Cobham har gjort sig usynlige i Danmark

Illustration: Cobham Satcom - manipuleret af Nanna Skytte

Mærker de mon stadig lufttrykket på gangene i Thrane & Thranes bygninger i Lyngby, fra da Lars Thrane smækkede med døren i slutningen af 2012?

Nej, mener den nye ledelse i Cobham Satcom, som selskabet nu hedder. Jo, mener de danske ingeniører, som tilsyneladende stadig har Lars Thranes følelsesladede afsked med sit livsværk i frisk erindring.

I hvert fald tegner det nye Cobham Satcom sig for en af årets helt store nedture på årets liste. Satellitvirksomheden går 48 pladser tilbage til nummer 99 og straffes især på parameteret Ledelse. Her går Cobham Satcom fra plads 57 til nummer 104, hvilket er ensbetydende med en plads helt bagerst i feltet.

Det ærgrer naturligvis John Alexandersen, Vice President for Corporate Communications i Cobham Satcom. Men det overrasker ham ikke.

»Det hænger jo sammen med Cobhams køb af Thrane & Thrane – og at Cobham før købet af Thrane & Thrane ikke var en specielt kendt virksomhed i Danmark. Kendskabet til virksomheden er begrænset, og deri ligger også vurderingen af ledelsen,« mener han.

»Ledelsen har ikke været så synlig, blandt andet fordi vi ikke ligesom tidligere er ude at præsentere kvartalsregnskaber hver tredje måned,« siger han med henvisning til, at Cobham Satcom nu kun er én forretningsenhed ud af flere i en stor børsnoteret koncern og derfor lettere drukner i kolonnerne.

Ingen tsunami af nedskæringer

Cobham-koncernens overtagelse af satellitkommunikationsvirksomheden Thrane & Thrane for anslået 2,5 milliarder kroner i sommeren 2012 forløb uden tvivl mindre gnidningsfrit, end de britiske ejere havde ønsket.

Grundlægger Lars Thrane modsatte sig længe opkøbet og tøvede da heller ikke med offentligt at ytre sin mening om de nye ejere, da han endelig gik med til at sælge virksomheden.

Omvendt har den nye ledelse – som ifølge John Alexandersen består af hovedparten af den gamle Thrane & Thrane-ledelse – ikke været særligt synlig i det offentlige rum. Ej heller peger virksomhedens digitale fodspor i retning af Danmark. Søger man på firmanavnet på nettet, ledes man over på Cobham-koncernens hjemmeside. Dansk kontaktinfo skal man lede længe efter.

Ledelsens manglende synlighed er imidlertid et helt bevidst valg fra Cobham Satcoms side, understreger kommunikationschefen. Også selvom han i sidste års profilmagasin forsikrede, at den nye ledelse ville arbejde på at skærpe den offentlige profil.

Øvelsen er imidlertid gået på at integrere tre internationale Cobham-selskaber i den gamle Thrane & Thrane-organisation og få den nye Cobham Satcom-enhed til at spille efter samme melodi.

Det har, medgiver John Alexandersen, i sagens natur kostet et ‘mindre antal’ arbejdspladser, men Cobham-koncernens indtog på dansk grund har foreløbig på ingen måder været ledsaget af den tsunami af nedskæringer, som Lars Thrane forudsagde.

Usynlige i Danmark

Ved overtagelsen lovede Cobham Satcom tværtimod at koncentrere sin udvikling på dansk grund, og for nylig fulgte Senior Vice President Walther Thygesen op på den udmelding ved at bekendtgøre, at man øger bemandingen i Danmark ved at samle alle nordjyske aktiviteter på én lokation – Bosch Telekoms tidligere produktionshal i Pandrup.

Af samme årsag kan det overraske, at Cobham Satcom går kraftigt tilbage på parameteret Performance. Men det hænger igen sammen med det faktum, at virksomheden er en del af en stor koncern, mener John Alexandersen.

»Det er svært at sige, om det er uretfærdigt. Jeg tror igen, det hænger sammen med, at man ikke har hørt så meget fra os siden overtagelsen. Samtidig er vi nu én af ni forretningsenheder i en stor koncern, så derfor kan man heller ikke måle vores performance på samme måde som tidligere.«

Kunne I ikke blive bedre til at fortælle om jeres resultater på dansk grund?

»Jo, det kunne du godt have ret i. Men ret skal være ret: Vores fokus har været på at lave en succesfuld integration med Cobham. Vi har heller ikke haft et stort behov for at rekruttere en masse nye medarbejdere og har derfor ikke lavet en masse markedsføring,« siger kommunikationschefen, som i det mindste kan glæde sig over, at virksomheden scorer pænt på de hårdere parametre som Udvikling og nytænkning samt Produkter og ydelser af særlig høj kvalitet.

Glem ikke ekstern kommunikation

Ifølge Anne-Marie Søderberg, professor på CBS og ekspert i forandringsledelse og strategisk kommunikation, er det helt normalt, at en virksomhed i forbindelse med et opkøb eller en fusion retter så megen opmærksomhed mod de interne processer, at den dermed uforvarende nedprioriterer den eksterne kommunikation.

Men selvom det som her er et bevidst strategisk valg fra Cobham Satcoms side, kan det give bagslag ikke at få iscenesat virksomheden og den nye ledelse ordentligt i medierne.

»Det er et problem, hvis virksomheden ikke tænker strategisk omkring ekstern kommunikation. Også fordi den eksterne kommunikation samtidig fungerer som det, man kalder autokommunikation, i den forstand at virksomhedens egne medarbejdere jo også læser om, hvad der skrives om virksomheden i medierne,« forklarer Anne-Marie Søderberg.

»Ved selv at tage initiativet og kommunikere til såvel eksterne og interne stakeholders om, hvad den nye vision er, tilbyder ledelsen også en fortolkningsramme, der kan lægges ned over virksomhedens aktiviteter,« siger hun.

Læs magasinet Profil 2014

Illustration: NASA