CSC afløser Mærsk Data i Folketinget

Mærsk Data har betalt en "kompensation af en vis størrelse".

Chefen for Folketingets kommunikations- og IT-afdeling, Johs. Chr. Johansen, vil kun sige, at "der er tale om et samlet beløb, som afgør alle udeståender og mellemværender mellem parterne".

Forliget herom blev indgået i begyndelsen af april. I stedet forhandler Folketingets IT-sektion nu med CSC om, hvordan man kan færdiggøre den nuværende fase omkring detailspecifikationer til et parlamentarisk informationshåndteringssystem (IHS).

Johs. Chr. Johansen vil ikke give et bud på forsinkelsen, men 1. fase - det beskrivende niveau - skulle have været klar i efteråret 2000.

Allerede i sommeren 2000 stillede Folketingets administration store spørgsmålstegn ved Mærsk Data dels på grund af stor udskiftning af medarbejdere hos Mærsk Data og dels manglende indsigt i basisprogrammellet. I november 2000 stoppede Mærsk Data for det normale samarbejde med Folketingets projektdeltagere på grund af udsigten til en bod.