Coronakrisen gør Danmark 5 pct. grønnere i 2020

Illustration: Fahroni / Bigstock

Coronakrisen har medført store ændringer i samfundet. Fly holder stille, der er langt færre biler på vejene, og bygninger står tomme. Det betyder selvfølgelig et mindre energiforbrug, men hvad betyder det for den danske CO2-udledning i 2020?

Det har Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning fra Aalborg Universitet, beregnet ud fra oplysninger om, hvordan coronakrisen har påvirket energiforbruget på områder som vejtransport, el-produktion, luftfart og industri, som DR har indsamlet.

I perioden 11. marts til 10. maj, hvor Danmark er lukket mest ned, falder CO2-udledningen 16 procent, men med den gradvise genåbning af Danmark ender den samlede reduktion for året på omkring fem procent, skriver DR.

Læs også: Klimarådet om partnerskabernes anbefalinger: Det er for dyrt

Største fald i energiefterspørgslen nogensinde

Det Internationale Energiagentur, IEA, har også regnet på, hvor meget det faldende energiforbrug vil betyde for CO2-udledningen.

På verdensplan kommer coronakrisen til at betyde et rekordstort fald i energirelaterede CO2-udledninger på næsten 8 procent i 2020 og rammer dermed det laveste niveau siden 2010, fremgår det af en ny rapport fra IEA.

»Dette vil være det største fald i udledninger, der nogensinde er registreret - næsten seks gange større end det forrige rekordfald på 400 millioner tons i 2009, som blev resultatet af den globale finanskrise,« skriver IEA.

Læs også: Luftforurening og CO2-udledning er faldet efter virusudbrud

Faldet skyldes hovedsageligt et faldende forbrug af kul og olie, skriver IEA, der forventer, at den globale efterspørgsel på kul falder med 8 pct. i 2020, hvilket vil være det største fald siden anden verdenskrig.

Også efterspørgslen på naturgas forventes at falde med 5 pct. efter at være vokset uafbrudt gennem de seneste 10 år.

IEA fremskriver, at den samlede globale energiefterspørgsel i 2020 falder med 6 procent, hvilket svarer til syv gange det fald, som skete efter finanskrisen i 2008.

Det vil være det største fald i energiefterspørgslen nogensinde og svarer til Indiens samlede energiforbrug, skriver IEA, der forventer, at de største fald i den samlede energiefterspørgsel kommer til at ske i USA og EU med fald på henholdsvis 9 pct. og 11 pct

Den globale efterspørgsel på elektricitet forventes at falde med 5 pct. i 2020.

Læs også: Corona-lukninger skærer 10 pct. af elforbruget på hverdage

Som den eneste energikilde forventes elproduktionen fra vedvarende energi at stige i 2020, og IEA forventer, at vedvarende energis elproduktion vokser med 5 pct.

Elproduktionen fra atomkraftværker forventes at falde med 3 procent fra en rekordstor produktion i 2019.

»Dette er et historisk chok for hele energiverdenen. Midt i den aktuelle og hidtil usete sundheds- og økonomiske krise, så er faldet i efterspørgslen for næsten alle større brændstoffer svimlende, især for kul, olie og gas,« lyder det fra IEA's administrerende direktør, Fatih Birol, i en pressemeddelelse

»Det er stadig for tidligt at afgøre konsekvenserne på længere sigt, men energisektoren, der kommer ud af denne krise, vil være markant forskellig fra den, der kom før.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Corona tiltagene rundt omkring i verden og i Danmark har mindsket CO2 udledningen med 5%. Tænk så lige over hvad der skal til for at sænke det 30%. Kan vi være så smarte at de næste 25% ikke bliver værre end det vi har nu?

 • 10
 • 3

Nu skriver IEA også, at de 8% nedgang i 2020 på verdensplan svarer til 2,6 Gigaton CO2, så i et normalår vil der blive udledt ca 32,6 Gt, svarende til 4,2 ppm, men man måler jo, at kun lidt mere end 2 ppm af det ophobes i atmosfæren - så 16,3 Gt forsvinder til fotosyntese og opløses i havvandet. Derfor vil der i 2020 kun ophobes 13,7 (16,3 minus 2,6) Gt eller ca 1,75 ppm i atmosfæren. Hvis man ikke på Mauna Loa kan måle en sådan tydelig nedgang, væltes teorien om, at mennesket er årsag til stigningen i atmosfærekoncentrationen. Det bliver spændende at følge. (1 ppm CO2 vejer 7,81 Gt)

 • 6
 • 3

Hvis man ikke på Mauna Loa kan måle en sådan tydelig nedgang, væltes teorien om, at mennesket er årsag til stigningen i atmosfærekoncentrationen.

Tag nu ikke glæderne på forskud, Bjarne.

Der er en isotopforskel på CO2 fra det naturlige kulstofkredsløb og på CO2 fra fossile kilder. Den isotopforskel kan man måle, og den har man målt, og på den måde har man allerede forlængst vist, at det øgede CO2-indhold i atmosfæren skyldes afbrænding af fossile brændstoffer. Det kommer en måling fra Mauna Loa ikke til at ændre på.

 • 5
 • 0

Corona tiltagene rundt omkring i verden og i Danmark har mindsket CO2 udledningen med 5%. Tænk så lige over hvad der skal til for at sænke det 30%. Kan vi være så smarte at de næste 25% ikke bliver værre end det vi har nu?

Som du kan læse, så nedsætter tiltagene jo ikke CO2-udledningen med 5%, men med 16%, mens de står på.

Desuden har vi jo allerede halvereret CO2 udledningen i Danmark på bare 15 år (2006-2019), på trods af øget energiforbrug, flere indbyggere, og uden indskrænkninger i leveforhold, som dem vi oplever lige pt.

Så det der skal til, er jo bare at vi fortsætter ad den vej, gerne med forøget tempo.

CO2udl.jpg Energistatistik 2019

 • 6
 • 0

Hvis nu Mauna Loa stiger og stiger ufortrødent, mens vi sænker og sænker, var der så ikke grundlag for en slags tænkepause? PS: Jeg fortrækker ikke noget måleresultat frem for et andet. Jeg tager det som det kommer. Et måleresultat må jeg nødvendigvis respektere.

 • 1
 • 6

"Coronakrisen gør Danmark 5 pct. grønnere i 2020"

Ja og global opvarmning gør vi skal bruge mindre energi til opvarmning som står for 1/3-del af vores CO2-udledning men det ses vist tydeligt vi ikke rigtigt har grund til at glæde os.

Jeg ved godt for rigtigt mange mennesker er verdens klima lig gud. Men jeg synes ærligt talt det er ret kynisk at fokusere så meget på de positive effekter af en sundhedsklise. Ja, det vill være bedre for Jorden hvis menneskene helt eller delvist uddøde, men det er ikke vejen frem for os. Kan vi fokusere bare en lille smule på at finde varige løsninger for verdens klima, og ikke bare fokusere på det er positivt at menneskelig aktivitet ophører? Det ved vi godt, det er ikke raketvidenskab. Videnskaben er, at begrænse klimapåvirkningerne og der stadig er plads til mennesker på Jorden, ikke det indlysende faktum at naturen ville have bedre af vi ikke var her.

 • 1
 • 2

Som du kan læse, så nedsætter tiltagene jo ikke CO2-udledningen med 5%, men med 16%, mens de står på.

Ja i Danmark, men de 5% er et bud på hvad verdens CO2 udledning vil blive mindsket i 2020. Hvis den årlige stigning er 3ppm, så vil reduktionen svare til at den årlige stigning i stedet bliver 2,85ppm. Det vil ikke være synligt, da variationen i den årlige stigning er meget større. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/...

 • 3
 • 5

Ja i Danmark, men de 5% er et bud på hvad verdens CO2 udledning vil blive mindsket i 2020. Hvis den årlige stigning er 3ppm, så vil reduktionen svare til at den årlige stigning i stedet bliver 2,85ppm. Det vil ikke være synligt, da variationen i den årlige stigning er meget større.

Hvad prøver du fortælle med det?

Som jeg lod forstå i mit indlæg, skal klimaproblemet jo ikke løses ved at lukke verdenssamfundet ned, men ved at omlægge fossil afbrænding til vedvarende energikilder.

 • 4
 • 1

Mange undrer sig nok over, at den kraftige nedlukning af store dele af samfundet "kun" reducerer CO2-udledningen med 5-8 %. Men tænk på, at opvarmning, internettet, belysning og 50% af transporten fortsætter med at udsende ca. samme mængde CO2. Men det er spændende, om CO2-nedgangen også kan konstateres som et lille dyk i den globale temperaturstigning. Jeg gætter på, det er mindre end usikkerheden på målingerne!

 • 0
 • 0

Hvis nu Mauna Loa stiger og stiger ufortrødent, mens vi sænker og sænker, var der så ikke grundlag for en slags tænkepause?

Så længe vores udledning af CO2 er større end nul - og det er den jo altså i den grad stadigvæk, selv om vi har sænket aktivitetsniveauet en anelse - vil tallene fra Mauna Loa fortsætte med at stige. Det håber jeg, at du er klar over?

Nu har vi holdt "tænkepause" i 30 år, hvor vi har ladet fossilafbrændingen buldre hastigere og hastigere derudaf, mens klimaforskerne i klarere og klarere vendinger har forsøgt at råbe vagt i gevær. Hvor meget længere tid, synes du, du har brug for til at tænke dig om i?

 • 6
 • 1

BB:

Nu skriver IEA også, at de 8% nedgang i 2020 på verdensplan svarer til 2,6 Gigaton CO2, så i et normalår vil der blive udledt ca 32,6 Gt, svarende til 4,2 ppm, men man måler jo, at kun lidt mere end 2 ppm af det ophobes i atmosfæren - så 16,3 Gt forsvinder til fotosyntese og opløses i havvandet

Det er faktuelt forkert Bjarne (hvad vi har været igennem utallige gange før) aktuel stigning i CO2 ppm ligger nærmere 3 end 2 - se evt her

En reduktion på 8% af vores nuværende udledning vil så reducere denne stigning med (cirka) 0.24 ppm/year - det kommer på ingen måde til at kunne aflæses på nogen kurver - med mindre denne reducerede udledning fortsætter i en årrække.

Så hele dit indlæg er i bund og grund intet andet end (forsøg på) støj i CO2 debatten - sorry.

 • 3
 • 4

Nej, naturen har en optagekapacitet. Den ligger i nærheden af 20 Gt om året. 8 Gt går i havet og 12 Gt går til fotosyntese. Derudover udledes så ca 16 Gt, som er det naturen ikke kan optage (bemærk det er ikke de samme tal som IEA her sidst fremlagde, men nogle andre tal også fra IEA, og jeg er lidt forvirret om det), Det bliver så til 36 Gt i alt og de 16 Gt ophobes i atmosfæren. 1 ppm CO2 vejer 7,81 Gt. Alternative tal fra IEA: energiforbrug worldwide. Energi per år: 37 TWh fra gas a 0,2 Gt CO2, 55 TWh fra olie a 0,28 Gt CO2 og 42 TWh fra kul a 0,34 Gt CO2 giver i alt ca 37 Gt CO2 af fossil oprindelse

 • 2
 • 3

FR Du glemmer at halvdelen eller mere end halvdelen af det udledt optages af naturen selv, så atmosfærereduktionen tæller dobbelt (eller mere end dobbelt)

 • 3
 • 3

Bjarne: Næsten enig i dit regnestykke, men foruden de nævnte olie, gas og kul-bidrag kommer der ca 25% mere fra skovrydninger flere steder (IKKE fra Danmark!). Desuden nævner du, at fotosyntese optager 12 Gt CO2. - Men hvis det var korrekt, så ville mængden af skov (træer) hele tiden vokse kraftigt, - i strid med virkeligheden. Jeg erkender, at det er indviklet, men regnestykket er vigtigt, så mon ikke vi (sammen på 2 m afstand!!!) kan finde helt korrekte tal?

 • 3
 • 1

FR Du glemmer at halvdelen eller mere end halvdelen af det udledt optages af naturen selv, så atmosfærereduktionen tæller dobbelt (eller mere end dobbelt)

Det ændrer bare intet på, at den 8% nedgang i andropogen udledning, der er estimeret for 2020 drukner fuldstændigt i "støjen" på årlige Mauna Loa målinger: co2_data_mlo_anngr.png (fra det link, jeg postede tidligere) Så hvis vi ikke får en længerevarende reduktion, vil det næppe blive målbart.

 • 2
 • 0

Har lige til morgen fundet denne interessante oversigt (der også medtager CO2 fra skovbrande) Hvis man hellere vil have tallene opgivet i ppm, så er hver af de der PgC det samme som 0,47 ppm, så 12 PgC (udledt) i 2019 er 5,64 ppm fratrukket 8 PgC (3,76 ppm) til 'sinks', så nettoophobningen i atmosfæren det år er 1,88 ppm. (det virker da lidt lavt?) Det er også umiddelbart mærkværdigt, at 'sinks' i 2002 og 2011 performer så forskelligt. 2009 viser et fossilt fald pga finanskrisen. Det bliver spændende om 2020 så også vil vise fald. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/carbont...

 • 0
 • 0

Roy Spencer??

"Spencer is an advisor to the Cornwall Alliance, formerly the Interfaith Steward Alliance (ISA), an evangelical Christian group that claims environmentalism is “one of the greatest threats to society and the church today.” ?

 • 2
 • 0

Hold jer nu til sagen

Sorry Bjarne, men når nogen er sekteriske nok til at kaste tosser som Roy Spencer ind i debatten, er nogen andre nødt til at gøre opmærksom på, at han er absolut utroværdig i klimasammenhænge.

Hvad emnet angår, fastholder jeg min tese om, at et enkelt års reduktion i fossil CO2-udledning drukner i “støjen” på målingerne af de årlige stigninger.

Hvis den nuværende situation derimod bliver det nye normale, vil det (formentlig) kunne aflæses som en lille ændring i eksponenten i det eksponentielt voksende CO2 indhold i atmosfæren.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten