Connie Hedegaard får elmåler-rapporter tilbage i hovedet

Politikerne har bedt klima- og energiminister Connie Hedegaard (K) om at komme med en konklusion på tre længe ventede rapporter om intelligente elmålere, før de vil tage stilling til, om den slags målere skal være obligatoriske i de danske hjem.

»Rapporterne er udmærkede, men de er svære at tage stilling til uden en direkte anbefaling, og det har vi så bedt ministeren om at komme med,« siger SF's energiordfører Anne Grete Holmsgaard.

Rapporterne blev diskuteret på fredagens møde mellem partierne bag energiforliget, der ikke bragte politikerne nærmere en beslutning.

De tre rapporter er blevet udarbejdet på foranledning af Connie Hedegaard selv.

Den ene handler om, hvorvidt det kan betale sig med intelligent elmåling hos forbrugere med et mindre forbrug end 100.000 kWh årligt.

Rapporten konkluderer, at det ikke samfundsøkonomisk kan hænge sammen lige nu - især på grund af høje priser på styringsautomatik. Men at det på sigt nok vil være en god idé i forhold til indpasning af elbiler og varmepumper i elsystemet.

Den næste rapport kortlægger barriererne i elmarkedet for at få udviklet de tekniske løsninger, og endelig har en arbejdsgruppe foreslået en række funktionelle standarder, som elmålere bør opfylde, hvis de skal understøtte udbredelsen og brugen af det intelligente og fleksible elforbrug.

»Personligt mener jeg, at vi hurtigt skal lave nogle nationale standarder. Mange selskaber står på spring for at sætte nye, intelligente elmålere op, og de skal vide, hvad de har at rette sig efter,« siger Anne Grete Holmsgaard.

Hun tilføjer, at hun godt er klar over, at EU er i gang med at se på fælles standarder, men at det må være muligt at sørge for, at de danske lægger sig nogenlunde op ad EU's overvejelser.

I øjeblikket er der opsat omkring en halv million målere, som kan fjernaflæse elforbruget time for time ude hos forbrugerne. Elselskaberne har planer om at investere i yderligere en million målere.

Timeaflæsning og intelligente elmålere er en forudsætning for mere fleksibelt elforbrug, der kan indrette sig efter produktionen af vedvarende energi.

Dokumentation

De tre måler-rapporter

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg vil blot påpege, at det burde være en selvfølge at de kan tælle begge veje. Det gør de gamle mekaniske af sig selv, men det er ikke sikkert at det følger med når de laves elektronisk. Det er væsentligt i de tilfælde, hvor man sætter små solceller op. Selvom middelforbruget er større end 0, kan der godt på en sommerdag/ferie være overskud fra panelet. En anden egenskab som også kan være væsentlig, er visning af øjeblikkelig pris og en art kontakt som kan koble til ved en eller anden programmeret tærskel.

 • 0
 • 0

Jeg vil blot påpege, at det burde være en selvfølge at de kan tælle begge veje. Det gør de gamle mekaniske af sig selv, men det er ikke sikkert at det følger med når de laves elektronisk. Det er væsentligt i de tilfælde, hvor man sætter små solceller op. Selvom middelforbruget er større end 0, kan der godt på en sommerdag/ferie være overskud fra panelet. En anden egenskab som også kan være væsentlig, er visning af øjeblikkelig pris og en art kontakt som kan koble til ved en eller anden programmeret tærskel.

Mon ikke at tiden er rendt fra at betale overpris til små elproducenter bare fordi de er små? Mon ikke det i stedet skulle være spotprisen man fik fra sin overskudsel? DOn´t get me wrong, solpaneler er fornuftige ting, men ligefrem belønne folk for en forholdsvis kr/kWh-dårlig investering, det stiller jeg spørgsmålstegn ved om er en god idé.

Men med nye elmålere så skulle det vel også blive muligt atsætte en differencieret pris ved køb og salg.

 • 0
 • 0

DOn´t get me wrong, solpaneler er fornuftige ting, men ligefrem belønne folk for en forholdsvis kr/kWh-dårlig investering, det stiller jeg spørgsmålstegn ved om er en god idé.

Men med nye elmålere så skulle det vel også blive muligt atsætte en differencieret pris ved køb og salg.

Begge dele giver jo sig selv. P.t.; hvis dit forbrug mellem hver aflæsning 2000 kWh og dine solceller har produceret 1500 kWh, så får du en elregning på 500 kr.

Det giver ingen mening at differentiere mellem køb og salg, så længe solcelleproduktionen ikke overstiger ens samlede forbrug.

Har man derimod højere produktion end forbrug, så er man jo i realiteten elproducent. Så er man vel først og fremmest skattepligtig af det man tjener på den overskydende strøm. Jeg tror heller ikke man kan få den normale elafgift udbetalt som statsstøtte ad den vej.

Hvis man får den rå elpris (31 øre/kWh, iflg. min elregning), som skal betales skat af, så må solcelle anlægget højest koste 7% af den aktuelle pris, for at det løber rundt.

Der er og bliver med andre ord ingen fordel i at have overkapacitet af VE som privat forbruger, så det bliver nok et meget begrænset problem.

Men allerede fra nu af en voksende fordel i at dække en stor del af sit forbrug selv.

Med variabel elpris, hvor prisen burde blive høj ved peaklast om dagen, vil solcellerne levere strøm til en god pris, mens man kan planlægge noget af sit tunge forbrug (vask, varmepumpe, bilopladning o.s.v.) til om natten, vil fordelen øges - til stor fordel for miljøet.

Den dag der kommer en mærkbar andel af solenergi i systemet, vil det medvirke til at sænke prisen ved dagslast, da der kommer øget udbud af strøm ved dagslys. Det vil begrænse andelen af solenergi, men være til gavn for industrien m.m.

 • 0
 • 0

De nye elmålere som de fleste elværker sætter op i øjeblikket er tilpasset en situation med produktion af strøm. Hver måler indeholder således flere tælleværker som kan konfigureres uafhængigt af hinanden, en til at tælle forbrug, en til produktion, en tredje kan bruges til at måle spænding osv.

 • 0
 • 0

Mon ikke at tiden er rendt fra at betale overpris til små elproducenter bare fordi de er små?

Elselskabet låner gratis nogle kWh på det tidspunkt hvor strømmen er dyrest og leverer dem tilbage når den er billigst.

Hvor er det du ser overprisen ?

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Hvis man vil tale om overpris så se mod tyskland. der betales 3,35 Dkr. pr produceret kWh. MEEEEN det er efter min mening ikke problematisk, men der er at tysk brandværn ikke længere vil slukke ildebrande i bygninger med solceller, men laver en "kontrolleret nedbrænding". - Ejere af bygninger med solceller kan nu juble - specielt med dårlige bygninger. Stik ild og brandværn sørger for en komplet nedbrænding og forsikring betaler en ny bygning. Det er bisniss.

 • 0
 • 0

Din hjemmeproducerede strøm er ikke en vare af samme kvalitet som elværkets strøm, for den leveres kun når du har den til overs, og ikke når der er behov for den. Derfor skal du ikke have samme pris for den.

Sikke da noget vås.

Læs konklusionen fra Sol300 projektet.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Så er der også gået politik i intelligens!!! Man fristes til at nævne det modsatte, men så er der bare nogen der bliver sure.

Kunne det ikke være en ide, at klarlægge et RELEVANT BEHOV hos forbrugerne (familierne), gøre sig klart hvad det måtte medføre af investeringer til såkaldt "ny teknologi" og så finde ud af om det er noget, mere end 25% af familierne overhovedet er interesserede i at benytte.

Hvad er det for brugsgenstande man vil slukke for hvis der er mangel på effekt i EL-nettet?

Det er sådan set OK at starte en vaskemaskine, men man kan bare ikke slukke for den, når processen er startet. Så skal der vaskes færdigt.

EL-biler kan man godt starte og stoppe ladningen af bare de er opladet til et bestemt tidspunkt. Hvor mange har i øvrigt en EL-bil med speciallader (sluk med GSM-signal).

Madlavning kan man roligt holde EL-fingrene fra. Køleskab og dybfryser ligeså. Fjernsyn og computer skal man nok heller ikke pille ved.

Varmeanlæg skal køre, når der er blevet for koldt i boligerne.

Har boligerne et varmelager - ja dét kan man varme op med billig strøm, og (måske) slukke for, hvis der er nok varme. Spørgsmålet er, om der findes sådanne varmelagre i boligerne. Det er vist meget sjældent.

Ved et lynhurtigt eftersyn synes jeg selskaberne skal sælge energi i måske fire prisniveauer, så kan borgerne spare en anelse på den konto. Man skal kunne købe en billig dims man sætter i stikkontakten (den bruger så også energi), som fortæller visuelt, hvilket prisniveau man befinder sig i lige nu. Så kan man jo handle derefter. Dimsen kunne da også have nogle signaludgange man kunne bruge til et eller andet, hvis man er energifreak.

Staten har dog så travlt med at finde på muligheder for at hive penge op af lommen på folk - helst uden at de opdager det, så hvorfor ikke bare lade systemet være, uden de enorme investeringer og så forsøge at stoppe finanshullerne med %-er man kan trække direkte hos sig selv (DONG).

 • 0
 • 0

Der er masser af elapparater i dagens husholdning, der kan kobles ud "intelligent".

Gode bud er forskellige typer varmeapparater, da de naturligt har en buffer, de kan løbe på: Køleskabe, frysere, elradiatorer, vaskemaskiner og tørretumblere (kun varmelegeme, ikke motor), mv.

Varigheden af udkoblingen skal selvfølgelig tilpasses situationen.

Men ja, hvad skal vi med intelligente målere, når "intelligentsen" (en simpel frekvensmåler) med fordel kan placeres direkte i de ovennævnte apparater?

Mind mig om, hvorfor vi skal have intelligente målere: Er det et rent teknisk praktisk initiativ for at forbedre stabiliteten på elnettet, eller er det et liberalt ideologisk initiativ for at give individuelle forbrugere mulighed for at kunne spekulere i elprisen?

 • 0
 • 0

Hvis man skal tage rapporten alvorligt, så kommer der et svimlende antal elbiler på gaden, mindst 500000 om 20 år, altså LANGT flere end husstande der bruger mere end 20 MWh om dagen. "Pendler-elbiler" tager i snit hver især 10 kWh om dagen, hvilket svarer til elniveauet hos en lille familie.

Der er meget forskelligt snak om hvordan opladningssystemet skal arrangeres: Skal der være mulighed for opladning ved parkering? Skal der være en samkøring imellem leje af batterier og udtag af strøm? Skal der ligefrem kunne tappes strøm fra bilen til nettet midt på dagen?

Start dog der. Husstandens elmåler vil alligevel ikke kunne styre opladningen af bilen, hvis og såfremt at den også oplades udenfor hjemmet og hvis opladningen af biler virkelig skal batte noget mht forbrugsudjævning, så er det et system, der planlægger styringen af opladningen af MANGE biler, ikke kun en enkelt, der skal til.

Derfor, sæt intelligent styring i bilen, der kan kommunikere med den overordnede "elbilsparksopladningsstyring" uanset hvor den er (det kan være del af det futuristiske kommunikationsmodul som "elbilsproducenter" uden aktuelt produkt lader deres reklamedrenge vise os, eller en simpel sms-sender). Som jeg umiddelbar kan se, så er elbiler det lavthængende frugt på det træ.

 • 0
 • 0

Af hensyn til stringensen i debatten, skulle vi ikke prøve at minde os selv om, at elselskaberne bekoster opsætningen af fjernaflæste elmålere, mens det med intelligente systemer i hjemmet, det tilkøber man selv?

Energistyrelsens rapporter handler kun om fjernaflæste elmålere.

Ved løbende at kunne følge sit forbrug via fjernaflæsning, vil det være muligt at købe spotpris-el, hvilket kan hjæpe med indslusningen af vindenergi i markedet, samt gøre en forskel for storforbrugere af strøm, der kan spekulere i at placere forbruget på forskellige tider af døgnet.

Men det der med styringen - det må man selv om.

 • 0
 • 0

Hvis man skal tage rapporten alvorligt, så kommer der et svimlende antal elbiler på gaden, mindst 500000 om 20 år, altså LANGT flere end husstande der bruger mere end 20 MWh om dagen. "Pendler-elbiler" tager i snit hver især 10 kWh om dagen, hvilket svarer til elniveauet hos en lille familie.

Anders, vil du lige forklare ??

 • 0
 • 0

[quote]Hvis man skal tage rapporten alvorligt, så kommer der et svimlende antal elbiler på gaden, mindst 500000 om 20 år, altså LANGT flere end husstande der bruger mere end 20 MWh om dagen. "Pendler-elbiler" tager i snit hver især 10 kWh om dagen, hvilket svarer til elniveauet hos en lille familie.

Anders, vil du lige forklare ??[/quote]

Hvilken del? ;)

Iflg rapporten http://www.ens.dk/da-DK/Info/Nyheder/Nyhed...

-Ca. 1/2 mill elbiler (Risø 500000 i 2030. Energi.dk 6-900000 i 2025 s. 28-29) -102000 med et forbrug indenfor 20-100 MWh (s. 23)

Egen udregning:

-50 km/dagen a 0,2 kWh/km = 10 kWh/dagen -10 kWh * 365 = 3650 kWh/året = lille families elforbrug.

 • 0
 • 0

Hvilken del? ;)

Denne:

altså LANGT flere end husstande der bruger mere end 20 MWh om dagen.

Ellers enig. Men de 500.000 elbiler er jo kun 5% mere i.f.t. det nuværende elforbrug. Jeg tror nu også på langt flere på 20 år, evt. hvor mange er PHEV'er, der kører langt det meste af tiden på el.

 • 0
 • 0

Må jeg endnu engang foreslå, at elmålere, der kan mere end måle, rapportere, gemme data... - men er udstyret, så de kan programmeres til at aktivere tænd/sluk-relæer, når visse betingelser er opfyldt (elpris, klokkeslet, ugedag m.v.).... benævnes AKTIVE elmålere - ikke intelligente elmålere. Så ved alle, hvad der tales om.

 • 0
 • 0

Er der nogen grund til at opfinde en ny terminologi?

En fjernaflæst elmåler er en simpel elmåler, der er fjernaflæst. Den er ejet af net-delen af elselskabet, og skal holde i mange, mange år. Den er derfor enkel, opfylder kun en eneste funktion, nemlig at aflæse mhp. afregning, og så er det et krav at kunden selv kan aflæse den via displayet. For at være flinke og fremadrettede, så tilbyder elseksabet også muligheder for mekanisk eller digital aflæsning.

Intelligente styringssystemer er derimod noget som kunden selv kan bestemme helt og holdent over, og anskaffe og udskifte lige så tosset man vil. De holder øje med hjemmets funktioner, kan f.eks. aflæse samtlige af husttandens målere, sammenligne priser fra alskens websites og iværksætte forprogrammerede funktioner. Men ind under plomben på elseksabets elmåler kommer de aldrig.

Området er i øvrigt i rivende udvikling, så det giver under ingen omstændigheder mening at elselskabet skal vælge hvilken funktionalitetet jeg skal have i mit hjem, og derefter spærre systemet inde under elmålerens plombe de næste 10 - 15 år.

 • 0
 • 0

Intelligente styringssystemer er derimod noget som kunden selv kan bestemme helt og holdent over, og anskaffe og udskifte lige så tosset man vil. De holder øje med hjemmets funktioner, kan f.eks. aflæse samtlige af husttandens målere, sammenligne priser fra alskens websites og iværksætte forprogrammerede funktioner. Men ind under plomben på elseksabets elmåler kommer de aldrig.

Området er i øvrigt i rivende udvikling, så det giver under ingen omstændigheder mening at elselskabet skal vælge hvilken funktionalitetet jeg skal have i mit hjem, og derefter spærre systemet inde under elmålerens plombe de næste 10 - 15 år.[/quote]

Fuldstændig enig. Set fra kundesynsvinklen er der er i virkeligheden kun brug for en måler, der kan videregive en aktuel øjebliksprispris og så naturligvis opgøre efter samme. Lidt ligesom tankstanderen henne på servicestationen - og det kræver altså hverken intelligens eller kommunikation i væsentlige mængder. Problemet er nok nærmere at elsektoren har stor forkærlighed for begrebet Demand Side Management (DSM), hvor div. installationer i vore ydmyge boliger bliver gjort til tandhjul i Den Store Maskine. Et uoverskueligt, umuligt og faktisk ikke særligt tiltalende koncept.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten