Chip-baseret rejsekort i støbeskeen

Det er i dag, mandag, at de syv prækvalificerede firmaer skal byde ind på fremtidens chip-baserede rejsekort, som fra 2006 skal erstatte klippekort, månedskort og kontant-billetsystemet.

Rejsekortsystemet er et landsdækkende billetsystem, hvor et elektronisk Rejsekort skal erstatte de nuværende klippe- og periodekort samt i stor udstrækning kontantbilletter, som den fremtidige form for rejsebetaling. Det er et projekt til omkring to mia. kroner, som er etableret i fællesskab af HUR, DSB, Ørestadsselskabet og en række amtslige trafikselskaber, VT, STS, VAT og NT.

Hans Holmgren fra Rejsekorts konsortium holder kortene tæt til kroppen, men Unisys er en af de virksomheder, der har prækvalificeret sig og dermed byder ind på opgaven. Direktør Jens Horneman vurderer, at den største udfordring ligger i, at ændre danskernes adfærdsmønstre:

»Vores udgangspunkt er, at bringe kortet ud i folks lommer. Derfor satser vi på, at gøre kortet så simpelt, som muligt, for at danskerne tager det til sig. Hvis de ikke gør det fra starten, er alt spildt,« siger han.

Uden biometri

Kortet bliver i første omgang uden biometi, men Jens Horneman lægger ikke skjul på, at visionen er, at man med dette projekt lægger fundamentet til fremtidens chipbaserede infrastruktur.

»Vi lægger alligevel kabler ud, så hvorfor ikke buge hele denne infrastruktur til andet end et rejsekort?« siger han.

I første omgang bliver kortet også uden personlige oplysninger. I stedet vil kortet have et unikt nummer- en algoritme - som er sammensat af tre af hinanden uafhængige numre. Derved bliver det også muligt, at lave både personlige og ikke-personlige kort, så man kan købe en bestemt rejse eller et bestemt rejsemønster på et kort, som man kan forærer væk.

Kortet er baseret på den trådløse RFID-teknologi, magen til de nye danske pas, som bliver implementeret fra 1. oktober i år. På stationer og ved bustoppesteder bliver så opstillet en validator, som kan læse kortet inden for en halv meters afstand. Derfor kan man blot svinge sin taske eller sin jakke forbi validatoren.

Rejsekortkonsortiet regner med, at systemet tages gradvist i brug; først i Hovedstadsregionen, med start i 2006, og herefter udbredes det trinvist over en årrække til resten af landet.