Cyanidforurening fra vejsalt er en reel trussel.

(Uddrag)
Cand.scient. Sv.Aa.Linde og civilingeniør Flemming Dahl kommenterer de store cyanidfund under to nedlagte oplagspladser for vejsalt i Frederiksborg Amt.

De færreste er vel klar over, at der tilsættes mindre mængder kaliumferrocyanid til de ca 200.000 tons vejsalt, der anvendes i Danmark om året.Kaliumferrocyanid tilsættes saltet for at hindre dette i at klumpe, men det giver en risiko for, at der
frigives cyanid til undergrunden.
Efter en kemisk analyse, kan det konstateres at kaliumferrocyanid ikke umiddelbart giver anledning til afgivelse af cyanid.Men det har vist sig at jerncyanidkomplekser kan spaltes under indflydelse af ultraviolet lys.Dette betyder at solen kan medvirke
til at frigøre cyanid fra vandige opløsninger med hexacyanoferrat.
Problemet må tages alvorligt, men det kræver vidtgående undersøgelser i hvert enkelt tilfælde for at fastslå, hvor omfattende en eventuel cyanidforurening under de enkelte oplagspladser kan være.
Problemet kunne mindskes ved et lavere indhold af kaliumferrocyanid i vejsaltet samt ved en mere hensigtsmæssig indretning af oplagspladserne.Forfatterne mener, at man bliver nødt til at udnytte begge muligheder.