister synes åbenbart, at man kan påbegynde signalgivningen, når man alligevel skal dreje på rattet, men da er det for sent.

 • 0
 • 0

Nu er det netop hensigten bilisten signalerer, og det er også et lovkrav, at han skal gøre det.

Nuværende lov siger kun, at bilisten skal give tegn inden han foretager manøvren. Det nye i forslaget er, at man ved at undlade tegngivning tilkendegiver, at man vil holde tilbage.

 • 0
 • 0

Det nye i forslaget er, at man ved at undlade tegngivning tilkendegiver, at man vil holde tilbage.

Det virker kun i en højresvingsbane, men som cyklist/fodgænger ville jeg alligevel holde tilbage uanset om bilens tegngivning. Det er det mest sikre. Det er fattigt at være blevet påkørt og vide at man havde ret, men tabt livskvalitet.

Det er bedre at forebygge ved undervisning og informationskampagner til opnåelse af bedre færdselskultur... blandt de "svage" trafikanter.

 • 0
 • 0

Nuværende lov siger kun, at bilisten skal give tegn inden han foretager manøvren. Det nye i forslaget er, at man ved at undlade tegngivning tilkendegiver, at man vil holde tilbage.

Hvornår havde du så tænkt dig, at bilisten skulle give tegn? Hvis bilisten først giver tegn, når han (eller hun) drejer om hjørnet, er det ligesom lidt lige meget med tegngivningen.

 • 0
 • 0

Når man holder tilbage for ligeudkørende holder man stille. Man starter blinklyset før man sætter bilen igang igen, præcis som når man trækker ud fra kantstenen. En cyklist vil kunne se blinklyset -og reagere på det- til bilen er næsten passeret.

 • 0
 • 0

Er du bilist? Noget siger mig, at du ikke er.

præcis som når man trækker ud fra kantstenen .

.. og hvor mange synes du husker det?

Tegn skal gives i god tid før handling, så andre kan nå at se det og handle derefter. Som bilist, fodgænger og cyklist reagerer jeg med skærpet opmærksomhed, hvis en anden trafikant, bilist/cyklist/knallerist/motorcyklist, undlader at give tegn, hvor vedkommende klart skulle have gjort det. Hvor er vedkommendes opmærksomhed (taler måske i mobil!) Så at udelade noget er i sig selv et faresignal for andre. Du drøner vel heller ikke igennem et reguleret kryds, hvor lyset er gået ud. "Jamen, der var ikke rødt".

 • 0
 • 0

Måske skulle man indføre et af de sort/gule bump i bilernes højresvingsbane, så de bliver nødt til at sænke farten, før de svinger. Det ville nok hjælpe mod de som kommer kørende hurtigt for grønt (og gult) ind i svinget.

 • 0
 • 0

Den undersøgelse kan bruges af hvem til hvad som helst, og vil nok betyde at de tilbagetrukne stoplinjer føres frem igen. Det er ærgerligt for som det nævnes, så er de betryggende og rigtig gode ved start efter der er blevet grønt.

Det undrer mig at Københavns kommune nævnes. Kommunen har været bannerfører i at fjerne de tilbagetrukne stoplinjer for bilisterne, og i stedet lave flettebaner for alt der har hjul.

Og det er så hyggeligt.

Lav gerne højresving med grøn pil, MEN grøn pil for bilisterne skal kun vare max. 20% af tiden i forhold til de ligeudkørende (cyklisterne), OG lyskrydsene skal afstemmes til fordel for de ligeudkørende cyklister.

 • 0
 • 0

Synes jeg det er meget betryggende at holde for rødt i de kryds hvor min stop linje er længere fremme end bilernes. Jeg er overbevist om at specielt store køretøjer bedre kan se mig. Selv om der ikke kan påvises et fald i antallet af ulykker, så er ombygningerne ikke spildt, da jeg ikke er ene om at føle mig mere sikker i de kryds. Når man som cykellist føler sig mere tryg i trafikken, så bruger man cyklen mere og reducere derved brugen af bilen.

Har undersøgelsen desuden taget højde for om antallet af cykellister har været faldende eller stigende. Jeg tror på det har været stigende, pga. flere vælger den billige cykel frem for den dyre bil til at transportere sig rundt i byen.

Jeg ville gerne vide antallet af ulykker pr. cykelist i de "nye" kryds VS. de "gamle" kryds

Og hvis det er, som artiklen antyder, en falsk sikkerhed?

 • 0
 • 0

Udover sikkerhed giver cykellommer også bedre fremkommelighed, for cyklister der ikke skal vente på højresvingende biler, der venter på fodgængere i fodgængerovergangen. Så uanset om sikkerheden er bedre, eller den samme, er cykellommer en stor fordel.

 • 0
 • 0

Efter hurtig gennemlæsning af rapporten finder jeg ud af at de offentliggør 218 statistiske test. Af disse er 15 mere signifikante end 5%. Hvordan er det lige med antallet af tests og sandsynligheder af den slags... Med det antal test ville ca. 11 test forventes at være falske positiver alene på grund af tilfældighed.

Noget tyder på at de slet slet ikke har gode nok data til at sige noget som helst om noget som helst.

Tak for det check. Min første indskydelse var, at med det begrænsede antal steder der blev undersøgt, så måtte usikkerheden være stor.

 • 0
 • 0

Så uanset om sikkerheden er bedre, eller den samme, er cykellommer en stor fordel.

Meget enig.

I artiklen står der:

Der ses faktisk en lille stigning i uheld mellem cykler, knallerter og højresvingende bilister. Den samme stigning har dog fundet sted i krydsben uden tilbagetrukne stopstreger, i vejene ind til krydset, og i samme type af kryds, hvor stopstregen ikke er trukket tilbage.

Undersøgelsen giver ikke en endelig forklaring på, hvorfor de tilbagetrukne stopstreger ikke giver færre uheld, men Thomas Skallebæk Buch tror, at uheldene sker med de cyklister, der ikke har holdt og ventet for rødt.

Det er sjovt at denne konstatering udløser en overskrift om at lyskrydsene er blevet farligere. Så enten har Ingeniøren misforstået noget, eller også må det være rimeligt, at Ingeniøren følger op og går Thomas Skallebæk Buch på klingen om hvad der er op og ned. Især fordi han i radioavisen i fredags fik lov til at at komme med et budskab a la overskriften, helt uden henvisning til data i undersøgelsen.

 • 0
 • 0

I artiklen står der: [quote] Der ses faktisk en lille stigning i uheld mellem cykler, knallerter og højresvingende bilister. Den samme stigning har dog fundet sted i krydsben uden tilbagetrukne stopstreger, i vejene ind til krydset, og i samme type af kryds, hvor stopstregen ikke er trukket tilbage.

Undersøgelsen giver ikke en endelig forklaring på, hvorfor de tilbagetrukne stopstreger ikke giver færre uheld, men Thomas Skallebæk Buch tror, at uheldene sker med de cyklister, der ikke har holdt og ventet for rødt. 

Det er sjovt at denne konstatering udløser en overskrift om at lyskrydsene er blevet farligere. Så enten har Ingeniøren misforstået noget, eller også må det være rimeligt, at Ingeniøren følger op og går Thomas Skallebæk Buch på klingen om hvad der er op og ned. Især fordi han i radioavisen i fredags fik lov til at at komme med et budskab a la overskriften, helt uden henvisning til data i undersøgelsen.[/quote]

Som sagt tidligere http://ing.dk/artikel/135508-cyklist-venli...

Ingen effekt eller som andre nu fremhæver, dårligt datagrundlag hvoraf intet kan sluttes.

 • 0
 • 0

Er du bilist? Noget siger mig, at du ikke er.

Ked af at skuffe dine fordomme, men jeg er skam en mangeårig bilist (dog også cyklist engang imellem). Og som de fleste bilister giver jeg tegn, før jeg drejer eller skifter bane.

Der er ingen regler der kan forhindre de ulykker der sker fordi man ikke følger reglerne. De fleste ulykker sker formentlig heller ikke på grund af manglende tegngivning, men fordi bilisten overser en cyklist.

En bilist der holder i vejsiden og ønsker at starte vil give tegn før han begynder at køre ud i trafikken. Medmindre han er buschauffør (eller en meget hensynsløs trafikant) vil han orientere sig bagud og først give tegn når der er fri bane. Det vil sige at start af blinklys fortæller at nu trækker bilisten ud. Omvendt fortæller et slukket blinklys de bagfrakommende at bilisten afventer fri bane.

Et højresving bør kunne gennemføres på samme måde. Det indledes med at bilisten blinker til højre og trækker ind til højre vejside før krydset. Hvis der er fri bane fuldføres svinget. Hvis der derimod er ligeudkørende cyklister standser han blinklyset for at tilkendegive at han venter.

Det giver selvfølgelig ikke 100% sikkerhed, men dog langt mere end de nuværende regler, hvor cyklisten helt er prisgivet bilistens evne (og vilje) til at observere trafikken.

 • 0
 • 0

Jeg tror at det er et misforstået hensyn til cyklisterne der gør at bilister vælger at holde til venstre i højresvingsbanerne.

Hvis man tager det misforståede hensyn til en køreprøve, så kan man umiddelbart vende om og køre tilbage for så er prøven slut. Det hedder forkert placering.

Det er MEGADUMT som højresvingende bilist at holde og flagre midt i banen (eller helt ude til venstre). Man skal selvfølgelig spærre af for cyklisterne ved at holde helt ind til højre. 1) Cyklisterne kan nemt/hurtigt komme venstre om bilen. 2) Der er ikke risiko for at en cykel befinder sig i den blinde vinkel. 3) Bilisten skal ikke holde tilbage for den evige strøm af nytilkomne cykler (de kører venstre om).

De bilister der ikke kan finde ud af denne simple operation burde have frataget kørekortet. De spilder alle andre bilisters tid (ekstra ventetid pga. 3), de forhindrer flowet for cyklister pga. 1) og de er søreme også til fare for cyklisterne pga. 2). Så hvis det var min planet, så var de blevet strittet af for længst. Det mindste man kunne gøre var at tage deres kørekort indtil de har bevist ved ny prøve at de mestrer denne basale manøvre.

NB. Hvis man bor i provinsen, er dette ikke noget stort problem, men hvis man færdes i de store byer med mange cykler, så er dette et absolut must.

 • 0
 • 0

En bilist der holder i vejsiden og ønsker at starte vil give tegn før han begynder at køre ud i trafikken. Medmindre han er buschauffør (eller en meget hensynsløs trafikant) vil han orientere sig bagud og først give tegn når der er fri bane. Det vil sige at start af blinklys fortæller at nu trækker bilisten ud. Omvendt fortæller et slukket blinklys de bagfrakommende at bilisten afventer fri bane

Og når han, som mange gør, glemmer det? En noget naiv tankegang.

Hvis der derimod er ligeudkørende cyklister standser han blinklyset for at tilkendegive at han venter.

Nej for derved viser han bagfrakommende at han IKKE har til hensigt at dreje til højre (når cyklisten er passeret). Ikke alle højresving forgår i højresvingsbaner. Han kan jo ikke bare holde der midt i det hele og spærre for andre ligeudkørende bilister uden at fortælle dem hvorfor, og det gøres med tegngivning. Desuden skal bilisten, som nævnt i indlægget ovenover http://ing.dk/artikel/135508-cyklist-venli... afspærre for yderligere cyklister til højre. Bagfrakommende cyklister har bare at køre venstre om bilen eller vente.

 • 0
 • 0

Nej for derved viser han bagfrakommende at han IKKE har til hensigt at dreje til højre (når cyklisten er passeret). Ikke alle højresving forgår i højresvingsbaner. Han kan jo ikke bare holde der midt i det hele og spærre for andre ligeudkørende bilister uden at fortælle dem hvorfor, og det gøres med tegngivning. Desuden skal bilisten, som nævnt i indlægget ovenover http://ing.dk/artikel/135508-cyklist-venli...

afspærre for yderligere cyklister til højre. Bagfrakommende cyklister har bare at køre venstre om bilen eller vente.

Skal man endelig tale om tegngivning til både medbilister og cyklister, så er det f.eks. meget godt at jokke på bremsen samtidig med at blinke til højre. Intet er selvfølgelig sikkert, men er bremselyset igang på bilen, så ved cyklisten ihvertfald, at bilen ikke kører lige nu.

 • 0
 • 0

Synes jeg ser rigtig mange billister der ikke holder tilbage for den streg alligevel, men helt ude ved fodgængerfeltet.

Det er værre end som så. Jeg har bemærket en stigende tendens i København til at folk ruller langsomt ind i krydset imens de venter på grønt. Det er ikke sjældent at de ender med at holde med hele fronten i fodgængerfeltet.

Min teori er at biltrafikken er blevet mere 'flydende' - folk tager mere og mere løst på reglerne og følger blot trafikken.

Det kunne være fint at trafikken således bliver mere organisk, bortset fra at effekten er at folk overskrider hastighedsgrænserne mere og mere, kører senere og senere over når der bliver skiftet til rødt og dropper ting som orientering og signalering.

 • 0
 • 0

OG lyskrydsene skal afstemmes til fordel for de ligeudkørende cyklister.

Det er der i Aarhus. Men, kører man 10-20 km/h for stærkt, så er der grøn bølge igen!

 • 0
 • 0

I artiklen beskrives éet alternativ:

"Et alternativ til de tilbagetrukne stoplinjer er en dedikeret højresvingsbane, hvor cykelstien ophører, så trafikanterne skal flette ind med hinanden inden krydset."

Men hvad med at føre cykelstien helt frem til krydset? Det ville så også formindske indtaget af udstødningsgasser og -partikler for ventende højresvingende cyklister.

I det hele taget er den afmærkede cykelsti på billedet en super discount løsning (selvom striberne formentlig koster en formue).

 • 0
 • 0

[quote]Er du bilist? Noget siger mig, at du ikke er.

Ked af at skuffe dine fordomme, men jeg er skam en mangeårig bilist (dog også cyklist engang imellem). Og som de fleste bilister giver jeg tegn, før jeg drejer eller skifter bane.

Der er ingen regler der kan forhindre de ulykker der sker fordi man ikke følger reglerne. De fleste ulykker sker formentlig heller ikke på grund af manglende tegngivning, men fordi bilisten overser en cyklist.

En bilist der holder i vejsiden og ønsker at starte vil give tegn før han begynder at køre ud i trafikken. Medmindre han er buschauffør (eller en meget hensynsløs trafikant) vil han orientere sig bagud og først give tegn når der er fri bane. Det vil sige at start af blinklys fortæller at nu trækker bilisten ud. Omvendt fortæller et slukket blinklys de bagfrakommende at bilisten afventer fri bane.

Et højresving bør kunne gennemføres på samme måde. Det indledes med at bilisten blinker til højre og trækker ind til højre vejside før krydset. Hvis der er fri bane fuldføres svinget. Hvis der derimod er ligeudkørende cyklister standser han blinklyset for at tilkendegive at han venter.

Det giver selvfølgelig ikke 100% sikkerhed, men dog langt mere end de nuværende regler, hvor cyklisten helt er prisgivet bilistens evne (og vilje) til at observere trafikken. [/quote]

Som cyklist vil jeg gerne bede alle højresvingende billister om at træde på bremsen, hvis I vil signalere til ligeudkørende cyklister på cykelstien, om at I holder tilbage. Nu er jeg ikke repræsentant for alle cyklister, men hvis jeg kommer til et kryds hvor der er en højresvingende bilist der triller lige så stille frem, så sænker jeg farten indtil jeg er sikker på vedkommende har set mig, mens jeg holder farten hvis stoplyset er tændt. Så hvis I gerne vil hurtigere frem, så træd på bremsen indtil alle cyklister er forbi.

Med hensyn til løsningen hvor cyklister og billister skal flette, som den der er krydset mellem Åby Ringvej og Silkeborgvej i Århus https://maps.google.dk/?ll=56.154565,10.14... Så ikke flere af dem tak. Det er ikke alle bilister der er opmærksomme på at ligeudkørende cyklister, ikke skal befinde sig inde på cykelstien men ude på vejbanen.

 • 0
 • 0

Er det korrekt, at

"cyklister må gerne køre venstre om højresvingende biler i et kryds, hvis de selv skal lige ud"

-- jeg har fået en 1 minuts påtale af en vred politibetjent, og en næsten bøde for denne forseelse

 • 0
 • 0

Så skulle betjenten sætte sig bedre ind i færdselsloven:

Færdselslovens §49

Stk. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen. Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt de kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at placere sig ved linjen mellem den nærmeste vognbane, som ikke er forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen. Cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister. 1.- 4. pkt. gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.

Kilde: http://www.cyklistforbundet.dk/alt-om-cykl...

 • 0
 • 0

Så skulle betjenten sætte sig bedre ind i færdselsloven:

Færdselslovens §49

Stk. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen. Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt de kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at placere sig ved linjen mellem den nærmeste vognbane, som ikke er forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen. Cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister. 1.- 4. pkt. gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.

Kilde:

For øvrigt viser denne § også den lidet kendte regel om venstre sving for cykler i lysregulerede kryds. Man må gerne svinge til venstre i et vejkryds uden at vente på grønt. Altså et venstre sving foretages: 1. Man køre over for grønt som hvis man sku ligeud. 2. Man holder til højre og venter ved modsatte side på at de ligeudkørende er væk. 3. Man køre over for "rødt".

 • 0
 • 0

Man køre over for "rødt".

Nej for man holder for rødt bag stoplinjen, så når man er 'på den forkerte' side af linjen, kører man ikke over for rødt, f. eks. ved det beskrevne venstresving. - men mange cyklister (og bilister) har meget svært ved at holde sig bag stoplinjen ved rødt.

 • 0
 • 0

”Ifølge rapportens egne tal er der 12 procent færre personskader i uheld mellem bløde trafikanter og bilister, når stopstregen er tilbagetrukken – så på den måde har effekten været positiv,” siger Anette Jerup Jørgensen, der mener, at dagens mediehistorier har ignoreret den positive effekt i forhold til cyklister.

Til sammenligning er antallet af uheld mellem bløde trafikanter og bilister steget med 11 procent i de kryds, hvor stregen IKKE er trukket tilbage.

”Desværre har stopstregerne tilsyneladende samtidig den bivirkning, at der sker flere kollisioner mellem bilister, og det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Men vi har brug for mere viden, før vi afskriver de tilbagetrukne stopstreger som et mislykket forsøg,” siger Anette Jerup Jørgensen."

http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt...

 • 0
 • 0

Vi kan få meget bedre lyskryds for alle parter ved at kopiere de hollandske lyskryds.

Her er en tegnet video hvor man ser hvordan de hollandske lydskryds er designet https://www.youtube.com/watch?v=FlApbxLz6pA

Og her er en video hvor man ser det blive brugt i praksis https://www.youtube.com/watch?v=5HDN9fUlqU8

Det forekommer mig at være en velgennemført design som beskytter cyklisten og gør højresving super nemme for cyklister. For billister er fordelene at de meget bedre kan se hvor cyklisterne er, og der sker ingen fletning imellem biler og cykler.

 • 0
 • 0

Hvor blev stoplinjen for cyklister af? De skal vel stadig holde tilbage for krydsende fodgængere. Tilsyneladende (viedo 2) skal fodgængere holde til for cyklister, fodgængerne har i hvert fald bred hvid stribe ved cykelstien. Desuden har video 2 mindst et eksempel (ca. 2':50 inde) på at cyklister heller ikke i Holland kan finde ud af reglerne (køre mod færdslen).

 • 0
 • 0

Hvor blev stoplinjen for cyklister af? De skal vel stadig holde tilbage for krydsende fodgængere. Tilsyneladende (viedo 2) skal fodgængere holde til for cyklister, fodgængerne har i hvert fald bred hvid stribe ved cykelstien. Desuden har video 2 mindst et eksempel (ca. 2':50 inde) på at cyklister heller ikke i Holland kan finde ud af reglerne (køre mod færdslen).

Har du så set alle de gange hvor bilerne heller ikke kan finde ud af reglerne?

I øvrigt så er en hel del flere cykelstier i Holland dobbelt rettede i forhold til Danmark.

 • 0
 • 0

Har du så set alle de gange hvor bilerne heller ikke kan finde ud af reglerne?

Stil dig på et hjørne i et trafikeret kryds og tæl antallet af cyklist/bilister, der ikke kan finde ud af reglerne. Du bliver overrasket! Husker du at give tegn hver gang du svinger til højre på cykel? Hvor mange biler så du køre mod færdslen?

I øvrigt så er en hel del flere cykelstier i Holland dobbelt rettede i forhold til Danmark.

Muligvis, men i eksemplet er cykelstien ikke dobbeltrettet.

 • 0
 • 0

[quote]Har du så set alle de gange hvor bilerne heller ikke kan finde ud af reglerne?

Stil dig på et hjørne i et trafikeret kryds og tæl antallet af cyklist/bilister, der ikke kan finde ud af reglerne. Du bliver overrasket! Husker du at give tegn hver gang du svinger til højre på cykel? Hvor mange biler så du køre mod færdslen?

I øvrigt så er en hel del flere cykelstier i Holland dobbelt rettede i forhold til Danmark.

Muligvis, men i eksemplet er cykelstien ikke dobbeltrettet.[/quote]

Proportionsforvrængning!

I videoen https://www.youtube.com/watch?v=5HDN9fUlqU8 er der (i følge hollænderen) 2 biler der kører over for rødt 3m18s + 3m42s.

Mener du virkelig at det er sammenligneligt når: * en billist kører over for rødt og en cyklist gør det? * en billist taler i mobiltelefon og når en cyklist gør det? * en billist kører imod færdselsretningen og når en cyklist gør det?

Proportionerne i skadernes omfang er jo voldsomt forskellige. Hvis en cyklist dummer sig og laver en fejl, så dør cyklisten i værste fald. Men hvis en billist dummer sig og laver en fejl, så dør cyklisten også.

Der er således voldsomt forskel på hvilke proportioner der er ved forskellige trafikanters sløsen, fejl og uansvarlighed.

På samme måde så er der voldsom forskel imellem almindelige billister og lastbillister, det har vi set et par eksempler på: http://jyllands-posten.dk/indland/trafik/a... http://politiken.dk/indland/ECE1866002/man...

Derfor skal vores infrastruktur designes så den er så god som muligt. Og så skal de stærke trafikanter holde op med at pege på de langt svageres fejl indtil at de stærke rent faktisk har fejlet for egen dør og kører renere end rent.

 • 0
 • 0

Mener du virkelig at det er sammenligneligt når: * en billist kører over for rødt og en cyklist gør det? * en billist taler i mobiltelefon og når en cyklist gør det? * en billist kører imod færdselsretningen og når en cyklist gør det?

Ja, og sådan er reglerne! Cyklister kan bare ikke få klip i kørekortet.

Proportionerne i skadernes omfang er jo voldsomt forskellige. Hvis en cyklist dummer sig og laver en fejl, så dør cyklisten i værste fald. Men hvis en billist dummer sig og laver en fejl, så dør cyklisten også.

Derfor kan det undre, at så mange cyklist dummer sig og laver fejl.

 • 0
 • 0

[quote]Mener du virkelig at det er sammenligneligt når: * en billist kører over for rødt og en cyklist gør det? * en billist taler i mobiltelefon og når en cyklist gør det? * en billist kører imod færdselsretningen og når en cyklist gør det?

Ja, og sådan er reglerne! Cyklister kan bare ikke få klip i kørekortet.[/quote] Jeg er ikke enig med dig i at det er sammenligneligt, netop fordi skadernes omfang er så forskelligt og mig bekendt så giver samfundet også forskellige straffe alt efter om det er en billist eller en cyklist.

[quote] Proportionerne i skadernes omfang er jo voldsomt forskellige. Hvis en cyklist dummer sig og laver en fejl, så dør cyklisten i værste fald. Men hvis en billist dummer sig og laver en fejl, så dør cyklisten også.

Derfor kan det undre, at så mange cyklist dummer sig og laver fejl.[/quote] Jeg tror ikke at de mener at de gør noget risikabelt for deres eller andres liv, formodentlig er det præcis den samme tanke gang som billister bruger når de taler i mobil telefon, kører for hurtigt, laver hasarderede overhalinger eller kører over for gult.

 • 0
 • 0

Jeg er ikke enig med dig i at det er sammenligneligt, netop fordi skadernes omfang er så forskelligt og mig bekendt så giver samfundet også forskellige straffe alt efter om det er en billist eller en cyklist.

Nu har bilister normalt taget undervisning i at færdes i trafikken, så de burde vide bedre. (højere straf) Cyklister har ikke 'lært' hvordan man skal færdes i trafikken.(lavere straf)

Fra http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/C9FC7B95...

 • kører over for rødt (bilist, knallert stor/lille, cyklist) ( 2000/2000-1500/1000)
 • taler i mobiltelefon (bilist, knallert stor/lille, cyklist) (1500/1500-1500/1000)
 • kører imod færdselsretningen (bilist, knallert stor/lille, cyklist) (2000/2000-1500/1000)
 • 0
 • 0

2 på cykel = 1.400,- 10 km/t for hurtigt i bil 1.000,- (hvilket øger risikoen for kollision lige så meget som 0,8 i blodet)

Ingen ringeklokke på cykel = 700,- bil der er lyisoleret eller spille for høj musik til at høre ringeklokke -Lovligt!

Kørsel med kun en fod på pedalerne cykel = 700,- Bil: Lovligt

Dreje til højre i lydkryds cykel, 1.000,- Dreje til højre i lyskryds ved at kører over fortovet 700,-

Og sådan kan man blive ved.... der er hverken proportionalitet eller logik i bødestørrelsen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten