Cowi-rapport: Jysk motorvej kan redde Danmarks mest trafikerede bro

Trafikken på Vejlefjordbroen undgår at stivne i bilkøer, hvis de danske politikere beslutter at bygge den såkaldte hærvejsmotorvej ned gennem Jylland.

En ny analyse fra Cowi viser nemlig, at Hærvejsmotorvejen kan flytte hver fjerde bilist væk fra Vejlefjordbroen, hvis den står færdig i 2020. Vejlefjordbroen er allerede Danmarks mest trafikerede bro med over 62.000 daglige bilister, og i 2020 vil 77.500 bilister bruge broen hver dag.

Analysen er bestilt af foreningen Trekantsområdet Danmark, der er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle, der arbejder for at få bygget en hærvejsmotorvej blandt andet for at gøre Trekantsområdet attraktivt for virksomheder.

Vejlefjordbroen risikerer at stivne til i trafikpropper, hvis ikke nye infrastrukturprojekter bliver vedtaget i Østjylland, frygter foreningen Trekantsområdet Danmark. (Foto: Wikimedia) Illustration: Wikimedia

Ifølge trafikforsker Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitet (RUC), virker beregningerne til at være troværdige, men hele analysen hviler på en forudsætning om, at trafikken stiger med de 1,7 procent om året, som Infrastrukturkommissionen regner med.

»Hvis det holder stik, så går der kun ti år fra Hærvejsmotorvejen er bygget til trængselsproblemerne på Vejlefjordbroen er tilbage på samme niveau. Derfor er udvidelsen af en ny Vejlefjordbro eller en bro mellem Bogense og Juelsminde stadig lige så relevant,« siger han.

Men Per Homann Jespersen tror faktisk slet ikke på analysens forudsætninger.

»Hvis vi tager klimapolitiken alvorligt, så tror jeg slet ikke på så voldsomme stigninger i biltrafikken de næste 10 til 20 år. Der er talrige undersøgelser, som viser, at vi ikke får mulighed for at øge trafikken så voldsomt. Enten bliver brændstoffet for dyrt, eller også kommer der andre reguleringer,« siger Per Homann Jespersen.

Analyse stiller motorvej i et positivt lys

Til gengæld glæder han sig over, at analysen tager højde for, at der sker en automatisk stigning i trafikmængderne, alene fordi der bliver bygget ny infrastruktur. I analysen bliver fænomenet kaldet et trafikspring, og byggeriet af en hærvejsmotorvej vil skabe et trafikspring på op til 14 procent.

»Jeg har i mange år argumenteret for at tage højde for trafikspringet i trafikanalyser, så derfor er det glædeligt, at det nu er medtaget. Men det er selvfølgelig tankevækkende, at det lige netop er medtaget i analysen af Hærvejsmotorvejen. Det hænger nok sammen med, at en så voldsom trafikvækst som muligt får Hærvejsmotorvejen til at ligne et nødvendigt byggeri,« siger Per Homann Jespersen, der ikke lægger skjul på, at han ser analysen som et politisk redskab for Trekantsområdet Danmark til at få bygget en motorvej.

Motorvej flytter 19.600 bilister væk fra broen

Tidligere analyser har også vist, at en Hærvejsmotorvej vil flytte bilister væk fra Vejlefjordbroen, men ikke så massivt som Cowi-analysen.

For halvandet år siden konkluderede Niras-konsulenterne i en såkaldt screeningrapport for Transportministeriet, at en ny midtjysk motorvej dagligt vil blive brugt af mellem 20.000 og 25.000 køretøjer. Og at den vil aflaste den østjyske motorvej, og dermed Vejlefjordbroen, med 10-15.000 biler.

Den nye Cowi-analyse regner med, at hærvejsmotorvejen vil flytte 19.600 bilister væk fra Vejlefjordbroen

Rød blok er uenig om jysk motorvej

En hærvejsmotorvej vil koste omkring 18 milliarder kroner, men Vejdirektoratet har tidligere peget på, at det bedre kan betale sig for samfundet at udvide E45, der løber gennem det østlige Jylland mellem Vejle og Ålborg.

For halvandet år siden viste en rundspørge blandt Folketingets trafikordførere, at der var flertal for en Hærvejsmotorvej, men i rød blok er der uenighed, selvom alle venter på analyser, der er under udarbejdelse i Trafikministeriet.

Socialdemokraterne er på forhånd positive, mens SF er imod en jysk motorvej.

»SF går ikke ind for en hærvejsmotorvej. Vi skal prioritere investeringerne i infrastruktur meget omhyggeligt, og der er en stribe nødvendige investeringer, der går forud,« siger trafikordfører i SF Anne Baastrup til Jyllandsposten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Må man have lov at foreslå et par alternativer til fjernelse af trafikken på Vejlefjord: - en kattegat bro ville formentlig tage al nordjysk og en hel del østhysk trafik til Kbh/sjælland - nogle ordentlige togforbindelser ville generelt tage trafik mellem landsdelene væk fra motorvejene. Og dér mener jeg ikke at DSB indsættelse af gamle MR tog er fremmende......

 • 0
 • 0

Hvem siger at vi skal blive ved med at sende al trafikken via Vejlebroen, over Fyn til Sjælland eller til resten af Europa. Hvorfor får vi ikke gang i Kattegat broen, så vi fjerner trafikken med alle de gener det medfører ud over havet ? Det koster penge ja, men måske koster det også mange menneskeliv at bevare trafikken som den er idag ned over Vejlebroen.

Lad os få gang i Kattegatsbroen som en betalingsbro, storebæltsbroen var jo ikke nogen dårlig ide.

 • 0
 • 0

Grunden til at hærvejs motorvej foreslås er at midt j- og Vestjylland herved kobles på i nord-syd gående retning, hvor regionen i dag kun er koblet på i øst-vest gående retning. Derfor er det også logisk, at modellen arbejder med øget trafik alene pp grund af den ny vej. Vejen må derfor også betragtes som udvikling af en region - ikke kun aflastning af E45. Problemet med trafikforskere er, at de netop kun ser på trafikken, hvorimod. Et et bredere politisk vurdering er nødvendig: skal fremtidig ( Jysk) vækst kun ske langs den Jyske østkyst (udvide E45), omkring århus og København (Byg kattegatbro), eller bredt i Jylland (byg hærvejsruten). Jeg åbner nu debatten :-)

 • 0
 • 0

http://technorati.com/lifestyle/article/bu...

http://bicycleuniverse.info/transpo/roadbu...

http://www.sierraclub.org/sprawl/induced.pdf

Alle som mener dette bør fremover undlade at køre bil og istedet tage toget. Hvis disse mennesker ikke fylder vejene - ja så kan vi andre jo lettere komme frem!

Tror bare ikke at pågældende personer undlader at benytte nye såvel som gamle veje - det er stadigvæk den letteste måde at komme rundt på!

 • 0
 • 0

Er der nogen, der kan forestille sig, at COWI ikke vil gå ind for projektet? COWI ved jo godt, at med udsigt til at staten øder X mia kr. på en Hærværksmotorvej, så gælder det om at holde sig til fra starten.

Foreningen Trekantsområdet Danmark, der efter sigende arbejder for bæredygtige trafnsportløsninger, siger konsekvent nej til at udbygge jernbanetrafikken i området. Også selvom sådanne faktisk er blevet anbefalet af det lokale erhvervsliv. Men motorveje vil foreningen gerne have; det er også det mest betryggende.

 • 0
 • 1

[quote]http://technorati.com/lifestyle/article/bu...

http://bicycleuniverse.info/transpo/roadbu...

http://www.sierraclub.org/sprawl/induced.pdf

Alle som mener dette bør fremover undlade at køre bil og istedet tage toget. Hvis disse mennesker ikke fylder vejene - ja så kan vi andre jo lettere komme frem!

Tror bare ikke at pågældende personer undlader at benytte nye såvel som gamle veje - det er stadigvæk den letteste måde at komme rundt på!

[/quote]

måske en lidt infant argumentation - lidt ligesom at klare en politisk diskussion ved at sige til en kommunist: du kan jo bare give halvdelen af din løn væk....

Vi skal jo alle transporteres rundt mellem landsdelene og de fleste jeg kender overvejer da hvad den kollektive trafik kan tilbyde. Men det ligger jo ofte lidt tungt da den individuelle trafik er blevet favoriseret med mange dyre motorveje, samtidig med at regeringen har hevet overskuddene ud af DSB.

 • 0
 • 0

Giv dem en betalingsring :-)

PS! Sådan nogen kjø'enhawnersnuder - at kræve flere veje bare fordi trafikken på en sølle bro er på niveau med en atypisk jysk motorvej: Sør'me nej, da, de slider dem jo bare op!

PPS! ER der overhovedet ikke mere begavede bud fra ingeniørstanden på løsning af trafikproblemer, end at bræge 'mer motorvej'???

OK - jeg tager et strafpoint...

HVIS det er af hensyn til eksportindustrien ville det måske være på sin plads at se lidt på hvad tyskerne kan finde på at genere dansk vejbåren fragt med...

 • 0
 • 0

Politikerne har stjålet 5,19 milliarder fra DSB siden 2001 og desuden har EU pålagt DSB at tilbagebetale de 2,25 milliarder de fik af AnsaldoBreda tilbage til staten igen og dermed burde staten have 7,44 milliard liggende til at få elektrificeret til Århus og e.v.t til Ålborg og derefter indkøbt noget nyt og dejligt El-Tog mellem Ålborg og København og dette kunne måske give et frafald på måske 16 - 20 % af trafikken over Vejlefjord broen.

 • 0
 • 0

Problemet med trafikforskere er, at de netop kun ser på trafikken, hvorimod. Et et bredere politisk vurdering er nødvendig: skal fremtidig ( Jysk) vækst kun ske langs den Jyske østkyst (udvide E45), omkring århus og København (Byg kattegatbro), eller bredt i Jylland (byg hærvejsruten). Jeg åbner nu debatten :-)

Kunne de så ikke bare bygge Kattegat og Hærvejen, og give Mads Clausen lidt lånegaranti til Als-Fyn projektet. Så er der noget til alle (undtaget Lolland-Falster), og når vi er færdige kan vi lave en til Tyskland fra Rødby.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Forudsætter rapporten om biltrafikken at jyderne i bolig-arbejdssted trafikken kan/vil/leve med at køre fra bolig til job på 10, 15 eller 20 minutter?

 • 0
 • 0

Det drejer sig snarere om at virksomheder i Give, Brande, Ikast, Herning , Silkeborg, Viborg, Skive , etc, kan få et større og bredere udvalg af arbejdskraft. F.eks. er der ca. 70 minutters transport fra Kolding til Herning i dag, og 100 min til zviborg. Begge afstande en tand for lange til daglig pendling. Med en hærvejs vil virksomheder i begge ender kunne tiltrække arbejdskraft i den anden "ende" af motorvejen. Når man snakker vejlefjordbroen taler vi om livlinen mellem århus og arbejdskraft trekantsområdet og Fyn - og omvendt, med køreafstande på over 60 min. og derover. Så glem fordommene med 15 pendling ...

 • 0
 • 0

Sært at trafikken på københavnske broer er faldet fra 2006 til 2009, undtagen Bispeengbuen (tørbro). Skyldes det finanskrisen eller hvad ?

Kortene http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/im... og http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/im... viser strækningernes belastning. Et tilsvarende kort bør kunne findes for togstrækninger. Farverne kan også vises som søjler så belastningerne umiddelbart kan sættes i forhold til hinanden.

Google Maps kan iøvrigt vise sandsynlig rejsetid på forskellige tidspunkter af døgnet, og således tage højde for myldretid.

 • 0
 • 0

Hvorfor er der kapasitetsproblemr ved Vejlefjordbroen? Det undrer mig! Lillebæltsbroen ikke har samme problemer, selv om den er mange år ældre, den 3 spor i hver retning fra starten. Er Vejlefjordbroen for smal fraa starten? Hvorfor kun 2-sporet fra starten, det er mig en gåde. Den er den eneste motorvejsbro i nyere tid centralt i Danmark med kun 2 spor. Hvad var årsagen til det? Hvad ville det have kostet med 3 eller 4 spor på Vejlefjordbroen , sammenlignet med 2 spor? Sammenlignet med den meget-nordjyske motorvejs net nord for Aalborg etc. per kilometer kørt transport? Var det rent og skært politiske grunde at Vejlefjordbroen kun fik 4 spor, påvirket af den jyske motorvejsmafia fra hin tid? Er udsigten fra Vejlefjordbroen så smuk, så bilistene automatisk sænker hastigheden og dermed skaber de trafikpropper. Hvis det kunne være tesen, så kunne man øge kapasiteten ved at opsætte skærme på broen, for at hindre bilisternes udsigt, for derved at få dem til at koncentrere sig bedre om trafikke, frem for udsigen! Nu er Vejlefjordbroen udvidet til 3 spor i hver retning, har det ikke hjulpet, hvor meget?

 • 0
 • 0

Var det rent og skært politiske grunde at Vejlefjordbroen kun fik 4 spor, påvirket af den jyske motorvejsmafia fra hin tid?

Njah, det var nok noget med at københavnere ikke mente at der kunne komme trafik nok til tresporede, så et blev kun til to.

Er udsigten fra Vejlefjordbroen så smuk, så bilistene automatisk sænker hastigheden og dermed skaber de trafikpropper. Hvis det kunne være tesen, så kunne man øge kapasiteten ved at opsætte skærme på broen, for at hindre bilisternes udsigt, for derved at få dem til at koncentrere sig bedre om trafikke, frem for udsigen! Nu er Vejlefjordbroen udvidet til 3 spor i hver retning, har det ikke hjulpet, hvor meget?

Broen forbinder også nord/syd vejle så der er en del lokal trafik og ind/udfletning er noget af det der virkelig kan ødelægge flowet. Det tredie spor (reserveret til lokaltrafik) har nok hjulpet, men pladsen er meget trang så det kræver lidt is i maven at køre hurtigt få centimeter ved siden af andre køretøjer. Det hjælper nok heller ikke at det er en rimelig høj bro med en del sidevind som jo ikke findes på københavnerbroer.

M

 • 0
 • 0

Således har bilisterne betalt i årevis, og skal alligevel betale for at køre over Storebælt og Øresund. Staten vil altså ikke levere modydelser til trods for at det oprindeligt var hensigten med bilisternes afgifter.

Nu skal bilisterne betale yderligere til den kollektive trafik fordi økonomien ikke kan hænge sammen uden bilisternes tilskud.

 • 0
 • 0

Jeg syntes at horisonten er lidt kort.

Der mangler stadig en del på strækningen Vejle - Herning, og så tales der om en ny linje, som i store træk går parallelt med denne, velnok indenfor 15-20 km på store stræk. Hvorfor har man ikke lagt Vejle - Herning lidt østligere, og startet den syd for Vejle i stedet for nord for broen, så de to ruter kunne dele noget asfalt.

Der er behov for motorvej i midt / Vestjylland også, men 2 er jeg ikke helt med på. Jeg forstår ikke helt, at der ikke er mere horisont på en sådan planlægning.

/Henrik.

PS Jeg bor i Herning. PPS. yep, det er nemt at kigge i bakspejlet.

 • 0
 • 0

Vil man undre sig over hvorfor man ikke straks lagde motorvejen mere vestligt fordi til den tid har man endnu en gang trafikkaos på de to østlige motorveje.

Hvis man allerede nu beslutter sig for en mere vestlig forbindelse så kan fremtidig undren undgås. Måske både den vestlige og den østlige motorvej til den tid skal udvides, men der kan man så tage en vej ad gangen. Som det er nu vil motorvejsudvidelser af den eneste motorvej give anledning til flerårigt kaos.

Og med vestlig motorvej mener jeg ikke en motorvej i klitterne, men ca. 20-30 km inde i landet fra vest. I øvrigt ganske tilsvarende den østlige motorvej.

 • 0
 • 0

måske en lidt infant argumentation - lidt ligesom at klare en politisk diskussion ved at sige til en kommunist: du kan jo bare give halvdelen af din løn væk....

Vi skal jo alle transporteres rundt mellem landsdelene og de fleste jeg kender overvejer da hvad den kollektive trafik kan tilbyde. Men det ligger jo ofte lidt tungt da den individuelle trafik er blevet favoriseret med mange dyre motorveje, samtidig med at regeringen har hevet overskuddene ud af DSB.

Såsnart vi er uden for de 5 største byområder i DK vinder biltrafikken, Det gælder såvel kørsel mellem hjem og arbejde og kørsel mellem landsdelene (i det mindste hvis man er 2 eller flere i bilen). Tror til gengæld at vi hurtig kan blive enige om at der er alt for mange lastbiler som kører rundt på de danske veje unødigt. Især lastbiler som kun kører igennem landet uden at aflevere / medtage noget gods. Sådanne tarnsport bør sendes med tog. Start med en høj afgift for at køre gennem DK med lastbil og lad det være næsten gratis med tog. Tilsvarende kan en del transport på tværs af landsdelene overføres til tog. Igen det kræver kørselsafgifter på landeveje men måske gratis med toget. Men kollektiv trafik for den almindelige dansker som ikke bor i en af de 5 største byer - glem det! Alt for dyrt og altfor dårlig.

 • 0
 • 0

Skal togene være gratis, hvem skal så betale ? Personbilerne betaler allerede store tilskud til den kollektive trafik.

Du påstår også at lastvognene kører tomme rundt, så det kan DSB godt nok nemt overtage. Egentligt gør de det vel allerede.

DSB busser 70 personers kører her i landsdelen oftest rundt med ganske få og undertiden slet ingen passagerer.

Den logiske konsekvens af dit udsagn bliver vel derfor at DSB gods og persontransport skal nedlægges, men bare rolig. Det skal nok komme.

 • 0
 • 0

Den logiske konsekvens af dit udsagn bliver vel derfor at DSB gods og persontransport skal nedlægges, men bare rolig. Det skal nok komme.

DSB Gods blev solgt for mange år siden. Det hed i 2001 Raillion, og skiftede i 2009 navn til DB Schenker

 • 0
 • 0

Men kollektiv trafik for den almindelige dansker som ikke bor i en af de 5 største byer - glem det! Alt for dyrt og altfor dårlig.

Tja... altså nu mindes jeg at kunne huske fra min værnepligtstid ved Beredskabsstyrelsen i Herning at Hernings bybusser nu faktisk var okay byens størrelse taget i betragtning. Regionalbusserne fra Herning var også okay, og jeg ved at Randers og Silkeborg også er ret okay dækket ind, så helt skidt er det altså heller ikke.

Så jeg vil nu ikke mene at det er for dårligt i hvert fald, og det med at det er for dyrt kan diskuteres da et 3 zoners klippekort i København koster 180 DKK, mens det i Silkeborg/Randers koster 170 DKK og i Herning 240 (hvilket dog skal ses i det lys at zonerne er større i Midttrafik Vest som Herning hører under).

 • 0
 • 0

Skal togene være gratis, hvem skal så betale ?

Personbilerne betaler allerede store tilskud til den kollektive trafik.

'

hvordan betaler personbiler til den kollektive trafik ? - så vidt jeg ved har staten hevet ganske mange milliarder ud af DSB. Disse penge kunne jo i stedet have være brugt til forbedringer for passagerene... og dermed til at tiltrække nogle flere....

 • 0
 • 0

Lige et lille nota bene til trafikspring. Jeg undrer mig over, at brugen af dette er efterlyst af Per Homann Jespersen, som om det ikke er blevet brugt tidligere, da det indgik i de trafikanalyser, der var en del af pensum på vores 3. semester på AAUE. Jeg går ud fra, at når det medtages i pensum på universitetet, så er brugen af det udbredt?

 • 0
 • 0

Men det kunne nu være rart, om Hillerød motorvejen, rent faktisk gik til Hillerød (Frederiksværk???). Løste problemet ved, at flytte til Birkerød :-)

 • 0
 • 0

Vejlefjordbroen er samme bredde som den nyeste Lillebæltsbro. At der kun blev malet striber på til to spor (i hver retning), har sikkert noget at gøre med motorvejen, der leder til broen. Den er fra starten udlagt med to spor (i hver retning) - det er alt andet lige noget billigere end 50% mere vejbane.

Synes ikke det kræver is i maven at passere Vejlefjordbroen - måske kun lidt i det yderste venstre spor. Men mener nu at det miderste og højere spor er lige brede.

Martin.

 • 0
 • 0

[quote]Skal togene være gratis, hvem skal så betale ?

Personbilerne betaler allerede store tilskud til den kollektive trafik.

'

hvordan betaler personbiler til den kollektive trafik ? - så vidt jeg ved har staten hevet ganske mange milliarder ud af DSB. Disse penge kunne jo i stedet have være brugt til forbedringer for passagerene... og dermed til at tiltrække nogle flere....[/quote]

Synes at have hørt om driftstilskud for jernbanedrift,men det er måske historie ligesom vor Udenlandsgæld?

 • 0
 • 0

Tror bare ikke at pågældende personer undlader at benytte nye såvel som gamle veje - det er stadigvæk den letteste måde at komme rundt på!

Den letteste? Det er tit spild af tid at sidde i en bilkø. I toget kan du læse, gå på net, lege med dine unger, sove, spise, drikke kaffe m.fl Desuden, hvis du regner den tid du bruger på at tjene til udgifterne ved at holde bil, så er det ofte hurtigere og billigere at cykle eller tage det offentlige. Der er også delebilklubber, og www.gomore, (samkørsel).

Da jeg solgte bilen kom der pludselig ingen regninger i tide og utide, herligt...

 • 0
 • 0

[quote][quote]Skal togene være gratis, hvem skal så betale ?

Personbilerne betaler allerede store tilskud til den kollektive trafik.

'

hvordan betaler personbiler til den kollektive trafik ? - så vidt jeg ved har staten hevet ganske mange milliarder ud af DSB. Disse penge kunne jo i stedet have være brugt til forbedringer for passagerene... og dermed til at tiltrække nogle flere....[/quote]

Synes at have hørt om driftstilskud for jernbanedrift,men det er måske historie ligesom vor Udenlandsgæld?[/quote]

ifølge Berlinske er 5.3 mia trukket ud af DSB de sidste 9 år http://www.b.dk/danmark/regeringen-snupper...

 • 0
 • 0

Hvis man kigger i DSBs Årsrapport fra 2008 kan man se at tilskud (Traffikkontrakter hedder det på fupdansk) er af samme størrelse som passagerindtægterne. DVS at hver gang man køber en billet belønner den rige onkel skat med et lige så stort beløb. Rent win-win. For nogen ihvertfald

 • 0
 • 0

Tror til gengæld at vi hurtig kan blive enige om at der er alt for mange lastbiler som kører rundt på de danske veje unødigt. Især lastbiler som kun kører igennem landet uden at aflevere / medtage noget gods. Sådanne tarnsport bør sendes med tog. Start med en høj afgift for at køre gennem DK med lastbil og lad det være næsten gratis med tog. Tilsvarende kan en del transport på tværs af landsdelene overføres til tog.

Jernbanevogne med lastbiler har omtrent den dobbelte luftmodstand og skal køre dobbelt så hurtigt for at kompensere for tiden til af og pålæsning. 8 gange så højt energiforbrug Jernbaneromantik Vrøvl

 • 0
 • 0

Jernbanevogne med lastbiler har omtrent den dobbelte luftmodstand og skal køre dobbelt så hurtigt for at kompensere for tiden til af og pålæsning. 8 gange så højt energiforbrug Jernbaneromantik Vrøvl

Det lyder helt i skoven. Når vogne og trailere står så tæt som de gør på et tog, så er luftmodstand langt mindre. Har du links/dok?

 • 0
 • 0

[quote]Jernbanevogne med lastbiler har omtrent den dobbelte luftmodstand og skal køre dobbelt så hurtigt for at kompensere for tiden til af og pålæsning. 8 gange så højt energiforbrug Jernbaneromantik Vrøvl

Det lyder helt i skoven. Når vogne og trailere står så tæt som de gør på et tog, så er luftmodstand langt mindre. Har du links/dok?[/quote]

Nej ,men jeg kan læse bøger.

 • 0
 • 0

Her på den forkerte side af storebælts tolden er vi desværre ikke tilgodeset med :S-tog,Metro og 10 minutters drift på bybussen.Det vil også være helt hen i vejret samfundsøkonomisk at give os den mulighed her uden for de store byområder.Jeg betaler min bil og driften af den,samt betaler for at de heldige kan bruge offentlig transport. Som en af Danmarks hårdest beskattede grupper ,Bilisterne, vil jeg gerne have at de penge som jeg er med til at betale: 60 mia KR + moms blev brugt på det som de oprindeligt var tiltænkt: UDBYGNING AF VEJE OG BROER. Der er et totalt misforhold mellem hvad der er af indtægter på privat bilismen og udgifterne forbundet med denne,Nyanlæg og vedligeholdelse ca 12 Mia kr i alt. Hvis de ikke skal bruges til det de oprindelig var tiltænkt så vil jeg gerne som en af Danmarks 2.000.000 privatbilister gerne have nedsat afgifterne til ca 6 MIA

 • 0
 • 0

[quote][quote]Jernbanevogne med lastbiler har omtrent den dobbelte luftmodstand og skal køre dobbelt så hurtigt for at kompensere for tiden til af og pålæsning. 8 gange så højt energiforbrug Jernbaneromantik Vrøvl

Det lyder helt i skoven. Når vogne og trailere står så tæt som de gør på et tog, så er luftmodstand langt mindre. Har du links/dok?[/quote]

Nej ,men jeg kan læse bøger.[/quote]

SÅ er det en skam, det kun er bøgerne du kan læse, for du ville være bedre klædt på såfremt du gad ulejlige dig med at sætte dig ind i hvad de faktiske omkostninger for fragt på lastbil er. Ikke på jysk (dvs. lidt fyringsolie og en skatteunddraget chaufførløn), men alt - de samfundsøkonomiske omkostninger.

Du er et pænt stykke under de 10%. Bl.a. fordi de ikke betaler for alle deres hjul (slid) og for de skæbner, der må plastres sammen efter højresvingsulykker etc. (tip: det er ofte "billigere", når cyklisten bare dør...)

Jernbanens omkostningsniveau og regnskabspraksis tør jeg ikke blande mig i - dog er jeg ikke sikker på du har forstået DSB's indtægter (trafikkontrakterne). Billetindtægter er mig bekendt et andet cirkus med mange fordringer, og minimalt afkast (herunder til DSB). Men har ikke læst op på deres regnskabsopgørelser de sidste mange år.

 • 0
 • 0

Her på den forkerte side af storebælts tolden er vi desværre ikke tilgodeset med :S-tog,Metro og 10 minutters drift på bybussen.Det vil også være helt hen i vejret samfundsøkonomisk at give os den mulighed her uden for de store byområder.Jeg betaler min bil og driften af den,samt betaler for at de heldige kan bruge offentlig transport. Som en af Danmarks hårdest beskattede grupper ,Bilisterne, vil jeg gerne have at de penge som jeg er med til at betale: 60 mia KR + moms blev brugt på det som de oprindeligt var tiltænkt: UDBYGNING AF VEJE OG BROER. Der er et totalt misforhold mellem hvad der er af indtægter på privat bilismen og udgifterne forbundet med denne,Nyanlæg og vedligeholdelse ca 12 Mia kr i alt. Hvis de ikke skal bruges til det de oprindelig var tiltænkt så vil jeg gerne som en af Danmarks 2.000.000 privatbilister gerne have nedsat afgifterne til ca 6 MIA

Er du ansat af FDM?

Eller er du blot en af de der nyfigne, der himler op om hvad alting koster og ikke vil betale den fulde pris?

For hvis du gad ulejlige dig med lidt simpel søgning på biblioteket (hvis det ikke allerede er lukket, hvor du bor!) eller på nettet - såfremt du har adgang til forskningsbiblioteker - ville du konstatere, at vejtrafik er en ulige størrelse, med mange samfundsøkonomiske omkostninger på samvittigheden.

De 40mia? (med alle de fuskede "demobiler" der sælges, kan det ikke blive ved med at stige ;-) i afgifter - er sikkert i underkanten af hvad det koster at bygge veje, holde retsvæsen i drift, passe grøntsager etc. Tro mig: Hvis du vidste hvad det koster at holde liv i sidstnævnte....

 • 0
 • 0

Hvis man forestiller sig at alle biler blev opklodsede den dag i dag, så ville Danmark ganske simpelt gå i stå. Intet arbejde, ingen eksport, og for den sags skyld heller ingen import. Butikkerne ville stå tomme i løbet af timer - overalt i landet.

Og DSBs busser, bybusser og så videre kan så stoppes ved samme lejlighed.

Bemærk at selv DSB udbringer store dele af sit gods med lastvogne. Postvæsenet har egne lastvogne fordi DSB ikke kan levere varen til tiden.

Da jeg var ung kunne jeg poste er brev på Jernbanestationen indtil kl. 23 og brevet var fremme i Nord-Sjælland med næste morgenpost. Ellers var jeg nok aldrig blevet gift.

Men modstanderne af biler og biltransport bør tænke lidt mere over tingene inden de fremsætter de bombastiske påstande.

 • 0
 • 0

Hvis man forestiller sig at alle biler blev opklodsede den dag i dag, så ville Danmark ganske simpelt gå i stå. Intet arbejde, ingen eksport, og for den sags skyld heller ingen import. Butikkerne ville stå tomme i løbet af timer - overalt i landet. zip.

Sikke en violin! Og sikke fredeligt, der ville blive ;-)

Inden du skyder for meget på "modstanderne af biler" bør du genlæse: Det handler om hvorvidt man som bilejer og -bruger betaler nok - ikke blot set fra egen pengekasses side !

PS! Jeg har 6 (sic!) biler selv - og tager toget på arbejde.

 • 0
 • 0

Og 6 biler er fråds. Vi har i næsten 10 år haft en Toyota Yaris og har kørt 150.000 km. - meget af dette er ferieture og der kører vi 25 km literen på de tyske motorveje med hastigheder ca. 110-130 men Michelin Energy Saver dæk (giver 2 km ekstra pr. liter) Vi har 25 km. til nærmeste jernbane og DSB bussen kører hver morgen (med skolebørn), og hjem igen efter skoletid. Altså ubrugelig til både det ene og det andet.

Inden du kritiserer yderligere, så tænk på andres situation, og fej for egen dør.

Jeg selv har kørt titusindvis af kilometer med DSB gennem mange år, men med det arbejde jeg fik i 1985 så var det umuligt.

Skal vi betale yderligere for at bruge bilen, så skal vi spare på ALT. Pensionen kan ganske simpelthen ikke række til mere, børn og børnebørn bor 35-120 km. herfra.

Biler betaler afgifter af brændstofforbruget. Jeg synes at i stedet skal den halvårlige skat forhøjes drastisk. Man kan så også forhøje afgifterne på øl, vin, spiritus og cigaretter mm. med 500%.

Så kommer der mere familie forbi på vej til indkøb i Tyskland, og vi kan måske så selv spare på bilkørslen.

 • 0
 • 0

[quote]Og 6 biler er fråds.

Det har ikke noget med fråds at gøre - samlere er nogle sære fisk - min far samlede på damplokomotiver og havde 2-3 stk (den ene var lejet), og nej, det var ikke H0 men størrelse 1:1.

M[/quote] Ja, jeg overvejer skam også at sælge den ene ;-)

 • 0
 • 0

Jeg fik i 1985 arbejde her i byen, og for at spare flere tusinde kilometer Jeg bosatte mig her for 26 år fordi jeg fik arbejde her.

I mellemtiden har mine børn fundet arbejde og bopæl i byer langt væk, og huspriserne her er så små, at jeg ikke har nogen chance for at kunne købe selv et ret lille hus i nærheden af blot et af mine børn.

I øvrigt er huse stort set usælgelige her i området på grund af krav der fremsættes af sådan nogen som dig.

Så igen gør du urealistiske forudsætninger til støtte for dine påstande.

 • 0
 • 0

Uden kendskab til de omkringliggende arealer - vil jeg hævde at løsningen må være at bygge en bro ved siden af den gamle bro. Når nr. 2 bro er klar kører bilerne den ene vej på denne bro, mens den gamle bro kan bruges til bilerne den anden vej. Er der trafikuheld kan den ene bro lukkes og bilerne må nøjes med forholdene som de er i dag.

 • 0
 • 0

zip... Så igen gør du urealistiske forudsætninger til støtte for dine påstande.

Som er?

Med en billig husleje kan jeg ganske enkelt ikke se hvorfor du også vil kompenseres for at skulle køre i bil!

 • 0
 • 0

Jeg bor i en lille by med ca. 3500 indbyggere og ca. 1200 kører hver dag på arbejde udenbys, og cirka 35-50 km - hver vej. Nogle endda en del længere fordi der er ikke meget arbejde at få her, og når først man er bosat her i byen, så er man fanget.

Husene er svært omsættelige og til meget lave priser. Altså bliver vi boende.

Det er her de gamle Københavner-taxaer, og aflagte direktørbiler slutter tilværelsen.

Min kompensation opnår jeg ved at købe mange af mine dagligvarer i Tyskland. Fødevarer, sæbe, tandpasta osv. Kort sagt bliver traileren fyldt op hver anden-tredie måned.

 • 0
 • 0

Du vil altså gerne have 2 motorveje over Vejle Fjord, men ellers ikke 2 motorveje i Jylland ?

Hvor i alverden har jeg givet udtryk for det???

Jeg beder blot om i mit stille sind, at man prioriterer de begrænsede ressourcer til infrastruktur (herunder især mine skatteindbetalinger) efter lidt mere velovervejede begrundelser, end hvad er tilfældet nu (=hvem der først kan gafle endnu en motorvej hjem til sit lokalområde).

MEN det er der åbenbart nogen, der ikke tåler at høre?

 • 0
 • 0

[quote][quote]Og 6 biler er fråds.

Det har ikke noget med fråds at gøre - samlere er nogle sære fisk - min far samlede på damplokomotiver og havde 2-3 stk (den ene var lejet), og nej, det var ikke H0 men størrelse 1:1.

M[/quote]

Ja, jeg overvejer skam også at sælge den ene ;-)[/quote]

he he

 • 0
 • 0

Jeg bor i en lille by med ca. 3500 indbyggere og ca. 1200 kører hver dag på arbejde udenbys, og cirka 35-50 km - hver vej. Nogle endda en del længere fordi der er ikke meget arbejde at få her, og når først man er bosat her i byen, så er man fanget.

Husene er svært omsættelige og til meget lave priser. Altså bliver vi boende.

Det er her de gamle Københavner-taxaer, og aflagte direktørbiler slutter tilværelsen.

Min kompensation opnår jeg ved at købe mange af mine dagligvarer i Tyskland. Fødevarer, sæbe, tandpasta osv. Kort sagt bliver traileren fyldt op hver anden-tredie måned.

... sælger de tudekiks nede i grænsekiosken ?

 • 0
 • 0

Beklage , jeg er ikke ansat af FDM, men jeg vil gerne vide hvad mine penge går til, Jeg føler mig som et stykke malkekvæg, Lever varen og lad være med at klag. Dansk statistisk årbog indeholder mange oplysninger som du måske skulle prøve at læse inden at du begynder at tvivle på mine tal. Tilfældigvis er hospitals udgifter plus vedligeholdelse og drift af vores veje ca 38 Mia. Som bilist betaler jeg alt hvad det koster at indkøbe og servicere samt benytte min private bil, imodsætning til offentlig transport, der betaler jeg nemlig også en del når du køre med bus og tog. Hvis de reelle omkostninger for ALT hvad der mhar at gøre med privatbilismen blev gjort op, betaler vi vel ca 15-20 Mia til det offentlige. Husk på at når bussen med dig i ,køre på vejen betaler den kun ca 1/10 af slidtagen den laver, resten betales af privatbilisterne.

 • 0
 • 0

Din fornemmelse som malkekvæg beror nok mere på uvidenhed om faktiske omkostninger, end ret meget andet.

Hvordan læser du statistisk årbog? Er det regnskabstal for regioner? Eller er det sundhedsbidrag qua finansloven? Har du da indregnet kommunernes andel? Fratrukket de "mindre" dele regionerne laver ud over somatikken?

Det er heldigvis kun en mindre del af sundhedsvæsenets udgifter, der indtil videre kan tilskrives trafikken! Men de kommunale regnskaber og statens do må du jo ha med i din beregning....

Det er stadigvæk dyrt at lave vejvæsen - også når der er langt mellem husene.

Hvorom alting er: Det er et enormt kompliceret regnestykke du har fat i. Det mest omfattende regnestykke jeg har set har været Transportøkonomisk institut i Oslos undersøgelse fra midt (?) halvfemserne af hhv. Sverige, Norge og Danmark. Her nåede man frem til at [b] gennemsnittet [/b] for danske afgifter lå nogenlunde i niveau, men med store forskelle bl.a. som følge af den store faste del af afgifterne (der afgiftsbelægger de sidste kilometer relativt lidt) samt variansen i hvor du har de største samf. økonomiske omkostninger (geografisk).

Der er sikkert lavet nyere bidrag, men søg et andet sted end hos FDM.

I øvrigt: I ovennævnte studie kom man også frem til at busser betaler omkring 20% af deres samfundsøkonomiske omkostninger og lastbiler et godt stykke under 10.

Men det kan helt sikkert angribes!

 • 0
 • 0

busser betaler omkring 20% af deres samfundsøkonomiske omkostninger og lastbiler et godt stykke under 10.

Jeg betaler gerne (men helst mindre end 90%) til lastbiler, da betalingen fungerer som smøring af samfundshjulene med mange gavnlige sideeffekter. Lastbiler slider som bekendt som 10.000 biler da vejsliddet er proportionalt med akseltrykket i 4. potens. Hvad er så de tekniske og økonomiske grunde for at lave motorvejsudvidelser som bærende asfalt istedet for bærende beton (evt. med asfaltslidlag) ?

Sporet længst til højre bruges (og især slides) mest af lastbiler, så det bør være så stærkt som muligt. Betonsamlingernes ga-dunk er mindre generende i lastbiler end i biler, og kan nærmest elimineres med et tyndt stærkt slidlag af asfalt som blot fornyes en gang imellem, og sådan et lag forbedrer også vejgrebet.

 • 0
 • 0

Hej Thomas

Dit forslag er fint men jeg har et endnu bedre. Lad de jernbaneromantiske vrøvle,der er alligevel ikke penge til deres legetøjsreligion og fremtidens transport kan køre CO2 frit på gummihjul hvis det er vigtigt.

Kig lige på http//:oldweb.iet.aau.dk/sec2/junkers.htm

 • 0
 • 0

Såfremt man havde den samlet danske befolkning samlet på samme måde som hvordan befolkningstallet er i og omkring byen Hamburg med 5,7millioner indbygger, da ja i havde ret og der ville være ret mange ting og sager der kan spares på. Her foruden vi skal godtage ikke boligblokke med op til 10 etager men derimod godtage hele København skal plantes til med højhuse som er på mellem 11 etager og 62 etager høje. Kort sagt alle jeres bolig der er på under 11 etager skal væk for nye boliger, og som kan genhuse resten af den danske befolkning lige fra Skagen i Nord til Højer i Syd + dem der lever på fyn, Bornholm, Lolland-Falster etc. da kan vi spare rigtigt mange udgifter på vejnet og jernbanedriften.

Ok nu, til reell life! I provinsen lever små 85 % af den danske befolknin, firmaer her lukker fordi de ikke kan tiltrække nok af unge til dem, beviset i kan finde og se på Danmarks Statistik, samt i et hav artikler der omhandler "Udkantsområder". Yderliger findes der rigt holdigt dokumentations materiale på det Jyske og Fynske vejnet og på jernbanenettet + køreplanerne herfor samt for busserne.

Det er desværre taler om 40års beviser på at denne Hærvejs Motorvej er hårdt brug for, ja faktisk med alt det bevisførelse samt med et hav af VVM dokumentere, at denne Hærvejs Motorvej har stået som en mangel for de sidste 15år eftersom jernbanenettet ikke har fået nogen nævneværdigt udvidelse inden for de sidste 30år.

 • 0
 • 0

Gad vide hvilken tidsaksel de folk lever i der taler om nutidens DSB Busser, gad vid om de ikke har set eller hørt om Storebæltsbroen?

Ved at gennemgå Danmarkshistorien på offentligt transportmidler, vil man vide at det gamle DSB havde bl.a. Jernbane og bilfærger med en lang række færgesteder/ havne. Og med Storebæltsbroen blev ret mange forskellige aktiviteter solgt ud af DSB tilbage i perioden 1991 - 1996 med broen samt tunnelen her fik den danske befolkning nye muligheder for at få arbejde længere væk ind hidtil dansk standard for pendlere.

Det korte og det lange er, at i perioden 1991 - 1996 blev bl.a. DSB Busser solgt til højste bydende pris, køberen her hedder Arriva. Jernbane vedligeholdelse som før 1995 tilhørte DSB, tilhøre i dag Bane Danmark. Kort sagt det her beviser på det groveste, at der er nogen her der ikke har godt nok styr på det der sker i det daglige i det danske land.

 • 0
 • 0

Det er egentligt utroligt, når man læser indlæggene om emnet motorveje i Jylland, så farer specielt Nordsjællændere og Københavnere i flint, da de mener at al trafik er i Hovedstadsområdet, og derfor skal alle investeringer foregå der.

Vi skriver trods alt 2011. Og i 2011, er en motorvej ikke andet end en moderne landevej. Men mange af de hovedfærdselsårer vi har idag, primært i Jylland, blev anlagt af oksekærrer for hundrede af år siden, og stod der et træ så måtte man lige en bue udenom.

Hovedvej 13 er blot en enkelt af disse hovedfærdselsårer, som idag primært befærdes af meget store vogntog, som vejene ganske enkelt ikke er bygget til. Nej simpelthen fordi, det blot er hjulsporene fra førnævnte oksekærrer, der er fyldt op med asfalt og den holder ikke i 2001 og fremad.

Så en ny Hærvejs-motorvej skal og må bygges, jo før jo bedre. Her er behovet, de eneste der ikke kan se det, er de overforkælede Københavnere.

;)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten