Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

CO2-lagring og Power-to-X er hovedaktører i Danmarks næste trin mod klimamål

Illustration: Lasse Gorm Jensen

Opdateret med kommentar fra Dansk Industri kl. 13 29.

Fangst og lagring af CO2 samt Power-to-X er de to tekniske virkemidler, der skal sikre det største bidrag, når Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

CCS bidrager med mest med en reduktion på op til 8,3 mio. ton CO2e og PtX med op til 7,2 mio. ton CO2e.

Det fremgår af årets Klimaprogram, der er en årlig udgivelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der skal anskueliggøre vejen til 70 pct. målet.

Ifølge programmet er vi næsten trefjerdedele af vejen til at nå 70-procentsmålet. De sidste tons kan ifølge regeringen hentes ved indfrielse af det bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektoren.

»Da vi satte 70 pct. målet, vidste vi ikke, hvordan det skulle indfries, og nogen tvivlede på, om det kunne lade sig gøre. Men nu over 7 år før 2030 er vi næsten trefjerdedele af vejen til at nå målet. Og de grønne resultater spirer frem med flere el-biler på vejene, færre plastikposer, mere grøn strøm og fjernvarme. Og det er sket i en tid med corona-pandemien og nu en global energikrise som baggrundstæppe. Vi har i en svær tid valgt en grøn vej, « siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen ifølge en pressemeddelelse.

Siden Klimaloven blev vedtaget for godt to år siden, er der ifølge ministeriet indgået 75 grønne aftaler og prioriteret over 110 mia. kr. til den grønne omstilling.

Dansk Industri anfører, at de indgåede grønne aftaler mangler at blive implementeret og omsat til virkelighed. Det gælder særligt den grønne energi fra Danmark kan Mere II, der skal omsættes til vindmøller, solceller, nye havvindmølleparker og grøn fjernvarme, påpeger organisationen.

Desuden efterlyser industrien en national strategi for energieffektivisering.

»Vi skal spare på energien og bruge den energi, vi har til rådighed langt bedre og mere effektivt. Og så skal vi samtidigt nå energiuafhængighed ved at skrue op for produktionen af grønne gasser. Der er behov for at få implementeret klimaløsninger i en fart, så vi kan tæmme energipriserne, fremtidssikre vores energiforsyning og vinde i klimakampen,« siger Anne Højer Simonsen, vicedirektør i DI i en pressemeddelelse.

Transport og landbrug skal levere mest

Ser man på domænerne, forventes transportsektoren ifølge Klimaministeriet at levere en reduktion på samlet 7-7,5 mio. ton CO2e i 2030. Husholdninger samt el og fjernvarme skal ifølge skønnet levere en drivhusgasreduktion frem mod 2030 på 1,2-4,7 mio. ton CO2e i 2030.

Skov- og landbrugssektoren vurderes at besidde et teknisk reduktionspotentiale på ca. 3,6-5,6 mio. ton bl.a. gennem negative emissioner ved anvendelse af biokul fra pyrolyse af fx gylle eller dansk halm. Men også en forventet omlægning til økologisk produktion skønnes at skæppe i klimakassen, nemlig med 3,25 mio. ton CO2e, hvis 50 pct. af arealerne omlægges.

Klimaprogrammet 2022 omfatter også en plan for implementeringen og håndteringen af risici, som der i sagens natur er ved en så massiv grøn omlægning til "teknologier, der ikke har været anvendt i samme skala tidligere", som det lyder.

Emner : Klima
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det kunne være rigtig sejt med et "klima dashboard" ligesom vi under coronapandemien havde et dashboard med en masse tal og grafer.

Hvis ministeriet havde en side med nogle diagrammer som viste udledningen, målet, udledning fra forskellige sektorer/industrier samt en prognose baseret på de allerede indgåede aftaler, så ville det være sejt.

 • 28
 • 2

"Det er ikke ligefrem en grøn revolution i vore øjne. Virkningsgraden * er meget lav og vores fremtidige grundvandsressourcer vil også komme under pres, hvis man ikke bruger alternativer f.eks. renset spildevand, saltvand el. lign."

https://aabenraa.dn.dk/departments-media/2...

"Power-to-X-teknologien er i mange tilfælde dårlig for klimaet, og den positive iscenesættelse af teknologien er kraftigt præget af snævre erhvervsmæssige og økonomiske interesser samt et forsøg på fastholdelse af de eksisterende klimaskadelige samfundsstrukturer"

http://vejnaa.dk/?p=271

 • 19
 • 9

Nemmest er det at sænke forbruget.

Stop med at nedlægge landbrugs arealer med henblik på opførel af store veje og transportcentre, plant træer (Carbon Capture)

Stop for nye bygge tilladelser, med mindre byggeriet er i træ og isoleret med halm. (Carbon Storage)

Sænk farten på vejene.

Sæt en stopper for sejlads med storskrald forklædt som fladskærme og andet fedtemøg

Forbyd flyvning internt i EU/EØS. (video møder til erhverv og togture til ferier)

Har vi et klima problem eller har vi ikke et klima problem ?

Som alle tiltag ser ud, så er omstillingen mere fokuseret på at tilsikre øget velstand til de rigeste, end på at gøre noget ved klimaet, med et håb om at de fattigste ikke gør oprør i mens!

 • 28
 • 13

"Ejer du et kulkraftværk, så erstat kullet med træ du har importeret fra en skov i de baltiske lande. Dit kraftværk er nu CO2 neutralt! Pyt med at det stadig udleder CO2 når træet bliver brændt af, for de udledninger tæller ikke med i dit exelark, men i et andet exelark et sted i de baltiske lande. OBS! Det er vigtigt at kalde træet ‘biomasse’ for så opdager folk ikke det er en skov du futter af."

Alexandra O'sullivan Freltoft, Ingeniør indenfor klima og bæredygtighed.

Betalingsmur:

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ar...

.

"Dansk CO2-udledning er større end officielle tal viser"

"Flere kraftværker har skiftet kul ud med træ, træflis, træpiller og halm. Men det har ikke umiddelbart gavnet klimaet. Faktisk er det modsatte tilfældet, lyder det fra flere forskere."

https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik__...

 • 22
 • 10

At bruge offentlige midler ( danske og EU midler) på P2X i en tid hvor der så langt øjet rækker vil være mangel på el i EU er da total spild både i kr og el !

Der er vel heller ikke en eneste fornuftig ( og selvbetalende) virksomhed der vil nøjes med at bruge et dyrt produktionsanlæg de få % af året hvor elprisen er omkring 0 kr / kwh ? Hvem kan femvise en realistisk forretingsplan og vise i detaljer at det økonomisk hænger sammen ?

Vi står over for at skulle elektrificee både transportsektoren og store dele af bla varmeforsyningen ( Varmepumper) og så vil man bruge 3-5 gange så meget energi på at konvertere el til P2X .

Derudover skal vi erstatte så meget gas som muligt med VE el så vi bliver mere uafhænige af globalpolitikke / fosil producende virksomheder .

Er der en voksen til stæde der ikke er i lommen på P2X lobbyister ? :)

 • 35
 • 8

Hvis ministeriet havde en side med nogle diagrammer som viste udledningen, målet, udledning fra forskellige sektorer/industrier samt en prognose baseret på de allerede indgåede aftaler, så ville det være sejt.

Ja. Men det skal være en graf der viser verdens udledning. Så vi kan se hvor håbløst det er, at Indien først vil gøre noget ved klimaet i 2060, Kina bygger kulkraftværker og Rusland brænder gassen af de ikke kan sælge til Europa.

Nej, jeg har faktisk lige skiftet mening. Det SKAL være en graf der viser danskernes CO2-udledning. Men den skal også vise vores aftryk på klimaet, når vi køber et toiletsæde fra Kina i plastic, der er sejlet hertil med dieselskib og dermed inkludere CO2-udledningen ved produktion i Kina og transportens CO2-udledning, den har vi jo OGSÅ ansvaret for. Hvis vi ikke gør det, kan vi jo redde Verden ved at sende vores produktion til Kina, og det har jo intet med virkeligheden at gøre.

 • 13
 • 4

Skov- og landbrugssektoren vurderes at besidde et teknisk reduktionspotentiale på ca. 3,6-5,6 mio. ton bl.a. gennem negative emissioner

Hvorfor satses ikke på skovrejsning til ialt 30% skov i Danmark, som har været målsætningen og vedtaget i 1989?

Det koster 10 millard kr årligt indtil 2030, når resterende skovrejsning på 13% beregnes (Nu er der 17% skov i Danmark).

100 ha (hektar) svarer til 1 km2 (kvadratkilometer). Hvis der opkøbes 1.000 km2 svarer det til vedtaget 100.000 ha lavbundsjorde til CO2 fangst. Hvis pris 150.000 kr pr ha og 1.000 km2 giver det pris på: 100.000 ha x 150.000 kr = 15 milliard kr.

DK areal på 44.000 km2 og 13% resterende skovrejsning til ialt 30% giver et areal på: 44.000 km2 x 13% = 5.720 km2. Altså ialt pris på 5.720 km2 giver: 5.270 km2 x 15 mio kr = 79 milliard kr,

Skovrejsning inden 2030 til ialt 30% af Danmark areal vil altså være mulig for 10 milliard kr om året. Og det burde være realistisk, da der i befolkningen er et stort ønske om forøget biodiversitet, vild skov og CO2 lagring.

CO2-fangst og -lagring i undergrunden – også kendt som Carbon Capture and Storage (CCS) bør udføres CCU, så fremtidig CO2 fra lagring igen kan pumpes op fra undergrunden. Så CO2 sammen med brint igen kan udnyttes til PtX brændstoffer..

 • 3
 • 7

CO2 lagring er greenwasching, den er ikke længere, det er og bliver en overspringshandling hvor man bruger milliarder på at få sort energi til at ligne noget grønt!

Hvorfor ikke bare investere i mere grøn energi i stedet!!!

 • 21
 • 6

det lyder jo alt sammen flot.

polirikerne har,jo ellers haft travlt med at nedlægge,de største fjernvarme producenter,affald forbrændinger. som borger,. vil der være intressant, hvilke rissi ministren regner med, at vi må leve med en el-forsyning på U-lands niveau. da vores EL forsyninger er projekteret til stabil forsyning fra el-værker. hvor meget nødstrøm produceret via diesel generatoranlæg, kan planen tåle? el-biler køre med komponenter produceret af den petro kemiske industri, som plast. hvad hjælper det at danmark når vores mål, det rækker som en skræder i helvede. borgerne og industrien, er nok mest intresseret i billig og stabil energi forsyning. en at vi er foregangsland.

politikerne har ikke så travlt med at tale om vores mangel på bio diversitet.

 • 5
 • 7

el-biler køre med komponenter produceret af den petro kemiske industri,

Tesla opsætter og sælger solceller. Både til egenproduktion og til kunder.

Hvis man tager den samlede produktion fra de solceller der er opsat af Tesla til dato, så svarer det til ALT den energi der er brugt på at producere alle de Tesla elbiler de har lavet til nu. Lige fra den energi der er brugt på råstoffer ,produktion, til hvad hver bil til dato har brugt af energi på kørsel.

Jeg så gerne at Tesla sammen med os elforbrugerne langt mere systematisk fik sat tempoet yderligere på på produktion af VE el.

JA til rigelig og billig el asap !

Vi har mere end nogensinde behov for at minimere vores brug af fossile brændsler !

Både pga klima forandringer, dræbende sodpartikler, geopolitiske årsager og fossil industriens alt for dominerende magt efter min mening.

 • 10
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten