Containerterminal bliver i København

Selv om der stort set ikke transporteres containergods ud af København, så bliver containerterminalen i byen. Det fortæller adm. direktør for Copenhagen Malmö Port (CMP), Johan Röstin, i en pressemeddelelse.

I juni var området, som containerterminalen skal flytte ud til endnu ikke opfyldt. Men i 2020 vil hele det inddæmmede område være fyldt op og containerterminalen flyttet ind. Illustration: By & Havn / Ole Malling

En havn bør befinde sig så tæt på den transporterede vares slutbruger som muligt, så havet benyttes mest mulig som transportvej, står der i pressemeddelelsen, hvor Johan Röstin citeres:

»København er den ideelle kombination af disse grundlæggende behov. At etablere containerterminalen i Ydre Nordhavn ser vi samlet set som den absolut bedste løsning ud fra økonomiske og nautiske grunde.«

Overvejede Køge og Kalundborg

Terminalen ligger også i dag i Nordhavn, men By og Havn, der ejer havnearealerne har option på at opsige terminalens lejemål. Derfor har både By & Havn og CMP i flere år overvejet og analyseret på, hvad der skal ske med havnen. I 2009 undersøgte Cowi eksempelvis, om der var mere ræson i at flytte havnen til Refshaleøen, Prøvestenen, Københavns Lufthavn, Avedøre Holme, Køge, Stigsnæs, Kalundborg, Nyborg, Aarhus, Malmø eller Helsingborg.

Læs også: Nordhavnen er på vej ud i sejlrenden

Overvejelserne endte med at Københavns Kommune gav tilladelse til at fylde omkring 100 hektar vandområde op, så containerterminalen kunne flytte endnu længere ud i Nordhavnen og der samtidig kunne anlægges en ny krydstogtsterminal.

Men i 2015 kom Køge Havn pludselig tilbage i spil, da CMP indgik en aftale om at undersøge, hvad det ville koste og betyde, at flytte havnen sydpå.

Før sommerferien meldte Kalundborg så også ud, at byen meget gerne ville overtage værtsskabet for containerterminalen.

Fylder 50 hektar

Men nu er alternativerne udelukket. Frem mod 2020 vil containerterminalen i stedet blive flyttet længere ud i Nordhavn, hvor man i dag er færdige med krydstogtsområdet og er ved at fylde resten af de omkring 100 hektar, der indvindes fra søterritoriet.

Containerterminalen kommer til at optage omkring halvdelen af det indvundne areal.

Flere lastbiler gennem Nordhavn

Flytningen vil formentlig gøre terminalen mere attraktiv og derfor medføre endnu mere lastbiltrafik gennem Nordhavnen, der i øjeblikket omdannes til boliger og erhverv.

Læs også: København: Giv os en lille stump havnetunnel

En tunnel direkte fra Nordhavnen til Nordhavnsvejen på Østerbro bliver i øjeblikket undersøgt af Vejdirektoratet. Tunnellen vil efter de nuværende estimater koste mellem 2,3 og 3,3 mia. kr at anlægge. Der er ikke vedtaget en anlægslov for tunnellen.

Emner : Havne
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Containerterminal bliver i København", rejser jo det logiske spørgsmål, hvorfor var den ved at flytte i første instans?

Og hvorfor bliver den alligevel?

Som læser vil man gerne have mere info en økonomi og nautiske grunde, i det mindste flere detaljer herom.

 • 3
 • 0

Stort set ikke transport af containergods ud af København, men containerterminalen bliver i byen. Men med flere lastbiler gennem Nordhavn...

En Kattegat forbindelse ville have opgraderet Kalundborg til en bedre strategisk placering for containerterminal m.m. Men udviklingen fortsætter i samme spor, som eksisterende infrastruktur dikterer.

 • 1
 • 1

Der er lige igangsat et projekt med batteri som udglatning af strømmen i elnettet i Nordhavn, da det kan udskyde en dyr opgradering som i øjeblikket ikke kan betale sig; batteri er en billigere løsning på kort sigt. Men efterhånden som bolig og erhverv udbygges, bliver der brug for et nyt elnet. Betyder det så at både krydstogtskibe og containerskibe kan få landstrøm istedet for at pulse dieselos ud i byen mens de ligger (ikke lægger) til kaj ? Ingeniøren har skrevet om begge forhold tidligere.

 • 5
 • 0

"Containerterminal bliver i København", rejser jo det logiske spørgsmål, hvorfor var den ved at flytte i første instans?

Fordi man har besluttet at byudvikle det eksisterende havneområde. Og når man nu skal bygge nyt er det altid fornuftigt at overveje hvor man så vil bygge. Trafikforholdene i Nordhavnen er håbløse, men man satser nok på en Nordhavnstunnel og på længere sigt Havnetunnel.

Og hvorfor bliver den alligevel?

Fordi størstedelen af de containere der går over kajen i København har slutdestination i hovedstadsområdet. I modsætning til en Køge eller Kalundborg løsning bevare CMP den fulde kontrol over det som oprindeligt var kerneforretningen. Ellers ville det i endnu højere grad være et ejendomsselskab. Inden for CMP's område er alternativet Prøvestenen.

 • 0
 • 0

En Kattegat forbindelse ville have opgraderet Kalundborg til en bedre strategisk placering for containerterminal m.m

Næ, snarer tvært imod. En Kattegat forbindelse vil rykke Aarhus tættere på, og Aarhus containerterminal er Danmarks absolutte hovedhavn, med direkte anløb fra fjernøsten. Aarhus er allerede et alternativ til Sjællandske havne med containertog til Høje Taastrup, lige midt i det sydvest københavnske erhvervsområde, hvor de fleste containere åbnes og lukkes.

 • 1
 • 1

Hvis der var et reelt alternativ i Kalundborg, ville prisudviklingen på knappe arealer i Århus og København flytte mange pladskrævende aktiviteter til billige Kalundborg - på sigt.

 • 0
 • 0

Hvis der var et reelt alternativ i Kalundborg, ville prisudviklingen på knappe arealer i Århus og København flytte mange pladskrævende aktiviteter til billige Kalundborg - på sigt.

Ja men det er derfor Novo, Statoil, kabelfabrikken og andre pladskrævende virksomheder er lokaliseret i Kalundborg. Men det ændre ikke på Aarhus position som containerhavn, størstedelen af Danmarks vareproduktion foregård i Jylland, og Aarhus har været dygtige til at positionere sig, med den nye østhavn kan man bare fylde op ud i havet, hvis man skal bruge mere plads. Forretnings grundlaget for en havn er i højgrad den lokale vareomsætning.

 • 0
 • 1

København glimre igen ved at udbygge og udvide aktiviteter der giver øget trafik igennem byen. Man satser nu på at man kan presse folketinget til at betale for en havnetunnel for nu er der jo en ny stor flot havn der giver masser af trafik. I stedet for at bruge hovedet og flytte havnen væk fra byen og undgå en masse ekstra trafik igennem byen, men luftforurening, trafikkaos, kø m.m. er åbenbart ikke noget der bruges mange hjerneceller på blandt politikerne i hovedstaden. Man udvider igen og igen på den gale side af byen hvor man ikke kan komme til fra alle retninger.

 • 1
 • 0

København glimre igen ved at udbygge og udvide aktiviteter der giver øget trafik igennem byen

Giver det ikke blot øget trafik gennem andre dele af byen hvis terminalen lægges uden for København?

De fleste virksomheder ligger vest for København, og man vil bygge i Nordhavnen øst for byen, men eneste alternativer med tilstrækkelig vanddybde er Prøvestenen også øst for byen, eller Kalundborg på den modsatte side af Sjælland.

 • 3
 • 0

Jeg har endnu ikke set landstrøm på større containerfartøj og jeg tror nu ikke at København containertrafik er stor nok til at fremtvinge en sådan en(Selvom det jo nok er fremtiden...). Det kræver en regelbunden trafik fra samme havn med samme båd, økonomiske incitamenter(Eller krav, men så flytter operatøren nok bare til et andet sted) og en masse penge, da skibene skal ombygges...

 • 0
 • 0

København producerer jo ikke noget og der er ingen planer for infrastruktur. så er det fjollet at lade terminalen placere der. Køge og Kalundborg lyder mere langsigtet. København er på vej mod en modificeret Venedig løsning man glemmer bare at der ikke er nogen kanaler.

 • 0
 • 0

København producerer jo ikke noget

Nej men der er et ganske stort forbrug, og mange importvirksomheder er lokaliseret i hovedstadsområdet.

der er ingen planer for infrastruktur

Når man lige ser bort fra Nordhavnsvej, Nordhavnstunnellen og Havnetunnellen, som er på forskellige stadier af anlæg og planlægning.

Køge og Kalundborg lyder mere langsigtet

Når man lige ser bort fra at vanddybden i Køge er for lille til de stadigt voksende containerskibe. Og Kalundborg fordre lastbilkørsel på tværs af Sjælland.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten