Cowi skal projektere Norges længste hængebro

Når hængebroen Hålogalandsbrua om nogle år spænder over Rombakfjorden ved Narvik i Norge, vil den både føre bilister til og fra halvøen Øyfjord og Cowi ind på topti-listen over verdens største hængebroer.

Med et hovedspænd på 1.345 meter får broen det syvende længste spænd i verden i forhold til de nuværende konkurrenter.

Det norske Statens Vegvesen har givet Cowi i Norge og Danmark, Johs. Holt fra Norge og Dissing plus Weitling, ansvaret for at lave forprojekt og hovedprojekt for broen. Desuden står Cowi for opfølgningen i byggeperioden.

Hængebro vil koste cirka en milliard kroner

Kontrakten giver Cowi 10-12 millioner kroner og sætter øjeblikkelig mellem fem og seks mand i arbejde, fortæller Cowis direktør for bro, tunnel og vandbygning Anton Petersen .

»Vi skal aflevere forprojektet i oktober/november, og så skal det til behandling i Stortinget.«

Broen forventes endelig vedtaget i efteråret 2008, og Statens Vegvesen regner med, at den kommer til at koste ca 1,5 milliarder norske kroner.

Vindpåvirkning bliver en udfordring

Cowi har tidligere arbejdet på længere broer som Storebæltsforbindelsen og de projekterede broer over Messina-strædet og over Gibraltar-strædet, men broen over Rombak-fjorden rummer en særlig udfordring.

»Det er en meget smal hængebro. Afstanden mellem hovedkablerne er kun 15 meter. Der er ikke så meget trafik på strækningen, så den skal kun være to-sporet for vejtrafik, og så skal der formentlig være en gang- eller cykelsti. Men det, at den er så smal, gør den mere følsom overfor vind. Og det skal vi have løst,« siger Anton Petersen.

Dokumentation

Bygherreorganisationen Hålogalandsbrua A/S
Statens Vegvesens side om broprojektet

Emner : Broer