Chokerede forskere: Sodpartikler er den næststørste klimasynder

Næstefter CO2 har sodpartiker den største indflydelse på den globale opvarmning. Det konkluderer et omfattende internationalt forskningsprojekt, hvis resultater for nylig blev offentliggjort i Journal of Geophysical Research: Atmosphere.

Sodpartikler har indflydelse på Jordens klima ved at absorbere sollys, påvirke skydannelsen og øge smeltningen af sne- og isdækkede arealer. Det kan både være med til at køle og opvarme Jorden. Forskerne konkluderer dog nu, at samlet set er opvarmningen langt større end hidtil vurderet.

En række nordiske forskere fastslår i takt hermed, at sodpartikler er skyld i omkring 20 pct. af opvarmningen af og tabet af havis i det arktiske område i de seneste 100 år.

Sod har større betydning end methan

Den internationale forskergruppe - som ikke har haft dansk deltagelse - vurderer, at den årlige udsendelse af sodpartikler (black carbon) i 2000 var 7.500 gigagram. Der er dog stor usikkerhed på den præcise størrelse, som forskerne anslår til at ligge i intervallet 2.000 til 29.000.

Til sammenligning skønnes det, at udsendelen af sodpartikler i den førindustrielle tidsalder var 1.400 gigagram om året.

Det betyder, at sodpartikler har en klimaeffekt på 1,1 W/m^2. Til sammenligning skønnes CO2 i dag at have en effekt på 1,56 W/m^2 og methan på 0,86 W/m^2. Værdien for sodpartikler er ca. dobbelt så stor som anslået i den seneste rapport fra FN's klimapanel IPCC i 2007.

»Det er lidt chokerende,« siger Sarah Doherty fra University of Washington i USA til BBC. Hun er en af hovedforfatterne til den nye artikel.

Ligesom der er stor usikkerhed på mængden af sodpartikler, er der dog også stor usikkerhed på klimaeffekten, som vurderes at ligge i intervallet 0,17 til 2,1 W/m^2. Den store usikkerhed skyldes også, at der mangler detaljeret viden om, hvordan sodpartikler påvirker skyprocesserne.

Piers Forster fra University of Leeds, der også har deltaget i arbejdet, forklarer til BBC, at sagen yderligere kompliceres af, at sodpartikler ofte udsendes sammen med andre partikler, der er med til at afkøle klimaet.

Ud over at påvirke den globale opvarmning foreligger der også forskning, der viser, at sodpartiklerne kan være med til at ændre regnsystemerne i forbindelse med monsunen i Asien.

Danmark har fordoblet udledningen af sod

Klima- og Luftgruppen (Kol) nedsat af Nordisk Ministerråd har fokuseret på sodpartiklerne betydning for Arktis.

I en ny rapport fremhæves det, at afbrænding af træ udgør et stort problem. Sodpartikler fra træafbrænding udgør mellem 25 og 40 procent af alle sodpartikler Arktis.

Rapporten er udarbejdet som en opfølgning på Svalbarderklæringen om kortlivede klimakomponenter, som de nordiske miljøministre vedtog i marts 2012. Både sod og methan regnes til de kortlivede klimakomponenter i modsætning til CO2, der har en langtidseffekt.
Det bemærkes i rapporten, at mængden af sodpartikler i Danmark er fordoblet siden 1990. Mængden skønnes dog at falde med 60 pct. i 2030, når effekten af bedre ovne viser sig.

Rapporten indeholder flere anbefalinger, som alle er karakteriseret ved at være forholdsvis vage ved at foreslå styrkelse af de nuværende nationale handlingsplaner, deltagelse internationalt samarbejde, oplysningskampagner osv.

Den internationale forskerrapport konkluderer ellers, at reduktion af udledningen af sodpartikler kan mindske den globale opvarmning med en halv grad.

Alle venter nu på IPCC

Forskningsartiklen i Journal of Geophysical Research: Atmosphere og den nordiske rapport viser dog begge, at der er kommet meget mere opmærksomhed om sods betydning for klimaet.

Det må også forventes at komme til at fremgå af den nye Fifth Assessment Report (AR5) fra IPCC, hvis første del vil blive færdiggjort i september 2013, og som endeligt vil være færdig i efteråret 2014. AR5 skal afløse forgængeren AR4 fra 2007.

Dokumentation

Bounding the role of black carbon in the climate system: A scientific assessment
Klima- og Luftgruppen under Nordisk Ministerråd
Nordic workshop on action related to Short-lived Climate Forcers

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg venter på højere "forsyningssikkerhedsafgift" som følge af disse opdagelser. Men ok: "Der er dog stor usikkerhed på den præcise størrelse, som forskerne anslår til at ligge i intervallet 2.000 – 29.000." ...med andre ord har de ingen anelse? Altså enten er det stort set det samme som før industrialiseringen eller 30 gange mere?

 • 0
 • 0

Jeg venter på højere "forsyningssikkerhedsafgift" som følge af disse opdagelser.

Jep, skatteprovenuet fra CO2 er ved at have nået max. grænsen, så nu skal der jo findes andre indtægtskilder.

 • 0
 • 0

Ja, løsningen er helt klar: højere afgifter! De skal gå til... politikernes... gode ideer og ... deres arbejde for .... øh .. for miljøet! Ja!

 • 0
 • 0

Sodpartikler udsendes samtiddig med andre partikler der har afkølende effekt. Sod er er værre end methan.

Nu har landbruget allerede nedbragt kvægbestanden. Problem løst, så nu "opfindes" et andet problem. Der linkes til politiske organer og en artikel, hvor der intet står om brændeovne eller deres betydning.

 • 0
 • 0

Nu er spørgsmålet vel hvor kommer denne sod fra. Afbrænding af træ? Ok - afbrænding af træ i brændeovne i huse - eller hvad?

Men hvis det er tilfældet, ville gas brændeovne så være bedre?

 • 0
 • 0

Enten, eller, eller måske..?

Efter at have læst artiklen om den "chokerende" opdagelse, må man vist konstatere, at de overhovedet ikke ved noget som helst. Det er igen en af de sædvanlige oprivende skrækhistorier der skal skaffe flere penge til forskerne - og det skal nok også lykkes. Noget skal de jo leve af.

Nå ja - og så ligger nye afgiftsmuligheder jo lige til højrebenet.

 • 0
 • 0

Hvor stor en del af denne sod stamme fra afbrænding af kul? Mit gæt er, at det må være en ganske stor del der stammer derfra. Og af de sodpartikler der stammer fra afbrænding af træ, hvor stor en del af dem stammer fra skovbrande?

 • 0
 • 0

Hvor stor en del af denne sod stamme fra afbrænding af kul? Mit gæt er, at det må være en ganske stor del der stammer derfra. Og af de sodpartikler der stammer fra afbrænding af træ, hvor stor en del af dem stammer fra skovbrande?

Gode spørgsmål.

 • 0
 • 0

Sodpartikler kan såmænd også komme fra større handelsskibe, udstyret med dieselmotorer, op via røgen fra heavy fuel oil forbrændingsolien. Jeg har sejlet i praktik på nu 3 skibe, under min uddannelse, og ingen af dem ser sig fri for store flager af kullignende brændstof rester, der falder ned på dækket, eller lægger sig i et, temmelig synligt lag, i swimmingpoolen, eksempelvis. (Olietankere har som regel små svømmebassiner, agter, til brug for besætningen, som forfriskning under de varmere himmelstrøg). Det første skib, et passagerskib, måtte endda til tider lukke af for den ene dækside, en gang imellem, for at passagerne ikke skulle gå derud, og få store flager på sig - kan være ganske svært at få af tøjet, hvis man først får tværet det ud, der. Især i denne tid, hvor mange skibe sejler under "økonomi-mode", hvor de lige slår et knob eller 2 ned (eller mere), for at spare brændstof, er mit indtryk, at det giver langt mere ufuldstændig forbrænding, da forbrændingskammeret ikke opnår samme temperatur, som ved fuld servicefart, og derved skaber sod i røgen. Men det er blot min vurdering, og ikke 100% bevist.

 • 0
 • 0

Vi skal erstatte de fossile brændstoffer og begynde med at udfase kul og brændstof, der afgiver sod, der også forurener med andre giftstoffer som cadmium, kviksølv, arsenik osv. Thorium er på vej i mange lande, og man regner med en masseproduktion af små og store reaktorer i løbet af 5-10 år. I Norge er Thor Energy allerede i gang med forsøg - støttet af den norske regering. I Grønland er der store thorium resurser, og der er thorium i verden til over tusind års globalt energiforbrug. Der mangler kun politisk vilje og støtte. Thorium kan ikke nedsmelte som uran og kan anvendes næsten 100% mod urans 2% - ingen affaldsproblemer - og til en pris billigere end kul. Danmark sover i timen - der er ikke engang stål nok i verden til alle de vindmøller, der skal opstilles, hvis det skal hjælpe noget, og vinden genererer kun energi ca. 40% af tiden.

Hvad angår kvoter vil jeg citere en engelske ven: CO2 kvoter svarer til at flytte rundt på dækstolene på Titanic!

 • 0
 • 0

Ja det er korrekt. Der mangler en netto opgørelse. Afbrænding af træ er CO2 neutral i modsætning til kul. Altså skal forureningen opgøres ved at vægte besparelsen i CO2 mod udslippet af partikler

 • 0
 • 0

Bare vent!! Igen en ny forskerpakke, som kan "dokumentere" energiforhøjelser!! Igen! Vores lille (my Danmark) kan ikke gøre meget i den store verden, som de stort set udenfor de Nordiske lande er dybt ligeglade med forurening...Vi skal fryse, vi skal sulte, vi skal gå, vi skal stoppe al udvikling, og alligevel ville det intet hjælpe..Kun en af mange gode undskyldninger til politikkerne for endnu større spareafgifter...

 • 0
 • 0

I disse år, hvor "klimakatastroferne" står i kø, kan det være tankevækkende at træde et skridt tilbage og se på iskernemålingerne fra Grønland. Disse målinger viser, at af de seneste 10.000 år har i runde tal de 9.000 år været varmere end nu (R. B. Alley, Journal of Quaternary Science Reviews 19:213-226). Desuden har mange korte perioder gennem de 10.000 år budt på langt større og langt voldsommere temperaturstigninger, end den seneste periode på godt 100 år. Faktisk er vi måske bare på vej tilbage til en slags "normaltilstand" efter "Den lille istid" i perioden ca. 1500-1900.

 • 0
 • 0

Disse artikelcitater taler for sig selv:

”Særligt afbrænding af træ truer med at smelte isen i Arktis.”

”I en ny rapport fremhæves det, at afbrænding af træ udgør et stort problem. Sodpartikler fra træafbrænding udgør mellem 25 og 40 procent af alle sodpartikler Arktis.
”

”Den internationale forskerrapport konkluderer ellers, at reduktion af udledningen af sodpartikler kan mindske den globale opvarmning med en halv grad.”

Det kan kun gå for langsomt med effektivt at få reguleret den sundheds- & klimaskadelige brænderøgsforurening i Danmark mv. !

 • 0
 • 0

I det mindste ser det ud til at forfatteren til artiklen her på ing.dk, faktisk har læst ihvertfald abstraktet fra artiklen, idet der er nævnt information som ikke kan findes i artiklen på BBC. Det er et stort fremskridt for niveauet på ing.dk.

At man så tilsyneladende har haft lidt svært ved at oversætte dele af BBCs dækning sprogligt korrekt, og tilsyneladende følte det nødvendigt at sætte en katastrofeoverskrift på, trækker desværre i den modsatte retning.

Men et lille babyskridt i den rigtige retning for en faghjemmeside for ingeniører er det da i det mindste. Vi må håbe at man en dag får så meget tillid til læserne at man vurderer de godt selv kan vurdere på baggrund af en troværdig og sandfærdig formidling.

 • 0
 • 0

Vi behøver vel ikke lege klimafornægtere bare fordi der kommer sådan en undersøgelse. Personlig er jeg bare bange for at de sensationelle overskrifter skaber en hurtig ny lov med en masse afgifter, selvom dokumentationen jo selv siger at det er enormt usikkert hvordan det hele hænger sammen. Og som der også fint står, så er der tale om kortvarig påvirkning, som stopper stort set den dag man reducerer, hvorimod CO2 ikke sådan bare lige forsvinder.

Alt i alt har jeg ikke noget imod denne forskning. Jeg har bare noget imod at man som overskrift konkluderer en masse som er alt for tidlig at sige noget om, og mangler en forfærdelig masse nuancer.

 • 0
 • 0

Det kan kun gå for langsomt med effektivt at få reguleret den sundheds- & klimaskadelige brænderøgsforurening i Danmark mv. !

Gør dig nu den tjeneste faktisk at læse de videnskabelige artikler der henvises til. Så vil du opdage at det slet ikke er så slemt alligevel. Det hele er bare en misforståelse, baseret på en elendig dansk oversættelse af en middelmådig artikel fra BBC, baseret på abstraktet af en videnskabelig artikel med astronomiske usikkerheder som artiklens forfattere tilmed selv gør opmærksom på.

Hvorfor er det at du konsekvent ikke vil diskutere på et oplyst niveau?

 • 0
 • 0

Hvis man går ud fra de har regnet rigtigt på CO2, og det har de jo påstået, så har vi altså nu et ekstra bidrag fra sod, hvorved de sidste 15 års lille temperaturændring bliver endnu mere mærkværdig. Alternativet er, at den forcing klimamodellerne arbejder med ikke er fysisk givet, men simpelthen en fuske parameter.

 • 0
 • 0

Det kan kun gå for langsomt med effektivt at få reguleret den sundheds- & klimaskadelige brænderøgsforurening i Danmark mv. !

Bare kom med det: Når snart Staten först har budgetteret med de virtuelle indtägter fra en Bränderögsudledningsafgift, så er samfundet for altid tvunget til at sikre en fortsat udledning af bränderög som kan beskattes - helst lidt mere udledning og skat hvert år - ellers kollapser "velfärden"!

Den eventuelle klima-effekt af Danmarks trä-afbränding forsvinder naturligvis fuldständigt i sodskyerne fra kogebålene i f.eks. Indonesien.

 • 0
 • 0

Vi ved, at skibsfarten er så stor en synder pga. heavy-ful og at der er ligegyldigt, hvad vi fortager os Danmark i den sammenligning.

Flere afgifter, betyder kun at e.g. produktionen og arbejdspladserne flytter til lande, som sammenlagt vil sviner mere for, at producere den samme ting.

Her er en beregning fra VW-koncernen, som viser, hvad der sviner med CO2, man kan så selv tænke på, hvad der også giver sod.

http://bioage.typepad.com/.a/6a00d8341c4fb...

Den fortæller også lidt om energisammensætningen i EU og i Kina - og hvorfor en enkelt teknologi ikke nødvendigvis er den bedste over alt. Hvis vi skal gøre noget der tæller globalt - så skal vi gøre noget der hvor det er værst og størst - først.

Men, VE, SE og Thorium i kombination taler vis for sig selv, vedr. CO2 og sod. Den siger også noget om gas vs. e.g. brugen af 2.generations biobrændstoffer.

 • 0
 • 0

Vi ved, at skibsfarten er så stor en synder pga. heavy-ful og at der er ligegyldigt, hvad vi fortager os Danmark i den sammenligning.

Vi ved osse at en af de ting vi kan i DK er at udtænke løsninger, tænk feks på vores affaldsforbrænding og satsning på isolering/besparelser/effektivisering. Lad os nu vise noget rettidig omhu og forske lidt i de her ting. Desuden har vi jo forsigtighedsprincippet som vi altid SKAL tænke ind...

 • 0
 • 0

Det tog lige præcis 4:48 t fra artiklen blev lagt på ing.dk, før Danmarks Brændovnshader nr. 1: Ryan Lund kom med krav om regulering af dansk brænderøg. Naturligvis uden at læse de videnskabelige artikler der ligger til grund for artiklen her i ing.dk.

 • 0
 • 0

Helt enig.... Og når Peter Madsen kan bygge en rumraket, så kan jeg også bygge et atomkraftværk. Er der nogen som ved om man kan købe Thorium i Matas?

Det må man helst undlade at eksperimentere med, hvis resultatet ikke bliver bedre end Peters rumraket, der falder ned igen efter kort tid - med et stort negativt CO2-regnskab.

 • 0
 • 0

Ja, selvfølgelig har bl.a. sodpartikler indflydelse på solens indstråling på jorden og jordens udstråling. Så det er yderst relevant, og på tide, at der forskes i den menneskeskabte partikel-forurening, således at vi kan få objektiv viden herom. Og, samfundsmæssigt, i klima-debatten og politisk bør der fokuseres på problemet med den menneskeskabte partikel-forurening!

Partikelforurening årsag til bl.a. polar is-smeltning? I klima-debatten beskæftiger man sig næsten udelukkende med drivhusgasser, og mest med kuldioxid, som årsag til temperatur-forøgelse, ekstremt vejr og klima-forandringer.

Men, men: Hvad med den menneskeskabte partikel-forurening? Er partikel-forurening årsag til ekstremt vejr? Er partikel-forurening årsag til smeltning af sne og is ved Jordens poler?

-- Er forureningspartikler ’skurken’? Meget muligt og sandsynligt er partikel-forurening årsag til, at polernes sne - og is smelter. Hvis sne og is bliver forurenet med partikler eller støv, der ikke reflekterer sollys lige så godt som ren sne og is, ja, så vil det forurenede sne og is absorbere mere sollys, og derved opvarmes med smeltning til følge.

-- Albedo-værdier er afgørende -- Opvarmnings-effekten er afhængig af forurenings-partiklernes såkaldte albedo-værdier, der er et mål for partiklernes lysrefleksions-evne. Mindre albedo-værdi giver mindre lysrefleksion. Hvis forureningspartikler med lave albedo-værdier falder ned over sne og isdækkede områder, så nedsættes områdets albedo-værdi med opvarmning og afsmeltning til følge. Hvis der i polare områder falder sne, der er forurenet med albedo-nedsættende partikler, ja, så bidrager dette også til opvarmning af sne og isdækkede områder!

-- Forureningspartikler kan give ekstreme vejrforhold, også med lyn og torden! Forurenings-partikler fra trafik (biler, busser, tog, skibe og fly), fabrikker og partikler fra madlavning (mados) hvirvler op i atmosfæren. I atmosfæren virker partiklerne som kondensations-kerner for dannelsen af skyer, der forhindrer varmeudstråling til verdensrummet. Når vand-molekyler på gasform fortættes til flydende vanddråber (skyer), så frigives der varme til luften, således at den kan indeholde endnu flere vandmolekyler. Disse kan så kondensere til større og større vanddråber, der hives ned af tyngdekraften som muligt ekstremt regnvejr! Partikel-forurening af atmosfæren kan således bevirke en selvforstærkende effekt.

-- Ultra-fine partikler svæver overalt -- Også slidtage-partikler fra vejasfalt og gummi-partikler fra bl.a. bildæk er albedo-reducerende. Forurenings-partikler fra madlavning (mados) er også albedo-nedsættende.

Og ja, ultra-lette partikler, svævestøv, der f.eks. slides af vejbaner og bildæk i Danmark (eller andre lande) svæver også til polområderne og forurener disse med mulighed for is-smeltning!

Der bør i klima-debatten fokuseres meget mere på menneskeskabt partikel-forurening!

Hilsen fra Louis Nielsen

 • 0
 • 0

Stor afgift på brændeovne tak! Brændeovne gør intet godt for hverken miljøet eller os mennesker der skal generes af røgen konstant 8 måneder om året!

 • 0
 • 0

Naturligvis uden at læse de videnskabelige artikler der ligger til grund for artiklen her i ing.dk.

Artiklen er et dokument på 286 sider, hvor det især er kapitel 3 (s31-48), især Summary 3.9.3. konkluderes der at trafik er største bidragyder.

Det er selvfølgelig vigtigt at se på alle bidrag og om de er undersøgt grundigt. Det er ikke et "a la carte", hvor der blot fokuseres på det man er enig med. .. Det hedder vist "cherry picking", eller på dansk selektiv fiskning.

 • 0
 • 0

... hvordan alle de, der normalt hylder forsigtighedsprincipper om a-kraft, klimaforandringer, dieselbiler og alt muligt andet, pludselig skifter opfattelse, når noget som helst sætter spørgsmålstegn ved brændeovne.

Så skal alt være dokumenteret et alle ender og kanter, før man overhovedet må nævne det i Ingeniøren.

 • 0
 • 0

Vi ved, at skibsfarten er så stor en synder pga. heavy-ful og at der er ligegyldigt, hvad vi fortager os Danmark i den sammenligning.

Med det argument er alt, hvad vi foretager os i Danmark, ligegyldigt. Det vil altid være meget værre i Kina.

Og ellers kan vi skifte Danmark ud med Aarhus eller Varde. Så bliver det garanteret ligegyldigt.

 • 0
 • 0

Artiklen er et dokument på 286 sider, hvor det især er kapitel 3 (s31-48), især Summary 3.9.3. konkluderes der at trafik er største bidragyder.

.

Ja, og?

Derfor kan det vel godt være overraskende, at 'Sod har dobbelt så stor effekt på klimaet, som forskerne hidtil har troet'.

Journalistisk hedder det i øvrigt 'vinkling', og du ville skrige efter det i enhver artikel om a-kraft, der begyndte med Bohrs atommodel.

 • 0
 • 0

[quote]Disse artikelcitater taler for sig selv:

”Særligt afbrænding af træ truer med at smelte isen i Arktis.”

”I en ny rapport fremhæves det, at afbrænding af træ udgør et stort problem. Sodpartikler fra træafbrænding udgør mellem 25 og 40 procent af alle sodpartikler Arktis.
”[quote]

Kære Ryan Lund Blot fordi vi har et rigsfællesskab med Grønland betyder det jo ikke at det er røg fra danske brændeovne som når indlandsisen!. Det er mere sandsynligt at røgpartikler fra store skovafbrændinger er skurken!. Men det passer jo ikke ind i din opfattelse af verden. Og endelig - en reduktion på en ½ grad er vel ligegyldig, når drivhusgasser og hvad der ellers er skurken bidrager langt mere og du holder dig vel heller ikke slev tilbage med at købe varer produceret i Østen! Så lad min røg fra brænde være! TAK

 • 0
 • 0

”I en ny rapport fremhæves det, at afbrænding af træ udgør et stort problem. Sodpartikler fra træafbrænding udgør mellem 25 og 40 procent af alle sodpartikler Arktis.
”

Var det ikke bedre at finde ud af, hvor de 60-75% kommer fra? Kul - måske?

 • 0
 • 0

[quote]

Artiklen er et dokument på 286 sider, hvor det især er kapitel 3 (s31-48), især Summary 3.9.3. konkluderes der at trafik er største bidragyder.

.

Ja, og?

Derfor kan det vel godt være overraskende, at 'Sod har dobbelt så stor effekt på klimaet, som forskerne hidtil har troet'.

Journalistisk hedder det i øvrigt 'vinkling', og du ville skrige efter det i enhver artikel om a-kraft, der begyndte med Bohrs atommodel.[/quote]

Spørg ikke mig, men læs dokumentet, særligt de 17 sider.

 • 0
 • 0

Stor afgift på brændeovne tak! Brændeovne gør intet godt for hverken miljøet eller os mennesker der skal generes af røgen konstant 8 måneder om året!

Der er meget brænderøg i luften fordi billig elopvarmning (KK) er dømt ulovligt. Sod til egne lunger

 • 0
 • 0

Det er tilsyneladende utopi at drive et moderne samfund uden lukrative klimaproblemer. Men hvor ville vi være nået langt, hvis bare den politiker-genererede del af klimaproblematikken kunne afskaffes.

 • 0
 • 0

Det er tilsyneladende utopi at drive et moderne samfund uden lukrative klimaproblemer

 • men det bliver i tiltagende grad op ad bakke:

Below we present you with just the facts and then you can assess whether or not global warming has stalled in a significant manner. The information will be presented in three sections and an appendix. The first section will show for how long there has been no warming on several data sets. The second section will show for how long there has been no significant warming on several data sets. The third section will show how 2012 ended up in comparison to other years...

Kilde:

http://wattsupwiththat.com/2013/02/10/has-...

 • 0
 • 0

Der er intet mindre end løgn, der skal jo blot fyres korrekt & med rent og tørt brænde , bil os er langt værre, og så forsk hellere i hvad staten forgifter os med! chem- trails, madvarer drikkevand, kemi stoffer i hvad som helst, vindmølle/solpanel farcer, der slet ikke batter, jeg ved ikke hvad det er for teknikere/ingeniører der svare her, men alle bliver sgu da holdt for nar! Nicola Tessler leverede varen dengang, kom ikke og sig teknologien ikke er til det idag? Den bliver brugt, 100% Du/vi får bare ikke adgang!

 • 0
 • 0

"Det betyder, at sodpartikler har en klimaeffekt på 1,1 W/m^2. Til sammenligning skønnes CO2 i dag at have en effekt på 1,56 W/m^2 og methan på 0,86 W/m^2."

Troede eller at methan var værre end CO2, eller hvad er forklaringen?

 • 0
 • 0

der skal jo blot fyres korrekt & med rent og tørt brænde , !

Blot? Hvorfor sker det så stort set aldrig?

Nicola Tessler leverede varen dengang, kom ikke og sig teknologien ikke er til det idag? Den bliver brugt, 100% Du/vi får bare ikke adgang!

Åh, nej. Ikke endnu en over-unity konspirationsteoretiker. Og nej, det gjorde Tesla (som det rette navn er) absolut ikke. Det er en skrøne.

 • 0
 • 0

Disse artikelcitater taler for sig selv:

”Særligt afbrænding af træ truer med at smelte isen i Arktis.”

”I en ny rapport fremhæves det, at afbrænding af træ udgør et stort problem. Sodpartikler fra træafbrænding udgør mellem 25 og 40 procent af alle sodpartikler Arktis.
”[quote]

Kære Ryan Lund Blot fordi vi har et rigsfællesskab med Grønland betyder det jo ikke at det er røg fra danske brændeovne som når indlandsisen!. Det er mere sandsynligt at røgpartikler fra store skovafbrændinger er skurken!. Men det passer jo ikke ind i din opfattelse af verden. Og endelig - en reduktion på en ½ grad er vel ligegyldig, når drivhusgasser og hvad der ellers er skurken bidrager langt mere og du holder dig vel heller ikke slev tilbage med at købe varer produceret i Østen! Så lad min røg fra brænde være! TAK

[/quote]

Bare du holder din stinkende røg inde på din egen matrikel, så vi andre kan nyde den friske luft...

 • 0
 • 0

Nogen har påstået at dieselmotorer soder mere. Hvis det er sandt, må afgiftstrukturen ændres. Sodskat?

Du mener ikke, der er afgift på dieselbiler? Der er endda en ekstra afgift på dem uden partikelfilter.

 • 0
 • 0

Troede eller at methan var værre end CO2, eller hvad er forklaringen?

 • ja - 26 gange så potent. Det skyldes man regner med den samlede effekt over 100 år (CO2s levetid er forresten ca. 10 år). Og desuden "glemmer" at korrigere for, at en del af absorbtionsbåndet allerede er optaget af vanddamp. Det gælder forrestgen både for CO2 og metan.
 • 0
 • 0

Nok ikke ret meget. Der kører jo ikke så mange damplokomotiver mere, og de store anlæg (kraftvarmeværker), hvor der fyres med kul, har elfiltre på røggassen. Disse filtre fjerner faste stoffer fra røggassen ved hjælp af højspænding. Den 'røgfane', du kan se fra anlægenes skorstene om vinteren, består af fortættet vanddamp.

 • 0
 • 0

Anders du må jo forholde dig til hvor du bor, dine naboer bør så lære at fyre rigtigt, vi er trods alt flere end du tror, der kan finde ud af det.

Tesla Teknik. Konspirations teori kaldte du det!? haha har du lært det i skolen! Find du hellere ud af hvad Staten har snydt dig med, så bliver du lidt klogere. ;-)

 • 0
 • 0

Kald det en sodudligningsafgift, den lov vil gå glat igennem ;)

Nej nej da... den her lugter både af en straf og at nogle giver og andre får nogen udligning - dur ikke ;)

"Sodaflastningsbidrag" er mere grøn og folkelig, da den synes fjerne noget uønsket, så det grønne græs og skoven ikke smudses med sod. Ingen skat eller straffeafgift... slet ikke. Det er en venlig statslig tjeneste for udført gerning... kun et bidrag til vores fælles grønne vældigefærd.

I øvrigt skal alle med skattekort have dette bidrag, der trækkes lige fra kilden og indgår i skattepct. på skattekortet, samt bidrag reguleres løbende med forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik.

 • 0
 • 0

Disse filtre fjerner faste stoffer fra røggassen ved hjælp af højspænding. Den 'røgfane', du kan se fra anlægenes skorstene om vinteren, består af fortættet vanddamp

 • hmm...gælder det monstro også (generelt) for kulafbrænding i [b]Asien[/b]??
 • 0
 • 0

med at se på forureningen i Danmark!! Den er så lille på verdensplan, at den sikkert ikke kan måles/skille sig ud... og jo flere afgifter der kommer på brændeovne og brændetræ, jo større incitament har folk til, at fyre med grimt affaldstræ af mystisk beskaffenhed..Det er konklusionen..

 • 0
 • 0

Et par artikler fra 2008

'Asiatisk sod får indlandsisen til at smelte' http://www.b.dk/klima/asiatisk-sod-faar-in...

'Kinesiske kraftværker soder indlandsisen' "Kinas voldsomme udbygning af kulkraft viser sig nu at have større betydning på afsmeltningen fra indlandsisen end CO2-forureningen." http://ing.dk/artikel/91415

Når det gælder mængden af sod fra afbrænding af træ, tænk på svedjebrug i f.eks. Brazilien og de milliarder af mennesker, som tilbereder føde over bål.

 • 0
 • 0

Hvis Thorium virkeligt er så fantastisk, hvordan kan det så være at Indien kun har een reaktor - og mange andre har opgivet det?

Det kunne vel ikke være fordi Thorium reaktorer har deres helt eget sæt af særlige problemer, som gør dem urentable eller usikre?

Lad mig gætte: Det hele er en konspiration, som i alle andre sammenhænge vil få Atomtilhængerne til at skrige på flere Tinfoilhats, men i dette helt særlige tilfælde er den skinbarlige sandhed?

 • 0
 • 0

Det kunne vel ikke være fordi Thorium reaktorer har deres helt eget sæt af særlige problemer, som gør dem urentable eller usikre?

Thorium-reaktorer er en kendt teknologi, som endnu er meget umoden i praktisk anvendelse. Der er et væld af konspirationsteorier forbundet med dens manglende udbredelse, men problemet er i virkeligheden at det bestemt ikke er ufarligt at operere en thorium-reaktor. Det er ikke lige en reaktor man stiller op i stedet for H.C. Ørstedsværket eller Svanemølleværket i en storby.

Det er ellers interessant at mange af dem som mener at brændeovne er djævelens værk, og vil have dem forbudt, tilsyneladende mener at en thorium-reaktor er fredelige som forårslam. Jeg glæder mig til at se reaktionerne når de engang skal finde steder til opstilling. Så bliver de nok farlige igen.

 • 0
 • 0

...jo flere afgifter der kommer på brændeovne og brændetræ, jo større incitament har folk til, at fyre med grimt affaldstræ af mystisk beskaffenhed..Det er konklusionen..

Afgifter er et genialt middel til at ændre adfærd, og forholdsvist nemt at kontrollere så længe alternativerne er kendte og prioriterede. Som eksempel er sammenhængen mellem grænsehandel og afgifter på øl og sodavand velkendt og velafprøvet.

Man må imidlertid ikke tro at dette betyder at de erfaringer kan overføres til andre områder. Brænde er ikke er nydelsesmiddel i sig selv, som sodavand og øl. Det er varmen fra brændet der nydes, og de fleste er stort set ligeglade med hvad der har produceret varmen.

Hvis prisen på godt, tørt kvalitetsbrænde stiger vil meget få have problemer med at erstatte det med affaldstræ fra virksomheder, gamle paller og hvad man nu ellers kan finde. Naboens fældede træ vil blive nødtørftigt tørret i solen et par måneder, og herefter brændt.

Hvis der etableres ejerafgift på selve brændeovnen, vil der nok være mange som dropper deres brændeovn, men sandsynligvis også mange som vil intensivere brugen af ovnen, da de nu betaler for den.

Det korte af det lange vedrørende afgift på brænde eller brændeovne er at det sandsynligvis vil medføre et rent nul i forbedring af luftkvaliteten, og dermed bare er endnu en indtægt for staten.

 • 0
 • 0

Anders du må jo forholde dig til hvor du bor, dine naboer bør så lære at fyre rigtigt, vi er trods alt flere end du tror, der kan finde ud af det.

Gå en tur i et hvilket som helst villakvarter om vinteren og mærk stanken.

Og hvorfor skal samfundets kontrolopgave pludselig smøres af på borgerne? Skal vi også have fartkontrol og skatteligning på privat initiativ?

Tesla Teknik. Konspirations teori kaldte du det!? haha har du lært det i skolen! Find du hellere ud af hvad Staten har snydt dig med, så bliver du lidt klogere. ;-)

Tja, du må da gerne tro på evighedsmaskiner og fri energi i luften. Det viser bare, at du ikke er for klog på det punkt heller.

 • 0
 • 0

[quote]...jo flere afgifter der kommer på brændeovne og brændetræ, jo større incitament har folk til, at fyre med grimt affaldstræ af mystisk beskaffenhed..Det er konklusionen..

Afgifter er et genialt middel til at ændre adfærd, og forholdsvist nemt at kontrollere så længe alternativerne er kendte og prioriterede. Som eksempel er sammenhængen mellem grænsehandel og afgifter på øl og sodavand velkendt og velafprøvet.

Man må imidlertid ikke tro at dette betyder at de erfaringer kan overføres til andre områder. Brænde er ikke er nydelsesmiddel i sig selv, som sodavand og øl. Det er varmen fra brændet der nydes, og de fleste er stort set ligeglade med hvad der har produceret varmen.

Hvis prisen på godt, tørt kvalitetsbrænde stiger vil meget få have problemer med at erstatte det med affaldstræ fra virksomheder, gamle paller og hvad man nu ellers kan finde. Naboens fældede træ vil blive nødtørftigt tørret i solen et par måneder, og herefter brændt.

Hvis der etableres ejerafgift på selve brændeovnen, vil der nok være mange som dropper deres brændeovn, men sandsynligvis også mange som vil intensivere brugen af ovnen, da de nu betaler for den.

Det korte af det lange vedrørende afgift på brænde eller brændeovne er at det sandsynligvis vil medføre et rent nul i forbedring af luftkvaliteten, og dermed bare er endnu en indtægt for staten.[/quote]

Uanset om det er en afgift på træ eller på skorstenen, vil folk afbrænde det billige træ, og forsøge at spar hvor som helst...

 • 0
 • 0

Gå en tur i et hvilket som helst villakvarter om vinteren og mærk stanken.

Der er også folk der hører stemmer og ser spøgelser alle vegne.

Ang. afgifter er det så i orden at "svine" hvis man har råd?

Sluk da for denne tråd brændeovns haderne har slukket for den.

 • 0
 • 0

Er der nogen der har regnet på hvor stor en andel partikler der er fra de mange skovbrænde de sidste år, der er nok ikke med i beregningerne når der kommer en afgift til de i forvejen hårdt beskattede Danskere fra den kære Martin Lidegår. :-(

 • 0
 • 0

Hvorfor skal opvarmings-afgiftspekulanter bestemme hvilken (dårlig) luft, som jeg skal inånde?

Som nævnt ovenfor: Gå en tur i et villakvarter, og mærk stanken!

 • 0
 • 0

Og hvorfor skal samfundets kontrolopgave pludselig smøres af på borgerne? Skal vi også have fartkontrol og skatteligning på privat initiativ?

Hvilken planet kommer du fra Anders ? Angiveri samt stikkeri er de sidste 2-3 år steget til så store mængder, at næsten alle kommuner nu direkte har stillinger besat med personale, hvis eneste formål er politiagtig efterforskning, dyneløfteri og snagen i borgernes tilværelse.

Lysten hertil er altid til stede (hos administrationen), men nu bruges undskyldningen om finanskrisen, kommunerne mangler penge, at borgerne jo stikker hinanden etc. etc., samt ikke mindst har de jo endelig en regering at støtte sig til, med samme mangel på etiske værdier.

En stor del af befolkningen er hjernevasket med, at de blev betjent 24/7 året rundt. Den reklame sang både fagforening samt kammeraterne hele vejen gennem 70-80 og lidt op i 90'erne.

Da det aldrig bliver virkeligt af den simple årsag, at befolkningen vil aldrig selv kunne opbygge de nødvendige værdier til at skabe så høj velfærd (utopia), så blev skruen strammet af Nyrup-regeringerne (læs Lykketoft) i 90'erne og indtil systemskiftet i 2001. 24/7 velfærden var nemlig købt på klods (lån i udlandet), og nu skulle regningen betales.

Dem, som PHK ynder at kalde 'rødvinsgenerationen', de husker særdeles godt, at de allerede har betalt to gange for den samme vare, og de har ikke spor lyst til at betale endnu en 3. gang. Poul-Henning er i al venlighed undskyldt sin uvidenhed, da han knap endnu har oplevet at betale sin 'velfærd'.

 • 0
 • 0

Er der nogen der har regnet på hvor stor en andel partikler der er fra de mange skovbrænde de sidste år, der er nok ikke med i beregningerne når der kommer en afgift til de i forvejen hårdt beskattede Danskere fra den kære Martin Lidegår. :-(

Ja, der er regnet på det, og det er også beskrevet i den videnskabelige artikel hvordan man har vurderet i dette tilfælde. Det er dog en næsten umulig opgave, idet alle faktorer i beregningen i sig selv er forbundet med en meget stor usikkerhed, så den samlede usikkerhed på beregningen er astronomisk.

 • 0
 • 0

Er der nogen der har regnet på hvor stor en andel partikler der er fra de mange skovbrænde de sidste år, der er nok ikke med i beregningerne når der kommer en afgift til de i forvejen hårdt beskattede Danskere fra den kære Martin Lidegår. :-(

Det er der faktisk klimatologer, der beskæftiger sig med. F.eks. Jason Box: http://bprc.osu.edu/wiki/Jason_Box_Homepage

Problemet er (hvis man lægger den platte humor lidt til side), at disse skovbrænde jo i sig selv er et resultat af opvarmningen. Så det er en selvforstærkende effekt. Jo varmere det bliver, jo mere ekstrem varme/tørke, jo flere "wildfires", jo mere sod i atmosfæren, jo mere sod på isen, desto mere varme absorberer den og jo hurtigere smelter den, desto mindre albedo - og jo mindre energi reflekteret og jo varmere bliver det.

 • 0
 • 0

Hvilken planet kommer du fra Anders ? Angiveri samt stikkeri er de sidste 2-3 år steget til så store mængder, at næsten alle kommuner nu direkte har stillinger besat med personale, hvis eneste formål er politiagtig efterforskning, dyneløfteri og snagen i borgernes tilværelse.

Det er rystende at se hvordan stikkeri og angiveri har vundet indpas i befolkningen. Historien er tilsyneladende fuldstændig glemt, eller endnu værre, aldrig læst. De quislinge som indberetter til kommunerne, bør, for deres egen skyld, sætte sig ind i hvordan det går stikkere og angivere i historisk perspektiv.

Jeg er ikke tilhænger af socialt bedrageri, men jeg mener at problemet bedst løses ved at afbureaukratisere området for offentlig støtte, så dem der administrerer området kan overskue det.

 • 0
 • 0

Hvor stor en del af denne sod stamme fra afbrænding af kul? Mit gæt er, at det må være en ganske stor del der stammer derfra. Og af de sodpartikler der stammer fra afbrænding af træ, hvor stor en del af dem stammer fra skovbrande?

Kineserne udleder med deres kulkraft ikke bare sodpartikler, men også dejligt med tungmetaller og radioaktivitet. Den industri, der er flyttet ud af Danmrk pga CO2 vanviddet, forurener nu ad helvede til i Kina. Vores stolthed over at have reduceret VORES udledninger er ekstremt naiv!

 • 0
 • 0

Jo varmere det bliver, jo mere ekstrem varme/tørke, jo flere "wildfires", jo mere sod i atmosfæren, jo mere sod på isen, desto mere varme absorberer den og jo hurtigere smelter den, desto mindre albedo - og jo mindre energi reflekteret og jo varmere bliver det.

Jo varmere det bliver jo mere vanddamp og hermed skydannelse, jo mere skydannelse jo mer nedbør og lavere temperaturer, jo mere nedbør des færre skovbrande - hermed en modkobling, der stabiliserer klimaet, som vi også har erfaret i de seneste 15 år . Ret trivielt; men åbenbart nødvendigt at fortælle.

 • 0
 • 0

???? Er gas brændeovne bedre?

Nu er spørgsmålet vel hvor kommer denne sod fra. Afbrænding af træ? Ok - afbrænding af træ i brændeovne i huse - eller hvad?

Men hvis det er tilfældet, ville gas brændeovne så være bedre?

 • 0
 • 0

Den industri, der er flyttet ud af Danmrk pga CO2 vanviddet, forurener nu ad helvede til i Kina. Vores stolthed over at have reduceret VORES udledninger er ekstremt naiv!

Ordbogen kalder det nu ikke det her 'stolthed', men hykleri og dobbeltmoral. Vores kultur har det til tider med at snyde på vægten som en kryster, hvis man tror ingen undersøger det og opdager det.

Vi har jo ikke de fjerneste problemer med at hente fly- eller skibsladning efter skibsladning af dimser fra Kina m.fl.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten