Civile afghaneres uran-niveauer udløser alarm

Blandt en lille gruppe afghanere har en uafhængig amerikansk videnskabsmand fundet, hvad han kalder »alarmerende« koncentrationer af uran i deres urin, rapporterer BBC Online.

Han siger, at symptomerne hos de pågældende mennesker er de samme som hos nogle veteraner fra Golf Krigen. Men han fandt ikke spor af den slags udarmet uran, som nogle videnskabsfolk mener indgår i Golf Krigs syndromet. Andre videnskabsfolk mener, at der er anvendt nye typer af radioaktive våben i Afghanistan.

Bag de ny fund står dr. Durakovic, en tidligere oberst i den amerikanske hær, der siden er blevet medicinsk professor og i dag forsker ved Uranium Mecical Research Center, UMRC, i Washington. Han sagde i år 2000, at han havde »markant« forhøjede koncentrationer af armeret uran i de 17 Golf veteraner, han undersøgte. I maj 2002 sendte han et hold forskere ti Afghanistan for at tale med og undersøge civile afghanere.

Uran i bomberne

»Uafhængige undersøgelser af våbentyper og affyringssystemer indikerer, at radioaktivt, giftige uranlegeringer uranarmerede bombehoveder har været anvendt af de allierede styrker i Afghanistan«, hedder det i en rapport fra centret i Washington.

Dakovic siger, at Nangarhar privinsen i Afghanistan var udset som strategisk målzone under konflikten for anvendelsen af nye typer af »dybdeborende hule-revnere« og »seismiske chok« bomber. UMRC-holdet fandt i provinsen hundrevis af mennesker, der led af symptomer svarende til Golf-veteranernes, formentlig fordi de har inhaleret uranholdigt støv.

For at undersøge, om der havde været anvendt uran-våben, blev en række urinprøver fra 17 afghanere sendt til analyse på et britisk laboratorium. Laboratoriet konkluderer, ifølge BBC:

»Uden undtagelse viste alle testpersoner tegn på indre radioaktiv forurening. Resultaterne var forbløffende: Testpersonerne havde koncentrationer af radioaktive uran-isotoper på mellem 100 og 400 gange dem, der blev fundet hos Golf-veteranerne i 1999«.

»Hvis UMRC's resultater kan bekræftes i andre provinser i Afghanistan kan landet se frem til an alvorlig humanitær katastrofe... Alle kommende generationer er i farezonen«, lyder det fra UMRC.

De 17 undersøgete kom fra blandt andet Kabul, Jalalabad, Tora-Bora og Mazar-e-Sharif. I deres urin blev der gennemsnitligt fundet 315,5 nanogram uran pr. liter urin. I en kontrolgruppe af mennesker, der ikke var forurenet, blev der fundet i gennemsnit 9,4 nanogram uran/liter urin. Grænseværdierne for uran i urinen er i USA sat ved 12 nanogram/liter. En 12-årig dreng fra Kabuls omegn havde 2031 nanogram/liter.

Dr. Durakovic siger til BBC, at han er »chokeret« over resultaterne, der snart offentliggøres i en række videnskabelige tidsskrifter.