CO2 udskyder næste istid med 100.000 år

Isdækket under seneste istid. Illustration: The Last Ice Age

Hvis det ikke var for menneskeskabte påvirkninger, var vi nu godt på vej mod en ny istid.

Alene overgangen til landbrugssamfund for ca. 8.000 år siden har dog sørget for, at den næste istid er længere end 50.000 år ude i fremtiden. Og nu sørger industrialiseringen og den kraftigt forøgede udledning af drivhusgasser for, at den næste istid tidligst indtræder om 100.000 år.

Det skriver Andrey Ganoploski, Ricarda Winkelmann og Hans Joachim Schellnhuber fra Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung i Tyskland i en artikel i Nature.

Det er ændringer i Jordens bane omkring Solen, som bl.a. er beskrevet ved de såkaldte Milanković-cykler, der bestemmer, hvor meget solenergi der rammer Jorden.

Den bedste indikator for, om Jorden vil være i en istid eller en mellemistid, er soleffekten ved 65 grader nord (insolation), som går gennem midten af Island. Denne værdi fluktuerer under Milanković-cyklerne omkring 500 W/m² og er i de seneste tusinder af år faldet til i dag at være 480 W/m².

Soleeffekten ved 65 N. Illustration: Incredio/Wikicommons

Reddet af først landbruget siden industrien

Koncentrationen af CO2 i atmosfæren i midten af 1800-tallet var 280 ppm (parts per million). Uden overgang til landbrugssamfund ville den formodentligt kun have ligget på ca. 240 ppm.

Hvis CO2-koncentrationen var forblevet på 240 ppm, havde vi allerede nu været tæt på en istid. Men vi er reddet af den globale opvarmning fra de ekstra 40 ppm.

Da insolationen i de kommende tusinder af år ikke vil falde meget yderligere, vil Jorden med en CO2-koncentration i atmosfæren på 280 ppm ikke løbe ind i en istid før om 50.000 år. Det er ganske langt i forhold til længden af andre mellemistider de seneste millioner år.

Men CO2-koncentrationen er allerede i dag steget til over 400 ppm, og den vil selv med de beslutninger, der blev taget på klimatopmødet i Paris fortsætte med at stige i dette århundrede.

Læs også: CO2-koncentrationen i atmosfæren passerer milepæl på 400 ppm

Læs også: Efter COP21: CO2-udledningen skal gå i nul inden for 35-50 år

Ganopolski, Winkelmann og Schellnhuber har beregnet, at den kritiske værdi for insolationen ved sommersolhverv ved 65 N for en istid er givet ved følgende formel.

[latex] -77ln{\frac{[\text{CO2 i ppm}]}{280}} + 466 W/m^2 [/latex]

En CO2-koncentration på 315 ppm bringer den kritiske værdi ned på 457 W/m² og udskyder den næste istid til at ligge mindst 100.000 ude i fremtiden. Det er helt uhørt langt i forhold til de vekslende perioder af istider og mellemistider, vi kender.

Da CO2 har en halveringstid i atmosfæren på 35.000 år, vil en menneskeskabt udledning på 280 ppm (der samlet set fordobler koncentrationen til 560 ppm) fortsat give et CO2-bidrag på 35 ppm efter tre halveringsperioder på ca. 100.000 år.

Michel Crucifix fra Université catholique de Louvain i Belgien skriver i en kommentar i Nature, at man sagtens kan diskutere den metode og de usikkerheder, der er knyttet til beregninger, som de tyske forskere har benyttet. Men hovedkonklusionerne er uden tvivl er korrekte, fastslår han.

'De bekræfter tidligere vurderinger af, at menneskehedens samlede fodaftryk på Jorden rækker langt ud over enhver fremtid, vi kan forestille os,' skriver han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvordan underbygges at halveringstiden for CO2 i atmosfæren er på 35.000 år? Hvilke mekanismer for absorption af CO2 regner forskerne med?

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 6
 • 1

"En CO2-koncentration på 315 ppm bringer den kritiske værdi ned på 457 ppm [hvad ???]"

Forklar lige den formel igen. Koncentrationen er CO2 ppm. Hvad er den kritiske koncentration?

 • 3
 • 0

Hvordan underbygges at halveringstiden for CO2 i atmosfæren er på 35.000 år? Hvilke mekanismer for absorption af CO2 regner forskerne med?

Det gør de med henvisning til denne artikel

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029...

Fate of fossil fuel CO2 in geologic time

A model of the ocean and seafloor carbon cycle is subjected to injection of new CO2 pulses of varying sizes to estimate the resident atmospheric fraction over the coming 100 kyr. The model is used to separate the processes of air-sea equilibrium, an ocean temperature feedback, CaCO3 compensation, and silicate weathering on the residual anthropogenic pCO2 in the atmosphere at 1, 10, and 100 kyr. The mean lifetime of anthropogenic CO2 is dominated by the long tail, resulting in a range of 30–35 kyr. The long lifetime of fossil fuel carbon release implies that the anthropogenic climate perturbation may have time to interact with ice sheets, methane clathrate deposits, and glacial/interglacial climate dynamics.

 • 9
 • 0

Jeg synes jeg svagt kan erindre at en glimrende dansk artikel meget grundigt beskrev disse mekanismer i udsving Jordens kredsløb. Det omkring ti år siden op til cop16. Og det var nøjagtig samme regnestykke, altså Jordens bane er ikke helt cirkulært - men har form som en ellipse, men selv denne ellipse form ændre sig over tid og har desuden et periodisk udsving med mere eller mindre ellipseform. Jordens tiltning eller hældning er heller ikke helt stabil men rokker en smule. Denne tiltning eller vinkel drejer rundt om sin egen akse, hvilket betyder at Nordpolen vender ikke helt den samme vej over tid. Altså er der perioder hvor Jorden i sin elliptiske bane er længere væk fra Solen når den er længst væk, Og falder det sammen med en periode hvor Nordpolen, altså Jordens landmasse vender ind mod Solen altså sommer. Mens afstanden er relativt størst i den længst udstrukne ellipseform vil relativt mindre stråling nå Jorden. Der var en masse flere beskrivelser og beregninger og det hele fremstod som jeg erindre det gennemtænkt, og så kommer den egentlig hage, der er ikke beskrevet nye beregninger eller målinger der kunne ændre de ting der har været kendte i ganske mange år. Så hvad er det nye i dette studie og ser jeg syner når dette virker som et forsøg på en positiv vinkling af druknedøden.

 • 3
 • 2

Så hvad er det nye i dette studie og ser jeg syner når dette virker som et forsøg på en positiv vinkling af druknedøden.

Mekanismen er, som du skriver velkendt, men det er regnestykket ikke.

Meget kort sagt - og måske lidt for kort sagt - så er det nye den formel, jeg præsenterede og vurderingen af CO2-udledninger nu rykker næste istid til tidligst at komme om 100.000 år.

Og ja, du ser i høj grad syner. Postdam-instuttet og dets forskere er blandt de fremmeste til at påpege konsekvenserne af CO2-udledninger for klimaet de næste 100 år og deromkring.

 • 12
 • 3

Er der en ny viden eller en ny teori Jeg synes jeg svagt kan erindre at en glimrende dansk artikel meget grundigt beskrev disse mekanismer i udsving Jordens kredsløb. Det omkring ti år siden op til cop16. Og det var nøjagtig samme regnestykke, altså Jordens bane er ikke helt cirkulært - men har form som en ellipse, men selv denne ellipse form ændre sig over tid og har desuden et periodisk udsving med mere eller mindre ellipseform. Jordens tiltning eller hældning er heller ikke helt stabil men rokker en smule. Denne tiltning eller vinkel drejer rundt om sin egen akse, hvilket betyder at Nordpolen vender ikke helt den samme vej over tid. Altså er der perioder hvor Jorden i sin elliptiske bane er længere væk fra Solen når den er længst væk, Og falder det sammen med en periode hvor Nordpolen, altså Jordens landmasse vender ind mod Solen altså sommer. Mens afstanden er relativt størst i den længst udstrukne ellipseform vil relativt mindre stråling nå Jorden. Der var en masse flere beskrivelser og beregninger og det hele fremstod som jeg erindre det gennemtænkt, og så kommer den egentlig hage, der er ikke beskrevet nye beregninger eller målinger der kunne ændre de ting der har været kendte i ganske mange år. Så hvad er det nye i dette studie og ser jeg syner når dette virker som et forsøg på en positiv vinkling af druknedøden.

Milanković-cyklerne er alt for små til at forklare istiderne. Det drejer sig om temperaturfald på 8K i Europa. Hvor der gror palmer i Sydengland, var der et polarklima helt ned til Spanien, i 100.000 år eller mere. Fantasien har svært ved at klare dette. Det er noget, som kommer igen. Selvom vi har haft stabile varme temperaturer i 10.000 år.

 • 2
 • 15

"Da CO2 har en halveringstid i atmosfæren på 35.000 år" Denne halveringstid er ren teori, der bygger på reaktioner med frie radikaler i laboratorier. I princippet består CO2 af to grundstoffer, som ikke kan nedbrydes. Det er derfor den ultimative nedbrydning af organisk stof er CO2 + H2O! Det, der kan være relevant, er levetiden af CO2 i atmosfæren. Pga. den store vandopløselighed sker der løbende en udvaskning og et kredsløb med overfladevand, specielt i vores regnfulde klima. Der er også årstidsvariationer af CO2 i atmosfæren, som ikke passer med en "evig" lang levetid i atmosfæren. De færre soltimer, vi har, betyder også, at den drivhuseffekt, der virkelig betyder noget her, er skyerne (vanddamp). Hele ideen med at lave globale gennemsnitsforudsigelser med modelberegninger er irrelevant og uvidenskabelig og at skyde gråspurve med kanoner! De globale forskelle er for store.

 • 6
 • 13

Hele ideen med at lave globale gennemsnitsforudsigelser med modelberegninger er irrelevant og uvidenskabelig og at skyde gråspurve med kanoner! De globale forskelle er for store

- heri synes IPCC sjovt nok at være enig!:

In climate research and modelling, we should recognise that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible

Kilde: IPCC 3. assesment report section 14.2.2.2 side 774.

 • 4
 • 5

Det giver da ikke nogen mening at tale om at istiden, så kommer om 50k år eller 100k år, det forudsætter at menneskeheden har en statisk adfærd. Er det ikke snare tilfældet at menneskeheden nu kender de mekanismer som gøre, at vi helt kan undgår en ny istid?

Hel klimadebatten gå netop ud på at vi vil bevare alting, som vi kender det nu, dvs. sammen temperatur, vandstand, nedbør, vind etc. - fordi det passer os bedst, når naturen omkring os ikke ændre sig for meget i vores egen levetid. En ny istid vil være en katastrofe for os.

 • 6
 • 1

Hej,

For et halvt års tid siden skrev jeg nedenstående, idet jeg pludselig syntes, jeg havde fået overblik over noget vigtigt. Jeg havde fundet en kilde til den gennemsnitlige opholdstid for et CO2-molekyle i atmosfæren og omfanget af cirkulation mellem atmosfæren, biosfæren og oceanerne. Jeg fandt dette dokument... http://skepticalscience.net/pdf/rebuttal/c... ... hvor opholdstid og cirkulation er pædagogisk forklaret. Citat:

"A little quick counting shows that about 200 Gt C leaves and enters the atmosphere each year. As a first approximation then, given the reservoir size of 750 Gt, we can work out that the residence time of a given molecule of CO2 is 750 Gt C / 200 Gt C y -1 = about 3-4 years. (However, careful counting up of the sources (supply) and sinks (removal) shows that there is a net imbalance; carbon in the atmosphere is increasing by about 3.3 Gt per year)."

Der er altså en årlig cirkulation på lidt over 200 Gt C ud af atmosfærens 750 Gt C. Tallene i dokumentets figur (taget fra NASA) viser, at cirkulationen udgøres af 121,8 Gt C som opsuges via bruttoprimærproduktionen, og 92 Gt C som opløses i oceanerne.... og næsten tilsvarende mængder + afbrændingen af fossil energi, som går den modsatte vej, således at nettostigningen i atmosfærens indhold er på 3,3 Gt pr. år.

Jeg har hæftet mig ved, at cirkulationen er så betydelig. Jeg skrev for et halvt år siden: "Så længe vi afbrænder fossil energi, vokser koncentrationen i atmosfæren år for år. Men den dag, vi holder op med det, kan vi - forhåbentlig - opnå, at den falder år for år, således at den forøgelse af atmosfærens CO2-indhold på vel omkring 50 %, som vi og vores forfædre har belastet den med indenfor de forgangne 100-150 år, kan blive gnavet ned igen måske i løbet af et århundrede."

Hvad er det, jeg har overset? Er der én, der kan forklare det, så selv en husmand som mig kan forstå det?

Mvh Søren

 • 5
 • 0

C14 kredsløbet er ikke identisk med CO2 kredsløbet.

Noget vrøvl! De fysisk-kemiske egenskaber af C-14 er stort set identisk med C-12, og isotoperne deltager i samme kredsløb. Dette er elementært! C-14 dannes iøvrigt naturligt i den øvre atmosfæren især ved polerne af kosmisk stråling og henfalder med en halveringstid på 5730 år.

Det ikke-naturlige C-14 man nu måler i atmosfæren har ikke opholdt sig i atmosfæren siden det blev tilført med atombombesprængningerne, men er blevet spredt med luftstrømme og har deltaget i naturens kredsløb og har dermed været på rejse gennem vand, jord, planter og dyr og tilbage til atmosfæren mange gange og er dermed blevet fortyndet både af spredningen og af C-12-poolen, så koncentrationen i atmosfæren er faldet. De kortsigtede ændringer i C-14 koncentrationen i atmosfæren er et bedre mål for levetiden af C-12 end laboratorie eksperimenter, men pga. af dynamikken vil C-12 og C-14 koncentrationen blive talt med flere gange, så den korrekte første levetid eller halveringstid i atmosfæren må i hvert fald være meget lavere end 35000 år, som tilsyneladende benyttes for C-12 i modellerne! Hvis det havde været sådan, så ville CO2 i atmosfæren være steget endnu mere, og hele udledningen af CO2 til atmosfæren blevet fanget der, og C-kredsløbet sat i bero.

Det er ikke overraskende, at så mange har plusset Peter Larsens indlæg, for på klimaområdet er uvidenhed og autoritetstro jo mest almindelig.

 • 3
 • 3

Når man ser på variationerne over et år, hvor indholdet falder 4ppm og stiger 6ppm, samtidig med vi udleder noget der ligner 4ppm, så lyder disse 35000 år som absurd. Der er vist ikke meget viden om hvad en ligevægtskoncentration uden fossil afbrænding ville være, og den ville være afhængig af en masse obskure forudsætninger. I øvrigt er det da godt at vi nu har noget nyt at frygte, hvis den globale opvarmning skulle mindskes. At det først er om 100.000 år betyder intet, for det skal sammenholdes med katastrofens omfang.

 • 4
 • 2

Jeg vil gerne melde mig som opponent på dette studie.

Det er rigtigt af oceanerne er mættet eller overmættet med hensyn til calciumcarbonat. Calciumcarbonat er et tungtopløseligt mineral med en opløselighed på ca. 10 mg/L vand. Dette forklarer hvorfor den biologiske pumpe er årsag til emission af carbondioxid fra oceanerne. Når skaldyr dør drysser kalkholdige skaller mod dybhavet men da oceanerne er mættet med calciumcarbonat og således ikke kan opløse mere calciumcarbonat skubbes ligevægten af oceanernes kulsure system således:

Ca++ + 2HCO3- <=> CaCO3(s) + CO2(g) + H2O

Emission af CO2(g) skyldes så at oceanerne også er mættet med hensyn til carbondioxid. Den biologiske pumpe omsætter ca. 20% af oceanernes kulstofomsætning.

Den fysiske pumpe er således ansvarlig for 80% af kulstofomsætningen. Den kan udtrykkes således:

CO2(g) + H2O(aq) + CaCO3(aq) <=> Ca(HCO3)2(aq)

Calciumbicarbonat har i sammenligning med calciumcarbonat en enorm opløselighed der er ca. 16.000 gange større eller 161 g/L. Oceanerne er således langt fra mættet med hensyn til calciumbicarbonat.

Calciumcarbonat opfører sig anderledes med hensyn til opløselighed end mange andre salte i det opløseligheden falder med stigende temperatur. Modsat med calciumbicarbonat hvis opløselighed stiger hvorimod carbondioxids opløselighed falder med stigende temperatur. Men der nævnes temperatur stigninger på 3K og en sådan temperaturstigning vil ikke påvirke opløseligheden på de nævnte komponenter meget.

I artiklen nævnes en mængde carbondioxid på 5.000 Gt C. Dette skal ses i forhold til oceanernes carbon pulje er på 94.000 Gt C. Heraf er 85.500 Gt C opløst som calciumbicarbonat.

Vi ser nu at oceanerne opløser atmosfærisk CO2(g) i en mængde på optil 3 Gt C per år. Og set med kemiingeniørens briller på er der noget der ikke stemmer og det er hvorfor skal det tage 100.000 år for at opløse 5.000 Gt C?

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 7
 • 1

I 2007 medførte afbrænding af fossile brændsler på ca 10 gigaton kulstof til atmosfæren svarende til en koncentrationsforøgelser på 4,7 ppm. I perioden 2000 til 2007 steg kuldioxidkoncentrationen imidlertid kun med 15 ppm. Knap halvdelen af den tilførte mængde.

Findes der tal, der viser, hvor den øvrige halvdel blev af?

Det er bekymrende, at det åbenbart er nødvendigt at afbrænde fossile brændsler, for at undgå en sænkning af kuldioxidkoncentrationen i atmosfæren, for en nedgang i koncentrationen vil være ensbetydende med en nedgang i planteproduktionen.

Verdens befolkning kunne næppe få fødevarer nok, med den kuldioxidkoncentration, vi havde for 150 år siden.

 • 3
 • 1

kommentar til Ferdinandsen: Der har nyligt været oplysninger fremme om at de energibetingede CO2 udledninger har stagneret. Hvis stigningen stopper vil det nok blive lettere at bestemme levetiden af CO2 i atmosfæren.

 • 3
 • 1

"Statistics indicate that fossil fuel use accounts for emissions to the atmosphere of ~5.5 GtC (GtC = billions of metric tons of carbon) annually. Other important processes in the global CO2 budget are tropical deforestation, estimated to generate about 1.6 GtC/yr; absorption by the oceans, removing about 2.0 GtC/yr; and regrowth of northern forests, taking up about 0.5 GtC/yr. However, accurate measurements of CO2 show that the atmosphere is accumulating only about 3.3 GtC/yr. The imbalance of about 1.3 GtC/yr, termed the "missing sink", represents the difference between the estimated sources and the estimated sinks of CO2. This imbalance has increase consistently since around 1920 and has undergone substantial increases since 1950."

Link: http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/m...

Der er vel delvise svar at finde, når man søger. Her med ældre tal (1997).

 • 1
 • 0

Hej Peter,

Kan du gennemskue, hvor de 5.000 GtC kommer fra?

Hvis jeg bruger IPCC, her... "Global annual fossil CO2 emissions[3] increased from an average of 6.4 ± 0.4 GtC yr–1 in the 1990s to 7.2 ± 0.3 GtC yr–1 in the period 2000 to 2005." Jf. https://www.ipcc.ch/publications_and_data/... ... kan jeg vel med rimelighed skønne, at der fra afbrændingen af fossil energi i løbet af de sidste 150 år er blevet udledt omkring 500 GtC.

Mvh Søren

 • 2
 • 0

Hej Søren

I det 4. indspark fra oven giver Jens Ramskov et link:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029...

Der er en del tal og 4 forskellige scenarier men de er alle skøn.

Når der er tale om en eksponentiel ligende aftagende funktion, udvikler den sig mest i starten og meget lidt i slutningen i den betragtede tidsperiode og eksponentiel funktioner er som bekendt særlig følsom for eksponentiel konstanten.

Det er en udmærket artikel men den/de matematiske model(er), der underbygger artiklen kunne godt udtrykkes tydeligere.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 3
 • 0

Hej Peter,

Tak for linket. Når jeg går ned til summary, kommer der noget, husmanden i mig begynder at forstå:

"In fairness, if the fate of anthropogenic carbon must be boiled down into a single number for popular discussion, then 300 years is a sensible number to choose, because it captures the behavior of the majority of the carbon." "A better approximation of the lifetime of fossil fuel CO2 for public discussion might be “300 years, plus 25% that lasts forever.”

Det, jeg så ikke forstår, er, hvordan vores udledning af ekstra CO2 fra afbrænding af fossile brændsler kan skubbe istiden med 100.000 år, hvis vi holder op med at bruge fossil energi i løbet af 30-40 år - og 75 % af den ekstra CO2, vi har udledt, er fjernet igen efter 3-400 år.

Og husmanden i mig kan altså heller ikke begribe, hvordan halveringstiden kan beregnes til 35.000 år, når 3/4 er væk efter 300 år. Måske er der stof her til en sketch a la Holberg og Erasmus Montanus.

Mvh Søren

 • 4
 • 0

Hej Søren

Mennesket er ikke den første organisme der har sat sig et geologisk fodspor. Hvad ville Møns klint have været uden coccolitter? Det er ingen synd at efterkommere til den tid kan se at vi har været her. Jeg er ikke imod at anvende kulstof eller kulbrinter og jeg mener ikke at et moderne samfund kan fungere uden elementet kulstof. I min optik handler det om at finde en kulstof balance der er rimelig og jeg tror på at der findes et bedste tal for atmosfærens CO2 indhold. Det kunne du jo prøve at overveje?

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 1
 • 0

Hej Peter,

Jeg tror ikke, vi ser så forskelligt på det principielt 'usyndige' - for nu at bruge din term - i at vi mennesker brænder nogle fossile brændstoffer af. Hvis det i øvrigt sker i et fornuftigt og holdbart omfang - det vil bl.a. sige uden at vi selv bliver kvalt i forurening, og uden at olien udløser krige og finansielle kriser og andet uvæsen. Når jeg lyder - og er - stålsat m.h.t. at vi skal skifte fuldstændig til vedvarende energi (og gøre det uden tøven), så er forklaringen, at forbruget af fossil energi er løbet helt ud af proportion, og fordi det er den store skruenøgle, der skal til, for at få det vendt rundt. Når vi er nået til at dække 95 % af klodens energiforsyning med vedvarende energi, vil jeg ikke være religiøs m.h.t. om der fortsat på lang sigt vil være nogle få procent tilbage til brug af fossil energi. Det kunne være som back-up og til andre særlige formål.

Mit ærinde med mine indlæg i denne tråd er ganske enkelt at blive oplyst om det, jeg ikke forstår - eller hvad det nu kunne føre til. Min fatteevne rækker ikke til at forstå artiklens indhold om de 35.000 års halveringstid, når kulstofcirkulationen mellem atmosfæren, biosfæren og oceanerne foregår indenfor så relativt få år.

Det lød på dit indlæg, som om du havde noget mere indsigt i og overblik over dette. Det var derfor, jeg replicerede på det.

Mvh Søren

 • 1
 • 0

Hej Søren

Jeg forstår heller ikke halveringstiden på 35.000 år. Og tvinger jeg mig til at prøve at forstå, så er svaret at at vi med den nuværende menneskeskabte emission åbner for nogle "naturlige" emissioner som er uden for vores kontrol, f.eks. ved afsmeltning af tundra mm.

Jeg har nok ikke meget mere indsigt ind du selv har, men jeg vil gerne prøve at forstå. Og jeg kan bidrage med lidt håndfast kemi som jeg selv synens jeg har en god forståelse af.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 2
 • 1

Her er også noget, der virker mærkeligt.

Når nu stigningen i kuldioxidkoncentrationen kun er halvt så stor, som den burde være som følge af afbrænding af fossile brændsler, hvordan kan der så samtidigt ske en øget frigørelse af kuldioxid fra tundraer m.v.?

Forleden bragte Ingeniøren en artikel om forøget planktonvækst omkring smeltende isbjerge på grund af det næringsrige støv i smeltevandet, dvs, det stod der ikke direkte, men jeg gætter på at støvet må være årsagen.

Hvorfor i alverden vil man så ikke drysse jernholdigt støv i oceanerne, hvis man vil reducere kuldioxidkoncentrationen i atmosfæren?

 • 2
 • 1

Jeg kan se, debatten drejer sig meget om levetiden af CO2 i atmosfæren.

Det er et emne, som sikkert kunne fortjene sin egen artikel her på ing.dk, for som en hurtig søgning viser, er der mange måde at beskrive og beregne levetiden af CO2.

Men da jeg har andre deadlines, jeg skal overholde i dag, og redaktionschefer, der puster mig i nakken, nøjes jeg i første omgang med et par links, som debattørerne kan forholde sig til:

http://www.nature.com/climate/2008/0812/fu...

https://andthentheresphysics.wordpress.com...

http://www.pnas.org/content/106/6/1704.full

Det er sikkert muligt at finde flere relevante artikler.

God læsning.

 • 5
 • 0

Der er et vist skær af besættelse i alle disse forsøg på at relatere alt klimamæssigt til vores udledning af CO2. Fra en oversigt over kulstofkredsløbet (målt i rent C) mindes jeg at mennesket udleder 9Gt og omsætningen i naturen ligger på 210Gt med nogle lagre på 50.000Gt. Der skal ikke meget ændring i det naturlige åndedræt til helt at overskygge menneskenes fossilbaserede CO2 udledning. https://wattsupwiththat.files.wordpress.co... Det samme gør sig gældende med CO2 og global opvarmning, hvor CO2 kun er en lille faktor i energibalancen. Vanddamp, skyer, blæst og nedbør (plus havstrømme) er de store spillere, så det er næsten dømt til at gå galt, når man prøver at vurdere helheden ud fra en lille pertubation fra menneskets side.

 • 5
 • 3

Min hypotese går i samme retning at hvis vi forestillede os en istid nu, som i følge statistikken kommer efter en mellemistid på 10.000 år, som er overskredet.., og som det er sket i mange millioner år, så ville vi blive de klimaflygtninge som der tales om.. Er det som vi oplever med sparying af kemi fra fly, chemtrails det som skaber den globale opvarming? og som forskere siger de gør (eller siger de eksperimentere med at gøre..) for at reflektere solens stråler... Eller det det en halt anden agenda? Der sprayes med blandt andet aluminium som bliver i atmosfæren i mange år? er det samme princip som i en energirude, med en metalfilm på den ene side af et glas? Jeg personligt tror ikke på at det er co2 som øger opvarmningen slet ikke efter at jeg er blevet opmærksom på, og kan se med mine øjne, hvor omfattede denne chemtrail spraying er. Er øgning af co2 i atmosfæren en naturlig konsekvens af stigende temperatur og kommer på grund af opvarmningen? Prøv at se "what in the world are they spraying" og why in the world are they spraying eller googel chemtrails.. det er fanme uhyggeligt do...

 • 1
 • 6
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten