Cykelstien på H.C. Andersens Boulevard transporterer over dobbelt så mange som vejbanen

Google Street Views billede af H. C. Andersens Boulevard og Rådhuspladsen på en tilfældig dag. Illustration: Google Street View

2.500 personer kører hver dag i spidstimen igennem H.C. Andersens Boulevard ad hver cykelsti, mens der ved siden af på vejen kun er plads til omkring 1.000 personer per bane. Det viser tal fra Københavns Cykelregnskab.

Tallene giver ifølge hovedstadens røde miljø- og teknikborgmester, Morten Kabell (EL), anledning til at gentænke det københavnske vejnet.

»Vi bør prioritere pladsen til den mest pladseffektive trafik, så bilerne må vige for at give plads til cykler og kollektiv transport,« siger han i en pressemeddelelse.

I dag benyttes 54 procent af pladsen mellem københavnske huse til vejbaner, mens cykelstierne udgør 7 procent.

Trængsel på cykelstierne

Siden 2006 er der anlagt omkring 43 km cykelsti i København, så cyklisterne har 375 km cykelsti at boltre sig på. Hvis man - som Københavns Kommune - vil have flere til at tage cyklen, så er anlæg af nye cykelstier effektivt.

Erfaringsmæssigt giver en ny cykelsti en stigning i antal cyklister på strækningen på 15 til 20 procent, og antallet af kilometer kørt på cykel er da også steget med 19 procent de seneste ti år.

Der er allerede i dag kapacitetsproblemer på centrale københavnske cykelstier, og problemet vil stige i fremtiden, fremgår det af beregninger. En forventet befolkningsvækst på 100.000 nye borgere i byen vil frem mod 2025 være med til at øge cykeltrafikken med 25 procent og 36 procent i myldretiden.

»Vi får svært ved at få folk til at tage cyklen i fremtiden, når vi kan se, at kapacitetsproblemerne på cykelstierne kun bliver større. Derfor er vi nødt til at inddrage vejbaner og parkeringsarealer til fordel for cyklerne, så flest muligt kan komme gennem trafikken,« argumenterer Morten Kabell.

Cyklisme er effektivt

Investeringer i cyklisme er en god måde at bekæmpe trængsel på. Det konkluderede den forrige regerings Trængselskomission for fire år siden i sin rapport om, hvordan man løser hovedstadens fremtidige og nuværende trængselproblemer.

Kommissionen anbefalede blandt andet en fuld udruling af supercykelstinettet, der til en pris på mellem mellem en og to milliarder kroner ville give et samfundsøkonomisk afkast på omkring 19 procent. Derudover anbefalede de flere investeringer i cykelparkering ved centrale stationer.

Københavns Kommune har adskillige målsætninger om at få flere københavnere til at vælge cyklen. Klimaplan 2025 indeholder for eksempel et mål om, at 75 procent af al transport enten skal være på gåben, med offentlig transport eller på cykel, mens teknik- og miljøudvalgets 'Fællesskab København' plan har et mål om, at 50 procent tager cyklen i 2025.

For at nå de ambitiøse målsætninger kræves der ifølge Cykelstiprioriteringsplanen 2017-2025 investeringer i cykelstier for mellem 1,1 og 1,8 milliarder kroner.

Emner : Veje
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvornår mon København og omegnskommuner samt Vejdirektoratet i fællesskab tør tage fat på det med at reservere (og håndhæve) brug af udvalgte vejbaner til køretøjer med høj udnyttelse - fx biler med minimum 2 personer (eller X mængde payload) ud over chauffør? A la et dele-vejnet for hovedstadsregionen. Lige nu er der i hvert fald meget gadespild - kritisk areal der udnyttes dårligt og dermed skaber trængsel og unødig emission.

Og hvornår bestiller og udvikler nogen den teknologi der automatiserer anonym måling af belægningsgraden i bilerne realtime, som basis for at måle gadespildet, allokere trafik til delebaner og skabe fundament for fremtidig effektivitetsbetinget betaling for udnyttelse af vejnettet? Ikke kun i KBH/DK, men noget der nok kunne være ret nyttigt verden rundt.

 • 11
 • 2

En usædvanligt enøjet artikel der ganske udelader den transportafstand de cyklende hhv. de bilende skal tilbagelægge på deres aktuelle rejse. Sagen er jo, at de der sidder i bilerne som oftest skal endog meget længere end de der kører på cykel på samme strækning, eller de transporterer en last uegnet for cykel, og ydermere er biltrafikken jo kunstigt forhindret i fremkommelighed hvilket er med til at nedsætte antallet.

Men for teknikborgmester, Morten Kabell (EL), er enhver billist jo kun af det onde, og i sin enøjethed hverken ønsker eller magter han jo se sagen som andet end en kunstig sammenligning af "en cyklist kontra en billist" på den samme kilometer af H.C.Andersens Boulevard.

Men journalist Kristoffer Lassen Jørgensen burde i sandhedens tjeneste have udstyret sin artikel med denne dimension på sagen.

 • 22
 • 28

Tja, nu er Morten Kabell jo valgt i Kbh. og de langtkørende billister stemmer nok næppe på ham. Der ud over bør man efter min mening prioritere borgene i byen og den mest effektive trafik - altså folk der cykler.

Måske skulle den langtkørende billist overveje at stille bilen udenfor byen og cykle resten af vejen. En afledt fordel er at man får sin motion under transporten og altså ikke ernød til at spilde tiden i først en kø, så et fitness center.

Byen er faktisk ret køn set fra en cykelsti, hvis det altså ikke lige var for alle de biler der er i (på) vejen.

 • 34
 • 12

Flere veje som Fælledvej, Istedgade og sikkert mange flere har alaerede reserveret mere end 50% af gaden til cykel og gående. Hvad med flere cykelstier som i omegnskommunerne? Der mangler i høj grad fleksibilitet i byplanen. 1. stop bygning i vejskel - det fører til blokering af vejen ved byggeri og rep. 2. stop nedlægning af bane 3 og lad den i stedet være fleksibel til svingende trafik i begge retninger som man gør i udlandet. 3. Lersøparkvej havde fleksibel køreretning en gang. 4. stop tyraniet med 10 meter fra alle overkørseler 5. Fjern brolægger tyranniet med store uhyggelige bump - asfalt er meget bedre 6. Fjern infrastruktur fra vejene -[nu fører det til utåleligt mange stop ved omlægninger og reparationer] 7. prioritets bane for flere personer/pendlere (nå det giver ikke mening i København med kun en bane i hver retning)

 • 2
 • 15

man burde måske også lige have med at en cykel med 1 person bruger væsentligt mindre areal (og bredde) end en bil med 1 person (eller flere). Så det er vel ganske naturligt at der arealmæssigt er mere vejbane end cykelsti.

Man kunne jo også sige at 10 cyklister fylder det samme som 1 bil, så derfor skal der være en faktor 10 imellem areal på cykelsti og vejbane. Men der er "kun" 7,7, så ergo har bilerne alt for lidt plads.

Derudover må cyklister godt cykle på vejene (når der ikke er cykelsti). Mon det er med i beregningerne mellem cykelsti og vejbane ??? I det hele taget er dette en meget mystisk måde at opgøre det på og det lugter langt væk af politik og usaglighed.

 • 6
 • 19

....skal tilsyneladende efterfølges af en endnu mere håbløs person.

Der skulle være det lovkrav at teknikborgmestre skulle bosættes mindst 30 kilometre fra hovedstaden, gerne længere væk. Dertil skulle de have en stor borgmesterbi,l som ikke som kunne parkeres gratis nogen steder, heller ikke med det københavnske rabatkort. De skulle ydermere køre i bil til arbejdet, men jo, hver tredie uge skulle de befordres med det offentlige :)

 • 6
 • 19

Der ud over bør man efter min mening prioritere borgene i byen og den mest effektive trafik - altså folk der cykler.

Tjoh; men København er jo ikke kun københavnernes. Det er landets hovedstad, som er et infrastrukturknudepunkt, med administration og undervisning og meget andet, hvilket gør at byen benyttes af langt flere end blot beboerne.

Den mest effektive trafik er kun cykler for beboerne - for byens øvrige brugere er det alt andet.

Hvis personerne der er valgt af indbyggerne helt uansvarligt vælger kun at prioritere dem, der stemmer på dem, så bør beslutningsmyndigheden centraliseres væk fra dem. Ellers må vi have en have en anden hovedstad :o) ...

 • 15
 • 18

Jeg havde en af de dage, hvor jeg kørte strækningen på cykel. Jeg har her i efteråret pendlet til arbejde (cirka 30 km) både på cykel, i bil og ved at tage toget.

Retfærdigvis skal det siges at jeg aldrig vil køre netop denne strækning i bil. Når bilen bliver anvendt er det en omvej ned over motorringen/Ring 4. Måske er det fordi at bilister aktivt vælger strækningen fra, hvis de har muligheden som giver resultatet.

Ja. Der kan gøres mere, men hvordan skal skaber man flere niveaufrie passager af tværgader uden at det koster en bondegård?

Sekundært så er det ragnarok når cyklister skal flette ind ude ved søerne. Selv garvede Tour de France deltagere ville få grå hår af at sidde i de felter som skal igennem strækningen kombineret med bilister som skal til højre og ikke kan få lov til at komme ind i svingbanen.

Bredere cykelstier vil ikke løse dette problem. Det vil måske blive værre. Der er mange fodgængere som tager den over for gult og rødt. De sætter farten ned når de har passeret kørebanerne hvilket betyder at de spærrer for cyklisterne, når de får grønt.

 • 14
 • 1

Kære Morten Kabell..

Med den logik vil jeg gerne høre dig hvor mange gående der passerer strøget pr time i spidsbelastning? Mit bud er at det er rigtig mange - og måske mere end de 2500 der bruger en cykelsti.

Jeg vil derfor anbefale at vi følger din logik og ombygger en masse cykelstier til gågader. De kan jo transportere mange flere mennesker pr time end de dumme cykelstier!

Og så kan du måske indvende at folk der cykler har et andet formål end folk der går. Men ved du hvad, Morten? Sådan er det sgu også med folk der vælger at bruge bilen.

Suk.

 • 14
 • 11

Måske skulle den langtkørende billist overveje at stille bilen udenfor byen og cykle resten af vejen.

Hvor skal biilen stilles?

Jeg kommer fra Vestsjælland og skal dagligt til Ørestaden. Hvor vil du foreslå at parkere om dagen og nogenlunde trygt kunne stille sin cykel om natten? Helst et sted hvor de beboere, der derved generes frem for Københavns indbyggere, ikke bliver alt for sure.

Vil du i øvrigt kæmpe for et fradrag til at financiere bilisternes deraf følgende udgifter til parkering? I eksempelvis Høje Tåstrup er de så trætte af folk der stiller bilen og fortsætter med toget at de tager 400 kr om ugen; medens mange kan parkere gratis på deres arbejde.

Jeg har haft mit nuværende arbejde længe - og dengang jeg startede var den underforståede "aftale" med København, at byen var lokationen for det universitet jeg arbejder på - til gengæld kunne jeg komme dertil på en god times tid i bil. Er det fair at denne aftale ændres ensidigt fordi byrådet har et ønske om at få bilerne ud af byen for at tækkes sine vælgere?

Bor man udenfor København er der ren luft og fuglekvidren; men langt til indkøb, hospital, cafeer, uddannelse og så videre. Prisen er dermed at man skal have lang transporttid - hvilket jeg har og accepterer. Til en vis grænse. Bor man i et infrastrukturknudepunkt, så er der kort til alting; men trafik og støj. Prisen for at bo i byen er dermed, at man ikke bor på landet... Hvad med om københavnerne bare accepterede det, frem for at forlange at andre skal undgælde for at de selv kan få det bedste fra begge verdener...

Mange Københavnere glemmer, at skønt samfundet og befolkningen og byen vokser og urbaniseres yderligere falder biltrafikmængden faktisk i København år for år. Det bliver bedre og bedre at være blød trafikant og forureningen falder og falder. Dette til trods vokser beklagelserne over bilismen i samme takt. Jeg forlanger ikke at alle byens faciliteter flytter ud til mig i cykelafstand - det ville da være dejligt; men jeg forstår hvorfor det ikke er muligt. Jeg ville ønske flere byboer kunne indse at det modsatte også er umuligt - det er et nulsumsspil, hvor forbedrede vilkår for nogen går ud over andre...

 • 15
 • 7

Hvis personerne der er valgt af indbyggerne helt uansvarligt vælger kun at prioritere dem, der stemmer på dem, så bør beslutningsmyndigheden centraliseres væk fra dem..

Absolut ikke enig- centralisering er oftere et problem end en løsning - selvom jeg da gerne så regeringen blive centraliseret bort p.g.a dette.

Når det gælder lokalpolitik skal der selvfølgelig ikke kun tænkes på dem der stemte på en - men lige på det punkt er vi der bor i byen lidt gammeldags forfordelt, tingene er oftere til fordel fra folk og funktioner udefra end for os der bor her, tæmk på store gennemkørselsveje og manglende lydafskærmining. Statens veto mod at kommunen gør mere mod luftforurening etc.etc. Eksemplerne er legio. Byen skal være for alle og alle skal være velkomne, men...det etyde absolut ikke at man skal kunne køre i bil overalt.

 • 9
 • 7

Hvad med at bygge en grænsemur rundt om køvenhavnstrup... så kan de sejle deres egen sø...

Selvfølgelig er der flere cykler i centrum... da størstedelen af indbyggerne selv bor inden for cykel rækkevidde af deres arbejde. Men der er jo næsten en lige så stor procentdel af udefrakommende der har et ærne i København.

Når man udefrakommende har brugt en ~30-60min. på at komme ind for Storkøbenhavns området...er man ikke interesseret i at bruge igen 30-40 min på at komme fra en hypotetisk parkeringsplads uden for centrum igen.

 • 11
 • 12

Flere veje som Fælledvej, Istedgade og sikkert mange flere har alaerede reserveret mere end 50% af gaden til cykel og gående.

Det er faktuelt forkert der er ikke særlig plads til cykler på nogen af de gader du nævner. Se google streetview for fælledvej her: https://goo.gl/maps/kNiM6sNzEBy Og istedgade her: https://goo.gl/maps/gqwdxK1MgqQ2 Istedgade har f.eks. ingen cykelsti, men ja der er gjort mere plads til gående, det er vel ikke skidt?

 • 6
 • 0

Hvad med at bygge en grænsemur rundt om køvenhavnstrup... så kan de sejle deres egen sø...

Ja tak, det fik vi bare ikke lov til fordi der sidder en masse bønder på tinge.

Selvfølgelig er der flere cykler i centrum... da størstedelen af indbyggerne selv bor inden for cykel rækkevidde af deres arbejde. Men der er jo næsten en lige så stor procentdel af udefrakommende der har et ærne i København.

Men hvorfor skal vi betale for slid på veje og give areal til dem der kommer udefra? Det kunne måske være at omegnskommunerne medvirkede til at lave stationsnær parkering og bedre kollektiv transport ind og ud for den kommuneskat der betales der som ikke går til det københavnske vejnet.

Når man udefrakommende har brugt en ~30-60min. på at komme ind for Storkøbenhavns området...er man ikke interesseret i at bruge igen 30-40 min på at komme fra en hypotetisk parkeringsplads uden for centrum igen.

Hvorfor ikke? I har jo ikke betalt en krone for at køre ind og ud, som ellers er meget udbredt i andre byer, som stockholm, london, paris, osv.

 • 8
 • 9

Jeg mangler lidt data. Er det 1000 biler der kommer igennem de 3 eller 6 vejbaner?. En alm vej uden lyskryds kan tage 1800 biler i timen. (2 sec i mellem bilerne. Så hvis der er er 6 vejbaner burde det give 10.800 biler. Er vi ned på kun ca 10% på udnyttelse af vejens kapacitet når der er lyskryds? Jeg har i 10 år kørt hver dag på vejen så har også dagligt set hvad kommunen gør for at få at lyskrydsene til ikke at passe med trafikken.

 • 10
 • 1

Hvorfor ikke? I har jo ikke betalt en krone for at køre ind og ud, som ellers er meget udbredt i andre byer, som stockholm, london, paris, osv.

Vi har jo et solidarisk system kaldet vægtafgift som gælder samtlige billister i hele danevang. Denne vægtafgift er også gået til vedligeholdelse af den vej jeg kører på hver dag hvilket så betyder at jeg ligesom mange andre har betalt for at få lov at kører min bil ind i København. ude i sidste ende af regnearket har vi jo også betalt for det stykke asfalt som er gået til cykelstier.

Der er ikke nogen billister der gladelig betaler vægtafgifter med glæde men vi gør det... ganske ligesom at min SKAT også gør at hr. hansen som har røget hele livet kan få et sæt nye lunger på det offentlige hospital.

 • 9
 • 2

God ide. Vi multiplicerer tilbagelagt distance med forbrugt vejbredde og får så et tal i forbrugte kvadratmeter til de to typer transport.

Hov, nu blev forskellen mellem bilisters og cyklisters pladsforbrug endnu større.

Be careful what you wish for...

Vi kunne også medregne at der kun sidder lidt over 1 person pr. bil, jeg tror ikke du kan opstille et scenarie hvor bilen er mere effektivt trængselsmæssigt end cyklen i nogen som helst sammenhæng, men be my guest.

 • 4
 • 2

Det er jo ikke kun folk uden for Kbh der kører i bil derinde hver dag. Hvorfor ikke give den fuld gas og nægte f.eks pensionister at benytte vejene i myldretiden(joke). Vi må jo nok indse at vi mister en omsætning et eller andet sted, hvis det bliver sværere for folk at komme rundt. Alt tager væsentligt længere tid med offentlig transport - med mindre det lige er i indre by med f.eks metro eller de helt lokale busser og tog, så det skal nærmest være en livsstil. Og det moderne liv er i stor stil opbygget på ideen om individuel personlig transport. Så hvis man vil ændre på det, så må man tage alle konsekvenserne af dette. Der er mange ting, som er helt tåbeligt hvad angår trafik. Kender til folk der kører til Haslev fra Kbh hver dag, for at aflevere børn. Der er mange ting vi burde kunne gøre meget mere snedigt. Men det er som om at alting blive større, alle de små ting lukker og ingen forstår hvorfor det ikke kan være som i "gamle" dage.

 • 1
 • 1

Det er jo ikke kun folk uden for Kbh der kører i bil derinde hver dag. Hvorfor ikke give den fuld gas og nægte f.eks pensionister at benytte vejene i myldretiden(joke). Vi må jo nok indse at vi mister en omsætning et eller andet sted, hvis det bliver sværere for folk at komme rundt. Alt tager væsentligt længere tid med offentlig transport - med mindre det lige er i indre by med f.eks metro eller de helt lokale busser og tog, så det skal nærmest være en livsstil. Og det moderne liv er i stor stil opbygget på ideen om individuel personlig transport. Så hvis man vil ændre på det, så må man tage alle konsekvenserne af dette. Der er mange ting, som er helt tåbeligt hvad angår trafik. Kender til folk der kører til Haslev fra Kbh hver dag, for at aflevere børn. Der er mange ting vi burde kunne gøre meget mere snedigt. Men det er som om at alting blive større, alle de små ting lukker og ingen forstår hvorfor det ikke kan være som i "gamle" dage.

Det handler om incitament og muligheder hvis man vil gøre det mere effektivt. At tvinge virksomheder og institutioner til at placere sig stationsnært eller tæt på boligområder, som det oprindeligt var planen med fingerplanen. Det handler om at politikerne ikke skal gøre det mere attraktivt at køre langt for konsekvensen er som vi har set de sidste 10 år at folk placere sig længere og længere fra arbejdspladsen, den udvikling skal vendes. Det kan kun gøres ved bedre kollektiv transport og mere gennemtænkt traffikplanlægning, hverken bredere veje eller billigere biler løser problemet, tværtimod.

 • 3
 • 2

Ved du hvad det koster at parkere i København?

Peanuts i forhold til den kommunale udligning og statens bidrag til kommunens budget.. Men det giver naturligvis også noget :o) Bortset fra at en kæmpe del af trafikken foregår på statsveje og regionale veje og dermed ikke financieres af dem med stemmeret til kommunevalget...

Uden relation til det du skriver: Sjovt som dem i byerne kun kan se egne problemer og landboernes fordele - og omvendt. Jeg har boet begge steder og kan garantere: Græsset er grønnere på landet og husene er billigere; men så er det altså også ved at være slut med fordelene - og balancen forskydes vedvarende i samme retning. Hvilket forklarer hvorfor folk flytter til byerne, ikke omvendt...

 • 4
 • 1

Re: Endnu bedre ide... Peanuts i forhold til den kommunale udligning og statens bidrag til kommunens budget.. Men det giver naturligvis også noget :o) Bortset fra at en kæmpe del af trafikken foregår på statsveje og regionale veje og dermed ikke financieres af dem med stemmeret til kommunevalget...

Den kommunale udligning er så vidt jeg er orienteret, da ikke til fordel for københavn i absolutte tal? Eller er det noget jeg har misset? Hvis du lægger de to tal sammen så er der naturligvis et plus for københavn, men det ville da også være absurd andet? Bliver det ikke også noget rod at sætte det hele sammen, københavn har en del sociale udfordringer som andre kommuner har gået fint udenom. Umiddelbart så modtager københavns kommune færre kroner end de bruger på vejnettet om året, så den beregning er ikke til fordel for dit argument.

Den der gang mudderkast du begiver dig ud i til sidste gider jeg ikke citere, det er ikke mig der brokker mig over trængslen i københavn, jeg er heller ikke enig i at jeg skal betale for at udbedre den.

 • 2
 • 2

Jeg tror ikke det er nogen særlig nem opgave den her. Og slet ikke så sort/hvidt som det bliver stillet op. Kørsel med biler o.lign. inde i midtbyen kan ikke helt undgås og kan heller ikke forbydes. Men hvis man skulle skære drastisk ned på antallet af køretøjer og få flere til at cykle / tage offentlig transport - så er den eneste mulighed måske at lave en "ring" om midtbyen - og hvis man vil derind i bil, skal man have en licens til det. Og det får man kun, hvis der er meget gode grunde til det. Plus at der skal bygges p-kældre / p-huse passende steder bl.a. ved denne "ring", bl.a. ved bus- og tog stationer. Disse P-huse skulle måske laves med aflåste P-pladser, så man kan have en cykel låst inde der - og have bilen låst inde, mens man bruger cyklen, bussen, toget, metroen, eller sine ben. Plus der skulle være ladestik til el-biler. Og det skulle være billigere at bruge P-huset end at få en licens til at køre ind i byen.

Men der er mange ting, der er vanskelige ved den løsning. Bl.a. at man så næsten forlanger at folk flest skal have både bil og cykel - plus det med at det (måske) tager længere tid totalt set at komme frem.

 • 2
 • 0

beboerlicens

Afskaffelse af Beboerlicens må da være den letteste måde at begrænse antallet af biler i København på. Det giver jo ingen mening at eje en bil, når man bor blandt delebiler og landets bedste udbud af offentlig transport med det meste inden for cykelafstand. Københavns kommune kan så betale nogle stationsnære parkeringspladser i omegnen for de ekstra parkeringsindtægter.

 • 6
 • 1

Wikipedia siger, at der på H.C. Andersens Boulevard er en døgntrafik på 57.700 (i år 2000).

En rapport over trafikmængden 2006-2010 siger, at der kørte 51.600 køretøjer på boulevarden i 2010 - og 18.000 cyklister.

Lad os tage det laveste tal: 51.600. Jævnt fordelt på døgnets 24 timer bliver det til 2150 køretøjer i timen. Da der gennemsnitligt må være mere end én person i hvert køretøj og da der formentligt kører flere køretøjer på vejen klokken 15 til 16 end kl. 03 til 04 kan vi godt forvente, at der bliver transporteret mere end 2500 personer i timen i biler i myldretiden på HC Andersens Boulevard.

I cykelrapporten oplyses det, at kun 960 personer befordres i bil i timen i "spidstimen".

Kunne ing.dk ikke undersøge, hvor dette tal stammer fra?

 • 11
 • 1

.......at der kun sidder en person i bilerne og der burde være fordele for de biler der har to personer ombord. Tænk hvis der kun måtte køre tandemcykler i hovedstaden og alle andre cyklister skulle afgiftsbelægges :)

 • 2
 • 4

Njah, der skal da bare etableres prioritetsspor reserveret for tandemcykler på cykelstierne. ;-)

Bortset fra det, så kan Kbh . løse alle deres trængselsproblemer på en langt nemmere måde end ved genere traffikanter. De skal blot forbyde al form for erhverv på nye områder og opkøbe alle nuværede erhvervsbyggerier der sættes til salg. Om disse så skal rives ned og gøres til grønne områder eller boligbyggeri kan så diskuteres i de enkelte tilfælde. I løbet af et årti eller to vil alle trafikale problemer være løst.

Problemet er jo bare at det vil Kbh. og dens beboere jo ikke - de har jo hårdt brug for de penge de tjener på at sælge ehvervsgrunde til at etablere metroer mm.

Hvis københavnerne vitterlig ønsker at både blæse og have mel i munden, så kunne de jo bygge gratis parkeringshuse lige indenfor bygrænsen og tilbyde effektiv og gratis offentlig transport for folk der benytter disse. Visse københavnere vil sikkert påstå det er urimeligt at de skal betale, men de hart jo selv inviteret disse brugere ind via deres tilladelse af erhverv i byen.

M

 • 6
 • 3

Måske skulle den langtkørende billist overveje at stille bilen udenfor byen og cykle resten af vejen. En afledt fordel er at man får sin motion under transporten og altså ikke ernød til at spilde tiden i først en kø, så et fitness center.

Ja, for den beskrivelse er jo dækkende for alle, der skal køre på H.C.A.B, og som kommer >10 km derfra...

I parantes bemærket er der ret langt fra "uden for byen" til HCAB. Noget længere end de fleste cyklende københavnere kører.

Er løsningen ikke at etablere en (eller flere) city tunnel, og give mere plads til cyklisterne på de strækninger, der er gennemkørselsveje mere plads. Så får alle det bedre :-D

 • 4
 • 1

Godt spottet.

Sjovt at ingen andre har tænkt, at 24·960, fratrukket mindre belastning på andre tidspunter, er et noget lavt tal.

Er årsagen, at gennemsnitshastigheden er 1/3 af, hvad den var i år 2000?

 • 2
 • 1

Når nu alle andre kommer med gode forslag til Hr. Kabell, så vil jeg da også deltage med min tanke.

For at nedbringe trafikken i København bør offentlig transport naturligvis være ganske gratis. Ved alle større metrostationer og S-togs stationer, uden for KBH (forstæderne mv) bør der etableres større/bedre parkeringsmuligheder som ligeledes skal være gratis. På den måde kan bilister der kommer langvejs fra, parkere ganske gratis og hoppe på toget/metro helt gratis, og kommer ind til centrum. Det hele skal finansieres af forhøjede parkeringsafgifter i københavns centrum, så alle dem der absolut VIL medbringe deres Mercedes AMG direkte til døren af deres virksomhed, betaler gildet. Alternativt kan den gratis offentlige transport suppleres med et billigt måneds abn.

Hvis ikke det er ultra billigt, eller nærmest gratis at tage offentlig transport, og parkere, så vil bilisterne altid vælge bilen og Kbh vil drukne i den øgede trafik. Ja det vil koste skatteborgerne nogle penge, men det skal sættes op imod den spildtid der eksistere ved større og større kø på vejene.

 • 4
 • 1

En løsning kunne sagtens være at grave de store ind/udkørselsveje ned. Alternativt overdækker vi hele vejnettet, så ikke-bilister slipper for os,støj og møg + at blive kørt ned.

Den løsning er så nok bare en anelse dyrere end Lasse LT's ovenmstående forslag, som burde være det man naturligt arbejdede hen imod/ forlængst havde gjort.

Grundene til hvorfor ikke... tja, én af dem er en forelskelse i bilen som transportform. (tag ikke fejl, jeg kører også bil).

 • 0
 • 2

Det hele skal finansieres af forhøjede parkeringsafgifter i københavns centrum

Det bliver ikke billigt at parkere. Gratis offentlig transport vil koste en sjat. Først forsvinder billetindtægter på 8-10 mia om året. Og der kommer til at mangle registreringsafgifter for et par mia. Så skal der bygges mere kapacitet så bilisterne også kan være i busser og tog og på stationer mv., lad os sige 5 mia. Dertil kommer anlæg af parkeringshuse og infrastruktur i omegnskommunerne, lad os sige yderligere 5 mia. Det bliver 20 mia om året i omkostninger - plus lidt goodies til at få de kommuners befolkninger til at æde den bitre pille at al trængslen nu foregår ude hos dem frem for inde i byen.

Der er også andre omkostninger, nemlig folks tid. Med kollektiv transport tager det mig 2 timer og 40 minutter hver vej frem for den time jeg bruger nu. Selv hvis jeg kører til Tåstrup, parkerer der, tager s-tog til Nørreport og skifter til metro og siden spadserer det sidste stykke spilder jeg mindst en time ekstra om dagen - og endnu mere de to dage om ugen jeg skal via et par børneinstitutioner i Vanløse og Glostrup og samle børnebørn op eller aflevere dem næste dag.

250-400 kroner i timen for at parkere lyder ikke tilstrækkeligt til at financiere det hele - med mindre folk vælger at lade være...

 • 1
 • 4

Man kan jo også selv lige checke den kilde artiklen linker direkte til, nemlig cykelregnskabet 2016. Her fremgår det bl.a. at de 960 personer i spidstimen på HCA er personer pr vejbane. Med 6 vejbaner (3 per retning) vil der altså være væsentlig flere personer pr time i køretøjer over det samlede vejsnit. Antager man groft at der sidder 1.2 personer pr bil i spidstimen, og at gennemsnitsdøgntimen har 50% af spidstimens trafik, ja, så lander man på en HVDT omkring 57.000 køretøjer. Her er ikke taget højde for at en del af køretøjerne er varebiler, lastbiler, busser, men vi lander vel sådan at de 960 vil være et rimelig plausibelt niveau?

 • 2
 • 0

Hej Anders Som Henrik skriver, så er antallet af bilister opgjort per vejbane. Sådan har jeg også været opmærksom på at skrive det i artiklen, men åbenbart fremgik det ikke tydeligt nok. Indledningen er rettet, så det fremgårhelt klart. Vh Kristoffer

 • 1
 • 1

Det lyder da fint, at der er plads til 1000 biler pr. spor på på H.C.Andersens Boulevard. Så må der være plads til 2000 biler i hver retning. Hvis man skal have en ide om hvor mange folk i biler, der passerer på en time skal man vel tage hensyn til hastigheden og antallet af passager, der er i bilerne i gennemsnit. Sådan som artiklen er skrevet er sammenligningen ikke mulig. Noget helt andet er, at hvis cyklister skal erstatte bilisterne, vil det være rart om de bidrog til at betale vejene. Hvad med fx. 1000,- kr. pr. måned pr. cyklist? Det er nok i den lave ende af hvad bilister betaler i afgifter, skatter, moms. mm. pr. måned. Det er sjældent noget der omtales af ypperstepræsterne fra dansk cyklist forbund.

 • 2
 • 1

Hvis slitage skulle være begrundelsen for trafikskat, ville det være lastbiler og busser der skulle betale over 90 % af trafikskatten. De offentlige budgetter vil få et kæmpe hul, hvis betalingerne fra billiterne forsvandt, så det kunne være en god grund, når man nu så gerne vil af med bilerne. Det er dog bemærkelsesværdigt, at cyklister ikke betaler for at bruge veje og cykelstier, selvom der bruges endog rigtig mange penge på at bygge, forbedre og vedligeholde veje, stier, broer mm. for cyklister. Så det er vel på tide, at cyklisterne også bidrager til gildet.

 • 2
 • 2

Fyn boer skulle ikke have adgang til hovedstaden kan jeg forstå af JJ indlæg. Da han mener at det kun er KBH´s der skal have adgang til hovedstaden...var lige til min svigersøns fødselsdag derinde. Pris 175 kr foruden gaver !

 • 1
 • 1

Vi kan så købe ind og hente børn på cykel i stedet for. Forretninger skal ligge i omegnskommunerne, fordi cykling fremmer folkesundheden.

Morten Kabel er en fantast der ingen realitetssans besidder. Tænker på ham hver dag når bioaffaldet bliver sorteret fra det øvrige husholdningsskrald, og hver gang man ser en kommunalt betalt el-cykel til 80.000 kr.

 • 4
 • 5

Den løsning er så nok bare en anelse dyrere end Lasse LT's ovenmstående forslag, som burde være det man naturligt arbejdede hen imod/ forlængst havde gjort.

En anelse, ja. Og lidt til. Men helt sikkert mere effektivt end Lasses forslag, som er undersøgt og forkastet flere gange - nærmest til hudløshed. Gratis kollektiv transport vil nedbringe biltrafikken med 3-4%, have 0 effekt på forurening, 0 effekt på folkesundhed og det vil koste en formue. Eneste reelle effekt er økonomisk, det vil sige at penge overføres fra en befolkningsgruppe til en anden...

Det er pudsigt at så mange tror, at folk undlader at benytte kollektiv trafik grundet pris og dovenskab. For rigtig mange er det ikke et alternativ til bilen. Det vil tage mig mere end fem timer (frem for to timer med bil) at komme frem og tilbage hver dag og jeg vil skulle gå midt i arbejdstiden for at nå den sidste forbindelse om eftermiddagen - ellers er jeg først hjemme næste morgen. Den kollektive transport er ikke særligt veludbygget udenfor byerne - hvilket er fuldt forståeligt fordi kundegrundlaget er meget mindre og dermed bliver det mindre rentabelt. Ud over de geografiske udfordringer er der også andre grunde til ikke at cykle eller tage bussen. Alder, helbred, indkøbsmuligheder, børnepasning langt fra hjemmet osv osv - det ku' være fedt med en smule empati fra folk, der er så heldig at bo og arbejde tæt på gode kollektive muligheder eller med korte afstande og et godt helbred - frem for den evige dæmonisering af bilisterne...

 • 2
 • 0

Sådan som Borgerrepræsentationen efterhånden udelukker alle os danske borgere fra overhovedet at komme i København, er det vel snart på tide at omegnskommunerne lægger en ring RUNDT OM København og forlanger told af alle københavnere der vil UD af København, som kompensation for alle de penge københavnerne IKKE skal betale for at besøge alle os andre udenfor.

Så må vi ganske vist lige have lavet et par frikorridorer til Frederiksberg, men det er vel muligt at løse.

 • 5
 • 2

Man skal ikke kaste med sten...

At beskylde artiklen for at være enøjet er lidt voldsomt. Selvfølgelig kunne man inddrage turlængde i diskussionen, men det samme gælder andre faktorer der påvirker valget af transportmiddel, så som økonomi, alder og helbred.

På landsplan er over halvdelen af alle bilture på landsplan kortere end 10 km. og dermed af en længde som de fleste mennesker godt kunne klare på cykel - evt. efter at have opgraderet denne og/eller egen fysik (Transportvaneundersøgelsen, Faktaark om biltrafik i Danmark 2013). Desværre kender jeg ikke til data om turlængdernes fordeling i København, den afviger jo nok fra landsgennemsnittet.

 • 1
 • 1

"Forstå" er nok ikke lige det ord, jeg ville bruge om din læsning af Johns indlæg, Bjarke. ;) Den minder faktisk mere om hvordan en vis herre læser biblen.

Mon de mange forargede bilister har overvejet hvad der sker, hvis vi cyklende københavnere skifter til bil? Bilen er en genial opfindelse, især så længe andre lader være med at bruge den.

For man er jo aldrig selv en del af problemet, når der er køer på vejene, vel? Det er altid de andre bilister, kommunen, regeringen, EU, vejret, Donald Trump og Islamisk Front.

 • 7
 • 2

Eller også bør man flytte flere fra bil til cykel, til glæde for trænglen for alle parter.

Flere af mine kolleger med 20 - 25 km til arbejdet har indenfor de sidste par år skiftet bilen ud med en el-cykel, og dermed opnået en langt mindre variabel transporttid på ca. 2 minutter per km - hvilket er det samme som den typiske tid brugt i bil, der imidlertid kunne være gevaldigt højere på dårlige dage.

Så elcyklen virker som en god løsning for mange pendlere.

 • 4
 • 0

Med udgangspunkt i egne erfaringer - at mit tidsforbrug på 'pendling' reduceres - vil jeg komme med følgende indspark: En international undersøgelse vedrørende 'hurtigste transportform". Måske nogen vil finde teksten interessant? http://www.fema-online.eu/website/index.ph...

Det pudsige i ovenstående - meget lange - debattråd er at det hurtigste (13 ud af 14 scenarier) transportmiddel stort set ikke nævnes...

 • 1
 • 0

Det er netop problemet. Hvor skal jeg stille blikkassen? Det er ikke en løsning at medbringe både blikkasse og havelåge.

Når man først er sluppet af med blikkassen er det ikke noget problem af navigerer rundt i staden - bortset fra de andre blikkasser.

Min blikkasse er et nødvendigt transportmiddel som provinsboer - det er ikke en religion.

Kabellfejlens værste realitetsfornægtelse er, at han ikke forstår at København ikke er hans private sandkasse, men landets hovedstad.

 • 3
 • 2

Sagen er vel, at det reelt kun er væsentligt hurtigere hvis man ikke er emsig med færdselslovens bestemmelser om vognbaneplacering, ser bort fra tid til at af- og iføre sig læderrustningen der er svær at lægge fra sig i supermarkedet, har både 2- og 4-hjuler (til de øvrige transportopgaver) og mestendels har pendlingbehov om sommeren...

En aldrende tyksak som mig ser pudsig ud på motorcykel, trailer er no-go, man kan (og må) ikke have børnebørne med, regn og sne og kulde er træls når man kører og en varm sommerdag er træls når man ikke gør og man kan ikke have ondt nogen steder inden man kører hvis det ikke skal blive værre. Motorcykler er dejlige; men mest til fornøjelsesture sy's jeg - i hverdagen er de lidt upraktiske, ikke?

 • 0
 • 0

@Chresten R. Klemp:

Spørgsmålet er hvor fejlen ligger. Det er altid bekvemt at skyde på den siddende borgmester, for det er jo ikke en selv og alle der tænker lige sådan som er problemet, vel? Hvem sagde tragedy of the commons?

Problemet er jo, at biler dels fylder meget (vejareal, p-pladser), dels bliver kapacitetsudvidelser spist op, fordi bedre fremkommelighed og parkeringsmuligheder gør bilen mere attraktiv (= induced demand). At paradigmet "predict and provide" ikke giver mange succeser kan ses af listen over byer som med held har udbygget vejnettet i takt med biltrafikkens vækst. Den liste er kort grænsende til ikke-eksisterende.

Enten gør alle politikere og embedsmænd i større byer derfor tingene forkert, eller også holder præmissen ikke. I debatten argumenteres typisk enten med at markant mere (bil)trafik kan afvikles på det eksisterende (stort set) vejnet, eller med at vi "bare lige" skal have en havnetunnel eller grave 1-2-3 store veje ned, så bliver alt godt.

I mine øjne er begge dele magisk tænkning af den slags femårige excellerer i. Der er igennem årtier blevet optimeret på flowet af biler, og at bygge fx en havnetunnel vil ikke blot være svinedyrt (men selvfølgelig give masser af dejlige ingeniørjobs), det er også svært at tro at der ikke enten vil opstå kapacitetsproblemer i selve tunnellen (hvis budgettet snærer) eller for enderne af den (bilerne bliver jo ikke dernede).

Omvendt er der belæg for at man kan indskrænke vejkapaciteten i storbyer uden katastrofale konsekvenser. Et berømt eksempel på sådan "trafikfordampning" stammer fra Seoul, hvor man har nedrevet flere highways i de senere år, se fx https://www.theguardian.com/cities/2016/ma....

Et spektakulært eksempel, men i mine øjne er der primært behov for at tænke langsigtet og realistisk. Så meget af debatten bliver enten "bilerne ud af byerne" eller "mange flere biler ind i byerne". Ingen af delene er spor realistisk endsige rimeligt overfor de borgere der bor eller færdes i byen.

Realistisk er derimod en langsigtet reduktion af biltrafikken i takt med en forbedring af alternativerne. København har set stærkt stigende cykeltrafik i takt med forbedringer som grønne cykelruter, cykelbroer, m.m. Tiltag som er fine, men bestemt ikke har fjernet flaskehalsene eller ændret på at hensynet til biltrafikken fortsat dominerer totalt overordnet set. Potentialet er derfor fortsat stort.

Ikke alt kan klares uden en bil. Men meget kan (jf. den høje andel af korte bilture), og i betragtning af biltrafikkens store omkostninger, finansielt, miljø- og sundhedsmæssigt er der grund til at granske den trafikale balance kritisk.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten