CO2-satellit tabt: Ligger på bunden af havet ved Antarktis

Alt forløb som planlagt til at starte med. Opsendelsen var et par minutter forsinket, men større var dramatikken ikke kl. 11.55, da Nasa sendte Taurus-XL-raketten af sted fra Vandeberg-rumcenteret i Californien.

Men ved afslutningen af affyringen gik det galt, efter at raketten var kommet gennem atmosfæren. Næsekappen omkring CO2-observatoriet skulle have været kastet bort, før satellitten blev frigjort. En række elektriske impulser skulle have antændt små sprængladninger, der ville have frigjort de to dele af næsekappen. Næsekappen ville derefter have været flækket på langs, så den i to dele var blevet frigjort fra det øverste trin.

Når delene til næsekappen kastes bort, rives en række små ledninger over som bekræftelse på frigørelsen. Det skete ikke. Og der var heller ikke et hop i accelerationen, som der normalt indtræffer, når næsekappen forlader satellitten.

Opsendelsen af OCO på Taurus-XL raketten forløb planmæssigt, indtil næsekappen skulle kastes bort. (Foto: Spaceflight News) Illustration: GENE BLEVINS

Men samtidig under opsendelsen måler Nasa temperaturen ved næsekappen, og her var temperaturerne så korrekte, at Nasa først troede, at frigørelsen af næsekappen var gået godt.

På grund af den ekstra vægt fra næsekappen kunne OCO ikke nå kredsløb. Data viser, at trinnet med satellitten er faldet ned i havet lidt før Antarktis.

For videnskabsfolkene er det et kæmpe tab. CO2-observatoriet med forkortelsen OCO har taget mere en otte år at udvikle og kostet over 1,6 milliarder kroner.

Næsten intet brændstof tilbage

Orbital Sciences Corp. oplyser på dagens pressemøde, at Taurus-XL's trin alle brændte som de skulle, så alt planlagt brændstof blev brugt, og der var kun derfor små mængder hydrazin i OCO og det øverste trin, som faldt ned ved Antarktis.

Orbital Sciences Corp. har brugt sammen type næsekappe før på over 50 forskellige opsendelser og aldrig har haft problemer med dem. Der har ikke været foretaget ændringer på næsekappen i forhold til tidligere opsendelser.

Nasa nedsætter inden for de næste 24 timer en undersøgelseskommission som skal finde årsagen til tabet. Rumorganisationen oplyser, at den næste opsendelse med en Taurus-XL raket er Nasa's Gloria-satellit til jordobservation.

Nasa understreger, at Gloria-missionen ikke bliver sendt af sted, før man har fundet fejlen og rettet eventuelle problemer.