CO2-udledning fra energiproduktion stiger for første gang i 4 år

Illustration: Uwe Hermann/Flickr

Ifølge en ny rapport fra Det Internationale Energiagentur steg den energi-relaterede CO2-udledning med 1,4 pct. i 2017 – efter tre år uden stigning i udledningen. Den globale energisektor udleder nu 32,5 gigaton CO2 om året.

Rapporten anslår, at den stigende udledning er resultat af global økonomisk vækst på 3,7 pct. lavere fossilbrændstofpriser og ringere indsats i forsøget på at optimere energieffektiviteten. Energiforbruget blev øget med 2,1 pct. i 2017.

Den forøgede CO2-udledning svarer i følge rapporten til udledningen fra 170 mio. ekstra biler.

»Hvis vi skal leve op til Parisaftalen, må vi, som globalt samfund, kun udlede yderligere 750 GT mere CO2. Det bliver meget vanskeligt at overholde, hvis vi ikke gør det i små bidder, så der er grænser for, hvor længe vi kan skubbe problemet foran os,« siger professor Kathrine Richardson, som er leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet.

»Jo længere tid udledningen stiger, desto kortere har vi til at bringe udledningen ned. Det er ikke nok at vi stopper stigningen i CO2-udledning, den skal helst på 0,« uddyber hun.

Illustration: Det Internationale Energiagentur

Asiatiske lande skyld i største stigning

De asiatiske økonomier er i følge rapporten skyld i to tredjedele af den globale stigning. Kinas økonomi steg med næsten 7 pct. og som følge deraf også CO2-udledningen. Dog steg Kinas CO2-udledning kun med 1,7 pct. grundet satsninger på vedvarende energi og skift fra kul til gas i energiproduktionen.

Øvrige asiatiske udviklingslande udledte omkring 123 Mt mere CO2 end i 2016, hvilket svarer til en stigning på omkring 3 pct. Herunder Indonesien, som har øget sin udledning med 4,5 pct. i forhold til 2016.

Europa har også stigende udledning, udledningen steg med næsten 50 Mt svarende til en stigning på 1,5 pct. Dette skyldes ifølge det Internationale Energiagentur øget brug af olie og gas.

Illustration: Det Internationale Energiagentur

USA har største fald

Stigningen er global, men tendensen med stigende udledning er ikke. Eksempelvis har USA nedbragt udledningen, og udledte i 2017 0,5 pct. mindre CO2 end året før, svarende til 25 Mt. Dette er tredje år i træk, at USA har præsteret at sænke deres udledning. Ifølge Det Internationale Energiagentur er skift fra kul til gas er formodentligt den største faktor for de forrige år.

Sidste års fald tilskrives dog vedvarende energi og et fald i energiefterspørgslen. Vedvarende energi satte rekord og leverede 17 pct. af den samlede produktion, mens atomkraft stadig leverede 20 pct.

Udledningen er også bragt ned i Storbritannien, Mexico og Japan. Eksempelvis har Storbritannien nedbragt udledningen med 15 Mt, svarende til et fald på 3,8 pct. Dermed har de nået en udledning på 350 Mt, hvilket er den laveste udledning siden 1960. Faldet skyldes hovedsageligt et skift fra kul til vedvarende energi og gas.

Illustration: Det Internationale Energiagentur

Udledningen af SO2 og NOx er faldet støt siden 2011-2012, udledningen af disse gasser var i slutningen af 2016 på henholdsvis 80 pct. og 90 pct. af, hvad den var i 2000.

Forudsete problemer

Stigningen i CO2-udledningen var ventet, World Energy Outlook rapporten fra 2017 nævner på side 117 at CO2-udledningen ikke havde nået et plateau.

»Energi- og klimapolitik, og teknologisk udvikling er ikke tilstrækkeligt til at nå en global energi transition, hvor CO2-udledningen topper, før 2014 ... Den seneste udligning af CO2-udledningen i nogle lande, vil blive udlignet af den øgede stigning i andre,« hedder det i rapporten.

»Stigningen er nok udtryk for at den globale økonomi er kommet i gang igen – det er ikke nogen overraskelse, men det er stadig dybt problematisk,« siger Kathrine Richardson.

Det er ikke lykkedes at få yderligere kommentarer fra det Internationale Energiagentur trods gentagne henvendelser.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I denne beregning medregnes ikke CO2 fra biomasse, da den er "neutral", over lang tid, men ikke her og nu.

USAs udslip af Metan er flerdoblet netop pga forbruget af naturgas, og det er en langt værre drivhusgas end CO2.

Hydro er en naturødelægger, med stor metan og CO2 udslip, så den duer ikke Geotermisk, er ikke muligt alle vegne.

Der findes kun Atomkraft, Sol og Vind der er drivhusgas neutrale og vi har jo heldigvis forbudt atomkraft.

 • 10
 • 16

Det ser ud til at der er gået for meget iver i sagen efter at gøre det hele optimalt...

Der må være måder at få bla. de lande i Asien som nævnes til at bruge mere solenergi umiddelbart. Det er forholdsvis hurtigt at sætte op den er umiddelbar tilgængeligt og passer stort set til de timer hvor der bruges AirCondition (som er en af de helt store slugere). Det er et første og umiddelbart step!

På længere sigt kan man så planlægge mere ideelle løsninger, vind, backup, etc.

 • 5
 • 4

USAs udslip af Metan er flerdoblet netop pga forbruget af naturgas, og det er en langt værre drivhusgas end CO2.

Hydro er en naturødelægger, med stor metan og CO2 udslip, så den duer ikke

Pas på med hvad og hvordan du læser. Metan er værre end CO2 ved samme udledning, men dels er metanudledningen meget mindre end CO2 udledningen, og CO2's virkning er næsten mættet, så metan der er langt fra mættet ser meget voldsomt ud i disse GWP beregninger. Udledning fra hydro er nok ikke større end den naturlige udledning fra søer og andre vandløb. Ellers skulle vi måske dræne alle søer i klimaets hellige navn.

 • 8
 • 6

Metan er en drivhusgas der er MEGET værre og USAs udledning er steget, så meget at det mere end offsetter deres nedgang i CO2.

Hydroelektriske anlæg er en massiv CO2 og Metan kilde, når tusinder af km2 land bliver oversvømmet og al vegetation rådner op.

Der er reelt kun en energikilde der dur både på kort og langt sigte, atomkraft!

Det fylder ingenting. Det har ingen CO2, NOx, SOx, Metan udslip. Brændstoffet kan ekstraheres fra havet, så ingen minedrift. Affaldet nedbryder sig selv. Hele Danmarks energiforsyning (inkl varme og transport brændstof produktion) kan stå på 10-15 km2.

Det ABSOLUT mindste miljø fodaftryk, opnås kun med atomkraft.

 • 7
 • 11

Een sætning, to fejl

CO2's virkning er næsten mættet, så metan der er langt fra mættet ser meget voldsomt ud i disse GWP beregninger.

Eet kg CO2 giver mere drivhuseffekt, og 1 kg metan giver 84 gange mere drivhuseffekt end et kg CO2 set på en 20-årig horisont. Det er almindelig kendt, at metanlækagerne måske mere end offsetter naturgassens klimafordele, hvor man alene fokuserer på CO2-fordelene: https://www.theguardian.com/environment/20... https://www.ucsusa.org/clean-energy/coal-a...

Udledning fra hydro er nok ikke større end den naturlige udledning fra søer og andre vandløb.

Nej, det er den nok ikke fra gamle inddæmmede søer, men ved etablering af ny vandkraft, oversvømmes mio tons biologisk materiale, som metaniserer pga iltmanglen under vand. Derfor etableres ikke ny vandkraft i den oplyste del af verden.

 • 5
 • 0

EDF has negotiated a guaranteed fixed price – a "strike price"– for electricity from Hinkley Point C of £92.50/MWh (in 2012 prices),[24][71] which will be adjusted (linked to inflation) during the construction period and over the subsequent 35 years tariff period. The strike price could fall to £89.50/MWh if a new plant at Sizewell is also approved.[24][71] High consumer prices for energy will hit the poorest consumers hardest according to the Public Accounts Committee.[73]

Det er vel mere end det dobbelte af hvad strømmen normalt koster på det nordiske spotmarked.

Ovenstående er fra Hinkley Point C nuclear power station - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Hinkley_Poin...

 • 3
 • 2

»Jo længere tid udledningen stiger, desto kortere har vi til at bringe udledningen ned. Det er ikke nok at vi stopper stigningen i CO2-udledning, den skal helst på 0,« uddyber hun

 • forekommer dunkelt!: Hvad 'skal helst på 0', stigningen eller udledningen?? Det sidste forekommer urealistisk, og det første er vel ensbetydende med at 'stoppe stigningen'? Med mindre hun da mener, at vi skal stoppe stigningen i stigningen - men så bliver det jo helt 'Løkkesk'! :)

Så har vi altså valgt at lave et system, hvor man skal aflevere lidt mindre, end man gjorde før. Det er det, vi har valgt, og det fører selvfølgelig til at, dem, der tjener mere og afleverer meget og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre mindre

https://da.wikiquote.org/wiki/Lars_L%C3%B8...

 • 1
 • 5

Det nordamerikanske og Europæiske (inkl Rusland) naturgasforbrug er ca det samme og ca 1000 mia m3 /år. Asien og "resten af verden" ligger på ca 800 mia m3 / år (2016)hver. Så der er ikke baggrund for at skyde USA noget særligt i skoene sammenlignet med andre, eller hævde at der fra USA er et særligt højt methanudslip, som skal bortforklare at USA måske ser ud til at være best-in-class på CO2.

Europas andel af Atomkraft er desuden den største af de 3 andre kontinental-grupper, og Asien er med længder den største forbruger af kul.

Synes man med rimelighed kan konkludere at Europa gør for lidt, og har for travlt med at bebrejde de andre.

Kilden er bp.

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corpo...

 • 3
 • 2

Nej, det er den nok ikke fra gamle inddæmmede søer, men ved etablering af ny vandkraft,

Mads, kan du svare på om metanen fra en nyanlagt dam vil give mere GW end den fossile CO2 den erstatter, og over hvilken tid. Yderligere er hydro det bedste til at balancere den varierende vind og sol. Intet er gratis. Man må hele tiden veje ulemper mod fordele, og afhængigt af vægtningen kan man få vidt forskellige optima.

 • 4
 • 1

“Mads, kan du svare på om metanen fra en nyanlagt dam vil give mere GW end den fossile CO2 den erstatter, og over hvilken tid.“

Det handler også om de tiltag som man gør for at dæmpe Drivhusgas udslip fra reservoirer. Man kan fx ilte.

Udover udslip af Drivhusgas udslip pga. udfældning af biomateriale og mineraler bag dæmninger så mister deltaer og senere havet også det udfældte. For landbrugsjord i deltaer betyder det øget forbrug af gødning og for havet mindre vækst og mindre nedfældning af CO2.

Hydro er bare skidt for miljøet og det er altså ikke en lystfiskerhistorie;-)

 • 3
 • 1

Sætter efterhånden min lid til at store lande som Kina, Indien, USA m.fl. løser problemet med bl.a. atomkraft, mens vi i EU og DK fokuserer på at sælge vindmøller ved at stikke folk blår i øjnene.

 • 4
 • 4

Det er udledningen, der skal ned på 0

Det er muligt, det virker som en "urealistisk" forventning. Men det ændrer jo altså ikke ved, at det ikke desto mindre er en nødvendig og uomgængelig betingelse.

Og nødvendigheden forsvinder desværre ikke af, at vi stiller os alle med hænderne for øjnene og i kor messer: "Det kan man ikke".

Det er meget simpelt: Vi skal!

 • 2
 • 3

Hvilken udledning? Selv hvis vi stoppede al fossil afbrænding ville der stadig være udledning, men måske ville indholdet i luften langsomt aftage. Der er ret store årlige variationer i CO2 indholdet. Det falder måske 5ppm og stiger efterfølgende 6ppm over et år. Dog meget afhængigt af hvor på kloden du måler.

Det er naturligvis udledningerne af fossilt CO2, der skal bringes til nul. Derudover skal vi også have bremset de udledninger, der skyldes vores landbrug og skovbrug - methanudslip fra husdyrhold og risdyrkning, afbrænding af skove o.s.v., o.s.v. Hvis vi tilmed kunne begynde at anvende dyrkningsmetoder, der binder kulstof i jordoverfladen, ville det naturligvis kun være et plus.

De naturlige årstidsafhængige svingninger hverken kan eller skal vi gøre noget ved. Det siger sig selv.

 • 1
 • 3

Hinkley Point

Det giver ikke mening at vurdere om atomkraft er en god forretning ud fra enkelt sager/artikler som passer til ens holdninger. Man er nødt til at sammenligne elpriser for lande med etablerede værker, f.eks. med Sverige eller Frankrig som ligner os. Og så skal man selvfølgelig lære af dyre energi projekter som Hinkley Point, Anholt Havmøllepark etc.

 • 6
 • 0

Da det er den eneste metode der faktisk virker og kan det hele.

Atomkraft, kan levere både el og varme, i enorme mængder. Atomkraft kan levere 24/7 og 90-95 % kapacitetesfaktor. Atomkraft kan levere uafhængig af vejr, vind og nedbør. Atomkraft kan levere back-up til atomkraft. Det kan Vind og Sol energi ikke!

Teknologien er velafprøvet med + 60 år og 4 gen. er på vej. Uran og Thorium, er tilrådighed de næste 100.000 år

Atomkraft, levere isotoper til industri og hospitaler og har den laveste rate af fataliteter end nogen anden energikilde med kæmpe margen.

Atomkraft har reddet millioner af menneskeliv, ved at fortrænge forurening og levere stabil energi!

 • 2
 • 6

Det var en af pointerne i den wsj artikel jeg linkede til: Når man fravælger atomkraft som et redskab i klimapolitikken, så viser man samtidig at det ikke er klimaet der interesserer, kun at klimaet kan bruges i ideologiske kampe der ikke primært har noget med klimaet at gøre!

 • 3
 • 6

Når man fravælger atomkraft som et redskab i klimapolitikken, så viser man samtidig at det ikke er klimaet der interesserer, kun at klimaet kan bruges i ideologiske kampe der ikke primært har noget med klimaet at gøre!

- det globale kulforbrug steg i 2017:

The opening of new coal-fired power plants in India and China drove coal consumption higher by 1 percent, highlighting the difficulties developing economies face in meeting demand for electricity while fighting pollution. BP and other oil companies such as Royal Dutch Shell have led calls to reduce carbon emissions by converting coal power plants to cleaner natural gas. Still, the share of coal in power generation today remains around 38 percent, practically unchanged since 1997, while the share of non-fossil fuels slightly dipped as nuclear power capacity shrunk, BP Chief Economist Spencer Dale said

https://uk.reuters.com/article/uk-bp-energ...

 • 0
 • 0

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Flamanvill... forsinket 5 år og mindst 3 gange dyre end budgetteret. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Olkiluoto_... skulle have været færdig 2010, men bliver først færdig om et år. Begge er samme reaktortype som Hinkley Point.

Lidt fakta om prisen på el i Frankrig:

https://en.selectra.info/energy-france/gui...

prisen, som i gennemsnit 14,72 Eurocents/kWh (1,10 kr/kWh)for private forbrugere, er skruet sammen af 3 faktorer

skat 31% distributionsomkostninger 33% pris ab værk 31%

Det er en af de laveste priser i Europa for forbrugerne.

Vive la France! :-)

 • 3
 • 5

https://www.mm.dk/videnbank/artikel/elpris... Danmark samlet 70 øre. Frankrig 80 øre. Begge er forbrugerpriser ekskl. Afgifter. Derfor er svaret en besparelse på 10 øre pr kWh

Her findes et overblik som angår den gennemsnitlige private forbruger

http://elpris.dk/#/article/hvad_bestaar_di...

PSO udgør 10% moms 20% Afgifter 38% Nettarif og pris på energi 32%

Gennemsnitlig elpris til forbruger er 2,25 kr i 2017 ifølge Afsnit 4 i :

energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/Information/Pressemeddelelser/17350_Forbrugerrapport_04.05.18_FINAL.PDF

Her finder man også

pris på energi 33 øre netleje mm. 41 øre elafgift, moms og PSO 151 øre

Sammenligner man nu igen Frankrig og Danmark med priser per kWh:

pris på energi: Frankrig 34 øre Danmark 33 øre netleje mm. : Frankrig 36 øre Danmark 41 øre

Hertil kommer jo så det indirekte tilskud man giver via PSO afgiften som udgør 10% ifølge det første link jeg gav ovenfor. Dvs. 22 øre. Det har man ikke i Frankrig...hvor den vedvarende energi jo godt kan køre uden statstilskud og omfordeling mm.

Stakkels Danmark. Vive la France ! :-)

 • 2
 • 4

Niels. Hvilken grund far du til ikke at tro på Eurostat oplysninger ? Du sammenligner data fra forskellige kilder hvilket ikke altid giver sammenlignelige data.

De tal er da heller ikke så forskellige fra de tal vi har fra dansk side. Jeg har to danske kilder, som nok sidder tættest på den danske virkelighed. Tallene fra Danmark er da også meget tæt på at være ens fra de to kilder, hvis man regner lidt på det. De er heller ikke særligt meget anderledes end Eurostats tal.

Men Eurostat medregner og omtaler åbenbart ikke PSO på 22 øre per kWh som går til støtte af VE.

Derfor er Frankrig klart billigst.

Frankrig: 70 øre for pris for energi plus netomkostninger. -se kilder ovenfor i mine indlæg

Danmark: 74 øre med ekstra 22 øre per kWh for PSO tilskud til VE = 96 øre per kWh - se kilder ovenfor i mine indlæg.

Frankrig har VE i form af kernekraftanlæg, som gennem mange årtier har leveret stabil og billig energi, som man da også hellere end gerne sælger til naboerne - værkerne er skam anlagt i meget høj grad tæt på grænserne...

Stakkels Danmark. Vive la France!

 • 3
 • 7

"Jeg tror ikke på Eurostats oplysninger. "

    Det koster ca. 20 øre/Kwh til det lokale netselskab og til energinet for at transportere strømmen.  
    Strømmen koster 20 - 25 øre. Og så PSO på 20- 25 øre. Så de 70 øre må være inkl. PSO.  
    Dvs. når PS0'en er fuld udfaset om få år så er den danske strøm markant billigere end den franske. 

Hvor er dine kilder til det? Jeg har angivet to uafhængige danske kilder som er samstemmende, bortset fra meget små forskelle i de forskellige tal man lægger frem. Hvorfor skulle Eurostat ikke også være i overensstemmelse med det, hvis man ser på hvordan prisen er skruet sammen. Giv mig venligst en henvisning til hvad der indgår i Eurostats elpris til forbruger.

Man angiver prisen per kWh som en sum af

afgifter skatter og specielt for Danmark en PSO afgift pris for energi net omkostninger

Hvor er Eurostats kilde til denne opgørelse - og hvor står det at man har medregnet/ikke medregnet PSO det ene eller andet sted?

Man skyder mig noget i skoene synes jeg i de to indlæg ovenfor.....

 • 2
 • 6

Regner du da med, at hvis Danmark efterligner den franske elproduktion, vil vi automatisk også efterligne deres afgifter?

...eller hvis Frankrig efterligner den danske elproduktion, vil de automatisk også efterligne vores afgifter?

Hvis ikke du kan svare ja til de spørgsmål, må det vel for pokker være fuldstændigt indlysende, at det er prisen ekskl. afgifter der skal kigges på, hvis man skal sammenligne produktionsformernes indflydelse på elprisen.

 • 11
 • 2

Regner du da med, at hvis Danmark efterligner den franske elproduktion, vil vi automatisk også efterligne deres afgifter? ...eller hvis Frankrig efterligner den danske elproduktion, vil de automatisk også efterligne vores afgifter? Hvis ikke du kan svare ja til de spørgsmål, må det vel for pokker være fuldstændigt indlysende, at det er prisen ekskl. afgifter der skal kigges på, hvis man skal sammenligne produktionsformernes indflydelse på elprisen.

Hvis man opkræver støtte til VE som en afgift - i DK PSO - skal den da medregnes i energiprisen uden skatter og moms. Den betyder jo at afregningsprisen for VE, som jo får de tilskud fra PSO, er meget højere end det man kalder prisen for energi i de opgørelser jeg har refereret til. Ellers kan man da ikke sammenligne. Frankrig har velfungerende VE i form af A-værker der giver dem billigere energi (pris for energi plus netomkostninger). Som ikke har behov for PSO-lignende støtteordninger. Det har vi ikke herhjemme hvor Vindkraft mm. ikke kan klare sig overhovedet uden PSO støtten. Som så betyder en meget højere pris til forbrugerne (for pris for energi samt netomkostninger)

Stakkels Danmark. Vive la France :-)

 • 3
 • 8

Strømmen koster 20 - 25 øre. Og så PSO på 20- 25 øre. Så de 70 øre må være inkl. PSO

- godt, så ta'r vi det bid for bid fra min seneste opgørelse (maj 2018):

Basis el - privat: 0,3496 kr/kWh Transportbetaling Netselskabet: 0,2144 kr/kWh Transportbetaling Energinet - nettarif: 0,0380 kr/kWh Transportbetaling Energinet - systemtarif: 0,0420 kr/kWh Offentlige forpligtigelser - PSO: 0,1490 kr/kWh

, ialt: 0,7931 kr/kWh (excl. MOMS)

(Hertil kommer: El-afgift: 0,9140 kr/kWh (excl. MOMS!) Abonnemet El: kr. 30/kvt (excl. MOMS) Net-abonnement: kr. 105/kvt (excl. MOMS))

 • 1
 • 5

Ja har du tal for det? Og hvorfor skal milirærudgifter medregnes? Når det gælder PSO er der tale om direkte tilskud til VE, som så skal medregnes når man sammenligner de rene energiudgifter mellem kraft og hvad vi nu ellers betegner som VE i DK. Har du oplysninger om det når det gælder Frankrig?

 • 1
 • 5

Saudi Arabien har planlagt at bygge 16 atomreaktorer inden år 2040, for at dække deres energibehov til især produktion af ferskvand. De er i forhandling med både USA, Rusland, Kina og Syd-Korea, og hele opgaven har store sikkerhedspolitiske implikationer. De har indset at Solenergi simpelhen ikke kan stå distancen og yde stabil energi 24/7.

Ghana, i Afrika, forhandler med Ruslands Rosatom om byggeriet af 2-4 stk. VVER 1200 reaktorer. Tyrkiet har kontrakt med Rosatom om byggeriet af 4 reaktorer, i en "finance-build-operate" aftale, hvor Tyrkiet ikke tagerbpenge op af lommen før de skal købe strømmen.

Derudover er Bangladesh igang med at bygget et værk med 2 reaktorer, Kina bygger på 20 reaktorer og Ruslands Rosatom har yderliger gang i 24 reaktor byggerier.

Ialt er der 54 atomreaktorer under opførsel, rundt omkring i verden, selvom det ikke kan betale sig, ef alt for dyrt og total inferiørt i forhold til Vind og Sol energi.

Så atomkraft er en død sild uden nogen fremtid!

 • 2
 • 9

Ja har du tal for det? Og hvorfor skal milirærudgifter medregnes? Når det gælder PSO er der tale om direkte tilskud til VE, som så skal medregnes når man sammenligner de rene energiudgifter mellem kraft og hvad vi nu ellers betegner som VE i DK. Har du oplysninger om det når det gælder Frankrig?

Hvorfor skal alle direkte eller indirekte tilskud ikke medregnes når det gælder andre energikilder end VE?

I det hele taget burde der på alle varer oplyses om alle direkte og indirekte tilskud der er betalt over skatten. Gad vide hvad landbruget ville sige til en sådan ordning?

 • 4
 • 1

De har indset at Solenergi simpelhen ikke kan stå distancen og yde stabil energi 24/7.

Hvorfor skal man have 24/7 for at producere ferskvand... det kan jo nemt gemmes og primært produceres når der er energi til rådighed og forsyne efter behov. Og solen er der jo nok 10 timer dagligt... Og koncenteret solenergi CSP (spejle og towers etc.), som er specielt velegnede til ørkenområder er det jo netop 24/7 fordi man gemmer varmen og producerer energien efter behov...

Og med hensyn til den anden store energisluger i mellemøsten som er Air Condition, kan også det produceres som is (kan gemme mere end 80KWH per ton is!) og spare behov for batterier..

Og resten må kunne klares med batterier og andre energilagringsmetoder..

 • 4
 • 1

Så atomkraft er en død sild uden nogen fremtid!

@Michael Fos Det har du forstået helt rigtigt for så vidt det drejer sig om Danmark. Det er fuldstændig spild af din, min og vores tid, stadig at tro på atomkraft i Danmark. Den debat tog vi for over 40 år siden,! Og der er stadig markant flertal i befolkningen mod atomkraft og der er kun et par enkelte “selvmorderiske” politikere, der har berørt emnet siden 70’erne.

 • 9
 • 3

Så atomkraft er en død sild uden nogen fremtid!

Du har ikke forstået noget som helst vel?

Hvorfor skal man have 24/7 for at producere ferskvand... det kan jo nemt gemmes og primært produceres når der er energi til rådighed og forsyne efter behov. Og solen er der jo nok 10 timer dagligt..

Der findes allerede solkraft der kan leverer konstant energi 24/7 så det er ikke derfor at de vælger atomkraft. At de vælger atomkraft er nok mere en politisk beslutning end en teknologisk... Hvis de altså holder fast i beslutningen, meget kan ændres på 22 år...

De er i forhandling med både USA, Rusland, Kina og Syd-Korea, og hele opgaven har store sikkerhedspolitiske implikationer.

Det er nemlig hele kernen i problemerne... Hvem vil de være "venner" med de næste 60+ år?

 • 2
 • 3

Når man hører hvor forfærdeligt det skulle være at vi udleder mere CO2 undrer det mig at vi ikke kan ofre nogle penge på atomkraft. Vi kan jo godt støtte vindkraft, så det ser ud til at det er konkurrencedygtigt, men det er åbenbart helt umuligt når det gælder A-kraft, selvom det er en af de få energikilder som ikke afgiver CO2.

 • 4
 • 8

Når man hører hvor forfærdeligt det skulle være at vi udleder mere CO2 undrer det mig at vi ikke kan ofre nogle penge på atomkraft. Vi kan jo godt støtte vindkraft, så det ser ud til at det er konkurrencedygtigt, men det er åbenbart helt umuligt når det gælder A-kraft, selvom det er en af de få energikilder som ikke afgiver CO2.

Det gælder vel også om hvor meget der skal gives i tilskud.

Ved vE har det med PSO afgiften, hele tiden været klart hvor meget vi har betalt ekstra for VE. Hvis der så også kom en tilsvarende afgift for atomkraft, så ville de fleste se at det er billigere med VE.

Det store problem er vel at alle regeringer i Europa taler om privatisering, men når det gælder VE, ja så tør de ikke rigtig at privatisere.

 • 3
 • 2

Hvem er den absolut største aktionær i det Franske energiselskab EDF? Hvor liberalt er det Franske energi marked? En interessant artikel omkring fransk energi. France’s nuclear-energy champion is in turmoil - Bad reactions https://www.economist.com/business/2016/12...

Svar:

Ja, hvem er mon den heldige kartoffel som er absolut største aktionær i EDF? Jeg tror såmænd at det er staten, som jo så vil sige alle forbrugere! Ligesom det på en måde var tilfældet i DK, før regeringen absolut skulle privatisere og ødelægge verdens bedste el-system.

Ja, hvor liberalt er mon markedet? Ikke så meget at det gør noget når man har en af Europas billigste elpriser. ER det i øvrigt en fordel at "liberalisere" markedet? Se hvad der er sket herhjemme og i Tyskland f. eks. . en stor ulykke for aftagerne.

"Frances Nuclear Champion in turmoil " det var f. eks. Vestas også. Hvad er din pointe her?

 • 1
 • 12

ER det i øvrigt en fordel at "liberalisere" markedet? Se hvad der er sket herhjemme og i Tyskland f. eks. . en stor ulykke for aftagerne.

"Frances Nuclear Champion in turmoil " det var f. e

Kan du ikke lige forklare den ulykke, vi har oplevet herhjemme?

Som det allerede er slået fast her i tråden, så er elprisen i Danmark en af de laveste i Europa før afgifter.

Og som det allerede er slået fast her i tråden, så er det naturligvis elprisen før afgifter, man skal kigge på, når man sammenligner produktionsformers og ejerformers indflydelse på elprisen. Afgiften er jo ikke afhængig af disse - afgiften er bare et tilfældigt tal, som staten har valgt.

 • 10
 • 2

WTO | dispute settlement - the disputes - DS456

- det bliver jeg ikke meget klogere af, især fordi jeg ikke kender Article III:4 of the GATT 1994 samt øvrige referencer...og ikke vil bruge(/spilde) tid på at 'dyrke' dem! :)

Men jeg tvivler oprigtigt på, at din opsummering:

Indien blev for et par år siden, dømt for at de ikke måtte prioritere VE. En sag der var indbragt for WTO af USA

 • rummer hele sandheden, da USAs klage er fra 2013, og da Obama-administrationen ikke just markedsførte sig som hårdnakket 'VE-modstander'! :)
 • 1
 • 1

Indien blev for et par år siden, dømt for at de ikke måtte prioritere VE.

Det har du helt og holdent misforstået.

Tværtimod var det Indien selv, der lagde restriktioner på salget af solstrøm til staten.

Domestic content requirements (DCR measures) imposed by India in the initial phases of India's Jawaharlal Nehru National Solar Mission (NSM), on solar power developers selling electricity to the government.

 • 5
 • 0

Intet samfund kan fungerer ved konstant energiforbrug :) Så da det skal fungerer ved varierende energiforbrug, kan vi jo lige så godt vælge den billige løsning (VE) :)

Min bil bruger ca. 20 l diesel ved 100 km/h, tænk hvis der var en lov der gjorde at det skulle den brænde af, også når den kører 50 km/h eller sågar når den holder stille og jeg ligger og sover om natten :)

 • 1
 • 3

Ved vE har det med PSO afgiften, hele tiden været klart hvor meget vi har betalt ekstra for VE. Hvis der så også kom en tilsvarende afgift for atomkraft, så ville de fleste se at det er billigere med VE

- nogle observationer ang. VE transition fra 'down under':

The nation’s independent energy market operator has called for Australia’s fleet of coal-fired power plants to be operated for as long as possible to prevent a future price shock in the transition to renewables, claiming the ageing plants will still deliver the cheapest electricity for the next 20 years...

https://www.thegwpf.com/king-coal-to-rule-...

 • 0
 • 3

Naturligvis skal produktion og forbrug følges ad, det er jo det der er kernen... Men det forhindre jo ikke at en andel af produktionen følger vejret... Heller det, end at der ikke er nok effekt til rådighed til at kunne følge forbruget...

Og nu skal vi jo ikke glemme at en meget stor del af forbruget mere eller mindre følger vejret :)

 • 1
 • 1

Ja har du tal for det? Og hvorfor skal milirærudgifter medregnes? Når det gælder PSO er der tale om direkte tilskud til VE, som så skal medregnes når man sammenligner de rene energiudgifter mellem kraft og hvad vi nu ellers betegner som VE i DK. Har du oplysninger om det når det gælder Frankrig?

Nej det har jeg ikke! Men de 63 GW franske a-værker er ejet af den Franske Stat og den nødvendige transparency er totalt udeblivende omkring værkernes økonomi omkring hvad det koster at drive dem, hvad de har kostet at bygge osv.

Men 63 Gw og så Hinkley Point-priser - ja det er givet priser på 3 -4 kr/Kwh

 • 1
 • 4

Du kan jo prøve at se lidt på timeværdier over et helt år... Generelt har vi et lavt forbrug om natten, hvor solen kun skinner på den modsatte side af kloden... Vi har også et generelt højere forbrug om vinteren hvor det er koldere, end om sommeren (i forhold til samme timer på døgnet)... Især temperaturen bestemmer hvor meget energi der bruges på opvarmning...

I de her måneder hvor vi har haft det meget varmt i Danmark, har elforbruget været ekstremt lavt...

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten