Cirkulationspumper skal være mere effektive

Årligt skiftes 100.000 cirkulationspumper ud i de danske villaer. Hidtil har sparekampagnerne fortalt os, at vi skal skifte dem ud til modeller i energiklasse A, B eller C, hvor A er den mest energieffektive. Men for at få flere til at bruge A-pumper strammer Elsparefonden nu budskabet med sloganet: Køb en supersparepumpe!

»Vi håber, at den nye kampagne bliver lige så succesfuld som den forrige,« siger projektleder Christian Lüders, som er ansvarlig for elsparefondens A-pumpe kampag-ne.

Bestræbelserne på at udvikle mere effektive pumper kom ekstra i fokus, da der i 2005 blev indført en frivillig fælleseuropæisk mærkningsordning. Her viste det sig, at ingen­ af de førende producenter havde pumper i A-klassen. A-pumperne har et energiforbrug på helt ned til 6 W.

Det fik både Grundfos og den tyske pumpefabrikant Wilo dog hurtigt rettet op på og i 2006 kom en tredje A-model på det danske marked fra den mindre danske producent Smedegaard.

Grundfos og Wilo har valgt at indføre elmotorer med ­permanente supermagneter, mens Smedegaard har løst opgaven ved at optimere på en eksisterende konstruktion.

»Vi kunne nå de ønskede forbrugsmål med en billigere konstruktion,« siger teknisk direktør hos Smede­gaard, Tom­my Andersen

Hos Elsparefonden satser man på, at øge brugen af A-pumperne.

»Nu går vi hårdt efter at få folk til at skifte til rene A-pumper. Derfor har vi indgået en ny aftale med aktørerne om at øge markedsandelen for A-pumper fra de nuværende 12 procent. Vi håber, at nå op på 70 procent i 2008,« siger Christian Lüders.

Her i efteråret har Elsparefonden kørt en informationskampagne, som der vil blive fulgt op på igen i foråret.

Første kampagne en succes

Årligt skiftes 100.000 cirkulationspumper ud i de danske villaer. Hidtil har sparekampagnerne fortalt os, at vi skal skifte dem ud til modeller i energiklasse A, B eller C, hvor A er den mest energieffektive. Men for at få flere til at bruge A-pumper strammer Elsparefonden nu budskabet med sloganet: Køb en supersparepumpe!

Da den oprindelige kampagne for elsparepumper blev skudt i gang i 2004, havde pumpeproducenterne i flere år forsøgt at sælge energieffektive pumper til forbrugerne. Men når VVS-manden kom ud for at skifte en ødelagt pumpe, blev den ofte erstattet af en model magen til, fordi den var billigere. Der blev ikke skelet til energiforbruget, også selv om man kunne halvere det årlige forbrug fra cirka 500 kWh til 250 kWh.

Derfor indgik Elsparefonden dengang en frivillig aftale med producenterne, grossisterne og installatørerne. Elsparefonden skulle via en reklamekampagne forsøge at påvirke forbrugerne til at efterspørge sparepumper. Producenter og grossister skulle så markedsføre dem, og installatører skulle stå klar med information og teknisk viden, når forbrugerne skulle have skiftet pumper. Pumperne blev derfor inddelt i A-, B- eller C-typer.

»Da vi startede havde A-, B- og C-sparepumperne en markedsandel på 22 procent, men ved udgangen af 2005 var vi oppe på 90 procent. Det gik så stærkt, at vi på to år nåede de mål, vi havde regnet med at bruge tre år på at nå,« fortæller Christian Lüders.

Men dengang var det altså­ i modsætning til nu kun B- og C-pumper, der reelt var til ­rådighed.

fra 23 til 6 W

Årligt skiftes 100.000 cirkulationspumper ud i de danske villaer. Hidtil har sparekampagnerne fortalt os, at vi skal skifte dem ud til modeller i energiklasse A, B eller C, hvor A er den mest energieffektive. Men for at få flere til at bruge A-pumper strammer Elsparefonden nu budskabet med sloganet: Køb en supersparepumpe!

Da den første aftale om elsparepumper blev indgået i 2004, forpligtede pumpeproducenterne sig til at arbejde med udvikling af endnu mere effektive pumper.

De bedste cirkulationspumper brugte på det tidspunkt minimum 23 W, men teoretiske beregninger fra DTU viste, at når der ses bort fra tab i motor og pumpe, så var der faktisk kun brug for 1 W for at kunne klare pumpearbejdet i en almindeligt villa med et løft på 1,5 meter af 250 liter vand i timen. Og nu klarer pumpeleverandørerne foreløbig opgaven ved at levere 6 W pumper.