Cowi skal vurdere klimaprojekter for 672 milliarder kr.

Cowi skal hjælpe Europa-Kommissionen med at fordele 672 milliarder kroner, som fra næste år og frem til 2020 skal målrettes klimaprojekter.

De 672 milliarder udgør 20 procent af det beløb, som EU-Kommissionen har budgetteret til sine fem strukturfonde, dvs. Socialfonden, den regionale udviklingsfond, Landbrugsfonden, Fiskerifonden og Cohesion-fonden, fra 2014 til 2020.

Så i stedet for at poste alle 3.358 milliarder kroner i disse strukturfonde, skal en femtedel af budgettet gå til initiativer, der reducerer klimaeffekten eller er rettet mod klimatilpasning.

Men i betragtning af den fantasi, landene lægger for dagen, når sugerøret kan stikkes i kassen i Bruxelles, står kommissionens klima-generaldirektorat over for en krævende opgave, når den skal vurdere, hvordan pengene skal fordeles. Så krævende, at der er brug for ekstern hjælp.

Og det er denne opgave til 35 millioner kroner, den danske rådgivervirksomhed lige har vundet.

Cowi bliver nemlig leder af det konsortium, som over det næste halvandet år skal gennemgå og vurdere klimapåvirkningen af 600 programansøgninger fra de forskellige europæiske medlemslande. Cowis projektansvarlige er Malene Sand Jespersen.

Cowi skal vurdere, hvilke af 600 programansøgninger fra EU's medlemslande der bidrager til EU's klimaspørgsmål. Hvordan i alverden vil I gøre det, Malene Sand Jespersen?

»Det er et stort projekt-set-up, hvor vi har teams i alle landene med lokalt kendskab både til klima og til fondene. De laver selve vurderingen baseret på vejledning og kriterier, som vi udarbejder i tæt dialog med Generaldirektoratet for Klima.«

Hvilke kriterier skal de opfylde?

»Lige nu er projektet i sin indledende fase, som blandt andet består i at lægge disse kriterier fast og derved vurdere de forskellige klimapotentialer.«

Rådgivningsopgaven har været i EU-udbud. Hvor mange har I konkurreret med?

»Vi har vundet i konkurrence med to andre konsortier. Vores konsortium består af omkring 20 partnere,« siger Malene Sand Jespersen og tilføjer, at Cowi har kunnet trække på sin omfangsrige erfaring med at arbejde for EU.

»Det er en meget hård øvelse at få sat sådan et hold sammen, og derfor er der typisk heller ikke så mange, der byder på de her opgaver. Det kræver, at man har både apparatet til - og erfaringen med - at koordinere i stor skala, og at man har et stort netværk i EU,« siger hun.

»Vi har betydelig erfaring i at gennemføre sådanne store projekter, hvor vi hele tiden skal sikre en solid fælles forståelse af opgaven mellem os, kunden og en række underleverandører. Det er i høj grad både en tværfaglig og en multikulturel øvelse,« tilføjer Cowi's koncerndirektør, Rasmus Ødum.

Med opgaven bliver Cowi en af de største danske leverandører til kommissionen.