Commissioning giver energibesparelser for pengene

Illustration: Steen & Strøm

Arkitekten var den samme. Inge­niørfirmaet var det samme. Entreprenøren var også den samme, og bygningsreglementets krav ligeså, da centervirksomheden Steen & Strøm anlagde de store indkøbscentre Bruuns Galleri i Aarhus og Bryggen i Vejle. Men elforbruget pr. kvadratmeter i det aarhusianske center er 40 procent højere end i det vejlensiske.

Forskellen er, at Steen & Strøm investerede i såkaldt commissioning på byggeriet af Bryggen, siger teknisk direktør fra Steen & Strøm Finn Chabert:

»Bryggen havde et meget lavere energiforbrug fra dag ét. Det var virkelig en markant forskel. Fordi vi valgte at bruge commissioning, kom der ekstra fokus på kvalitetssikringen af anlæggene, og alt på anlæggene blev indstillet ordentligt,« siger han.

Sammenligningen af de to centre er det måske bedste danske eksempel på, hvilken forskel commissioning kan gøre. For det er ikke bare centerejeren selv, der kan se en forskel. Centrene og årsagerne til det radikalt lavere elforbrug er også blevet analyseret som en del af en hovedopgave udført af Rúnar Örn Ágústsson på DTU i 2010. Hovedopgaven konkluderede, at brugen af commissioning var hovedårsagen til de målte forskelle. Opgaven undersøger også, om forskellen kan forklares med, at Bruuns Galleri energimæssigt var atypisk dårligt fungerende i forhold til andre indkøbscentre, men en sammenligning med andre indkøbscentre viser, at det ikke er tilfældet.

Baggrunden for de gode resultater er, at man med commissioning holder fokus på bygningens drift, lige fra de første tanker om bygningen formuleres og nedskrives, forklarer chefrådgiver Ole Tei­sen fra rådgivningsvirksomheden Grontmij, der er med til at skrive de internationale guidelines for commissioning.

»Normale byggeprogrammer sikrer ikke, at man får det hus, man gerne vil have. Det nytter ikke noget at skrive, at man gerne vil have et godt indeklima, eller at et kontor skal være rart at opholde sig i. Kan du måle på det? Nej, det kan du typisk ikke. I stedet drejer det sig om at opstille nogle krav til driftssituationen og forfølge dem gennem alle byggeriets faser.«

Løbende kontrol

Fremgangsmåden er at skrive kravene ind i byggeprogrammet og kontraktligt forpligte både rådgivere og entreprenører til sammen med repræsentanter for bygherren og for det personale, der skal drifte den færdige bygning, at deltage i en commissioning-gruppe. Gruppen mødes gennem hele byggeperioden. I starten gransker gruppen projektmaterialet for at se, om der kan væ­re problemer. Efterfølgende bliver entreprenørens projektmateriale også gennemgået, og undervejs bliver arbejdet på byggepladsen fulgt.

På den måde kan man finde mange fejl, fortæller Ole Teisen:

»Vi har endnu ikke været på en byggesag, hvor vi ikke har tjent vores honorar hjem udelukkende på besparelser under opførelsen.«

Vurderingen bekræftes af Steen & Strøm, som oplevede langt færre fejl på byggeriet af Bryggen end på byggeriet af Bruuns Galleri.

Inden byggeriet færdigapteres, testes installationerne for at se, om de lever op til forventningerne. Det gør det billigere at reparere eventuelle fejl, fortæller arkitekt Johan Casper Crone fra Københavns Universitet, som har blandt andet har brugt commissioning på universitetets byggeri på Amager.

»Problemet med moderne byggeri er, at man skjuler alle installationerne. Så de er dyre og besværlige at reparere, hvis man først opdager fejlene, når byggeriet er lukket og taget i brug.«

Bygherrerne er imidlertid ikke de eneste, der kan få noget ud af commissioning, siger Ole Teisen:

»Der er også entreprenører, der bruger metoden, fordi de kan se, at de kan spare mange penge på garantiudkald og udbedring af fejl og mangler ved at sikre, at byggeriet fungerer fra dag ét,« siger han.

Selvom det – lidt paradoksalt – kan være svært at måle, præcist hvor meget man sparer med commissioning, vil både Københavns Universitet og Steen & Strøm fortsætte med at bruge penge på metoden.

»Der er selvfølgelig ting, som man kan rette op på i den daglige drift af centrene, men der er også mange ting, som det er for dyrt at ændre, når man først har opført centrene. Derfor skal problemerne fanges allerede i planlægningen,« begrunder Finn Chabert.