Cruise-industrien langer ud efter kritisk forurenings-rapport

Udstødningsrør på krydstogtskib i Southampton. Inden for ECA-områder skal skibene enten rense deres udledning for at komme under 0,1% svovl eller bruge lavsvovldiesel. Illustration: Tore Stensvold

Både Carnival, Royal Caribbean og interesseorganisationen Cruise Lines International Association (CLIA) slagter en nyligt publiceret rapport fra Transport & Environment (T&E) vedrørende udledning af sundhedsskadelig svovl fra krydstogtskibe. T&E er en interesseorganisation, som arbejder for mere miljøvenlig transport.

Ingeniørvirksomheden DNV GL påpeger fejl og sætter spørgsmålstegn ved baggrundstallene, hvilket kan få analysen og konklusionerne til at blive forkerte.

Rapporten sammenligner svovludslip fra krydstogtskibe i europæiske havne med udslip fra den samlede bilpark i Europa.

Læs også: Krydstogtskibe i Norge forurener fem gange mere end resten af landets skibe

Æbler og pærer

Ifølge T&E udleder Carnival alene 10 gange mere svovloxid end 260 millioner biler. Samme studie viser efter sigende også, at svovludledningerne fra 110 krydstogtskibe i norske havne er fem gange større end al anden norsk indenrigs søfart.

Krydstogtindustrien hævder, at rapporten fra T&E er uakademisk og sammenligner æbler og pærer. Den hævder også, at T&E baserer rapporten på gamle tal og ikke tager hensyn til reelle oplysninger såsom skibenes brændstoftype, eller om skibene har installeret svovlrenseanlæg (scrubbere).

På verdensplan er der pr. 1. juni i år 220 krydstogtskibe med scrubbere installeret. Nogle af krydstogtoperatørerne, som RCCL-ejede Celebrity og Azamara, benytter kun diesel. Dette har T&E ikke taget højde for i sine baggrundstal.

Makværk

Kilder i krydstogtindustrien mener, at ordet ‘makværk’ er mere dækkende end ‘analyse og rapport’.

Direktøren for myndighedskontakt i CLIA, Tor Christian Sletner, er helt opgivende:

»Det er totalt useriøst at sammenligne brændstof til skibe med benzin til biler og drage konklusioner ud fra det,« siger han.

Cruise Lines International Association henviser til det uafhængige forskningsinstitut CE Delft, som i maj 2018 udarbejdede en rapport, som tilbageviser de fleste myteomspundne ‘fakta’ om skibsudledninger.

Verdens største krydstogtrederi, Carnival Corporation med 10 forskellige mærker og over 100 skibe i flåden, svarer T&E i en udtalelse, hvor konklusionerne afvises som forkerte, misvisende og irrelevante.

»Rapporten er baseret på in-house-analyser, som bruger meget tvivlsomme metoder som ‘bedste gæt’ på krydstogtskibenes udslip. Tallene i T&E-rapporten stemmer ikke overens med beregninger lavet ud fra reelle data om brændstof og udledning og heller ikke med uafhængigt indsamlede data bekræftet af havnene selv,« skriver Carnival.

Uenighed om tallene

DNV GL er - uafhængigt af Carnival - kommet frem til, at T&E-tallene ikke er korrekte.

»T&E baserer åbenlyst rapporten på forkerte baggrundsdata,« siger seniorrådgiver Martin Wold i DNV GL’s miljøteknologiafdeling.

Ifølge T&E udledte 110 krydstogtskibe i 2017 5.100 ton SO2. DNV GL mener, at det ikke kan være korrekt.

»Baseret på vores generelle viden bruger krydstogtskibene omkring 100.000 ton brændstof om året ved indenrigstrafik. Hvis alt dette var heavy fuel-olie, ville SOx-udslippet være omkring 5.000 ton. Men eftersom store dele af krydstogttrafikken sker syd for Stad, hvor grænsen for SOx-indhold i brændstoffet er 0,1 pct., vil det reelle tal for SOx-udslip formentlig være næsten 2.000 ton eller lavere,« skriver Martin Wold i en e-mail til Teknisk Ukeblad.

Ifølge tidligere udredninger har DNV GL estimeret, at den øvrige maritime indenrigstrafik, med undtagelse af krydstogtskibe, i alt bruger ca. 1,2 millioner ton brændstof.

»Hvis alt dette var 0,1 procent brændstof, ville SOx-udledningen have været omkring 2.400 ton. Vi ved, at der også er noget heavy fuel-olieforbrug i den øvrige indenrigstrafik, så i realiteten er udledningen en del højere. Ud fra disse meget forenklede vurderinger kan man konkludere, at SOx-udledningen fra indenrigs-krydstogttrafik er mindre end udledningen fra den øvrige indenrigstrafik. Nøjagtig hvor meget mindre skal der en grundigere analyse til for at fastslå,« siger Martin Wold.

Svovlkrav

Det er FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, som fastsætter grænser for skibenes udslip eller svovlindhold i brændstof.

I ECA-zoner (Emission Control Areas) har der siden 2015 været krav om maks. 0,1 procent svovl i brændstof.

Danmark og op til og med det sydlige Norge er i en ECA-zone, det vil sige Nordsøen syd for 62. breddegrad, Den Engelske Kanal og Østersøen. Her skal skibene bruge lavsvovldiesel med maks. 0,1 procent svovl eller scrubbere.

Krydstogtskibet Celebrity Edge indgår i RCCL-flåden. Skibet har scrubbere fra Wärtsilä. Illustration: Eirik Helland Urke

Geir Kronbæck, administrerende direktør for Norden i verdens næststørste krydstogtrederi, RCL Cruises Ltd., fortæller, at krydstogtindustrien er 100 procent afhængig af tillid fra passagerer og myndigheder. Passagerernes miljøengagement mærkes af industrien og påvirker den, hævder Geir Kronbæck.

Han har ikke tillid til T&E-rapporten og mener, at den blander tingene sammen og bruger forkerte tal og drager en forkert konklusion. Han mener, de store krydstogtselskaber bruger al tilgængelig teknologi.

»Vi har som ambition, at vi ikke bare skal tilfredsstille minimumskravene i landene, vi besøger, men overopfylde dem. Vi har kontinuerlig monitorering om bord. Hvis et skib bryder miljøgrænserne mere end 15 minutter, mister den ansvarlige jobbet,« siger Geir Kronbæck.

Investerer

Carnival Corporation fremhæver flere igangværende projekter for at vise, at de ønsker at mindske deres miljøaftryk.

Carnival hævder, at de i deres europæiske operationer ligger på en svovludledning omkring 0, det vil sige 0,05 procent eller 0-60 ppm. Alle skibene har scrubbere eller bruger lavsvovldiesel (>0,1 procent svovl), mange har landstrømsstik, og stadigt flere gøres klar til landstrøm. 10 nye skibe med LNG-motorer er ved at blive bygget.

Carnival skriver, at selskabet har investeret over 500 millioner dollars i udvikling og installation af udstødningsrensesystemer (Advanced Air Quality Systems - AAQS), det vil sige scrubbere. Pr. juni 2019 er 226 AAQS i drift på 76 skibe og 129 under installation eller planlagt installation, skriver Carnival.

»Rensning af udstødningsgasser og LNG er de mest effektive metoder til at reducere svovludledning og partikler mest muligt,« skriver Carnival.

Forskellige typer brændstof

I lighed med CLIA mener Carnival, at T&E’s sammenligning af brændstof til skibe og bilbenzin og bildiesel er irrelevant. Skibe kan ikke bruge den type brændstof, blandt andet på grund af forskellige motorkonstruktioner og lavere flammepunkt.

Tor Christian Sletner fra CLIA mener, at T&E blander tingene sammen.

»Når rapporten fremhæver, at krydstogtskibene udleder mere svovl end 260 millioner biler, er det, fordi biler faktisk ikke som sådan udleder svovl. Sammenligningen er lavet af tabloidaviserne og tilpasset medierne og reflekterer ikke relevante forskningsbaserede sandheder om brændstof og udledning fra transportmidler,« siger Tor Christian Sletner.

Fra 1. januar 2015 blev kravene til svovludledning fra skibe sat til maks. 0,1 procent inden for ECA-områderne. Illustration: Tore Stensvold

Han opfatter det, som om T&E tror, at krydstogtbranchen ikke bekymrer sig om sin miljøpåvirkning.

»Rent hav og ren luft er hele grundlaget for den forretning, vi driver. Derfor investerer krydstogtbranchen systematisk i udstyr, som reducerer udledning af svovl, NOx og partikler i bynære, befolkningstætte områder. Krydstogtindustrien har også forpligtet sig til at reducere sine klimaudledninger med 40 procent inden 2030,« siger Tor Christian Sletner.

Har været i modvind før

Det er ikke første gang, at T&E har publiceret en rapport, som bliver kritiseret af uafhængige forskningsinstitutioner og den maritime branche. I oktober sidste år meldte T&E, at udstødning fra LNG er værre for klimaet end diesel.

Også dengang fik T&E kritik for at bruge ikke-videnskabelige metoder og drage konklusioner på for svagt et grundlag.

LNG anses af mange som værende en fornuftig mellemløsning på vejen fra heavy fuel-olie og diesel til nuludledning. Ved at bruge LNG i stedet for diesel reduceres CO2-udledningen med ca. 25 procent, NOx med 85 procent, mens svovl og partikler er reduceret til nul.

Problemet er methan, som udledes under store dele af produktionsprocesser, transport, bunkring samt uforbrændt methan i gasmotorer.

LNG-rapporten fra T&E var tilsyneladende et slag i ansigtet på alle i EU, som arbejder på at bruge mere naturgas som erstatning for diesel.

I henhold til EU’s klimapolitik skal der ske et radikalt skift væk fra petroleumbaseret brændstof i transportsektoren.

Europa-Kommissionens whitepaper for transport (2011) sætter et mål på 60 procent lavere GHG-udledning (greenhouse gas-udledning) inden 2050, målt op mod 1990’erne – eller 70 procent reduceret klimagasudledning i forhold til 2008.

The devil is in the detail

Bortset fra overgangen til nuludledningsteknologier, som f.eks. batteri og brint, ser myndighederne på, hvilken rolle gas kan spille i dekarboniseringen af transportsektoren.

Forskningsleder for energi og transport i Sintef Ocean Anders Valland tog T&E-rapporten med et gran salt.

»Djævelen ligger i detaljerne. Alle ved, at de forudsætninger, som ligger til grund, styrer resultatet. Jeg er ikke sikker på, at T&E-rapporten giver et helt nuanceret billede,« sagde Anders Valland.

Han er enig i, at klimaeffekten af LNG skal måles fra kilde til forbruger.

»Livscyklusanalyse skal være grundlaget (for sådan en undersøgelse???). Det er imidlertid sjældent det samme, der gøres i forhold til diesel og heavy fuel-olie,« sagde han.

Krydstogtbranchen er med fuld fart på vej over på LNG. Carnival-datterselskabet Aida Cruises fik i november overleveret verdens første LNG-drevne krydstogtskib, AIDAnova og får endnu et i løbet af i år. Ved indgangen til juni er 31 krydstogtskibe med LNG-motorer enten bestilt eller under konstruktion.

Artiklen er fra tu.no

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Synes desværre ikke man blev klogere af artiklen. I skriver >>Det er ikke første gang, at T&E har publiceret en rapport, som bliver kritiseret af uafhængige forskningsinstitutioner og den maritime branche. <<

Jeg vil gerne have præciseret hvem der er uafhængig. Fordi af alle de kritikere der nævnes (af hvad jeg kan læse), så er de alle indblandet i salg i den maritime branche. DNV GL sælger jo blandt andet ydelser til den maritime branche, som jo i princippet kan miste indtægt ved udtale, der kan “nedgøre*” den maritime branche. Jeg savner bare en mere uafhængig (der ikke tjener på salg af ydelser til den maritime branche) bedømme kvaliteten af undersøgelserne. (Men kan være jeg har overset noget?)

 • 5
 • 1

Den øvre grænse for tilladt svovlindhold i brændstoffet på biler og skibe ikke den samme og man kan derfor ikke sammenligne tallene.

 • 1
 • 5

Da Krydstogtsskibe sejler "for sjov" så er de 100% overflødige. Derfor er hele deres udslip af klimagasser og forurening, 100% for meget!

Skiftet til LNG, vil reducerer forureningen med giftige og skadelige partikler og gasarter. Men LNG er metan og det er en VÆRRE GHG end CO2 og det er derfor en dårligere løsning.

Det bliver også "spændende" at se et krydstogtsskib med LNG, brænde!

 • 6
 • 17

Har du det samme syn på al ferietrafik eller trafik med henblik på at besøge venner og familie? Alt det er vel så også "for sjov"??

 • 12
 • 2

Til Michael Fos: Jeg kunne godt li at høre hvilke transporter der så ikke "er for sjov" - som vel så kan karakteriseres som "nødvendig". Transport af kinesisk lav pris produkter den halve klode rundt? Din egen daglige tur til/fra arbejde?? Lad markedet fungere, men fastsæt rammebetingelser der bringer transporten i overensstemmelse med vores samfunds mål.

Og langt det meste LNG omsættes jo til CO2 under energi frigivelsen, kun en smule ikje-omsat lækkes ud til omgivelserne. Forbrændingen er generelt renere end de forskellige "diesel/heavy/light fuel" alternativer, det er der bred konsensus om. Men disse er billigere at anvende... Så nej, dine betragtninger holder IKKE...

 • 6
 • 2

Til Steen Balchen.

Min tur fra og til arbejde foregår til fods.

Ambulancekørsel, brandudrykninger, udbringelse af mad og medicin, og 10.000 andre ting.

Men sejlads med turister er 100% for sjov, for 2/3 af de ombordværende, og "på arbejde" for de sidste 1/3 del. Ingen er blevet syge og døde, af IKKE at tage på Krydstogt, så det kommer i kategorien 100% overflødigt.

Hvis mere end 2% af metanen undslipper i processen, så er det VÆRRE end olie, og Naturgasproduktion, distribution og forbrug har udslip på 6-10 %.

Med hensyn til Renere, så var det præcis det jeg skrev.

 • 2
 • 8

Stil elstik af fornøden størrelse til rådighed for Cruise-industrien som de skal benytte når de er i havn . (Mod betaling naturligvis . Enten af Cruise-industrien eller de butikker mv der tjener på turisterne) Næste skridt kunne være at kræve at de sidste km ind til havnene skulle være drevet via elkraft fra batterier eller fuel cells . Vil vi noget bedre med miljøet skal der jo handling til i stedet for at skendes om æbler og pære !

 • 2
 • 0

Stil nogle enkle krav til krydstogtskibene. Prisen for at lægge til tredobles. Sæt et maksimum for skibe der må være i havn samtidig. Skibe der kan bruge og bruger landstrøm har fortrinsret. Ophold skal minimum være 2 døgn.

En del byer i Middelhavet er begyndt at stille nogle af de krav, for hvad tjener en by på at en masse turister indvandrerer byen i et par timer og derefter forsvinder igen.

 • 6
 • 0

Uanset hvad så skal de bare have filter på så de udleder mindre.

Hvad skal der ske med alt det materiale der filtreres fra, skal det opløses i saltvand i stedet for direkte til luften?

Skal det skilles ad så co2 kan bruges til sodavandsmaskinen, og de faste partikler presses til figurer og sælges i suvenir shoppen?

Kort og godt, bare at foreslå et filter der fjerner alt uønsket er for letkøbt.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten