COP 15: Lagring af drivhusgasser er dømt ude

En FN arbejdsgruppe har foreløbig valgt at udskyde beslutningen om, hvorvidt etablering af CO2 rens og lagring (CCS) på kulkraftværker skal på listen over teknologier, der kan anvendes i CDM-projekter.

Dermed kan i-landene ikke etablere anlæg i u-landene og få (billige) CO2-kreditter svarende til den sparede CO2.

Lande som USA og Storbritannien har været fortalere for, at CCS skulle på listen over godkendte CDM-teknologier, men udvalget har altså besluttet at udskyde beslutningen til Cop 16 mødet i Mexico næste år. Det fremgår af COP 15's officielle website.

Udvalget henviser til et opsummerende papir, som UNFCCC Hjælpeorganet for Videnskabelig og Teknologisk Rådgivning har udarbejdet.

Heraf fremgår det, at nogle lande har foreslået CCS som CDM-teknologi, mens andre parter er bekymrede med hensyn til teknologien og har peget på 'uløste problemstillinger'.

Det drejer sig blandt andet om, hvorvidt CO2-lagring på lang sigt er stabil og hvem der har ansvaret for lageret og eventuelle udsivninger af CO2, når kredit-perioden er forbi.

Dokumentation

Baggrundspapir