Cykelstier medfører flere ulykker

Når der bliver bygget nye cykelstier, kommer flere cyklister til skade. Den paradoksale konklusion kommer en ny undersøgelse fra Aalborg Universitet frem til.

Trafiksikkerhedsmæssigt er det overraskende, at cykelstier øger cyklisternes risiko. Flere cykelstier har hidtil været feltråbet fra både Rådet for Større Færdselssikkerhed og Dansk Cyklist Forbund.

Det vil det også fortsat være, siger landsformand Claus Hansen, Dansk Cyklist Forbund. For problemet er ikke cykelstierne, men at folk føler sig for trygge på cykelstierne. Og når cyklisterne kører ud i krydsene, er de i virkeligheden lige så farlige, som de altid har været.

»Det nytter ikke noget med flere cykelstier, hvis ikke krydsene bliver sikrere. Det har vi altid vidst. Derfor ønsker vi os flere blå stopfelter i år, hvor vi fylder 100 år. De blå felter gør nemlig, at cyklisterne bliver synlige for bilisterne. Kom der en strøm af cyklister, ville man lægge mærke til dem. Men i dag er der færre cyklister på cykelstierne i provinsen end for få år siden. De blå felter gør, at man bliver opmærksom,« siger Claus Hansen.

Byer magter ikke mere trafik

Undersøgelsen fra Aalborg Universitet viser, at der kommer 35 procent flere uheld og 30 procent flere dræbte og tilskadekomne cyklister, når der bliver bygget en ny cykelsti. Cyklistulykkerne sker i krydsene, hvor nye cykelstier medfører, at omfanget af uheld vokser med 44 procent. Sidste år omkom 53 cyklister i trafikken.

Det er lektor Harry Lahrmann, leder af Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet, der har undersøgt udviklingen på 48 vejstrækninger i jyske og fynske byer, hvor der blev bygget cykelstier mellem 1989 og 2000.

Forklaringen er, at danske byer ikke er bygget til at tackle den øgede trafik. Det presser især bløde trafikanter. Samtidig har myndighederne ikke villet ændre krydsene og trække cykelstierne længere væk. Det ville gøre det mere besværligt at være cyklist, men også mere sikkert, siger Harry Lahrmann til Jyllandsposten.

Claus Hansen er sikker på, at det vil øge cyklisternes overlevelseschance i trafikken, hvis der kommer flere blå stopfelter i krydsene, hvis flere kryds bliver afløst af rundkørsler, og hvis bilernes hastighed kommer ned på 30 km/h i bykerner og 40 km/h ved skoler og bebyggelser.