Cykelstien på H.C. Andersens Boulevard transporterer over dobbelt så mange som vejbanen
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Cykelstien på H.C. Andersens Boulevard transporterer over dobbelt så mange som vejbanen

Google Street Views billede af H. C. Andersens Boulevard og Rådhuspladsen på en tilfældig dag. Illustration: Google Street View

2.500 personer kører hver dag i spidstimen igennem H.C. Andersens Boulevard ad hver cykelsti, mens der ved siden af på vejen kun er plads til omkring 1.000 personer per bane. Det viser tal fra Københavns Cykelregnskab.

Tallene giver ifølge hovedstadens røde miljø- og teknikborgmester, Morten Kabell (EL), anledning til at gentænke det københavnske vejnet.

»Vi bør prioritere pladsen til den mest pladseffektive trafik, så bilerne må vige for at give plads til cykler og kollektiv transport,« siger han i en pressemeddelelse.

I dag benyttes 54 procent af pladsen mellem københavnske huse til vejbaner, mens cykelstierne udgør 7 procent.

Trængsel på cykelstierne

Siden 2006 er der anlagt omkring 43 km cykelsti i København, så cyklisterne har 375 km cykelsti at boltre sig på. Hvis man - som Københavns Kommune - vil have flere til at tage cyklen, så er anlæg af nye cykelstier effektivt.

Erfaringsmæssigt giver en ny cykelsti en stigning i antal cyklister på strækningen på 15 til 20 procent, og antallet af kilometer kørt på cykel er da også steget med 19 procent de seneste ti år.

Der er allerede i dag kapacitetsproblemer på centrale københavnske cykelstier, og problemet vil stige i fremtiden, fremgår det af beregninger. En forventet befolkningsvækst på 100.000 nye borgere i byen vil frem mod 2025 være med til at øge cykeltrafikken med 25 procent og 36 procent i myldretiden.

»Vi får svært ved at få folk til at tage cyklen i fremtiden, når vi kan se, at kapacitetsproblemerne på cykelstierne kun bliver større. Derfor er vi nødt til at inddrage vejbaner og parkeringsarealer til fordel for cyklerne, så flest muligt kan komme gennem trafikken,« argumenterer Morten Kabell.

Cyklisme er effektivt

Investeringer i cyklisme er en god måde at bekæmpe trængsel på. Det konkluderede den forrige regerings Trængselskomission for fire år siden i sin rapport om, hvordan man løser hovedstadens fremtidige og nuværende trængselproblemer.

Kommissionen anbefalede blandt andet en fuld udruling af supercykelstinettet, der til en pris på mellem mellem en og to milliarder kroner ville give et samfundsøkonomisk afkast på omkring 19 procent. Derudover anbefalede de flere investeringer i cykelparkering ved centrale stationer.

Københavns Kommune har adskillige målsætninger om at få flere københavnere til at vælge cyklen. Klimaplan 2025 indeholder for eksempel et mål om, at 75 procent af al transport enten skal være på gåben, med offentlig transport eller på cykel, mens teknik- og miljøudvalgets 'Fællesskab København' plan har et mål om, at 50 procent tager cyklen i 2025.

For at nå de ambitiøse målsætninger kræves der ifølge Cykelstiprioriteringsplanen 2017-2025 investeringer i cykelstier for mellem 1,1 og 1,8 milliarder kroner.

Hvornår mon København og omegnskommuner samt Vejdirektoratet i fællesskab tør tage fat på det med at reservere (og håndhæve) brug af udvalgte vejbaner til køretøjer med høj udnyttelse - fx biler med minimum 2 personer (eller X mængde payload) ud over chauffør? A la et dele-vejnet for hovedstadsregionen. Lige nu er der i hvert fald meget gadespild - kritisk areal der udnyttes dårligt og dermed skaber trængsel og unødig emission.

Og hvornår bestiller og udvikler nogen den teknologi der automatiserer anonym måling af belægningsgraden i bilerne realtime, som basis for at måle gadespildet, allokere trafik til delebaner og skabe fundament for fremtidig effektivitetsbetinget betaling for udnyttelse af vejnettet? Ikke kun i KBH/DK, men noget der nok kunne være ret nyttigt verden rundt.

  • 11
  • 2

En usædvanligt enøjet artikel der ganske udelader den transportafstand de cyklende hhv. de bilende skal tilbagelægge på deres aktuelle rejse. Sagen er jo, at de der sidder i bilerne som oftest skal endog meget længere end de der kører på cykel på samme strækning, eller de transporterer en last uegnet for cykel, og ydermere er biltrafikken jo kunstigt forhindret i fremkommelighed hvilket er med til at nedsætte antallet.

Men for teknikborgmester, Morten Kabell (EL), er enhver billist jo kun af det onde, og i sin enøjethed hverken ønsker eller magter han jo se sagen som andet end en kunstig sammenligning af "en cyklist kontra en billist" på den samme kilometer af H.C.Andersens Boulevard.

Men journalist Kristoffer Lassen Jørgensen burde i sandhedens tjeneste have udstyret sin artikel med denne dimension på sagen.

  • 22
  • 28

Tja, nu er Morten Kabell jo valgt i Kbh. og de langtkørende billister stemmer nok næppe på ham. Der ud over bør man efter min mening prioritere borgene i byen og den mest effektive trafik - altså folk der cykler.

Måske skulle den langtkørende billist overveje at stille bilen udenfor byen og cykle resten af vejen. En afledt fordel er at man får sin motion under transporten og altså ikke ernød til at spilde tiden i først en kø, så et fitness center.

Byen er faktisk ret køn set fra en cykelsti, hvis det altså ikke lige var for alle de biler der er i (på) vejen.

  • 34
  • 12