CO2-skatten på din flybillet sparket til hjørne endnu en gang

Forhandlere fra Europa-Parlamentet og Ministerrådet indgik tirsdag aften i en foreløbig aftale, som udsætter CO2-kvoter på flytrafik til 2016. Det skriver Reuter.com.

Oprindeligt blev EU's medlemslande og Europa-Parlamentet i 2009 ellers enige om at inddrage luftfarten i EU's CO2-kvotehandelssystem fra 1. januar 2012. Men nu er det altså lykkedes flyindustrien at få udsat loven endnu en gang.

Det sker efter stort pres fra udlandet, hvor især lande som USA, Indien og Kina har beskyldt EU for at bryde deres suverænitet ved at kræve, at alle fly, der bruger EU-lufthavne, skal betale for CO2-kvoter.

»Den europæiske luftfartsindustri med Airbus i spidsen har ladt Europa i stikken og sammen med en bagstræberisk koalition bestående af Kina, USA, Indien og Rusland tvunget EU til at opgive nødvendige tiltag for at sætte gang i klimavenligere teknologier. Det kan ingen – og slet ikke luftfarten selv – være tjent med,« siger Margrete Auken (SF), stedfortræder i parlamentets miljøudvalg, i en pressemeddelelse. Hun kalder aftalen 'en skandale'.

FN's International Civil Aviation Organization (ICAO) indgik i oktober 2013 i en aftale om at komme med et forslag til at sænke CO2-udledningen fra den internationale flytrafik i 2016.

»Det er ansvarsløst at afvikle et effektivt politisk instrument, der forbedrer miljøet, i bytte for et luftigt løfte om international aftale engang i fremtiden,« siger Satu Hassi, der er talsmand for European Green Party.

Undersøgelser viser, at de globale drivhusgasudledninger fra fly vil stige med 700 procent i perioden fra 2005 til 2050, hvis ikke lovgivningen sætter en stopper for udledning.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg mener skat på al udvinding af fossile brændsler på hele kloden, ellers har det ingen relevans. I dag er det sådan at når vi reducerer CO2 udledning ved hjælp af VE, skatter, isolering osv. så giver det mindre efterspørgsel lavere priser på fossilt brændsel. De lavere priser gør at at olien bliver købt af mennesker der har dårligere råd og dermed opretholdes stigningen i den globale CO2 udledning. Skatten skal være så høj at der for alle er incitament til at reducere udledningen. Det er jo lige meget om CO2 kommer fra stålproduktion, elproduktion eller en tur til Maldiverne.

 • 0
 • 0

Jeg er grundlæggende uenig!

Der skal være skat/afgifter på udledning af emissioner i stedet, således at beskatningen følger skadevirkningen.

For der er også eksempler på brug af fossile brændsler, som ikke bliver til CO2 udledning (plastik, m.m.) Et andet eksempel kunne være carbon capture, hvor alle emissioner inkl. 90+% af CO2 bliver opsamlet og fjernet på forsvarlig vis.

Det er selvfølgelig nemmere bare at dæmonisere de fossile brændsler, som vi indtil videre stadig er afhængige af, men det indsnævrer feltet af mulige løsninger unødvendigt.

Og forstå mig nu ret; jeg mener på ingen måde at emission af CO2 (og andet) skal slippe billigere! Det skal bare være på emissionsstedet, at skatten falder. Det er det eneste fornuftige, og det mest retfærdige.

 • 1
 • 0

Der skal være skat/afgifter på udledning af emissioner i stedet, således at beskatningen følger skadevirkningen.

Nej nej nej. Der skal ikke flere skatter og afgifter på noget som helst. Det duer ikke! For staten bliver afhængig af den indtægt, og så har vi som sædvanlig balladen når forbruget af disse ting går ned.

Det eneste sted hvor skat og afgift giver mening, er når samme afgift bruges til at afbøde/rydde op efter skadevirkningerne af det der er afgift på.

Og det har jeg endnu ikke set.

 • 6
 • 3

Jeg er bestemt enig i at skat er et onde. En global skat på udvinding af fossile brændsler har da også kun som formål at reducere CO2 emissionen. De skatter og tiltag der findes i dag er alle lokale / nationale, det bevirker blot at emissionen flytter til et andet sted på kloden. Efter min mening er den konstant stigende udledning et bevis herpå. Ideen med en global beskatning er at den afløser alle lokale / nationale tiltag.

Det betyder at: - Al anden skat på energi bortfalder - Alle tilskud til CO2 reduktioner, VE m.m. bortfalder - Alle regler og love om energibesparelser bortfalder - Energiministeriet kan nedlægges - Alle EU tiltag for energibesparelser stopper O.s.v. Der er simpelt hen ikke brug for disse ting længere

 • 0
 • 0

Margrete Auken (SF) .... Selvfølgelig ikke flere skatter.............. Derfor er Margrete Aukens parti ikke med i regeringen... Jeg synes det er usmageligt med personer der obligerer for mere skat....

Venligst PCN

 • 1
 • 1

Jeg er fuldstændig enig med Auken her. Hvorfor skal alle andre CO2 udledere underlægge sig kvotesystemet, og ikke luftfarten?

Det giver INGEN mening at jeg og min kone kan flyve til Sydfrankrig og retur for under 2000 kr, og det er endda kun fordi vi skal have to kufferter med. Ellers kunne vi have fået sådan to returbilletter for 1400. At underlægge denne her industri kvotesystemet kunne måske lægge en dæmper på flytrafikken, som eksempel for resten af verden, og som bidrag til at nedbringe den globale CO2 udledning.

Det er kvalmende at se kvotesystemet blive udhulet.

 • 3
 • 1

Før diskussionen kommer alt for godt i gang, bedes man bemærke at luftfarten kun er årsag til mindre end 5 % af udledningen og nye generationer af fly er på vej med endnu mindre udledning. Det er der tilsyneladende ingen af miljøfanatikerne der vil høre, jeg har haft indlæg adskillige steder også i forbindelse med Connie Hedegårds udtalelser. Har til dato ikke hørt et ord. Hvorfor ? Ilde hørt ? Har på et vist tidspunkt hørt at underjordisk udstrømning i havene skulle udgøre mindst 20% af totaludledningen. Grunden til at man ikke rører ved det kunne være at man ikke kan gøre noget ved det. Så er det meget lettere at belaste luftfarten, for at få penge i EU's slunkne kasse. Argumentet om at afgiften ville få Motor/Flyfabrikanterne til at udvikle mere økonomiske motorer holder ikke en meter. Se på hvad der er sket de seneste år, fuelforbruget er faldet og faldet hvergang der er kommet et nyt fly på markedet, og ofte er der oplyst om ved præsentationen at om f.eks. et halvt år kommer en opgraded version af motorerne der bruger f.eks 1-2 % mindre fuel.

 • 1
 • 1

Før diskussionen kommer alt for godt i gang, bedes man bemærke at luftfarten kun er årsag til mindre end 5 % af udledningen og nye generationer af fly er på vej med endnu mindre udledning.

5% er da netop en ret væsentlig andel. Og ved at undtage udledning fra luftfart fra samme regulering som al anden udledning vil den andelen jo bare stige når udledning generelt sænkes så procenttallet er i udgangspunktet lidt uvæsentligt.

Og så er vel for øvrig desuden konkurrenceforvridende at flytrafik har bedre forhold end andre afgiftsbelagte transporttyper som Niels påpeger.

 • 0
 • 0

@Kim Boisen

Der er da vist ikke mange offentlige transportsystemer der er pålagt afgift og da banetraffik bruger mere end fly vil en eventuel transport COosv skat gavne mere her.

 • 0
 • 0

Er banetrafik virkelig mere udledende end fly? Når det gælder ruter som er reelle alternativer, som Aalborg-Kastrup fx?

Generelt er det miljømæssige problem ved billige fly vel at det udjævner forskellen mellem at rejse 1000 km og at rejse 100 km. Der er jo mange gode sider ved det, men netop på miljøsiden er det vel en udfordring.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten