Chokregnskab får ny DSB-direktør til at sige op

Under et ekstraordinært bestyrelsesmøde har DSB nedjusteret resultatet i årsregnskabet for 2010 med 725 millioner kroner. Efter nedjusteringen kommer DSB ud af 2010 med et underskud på 551 millioner kroner i modsætning til det oprindelige overskud på 173 millioner kroner, som blev meldt ud i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet den 18. marts.

Samtidig står det fast, at den konstituerede administrerende direktør i DSB, Klaus Pedersen, har opsagt sit job. Han fortsætter dog i stillingen indtil efteråret, men følger dermed i hælene på tidligere DSB-direktør Søren Eriksen, der blev fyret af bestyrelsen.

Det nedjusterede resultat skyldes nedskrivninger og hensættelser med henblik på at kunne imødegå eventuelle tab på trafikkontrakter, tilbagebetalingskrav i forbindelse med statsstøtte m.v.

Nedskrivningerne og hensættelserne er foretaget dels på baggrund af Kammeradvokatens vurdering omkring statsstøtte i forhold til den løbende mellemregning mellem DSB og DSBFirst samt den anvendte rentesats, dels på baggrund af en foreløbig analyse af den økonomiske situation i DSBFirst Øresund.

»DSB og i særdeleshed DSBFirst er i en meget alvorlig situation, og vi kan naturligvis ikke sidde overhørigt, når Kammeradvokaten mener, at der kan have været tale om ulovlig statsstøtte mellem DSB og DSBFirst. Vi vil nu arbejde videre med en løsning på den aktuelle situation,« siger DSB's bestyrelsesformand Mogens Granborg ifølge en pressemeddelelse fra DSB.

DSB og Transportministeriet har igangsat en række undersøgelser og analyser af økonomien i DSBFirst. Det kan også komme pendlerne på Kystbanen til gavn. De har i flere år ventet på at få tog til tiden. Situationen for dem er DSB også på vej til at finde en løsning for.

»Vi er i fuld gang med en tilbundsgående analyse af DSBFirst' økonomi samt en revision af forretningsplanen. Sammen med trafikudbyderne vil vi tillige drøfte en mere holdbar fremadrettet model for trafikken på Kystbanen og på den svenske side af Øresundstrafikken,« siger Klaus Pedersen, som netop har meldt sin afgang.

Søgeprocessen efter en ny administrerende direktør for DSB er i fuld gang, og bestyrelsen forventer at have en ny kandidat klar i løbet af sommeren.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Her er et par forslag, der da må kunne falde i borgerlige politikeres smag: Peter Brixtofte, Klaus Riiskjær, Kurt Thorsen.

 • 0
 • 0

Jeg synes, at politikerne skulle indøve en "ny sang fra de varme lande". Man kan da for pokker ikke blive ved med at blive chokeret den ene gang efter den anden over DET SAMME: 1: COMBUS sagen, hvor underskud var "kamufleret" med ulovlige statstilskud. 2: TV2 - balladen, hvor underskud også var "kamufleret" med ulovlige statstilskud. 3: Og nu DSB First, hvor underskuddet atter en gang er "kamufleret" med ulovlige statstilskud.

 • 0
 • 0

Kurt Thorsen.

Kurt Thorsen er ikke den rigtige. Trods sine fejl så byggede Kurt Thorsen en ganske stor mængde bygninger af høj kvalitet. Markedet efterspørger ledere som kan få værdier til at forvinde sporløst.

 • 0
 • 0

De borgelige politikere, der "leger det private erhvervsliv" har aldrig selv prøvet det private er´hvervsliv - de tror det er sådan en sjov sandkasse, samtidig med at de selv optjener til fede pensioner. Må vi bede om politikere, borgelige eller ej, der er realististike, og ikke idealististiske - som Schlüter sagde - ideologi er noget bras. alligevel fører disse levebrødspolitikere, anført af Lars Løkke Rasmussen sig frem med deres (skatteyder-) dyrt betalte eksperimenter

 • 0
 • 0

Markedet efterspørger ledere som kan få værdier til at forvinde sporløst.

Så er den absolutte topkandidat Stein Bagger. Men han kan nok ikke frigøres fra sin nuværende position. Måske Asger Jensby eller Finn Nørbygaard ...

 • 0
 • 0

Det er simpelthen utroligt - hvordan kan en sådan situation opstå i et land som har fostret notabiliteter der har grundlagt store virksomheder som med stor succes er blevet drevet gennem mange årtier.

Hvor megen "Rettidig omhu" er der lagt bag udformningen af trafikselskab som tillader at f.eks. den Skotske medejer frit kan bakke ud og forlade den synkende skude når det så slemt går ned ad bakken.

Igen ser det ud til at det er de "uskyldige" som straffes og skal betale gildet.

Er det de såkaldte "Danske værdier" som vi atter og atter skal være vidne til bruges som dække til at forgylde enkeltpersoner og som uden skrupler lader sig højt besjunge - hva'ba.

Til rækken af notabiliteter foreslået i indlæg "Ny DSB-Boss?" kunne vi måske passende lægge Harald Plum (Landmandsbanken karak), Stein Bagger, Milena Penkowa, Marcel de Sade, Peter Adler Alberti og ej at forglemme Jens Peter Svendsen (Låsby-Svendsen) og nu skal den ikke være længere: Jørn Ege.

Jo - man kan være stolt at sige at man er Dansker.

 • 0
 • 0

De borgelige politikere, der "leger det private erhvervsliv" har aldrig selv prøvet det private er´hvervsliv - de tror det er sådan en sjov sandkasse, samtidig med at de selv optjener til fede pensioner

 • ja, undertiden nages man af en mistanke om, at de måske har søgt inspiration hos deres 'nordatlantiske' kolleger!? :)
 • 0
 • 0

Nicolai, du bidrager til myte-dannelse. Underskuddet er jo "før hensættelser", og først når vi ser, om DSBFirst virkelig går konkurs, kan der "dryppe blod". Irriterende, at vi ikke kan få mere kontante oplysninger om underskuddet i DSBFirst. Er det på indtægtssiden eller udgiftssiden? Underskud i startperioden var forventet. Hvordan er resultaterne i forhold til budgetterne? Hvad er udsigterne til overskud i resten af kontraktperioden? Det skal vi åbenbart til Sverige for at få noget at vide om. (Er det ikke tre dage DSBFirst Sverige AB har fået til at sandsynliggøre en sund økonomi fremover? Det er heller ikke godtgjort i artiklen, at det er det aktuelle regnskab, som har fået økonomidirektøren til at sige op. Hvad bygger det gæt på?

 • 0
 • 0

[quote] Markedet efterspørger ledere som kan få værdier til at forvinde sporløst.

Så er den absolutte topkandidat Stein Bagger. Men han kan nok ikke frigøres fra sin nuværende position. Måske Asger Jensby eller Finn Nørbygaard ...[/quote]

Det ville være en fin retrætepost for Lars Løkke Rasmussen. Helge Sander står jo nok i venteposition til KU snart skal have ny rektor.

 • 0
 • 0

Det er ikke så svært: Fyr ministeren og genansæt Søren Eriksen.

DSBFirst kører med en rettidighed på 96-99 procent og får bonus for det. Men ministerens departementer med ansvar for skinner, signaler, køreledninger og informationssystemer - Banedanmark - og for køreplaner mm - Trafikstyrelsen - har store problemer med at levere infrastruktur til tiden.

 • 0
 • 0

Hvor finder vi lige regnskaber for de involverede selskaber ? (udover state(n/erne)) Når man kigger i CVR (cvr.dk) er det i hvertfald svært at finde. Alle vi i dette forum vil/skal jo have faktiske empiriske data!

DJØF'er - unite 18171732

 • 0
 • 0

@Finn:

Når nu du langer ud efter andre med krav om at godtgøre påstande, så fej lige for egen dør først. Jeg ved ikke hvor du har din tal på 96-99 % rettidighed fra, men det er ikke DSBFirsts egne tal. Se http://www.dsbfirst.dk/rettidighed.asp .

Jeg kører i øvrigt selv på målestrækningen Kbh. H-Malmö, så jeg har oplevet konsekvensen af de tal på første hånd. Så springer din påstand selvfølgelig endnu mere i øjnene.

 • 0
 • 0

@Sune: Du har fundet den rigtige hjemmeside, men ser i den forkerte spalte. Du skal læse ude til højre, hvor der står "Operatørregularitet". Det er den rettidighed, som DSBFirst leverer og får bonus for.

 • 0
 • 0

@Finn

Ja, det har du ret i! Problemet er bare at DSB og First burde have indregnet de udefrakommende faktorer i deres bud. Alene på Kystbanestrækningen har man i mange, mange år talt om nedslidte skinner, og det vidste i særdeleshed DSB alt om. På Malmös gamle station (som stadig bruges jævnligt af DSBFirst), var der også store kapacitetsproblemer, og det burde de selvfølgelig også have taget højde for. Og så vil jeg lige tillade mig at sige at når man har en realistisk køreplan, personale der møder op og tog der fungerer, så skulle man da gerne være så godt som garanteret noget nær 100 % egen rettidighed, så det er logik for burhøns (og det er henvendt til DSB/First, ikke til dig) at man skal tage de ydre faktorer med, for det er dem der skaber problemer.

Når DSBFirst giver kompensation efter den egentlige rettighed, så var det jo i deres interesse at sørge for at betingelserne tog højde for det. Det er immervæk en stor kompensation de skal betale -- det ligner et gennemsnit på omkring 5 % for Kbh.-Helsingør, og endnu værre er det når man regner strækningen til Malmö med, som også er ret befærdet, særlig i retning mod DK om morgenen og til SE om aftenen. Såvidt jeg husker regnede DSB/First med en forrentning på omkring 3 %, et tal der i øvrigt var så lavt at de øvrige tilbudsgivere ikke forstod om der var noget de havde misforstået eller om det var en regnefejl -- eller om der måske lå noget andet bag. Men i al fald må man sige at der ikke skal meget til før den forrentning bliver til et minus i virkelighedens verden, som det så også er tilfældet.

 • 0
 • 0

@Sune

DSBFirst får bonus for rettidighed. Derimod kan jeg ikke læse mig frem til, hvordan DSBFirst kompenseres for uregelmæssigheder, som andre er ansvarlige for. http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv...

Du har måske ret i, at DSB's tilbud var optimistisk. Men der indgår nok det underliggende politiske ønske, at DSB bliver en stærk spiller på området. Det ville være svært uden Kystbanen.

Trafikminister Flemming Hansen udtalte i 2006: ”DSB’s aktiviteter i udlandet er i en opstartsfase, og DSB’s tilbud i udlandet skal således betragtes som en investering, der over en årrække forventes at give et positivt resultat."

 • 0
 • 0

@Finn:

Det er lidt tricky, for DSBFirst får i forvejen en ret stor "rabat", 8 %, på forsinkelser, idet der først bliver tale om kompensationer når rettidigheden kommer under 92 %, ikke 100 %. Om formålet er at give DSBFirst kompensation for udefrakommende faktorer ved jeg ikke, men man kunne godt tro det var sådan det hang sammen.

Iøvrigt synes jeg personligt at kritikken a DSBFirsts produkt er alt for hård. Jeg er i hvert fald selv godt tilfreds, og jeg tror rigtig mange alt for ofte glemmer at der jævnligt er sporarbejde, at der stort set altid er overbelagt på Kbh. H i dagtimerne (og, især tidligere, også på Malmö C), at der er mange signalfejl både på den danske og den svenske side, at kapaciteten til Malmö C nordfra er for lav (2 spor til betjening af både Öresundstog, fragttog og lokaltog), at der et par gange om måneden er tog (ikke Örensundstog) der bryder sammen, at skiftespor fryser til i Sverige om vinteren (hvilket påvirker den danske trafik), at træer nogle gange vælter ned over skinnerne om efteråret, og så videre, allesammen faktorer som DSBFirst hverken er årsag til eller kan gøre noget ved. Det er bare nemt at blive sur på DSBFirst, for det er deres tog der er ansigt udadtil ved forsinkelserne. Hvis man i stedet skrev præcis hvad forsinkelserne skyldtes, så tror jeg folk ville vende deres irritation et andet sted hen.

DSBs og DSBFirsts kreative aftaler og DSBFirsts kreative bogføring er selvfølgelig ikke måden at håndtere de problemer på. Hvis det passer at DSB ikke har involveret First i forbindelse med lån til DSBFirst og at First ikke hæfter for den slags lån, så kan jeg kun bifalde at Søren Eriksen er fyret, for det vil være fuldstændig uansvarlig håndtering af de penge hans ejere, de danske skatteborgere, har betroet ham. Men nu må vi vente og se hvad resultatet bliver. Måske er Klaus Pedersens afgang en indikation af at den er rigtig gal.

 • 0
 • 0

Indtil videre må vi vel sige "påstået" kreative aftaler og bogføring.

Men ja, DSBFirst får bod, når andelen af forsinkelser over 5 min. kommer over 8 pct.

Men får DSBFirst mon kompensation, hvis udbyderen selv forårsager forsinkelser, der påfører DSBFirst mistede indtægter? Operatøren får jo fx 4 kr. pr ekstra passager pr. år og 12 pct. af ekstra billetindtægter.

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke lige forestille mig situationen (i hvert fald ikke uden at det lugter af statsstøtte via DSB)... sagt på en anden måde: jeg forstår nok ikke spørgsmålet :-)

Mht. kreativitet: Jeg vil mene at en indtægtføring af 42 millioner man forventer at få ud af en klage, er kreativt. Jeg er ikke stiv i regnskabslov, men umiddelbart lyder det ikke rigtigt at indtægtsføre noget man forventer at få, her en klage som muligvis trækker ud, muligvis ikke bliver realiseret, muligvis får en anden størrelse. For mig som lægmand lyder det kreativt :-)

 • 0
 • 0

Hvis du indgår i en kontrakt om at udføre en bestemt opgave, og så din modpart ændrer forudsætningerne for, hvordan du kan udføre den - så vil du vel forlange en form for regulering?

Her har DSBFirst fået kontrakt på at udføre en bestemt opgave. Når Banedanmark og Trafikstyrelsen jævnligt forstyrrer togselskabets drift, så det påvirker indtjeningen, så er det vel kun rimeligt, at der kompenseres.

Ligesom det sker ved de gener, som ombygningen i Malmø påfører trafikken.

Mon ikke regnskabsloven siger, at regnskabet skal afspejle virkeligheden, sådan at både (hensættelser til) eventuelle tab og eventuelle gevinster skal bogføres? Der skal selvfølgelig tages forbehold for, at beløbene kan blive anderledes end anslået - sådan som DSB også har gjort med hensættelsen på de 725 millioner kroner i tilfælde af konkurs.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten