Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

CO2-udslippet stiger fire gange hurtigere end for syv år siden

CO2-udslippet fortsætter med at stige, og ifølge en rapport fra The Global Carbon Project var atmosfærens CO2 koncentration oppe på hele 383 ppm i 2007.

Især de menneskelige aktiviteter har sat CO2 udledningerne i vejret. Det er eksplosive vækstøkonomier som Indien og Kina, der bidrager til den udvikling, der giver en stigning, der er fire gange hurtigere end for bare syv år siden.

»Denne nye opdatering af carbon budgettet viser en acceleration af såvel CO2-udslip som ophobning i atmosfæren, der er uden fortilfælde og forbavsende i et årti, der giver sig i kast med internationale udviklinger mod klimaændringer,« siger Dr. Pep Canadell, ledende direktør af Global Carbon Project, ifølge Science News.

Væksten i udslippet er så stor, at den overgår de værst tænkelige scenarier udstedt af FNs Klimapanel, IPCC. Forbrænding af fossile brændstoffer fik CO2-udslippet op på 10 milliarder ton i 2007.

Skovrydning i tropiske lande er ansvarlig for et omkring 1,5 milliarder ton CO2-udslip til atmosfæren ovenpå den stigning, der ses gennem nye beplantninger.

Områder i naturen og havet, som optager CO2, har fjernet 54 procent af al CO2 udstedt af mennesker i perioden 2000 til 2007. Men disse områder begynder at blive mindre virkningsfulde. Selvom områderne vokser, som et svar på de større mængder af CO2 i atmosfæren, taber de deres virkning som et modsvar til klimaændringer.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis det er rigtigt, at de mekanismer taber deres vægt, som netto binder CO2 f.eks. i skovvækst - ja hvor har vi så hele snakken om CO2-neutralitet? Kommer det ikke til at ligne useriøs låneudstedelse at bilde folk ind at de kan spare 1 ton CO2 ved at gå over fra naturgas til træfyring, som kampagnen 1 ton mindre gør? Her og nu sender de jo næsten 80% MERE CO2 ud i atmosfæren - og dette skulle gøre substitutionen af naturgas til en klimavenlig sag! Vel kun på meget lang sigt og kun hvis tingene kommer tilbage i det gamle leje (konservativ kongstanke).

 • 0
 • 0

Igennem ca. 10 år har det været interessant at se hvor ofte - 2 gange om året? - der kommer uventede data med bemærkningen "Væksten ... er så stor, at den overgår de værst tænkelige scenarier udstedt af FNs Klimapanel, IPCC."

Ak ja, IPCC er et videnskabsgremium og meget konservativt -

 • 0
 • 0

Ak ja, IPCC er et videnskabsgremium og meget konservativt

 • enig; men i sandhedens interesse er det jo altså 'The Global Carbon Project' (hvad så end dét måtte være?), der står bag denne melding!
 • 0
 • 0

[quote]Ak ja, IPCC er et videnskabsgremium og meget konservativt

 • enig; men i sandhedens interesse er det jo altså 'The Global Carbon Project' (hvad så end dét måtte være?), der står bag denne melding![/quote]

Det er ikke nogen nyhed.

Da DMI presenterede IPCC4 var der flere forskere der understregede at vi allerede var over "business as usual" scenariet.

IPCC's næste udmelding (om nogle år ?) vil hel sikkert have en del af sige om den detalje.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Hvis det er rigtigt, at de mekanismer taber deres vægt, som netto binder CO2 f.eks. i skovvækst - ja hvor har vi så hele snakken om CO2-neutralitet? Kommer det ikke til at ligne useriøs låneudstedelse at bilde folk ind at de kan spare 1 ton CO2 ved at gå over fra naturgas til træfyring, som kampagnen 1 ton mindre gør?

Det kommer jo i høj grad an på om der bliver plantet ny skov hvor brændet er fældet og hvor lang livscyklus brændetræerne har. Sådan noget som energi pil kan man jo høste ca. hvert tredje år. Bemærk også at vi i Danmark gennem en længere årrække har øget vores skovareal og at skovene leverer mere vedvarende energi end vindmøllerne.

 • 0
 • 0

Hvis man nu kigger på store træer, så skal de jo have en 30-50 år (eller langt mere) for at komme tilbage til normal størrelse. CO2'en kan nå at gøre megen skade på 50år (indtil det afbrændte kulstof i træet igen er optaget af det nye træ) og hvis mere CO2 i atmosfæren bevirker at træerne nu vokser mindre (?), så vil 1 ton CO2 udledt i dag kun anledning til måske 0,8ton optagelse i 2058...og så er vi i gang med en negativ spiral...

Men det er stadig bedre end de fossile brændsler som jo altid er en 100% ekstra belastning af kulstof.

Men det er da skræmmende at selv biomasse ikke er brugbart i det lange løb...

 • 0
 • 0

og hvis mere CO2 i atmosfæren bevirker at træerne nu vokser mindre (?)

Mere CO2 i atmosfæren vil generelt få planter til at vokse hurtigere. I gartnerier er det ikke ualmindeligt at CO2 berige luften. Dog kan der være afledte effekter som f.eks. tørke der har den modsatte effekt.

Men det er da skræmmende at selv biomasse ikke er brugbart i det lange løb...

Det er det vel fuldt ud brugbart så længe vi ikke høster det hurtigere end det dannes?

 • 0
 • 0

Burde klima-data ikke være ISO 8000 certificeret, så standarden var rimelig pålidelig ?

Mig bekendt er de store vejr/klima organisationer ikke ISO 8000 certificerede.

KLimadata synes, i vore tider, at have en rimelig stor betydning for for vækst/økonomi og meget andet...selv politisk !

eller er ISO 8000 standarden alligevel ikke god nok?

 • 0
 • 0

Det ser ud til at man ignorerer, at den globale temperatur gennem 10-12 år har været stagnerende eller faldende. Der er en diskrepans mellem diverse udmeldinger, målinger viser f.eks. at CO2-emissionen synes at være faldende på det sidste: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/webdata/ccgg/... Det kunne skyldes at en faldende global temperatur vil formidske den mikrobiologiske aktivitet, hvis CO2-emission er langt større end de i artiklen nævnte skovfældninger. Denne betydelige CO2-kilde nævnes stort set ikke af IPCC, måske fordi kun ca. 20% af kredsen beskæftiger sig med klimaforskning? Lad os få nogle pålidelige klimamålinger i stedet for at ofre enorme ressourcer på at producere upålidelige klimamodeller, der viser noget andet end de målte tal. Problemet er ikke CO2, men overbefolkning og overforbrug af fossil energi, der desværre gåtr hårdt ud over naturressourcerne.

Mvh Pwer A. Hansen

 • 0
 • 0

I artiklens overskrift postuleres, at CO2 udslippet de seneste 7 år er steget fire gange så meget som i de foregående 7 år. En så voldsom stigning virker alarmerende, hvis den er sand, hvad den dog næppe er. En så voldsom stigning vil give udslag i atmosfærens indhold af CO2 I følge målinger fra Mauna Loa var CO2 indholdet i af mosfæren i 1993 = 357 ppm, i 2000 = 368 ppm og i 2007 = 383 ppm altså fra 1993 til 2000 på 11 ppm og fra 2000 til 2007 på 15 ppm. i alt en stignin g på 36 %. Indholdet i atmosfæren er i øvrigt steget jævnt fra ca 317 ppm i 1960 til de 383 ppm i 2007 Forklaring udbedes på, hvorledes 15 = 4 x 11. Er der nogen, der

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten