Cowi skal kortlægge passagerernes tilfredshed med tog og busser

Passagerpulsen, som er trafikafdelingen i Forbrugerrådet Tænk, søsætter en ny national passagertilfredshedsundersøgelse, der skal kortlægge passagerernes oplevelser med den kollektive transport på tværs af trafikselskaber. Det skriver organisationen i en netop udsendt pressemeddelelse.

Passagerpulsen har efter en udbudsrunde tildelt Cowi kontrakten på at gennemføre de nationale passagertilfredshedsundersøgelser i op til tre år.

Det er første gang, at der på landsplan bliver gennemført tilfredshedsundersøgelser, som hidtil er blevet gennemført af trafikselskaberne selv og derfor ikke har været sammenlignelige. Derfor bliver det også muligt at kortlægge passagerernes oplevelser med hele rejsen fra punkt A til punkt B.

Første runde af undersøgelsen igangsættes i forbindelse med juletrafikken, og Cowi skal som minimum gennemføre 35.000 interviews blandt passagererne.

»Jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan gå i gang med at kortlægge den nationale passagertilfredshed med den samlede rejse. Resultaterne fra de nationale passagertilfredshedsundersøgelser kan bidrage til mere gennemsigtighed og offentlighed om passagerernes tilfredshed på tværs af selskaber og transportformer,« siger direktør Lars Pram fra Forbrugerrådet Tænk i pressemeddelelsen.

Læs også: Statsrevisorer revser takstjungle i den offentlige trafik

Resultaterne af de nationale passagertilfredshedsundersøgelser vil fremover blive anvendt i forbindelse med trafikselskabernes kontrakter med staten.

Metroselskabet, DSB, DSB S-tog og Arriva Tog deltager i de nye passagertilfredshedsundersøgelser, og Passagerpulsen vurderer, at flere selskaber vil komme til.

»Resultaterne fra de nationale passagertilfredshedsundersøgelser vil være til stor gavn for passagererne, da vi samlet vil kunne se, hvor der er behov for forbedringer, også i forhold til bedre sammenhæng mellem bus, tog og metro. For eksempel om passagererne er tilfredse, når de skifter mellem tog og bus på rejsen, eller om der er tilfredsstillende parkeringsmuligheder, hvis man kører i bil eller cykler til stationen,« siger Lars Pram.

Resultaterne fra første runde af undersøgelserne bliver offentliggjort i juni 2016.