Cocktaileffekt får minister til at forbyde fire phthalater

Miljøminister Karen Ellemann (V) vil have forbudt fire plastblødgørende phthalater, der kan være hormonforstyrrende i kombination med hinanden. Ministeren vil både arbejde for, at EU skal godkende et nationalt forbud samt forsøge at få resten af EU med på et forbud.

Udspillet kommer efter, at et flertal uden om regeringen for et år siden krævede, at miljøministeren skulle arbejde for et forbud mod de fire phthalater DEHP, DBP, DIBP og BBP.

Det nationale forbud skal være mod salg af produkter med de fire phthalater og gælde produkter til indendørs brug, og produkter, som man har direkte kontakt med - for eksempel badeforhæng, vinylgulve, luftmadrasser og plastsandaler. I stedet kan der, ifølge miljøministeren, bruges de alternativer, som allerede i dag bruges i legetøj og småbørnsartikler.

»Hormonforstyrrende stoffer som phthalater kan være skyld i for tidlig pubertet hos piger og misdannede kønsorganer hos drenge. Jeg vil ikke spille hasard med hverken børn eller voksnes helbred, så derfor har jeg nu bedt Miljøstyrelsen lave et udkast til nye regler, der skal begrænse salget af produkter, der indeholder de fire farligste phthalater,« understreger miljøminister Karen Ellemann ifølge en pressemeddelelse.

EU skal godkende forbud

Inden der kan indføres regler i Danmark, skal EU dog have reglerne forelagt, så EU-Kommissionen og andre EU-lande har mulighed for at protestere.

Sideløbende arbejder miljøministeren på at gennemføre et fælles, europæisk forbud mod de fire phthalater.

»Det er vigtigt for mig, at vi får løftet dette op på EU-niveau. Et EU-forbud vil sikre, at de produkter vi køber i andre EU-lande, også er fri for de fire farligste phthalater. En EU-regulering er langt mere omfattende end en national regulering,« siger Karen Ellemann.

Miljøstyrelsen sender derfor et forslag til Det Europæiske Kemikalie Agentur i slutningen af april med henblik på at indføre et fælles europæisk forbud mod import og salg af produkter, der indeholder de fire phthalater, DEHP, DBP, DIBP og BBP.

Behandlingen af forbud i Danmark og EU kan være et til to år undervejs. Hvis EU-Kommissionen ser et dansk forbud som en handelshindring, kan det ende med at sagen kommer for EU-domstolen.

Dansk Erhverv er bange for, at et rent dansk forbud bliver svært at håndhæve på et lille marked som det danske.

»Det kan blive fuldstændig umuligt at udmønte regler for at undgå farlige phthalater i den her type forbrugerprodukter, hvor mange af dem kommer fra Østen via små importører. Vi synes, at man skal lade sagen gå sin gang i EU, hvor de fire blødgørere allerede er på kandidatlisten og skal risikovurderes,« siger miljøchef Jakob Zeuthen fra Dansk Erhverv til Politiken.

Baseret på cocktaileffekt

Hvis forbuddet mod de fire phthalater bliver en realitet, er det første gang, man laver et forbud, der bygger på cocktaileffekten. Det vil sige den samlede effekt af flere forskellige phthalater på én gang.

Miljøstyrelsen har undersøgt en række produkters indhold af de fire farligste phthalater, hvilket dokumenterer, at netop disse fire phthalater tilsammen kan virke hormonforstyrrende og eksempelvis skade forplantningsevnen.

Dokumentation

Læs pressemeddelelsen fra Miljøministeriet her