Chip miljøbelaster mere end biler

»Produktionen af én chip, der vejer to gram, kræver i gennemsnit anvendelse alt i alt 1400 gram brændstoffer, opløsningsmidler og andre materialer. Det er 700 gange vægten af chip'en«, siger dr. Eric Williams fra forskergruppen ved United Nations University i Tokyo til BBC.

Forskerne så på samtlige kemikalier inklusive kul og olie, som medgik til produktionen af en 32MB RAM chip. De fandt, at der i gennemsnit anvendes flere opløsningsmidler og brændstoffer til produktionen af chip end til andre elektroniske komponenter.

Dette skyldes chip'ens lille størrelse og behovet for at holde den helt fri for støv og skidt.

Forskerne blev ifølge BBC forbløffede over miljøbelastningens størrelse, men især da de sammenlignede den med, hvad produktionen af en gennemsnitsbil belaster miljøet med, som er størrelsesforholdet 1:2 pr. pr. produceret vægtenhed.

Højt forbrug - høj miljøpris

»Det er vigtigt at erkende, at chip ikke er miljømæssigt gratis, fordi det har en effekt på, hvordan folk anvender deres computere«, siger Eric Williams, der minder om, at gennemsnitslevealderen for en PC i den vestlige verden typisk er to-tre år.

»Det faktum, at man skifter computer så hurtigt, medfører en væsentlig forøget miljøbelastning ved at eje anordningen«, siger Williams, som mener, at producenterne af chip godt kunne gøre mere for at finde mere miljøvenlige produktionsmåder.