Computer skaber jazz-variationer

I jazz er fri improvisation almindelig, og nu kan man lade et computerprogram deltage i improvisationerne. To forskere på University College i London lader hver spillet tone være en partikel eller et insekt i et tre-dimensionelt rum, hvis koordinater er tonens højde, styrke og varighed. Når den menneskelige musiker har spillet en tone eller en akkord, genereres en sværm af partikler, der "flyver" i det virtuelle rum. Flyvereglerne minder om dem, der hersker i en bisværm: "hold dig nær sværmens centrum", "undgå sammenstød med andre bier", osv. Efter et taktslag spilles de toner, sværmen er nået frem til på det tidspunkt. "Biernes" beliggenhed i "tonerummet" bestemmer tonernes tre parametre.

Tim Blackwell and Peter Bentley hævder, at musikken, der dannes af Swarmusic, ligner den menneskeskabte så meget, at det er svært at skelne den fra en levende improviserende musiker.

For at musikken ikke skal ligne originalen for meget, f.eks. ved blot at være samme melodi i en anden toneart, sørger Blackwell for, at de ikke flyver i fast formation, men altid flyver et lille, tilfældigt stykke forbi det punkt, flyvereglerne for bisværme ville give anledning til. Denne ekstra forskydning gør musikken mere behagelig at lytte til, siger han. Jeg har lyttet til en klaver-guitar-duet, som forskerne har lagt på nettet og vil nøjes med at betegne musikken som "alternativ". Rigtigt godt lyder det ikke.